Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 100701
تاریخ انتشار : 10 بهمن 1386 0:0
تعداد بازدید : 104

مرحوم شیخ احمد دیدات

در ایران خیلی چیزها رنگ و بوی اسلام دارد

در يك جمع چهل نفري به زيارت آيت الله خميني نايل شديم. ايشان نيم ساعتي براي ما سخنراني فرمودند. اين مرد يك قرآن كامپيوتري بود. ج‍َذ ْبه اي شورانگيز داشت. كلامش از قرآن بود. اگر به سيماي اين مرد مي نگريستيد بي اختيار اشك از چشمانتان سرازير مي شد. تا به حال مردي با آن نوراني‍ّت نديده بودم. با هيچ عكس و فيلمي نمي توان اين جمال را نشان داد. نامش نيز منحصر به فرد است: امام خميني.
ديدات از جمله نوادر علماي امت بود كه با زبان روز آشنايي داشت. هزاران نفر در جهان به خصوص اروپا و آمريكا با شنيدن سخنراني ها و آثار او به دين اسلام مشرف شدند. قبل از اينكه ايراني ها او را بشناسند، امت اسلامي اورا از دست داد. شيخ احمد ديدات از انديشمندان نام آشناي آفريقاي جنوبي، اوايل انقلاب به ايران سفر كرد و تحت تأثير فضاي انقلابي و معنوي آن سالها قرار گرفت. بازتاب اين تأثير شگرف را مي توان در سخنراني وي پس از سومين سفرش به ايران (مارس 1982) دريافت. متن كامل سخنراني در ذيل آمده است. مجری : خداوند متعال در آيه 33 از سوره توبه مي فرمايد: «هو الذي ا َرس‍َل َ رسول‍َه ُ باله‍ُدي و دين الحق ل‍ِي‍ُظ‍َه‍ِر َه ُ علي َ الد ّين كل‍ّه و لوكره َ المشركون.» و لوكره الآمريكا، و روسيه و همه ابرقدرتها. تحقق وعدة الهي يك امر حتمي الوقوع است و زور و قدرت ابرقدرتها نمي تواند مانع اجراي آن شود. نهضت اسلام در معنا و مفهوم اعم خود، شامل تمام امتهاي اسلامي مي شود ولي به طور اخص مشتمل بر مسلماناني است كه در جهاد براي حاكم ساختن اسلام بر كل جهان از ديگران سبقت گرفته اند. تا چند سال پيش كسي نمي توانست رأس مسير حركت نهضت اسلامي را پيدا كند. اوضاع امت اسلامي در آخرين دهة قرن چهاردهم هجري بدين منوال مي گذشت. كسي خبر نداشت نهضتي اسلامي در ايران آغاز شده است. ايران ِ زمان پهلوي را سرزميني خارج از حوزه و قلمرو اسلام فرض مي كرديم؛ در واقع هم چون يك نقطه كور. ما پيرو سنت بوديم و در جهل ديرينه بي حد و مرزي دست و پا مي زديم. از اين رو در سال 1978 كه آتش انقلاب اسلامي در ايران شعله مي كشيد و اخبارش تيتر اول جرايد را به خود اختصاص داده بود مسلمانان اهل سنت از اين حادثه بي خبر بودند. از يك سو، رسانه هاي كشورهاي اسلامي كه بازي خوردة غربيها بودند و رژيمهاي از خود بيگانة كشورهاي اسلامي مي كوشيدند وقايع جاري در ايران را پيش پا افتاده و كم اهميت جلوه دهند. از سوي ديگر ما نيز در كشف واقعيت جديد ايران كوتاهي مي كرديم. رسانه هاي غربي به طريق اولي، از وقايع مو ّاج و پ‍ُرتلاطم انقلاب ايران به رهبري امام خميني (ره) از روي عمد گزارشهاي نادرستي منتشر مي ساختند. دشمني با ايران پديده تازه اي نيست. كساني كه از همان ابتدا منافعشان با انقلاب اسلامي ايران به خطر افتاد مبارزه اي بلندمدت را با جمهوري اسلامي در پيش گرفتند. سخنران امشب جلسة ما آقاي احمد ديدات از فضلاي برجستة جهان است كه نيازي به معرفي ندارند. ايشان به تازگي از ايران مراجعت كرده اند تا شرح ديده ها و شنيده هاي خود از اين سفر را با شما در ميان گذارند. