\
26 سد بزرگ وارد مدار شده اند

26 سد بزرگ وارد مدار شده اند

وزیر نیرو گفت: وارد مدار شدن 26 سد بزرگ با حجم 4 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب آب در دولت یازدهم از دستاوردهای نظام برای توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع آبی است.

جمهوری اسلامی سربلند باقی خواهد ماند

جمهوری اسلامی سربلند باقی خواهد ماند

جمهوری اسلامی سربلند باقی خواهد ماند؛ در این هیچ تردیدی نداریم. ولیکن طبق سنّت الهی، یک وظایفی بر عهده ی ما است؛ هرگز این نتیجه ی قطعی که پیشرفت و نصرت الهی نسبت به جمهوری اسلامی است، نباید ما را از وظایفمان غافل کند.

امروز بیش از 4 میلیون دانشجو داریم یعنی تعداد دانشجویان 20 برابر شده است.

امروز بیش از 4 میلیون دانشجو داریم یعنی تعداد دانشجویان 20 برابر شده است.

سال 57 حدود 200 هزار نفر دانشجو داشتیم و امروز بیش از 4 میلیون دانشجو داریم یعنی تعداد دانشجویان 20 برابر شده است. در آن دوران حدود 7 هزار هیأت علمی وجود داشت و امروز این رقم بیش از 10 برابر شده است

ناوشکن جماران

گالری عکس