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم «و َ ا ِن ت‍َت‍َو َل‍َّو ْا ي‍َس‍ْت‍َبد ِل ْ قوما ً غ‍َي‍ْر‍َ ك‍ُم ث‍ُم َّ لا يكونوا ا َم‍ْثٰال‍َك‍ُم» آقاي رئيس و برادران! ما با سوء ِ ظن و ناباوري به تولد معجزه آساي يك ملت مي نگريم، در حالي كه وعده تخلف ناپذير خداوند حكيم درباره ظهور و سقوط اقوام كه در اين آيه از سوره محمد (ص) قرائت كردم تحقق مي يابد. پروردگار در آخرين عبارات اين آيه به ما انذار مي دهد كه در صورت روي گرداندن از انجام تكاليف، مسئوليتها و فرايض، قوم ديگري را جانشين ما خواهد ساخت. اين تعبير را برادران اردو زبان ما در مواردي كه انحرافي در جامعه مي بينند به زيبايي به كار مي برند؛ تعبيري كه در طول تاريخ و اعصار گذشته پي در پي اتفاق افتاده است. خداوند كه نخست قوم يهود ـ بني اسرائيل ـ را برگزيد در قرآن فرموده است: «يا بني اسرائيل، ا ُذكروا ن‍َع‍ِمت‍َي ال‍ّتي ا َنعمت ُ عليكم و َ اصط‍َفيكم ع‍َلي ال‍ّْعالمين» نعمت خداوند به آنان اين بود كه پرچمدار اشاعه دين خداوند در سراسر عالم باشند. چنين افتخاري ابتدا به قوم يهود ارزاني شد، اما آنان به تكليفشان عمل نكردند. همان طور كه در كتب مقدس مسيحيان آمده، حضرت عيسي (ع) از ميان يهوديان برخاست و به آنان گفت: «پادشاهي ِ خداوند از شما سلب و به قومي كه تسليم فرمان او هستند عطا خواهد شد.» (انجيل متا 21:43). قوم مورد اشاره، امت اسلامي است. نعمت ِ شرافت بر ساير ملل، از يهوديان گرفته و به مسلمانان انتقال يافت. در آن زمان، مسلمانان شامل عربها بودند كه به لطف خداوند افتخار يافته و مشعل داران نور و هدايت در جهان شدند. ولي ديديم كه آنها نيز سستي كرده و از همت عالي دريغ نموده و از خود ثمره چنداني باقي نگذاشتند. بنابراين خداوند قوم ديگري را به جاي آنها برگزيد. در تاريخ مي خوانيم كه تركها و مغولها داغ هزيمت را بر پيشاني امپراتوري اسلام نهادند اما با پذيرش اسلام، مشعل اشاعه نور و دانش به دست آنان سپرده شد. اقبال چه زيبا اشاره كرده است كه: «مسلمانان! اگر ايرانيان يا عربها نابود شوند، شما پا برجاييد چون جان شراب به سرشت پياله وابسته نيست.» پياله يا ظرف، كسي جز ملتها نيستند. اسلام به مرزهاي جغرافيايي يا ملي محدود نمي شود. خداوند سنتش را بارها و بارها تكرار مي فرمايد. يهوديان را برگزيد، سپس عربها را و چون سستي و بي لياقتي آنان را ديد تركها را بر آنان مسلط فرمود و وقتي آنان نيز اداي تكليف خود را زمين گذاشتند، قوم ديگري را برگزيد و اين سنت همچنان ادامه دارد. حال اگر شما از اداي صحيح تكليف سر باز زنيد خداوند قوم ديگري را كه در انجام تكليف پشتكار دارند بر مي گزيند. نود درصد از جمعيت يك ميلياردي مسلمانان جهان را سنيها تشكيل داده اند. اهل تسنن به تكليفشان عمل نكردند پس خداوند همان قومي را كه ما كوچك و خوار مي شمرديم يعني ايرانيان و شيعيان را برگزيد. تاريخ به برادران ايراني ما كه شاه بر آنها سلطنت مي كرد بسيار اجحاف كرده است. نام شاه ايران محمد بود. اما اين مرد برخلاف نامش بهره اي از ايمان واقعي نبرده بود. تصور اين امر براي شما دشوار است اما به ايران كه برويد و با چشمان خود جامعه ايراني را ببينيد جزئيات بيشتري دستگيرتان مي شود. شاه مهرة بيگانه بود. اگر ايران به اشغال هيتلر يا روسها در مي آمد و به آنان ستم مي شد قضيه را بهتر مي فهميديم. عجيب اينجا بود كه زمامدار اين مملكت به زبان فارسي صحبت مي كرد و نامش محمد بود. اما دل در گرو بيگانه داشت. شانزده سال اقامه نماز جمعه را ممنوع كرده بود. براي ما ايران به معناي شاه و شاه مساوي با ايران بود. زماني به جدايي شاه و مردم ايران پي مي بريم كه از نزديك با واقعيات اين كشور رو به رو شويم. اولين جايي كه رايحه دل انگيز برادري ايرانيان را استشمام كردم در فرودگاه ر ُم بود. پيش از سوار شدن به هواپيما مشكلي در زمينة رواديدمان پيش آمد كه يكي از برادران نسبت به حل آن اقدام كرد. او به دفتر هواپيمايي ايران رفت و مشكل را براي خانم جواني كه حجاب اسلامي كاملي داشت مطرح كرد. لباس اين خانم بسيار برازنده و زيبا بود. همين خواهر مشكل ما را حل كرد. اين اولين صحنه از يك دختر مسلمان واقعي ايراني بود كه من و هم راهانم مشاهده كرديم. بدين ترتيب اولين نسيم امت مسلمان ايراني به چهره ما وزيد. ما را در ايران به هتل پنج ستاره اي به نام هتل استقلال بردند. در برنامه سفرمان از جاهاي گوناگوني ديدن كرديم. جايي به نام بهشت زهرا اولين مكان مورد بازديد ما بود. پيش از سفر به ايران چيزهايي راجع به اين مكان خوانده بودم و مي دانستم كه امام خميني در بدو ورود به كشور مستقيما ً به بهشت زهرا (س) رفته بودند. از خود مي پرسيدم چرا ايشان به قبرستان رفتند؟! معمولا براي دعا كردن و طلب مغفرت براي درگذشتگان به چنين جاهايي مي رويم. به هر حال قبرستان وسيعي است و مردمي كه به آنجا مي آمدند بر مزار شهيدان حضور يافته و روح خود را سبك مي كردند. حدود هفتاد هزار نفر در راه پيروزي انقلاب اسلامي ايران به شهادت رسيده بودند. مردم با شعار الله اكبر و با دست خالي، قدرتمندترين نيروي نظامي خاورميانه را سرنگون كرده بودند. ما با ديدن احساسات گرم برادران و خواهرانمان به وجد آمده بوديم. مردم در هواي سرد نيمه زمستان روي زمين نشسته بودند. تصور كنيد مردمي كه بتوانند ساعت ها چنين وضعي را تحمل كنند خداوند چه سرنوشتي براي آنها رقم خواهد زد! دو روز بعد طبق برنامه مي بايست به بهشت زهرا برويم. كمي مردد ماندم كه آيا نيازي هست اين بار نيز به بهشت زهرا برويم يا نه؟! همسفرانم آماده رفتن شدند و من نيز ماندن را خلاف ادب دانستم. پس از رفتن دانستم كه چه خوش اقبال بودم. بعد از ظهر پنج شنبه بود؛گويي كه عيد است. دهها هزار نفر براي تجديد قواي روحي به اين مكان آمده بودند. در واقع تذكاري دائمي است كه فراموش نكنيم " پسرم، پدرم يا برادرم جانش را در راه اسلام فدا كرد... " پس پنج شنبه ها روز يادآوري است كه آنها نيز آماده اند در راه اسلام از جانشان بگذرند. به سالني به گنجايش شانزده هزار نفر رفتيم كه شاه براي به رخ كشيدن افسانه " نژاد آريايي " آن را ساخته بود. او خود را شاه شاهان و آريامهر مي ناميد. اين مرض آريايي ديگر چه صيغه اي است؟ هيتلر را كه يادتان هست مي گفت ژرمنها از نژاد آريايي هستند. هندوها به نژاد آريايي خود افتخار مي كنند. اگر گجراتيها مسلمان نبودند آنان نيز به اين مرض دچار مي شدند. شاه ادعا مي كرد خورشيد آرياييهاست. او ميليونها دلار صرف ساختن يادماني براي نياي آريايي اش، كوروش، كرد و براي يك كافر و مشرك ثروت مردمش را تباه كرد. او بنا داشت در سال 1984، بازيهاي المپيك را در تهران برگزار كند تا موقعيت متكبرانه اش را تثبيت نمايد. در سالني كه نام بردم، ورزشكاران به ورزش مي پرداختند. متأسفانه ما مسلمانان ِ آفريقاي جنوبي مثل لاك پشت هستيم. با جوانان كه در آفريقاي جنوبي ملاقات مي كنم مي بينم چقدر بي حال و خموده اند! اما جوانان ايراني اهل ورزش اند؛ در حد استانداردهاي جهاني. بسيار مسرور شدم وقتي فهميدم آنها در افقهاي آينده شان اسلام را مد ّ نظر دارند و از مليت و نژادشان حرفي نمي زنند. اگر شاه به سلطنتش ادامه مي داد الان دختران نيمه عريان براي هرزگي در خيابانها ريخته بودند! براي تقويت روح، روان و اراده زنان و مردان بر اساس اخلاق اسلامي هر آنچه بخواهيد در ايران يافت مي شود. در بازديد از يك رژه نظامي، اقشار مختلفي را مشاهده كردم. كمبود نيرو وجود نداشت. ايرانيان به سلاح و ابزار نياز دارند. سلاحهاي اسرائيلي ها را به ايرانيان بدهيد آن وقت خواهيد ديد كل خاورميانه به سرعت از مداخله بيگانگان خلاص مي شود. اين كار از عهده ايرانيان ساخته است. روحيه جهاد و شوق ترويج اسلام، در آحاد مردم ايران موج مي زند. آنها قادرند بيست ميليون نفر را وارد ميدان كنند. سلاح و امكانات داشته باشند همه آنها زن و مرد، كوچك و بزرگ به جهاد مي روند. ديداري هم با اسراي عراقي داشتيم. جنگ را عراق آغاز كرد. ايران در وضع آشفته اي گرفتار شده بود. عراق پيش خود حساب كرده بود اگر صهيونيستها مي توانند ظرف شش روز اعراب را شكست دهند پس آنها مي توانند ايران را سه روزه فتح كنند و دنيا گمان مي كرد ايران ظرف يك هفته تكه تكه خواهد شد! از آن سه روز يا يك هفته يك سال و نيم گذشته است. نفرات و تجهيزات عراقيها در ابتداي جنگ به نسبت بيست به يك عليه ايران بود اما ايرانيها وضعيت فوق را دگرگون كرده و به نسبت سه بر يك رساندند كه هنوز هم برابر نيستند. آنها توانستند عراقيها را عقب برانند و سرزمينهاي خود را باز پس بگيرند از جمله تپه اي به نام الله اكبر. پيش از مسافرتم به ايران، دكتر كليم صديقي به شوخي مي گفت: «پايت را آنجا بگذاري شهيد مي شوي!...» كم مانده بود شوخي او درست از آب در بيايد. از يكي از شهرهاي نزديك مناطق جنگي خارج مي شديم. در راه به ميداني پ‍ُر از تانك رسيديم. هم سفرانم از اتوبوس پياده شدند و از تانكها بالا رفتند تا عكس يادگاري بگيرند. سپس يكي از تانكها براي انجام حركات نمايشي حركت كرد كه ناگهان از دور د َست صداي شليك گلوله شنيديم و بعد دود و گرد و خاك بود كه به هوا مي رفت. دوستانم وحشت زده به ميان بوته ها خزيدند و معلوم شد كه زير آتش عراقيها قرار داريم. دور و برمان پشت سر هم گلوله سينه زمين را مي شكافت و خدا با ما يار بود كه كشته يا زخمي نشديم. آن موقع به ياد حرف كليم صديقي افتادم. ما تا نيمه راه شهادت رفتيم. نكته تحسين بر انگيزي كه در عيادت از مجروحان جنگ به آن پي بردم صبر عظيم آنان و پرهيز از لب گشودن به شكايت و گلايه بود. يكي پايش را از دست داده بود اما يك قطره اشك هم نمي ريخت و راهي براي بازگشت به جبهه مي جست. آنها از بابت جراحت خود تأسف نمي خوردند بلكه به خاطر محروم شدن از حضور در جبهه و شهادت غصه داشتند! با هر اسير عراقي كه ملاقات كرديم سالم و سرحال بود و از لباس و غذا هيچ شكايتي نمي كرد. همه از پذيرايي دولت ايران و رفتار خوب با آنان اظهار رضايت مي كردند. بعضي از آنها يك سال و نيم بود كه در اسارت بودند. تعجب كردم چطور تا به حال كسي از ميان اسرا خودكشي نكرده! از هر گروهي راجع به خودكشي احتمالي بعضي از اسرا پرسيدم بلا استثناء گفتند هيچ كس. حال به دنياي به اصطلاح متمدن خودمان در آفريقاي جنوبي كه مراجعه مي كنيم در مي يابيم همين امسال به رغم برخورداري از خوراك و پوشاك مناسب در زندانهاي ما چند مورد خودكشي پيش آمد. در يك جمع چهل نفري به زيارت آيت الله خميني نايل شديم. ايشان نيم ساعتي براي ما سخنراني فرمودند. اين مرد يك قرآن كامپيوتري بود. ج‍َذ ْبه اي شورانگيز داشت. كلامش از قرآن بود. اگر به سيماي اين مرد مي نگريستيد بي اختيار اشك از چشمانتان سرازير مي شد. تا به حال مردي با آن نوراني‍ّت نديده بودم. با هيچ عكس و فيلمي نمي توان اين جمال را نشان داد. نامش نيز منحصر به فرد است: امام خميني. كلمة امام براي ما اهل تسنن لفظي پيش پا افتاده است و امام جماعت مساجد را تداعي مي نمايد. اما شيعيان لفظ امام را فقط به يك عده اطلاق مي كنند و آن دوازده امام هستند. شيعيان معتقد به امامت اند و امام براي آنها رهبر معنوي امت است. حضرت علي (ع) اولين امام شيعيان، سپس امام حسن (ع)، امام حسين (ع) تا آخرين آنها كه نامش محمد است و در پنج سالگي غايب شده است و شيعيان منتظر بازگشت مجدد و در واقع ظهور او هستند. آنها از واژه «غيبت» استفاده مي كنند كه مفهومي شبيه خواب طولاني اصحاب كهف دارد. او تنها كسي است كه اطلاق لفظ امام شايسته ايشان است. اكثر علما را «ملا» مي گويند و آيت الله به معناي علامه است. آيت الله خميني را صرفا ً به جهت احترام با لفظ امام خطاب مي كنند؛ ولي شيعيان منتظر امام واقعي هستند. روح الله نامي است كه پدر ايشان بر او گذاشته و به معناي «روح خداست» كه در واقع لقب حضرت عيسي (ع) در قرآن مي باشد. پس شيعيان منتظر ظهور حضرت مهدي (ع) هستند و نه خميني. آنها مي خواهند مقدمات ظهور ايشان را فراهم كنند. ما اهل تسنن نيز منتظر حضرت مهدي (ع) هستيم با اين تفاوت كه شيعيان در حال تلاش براي زمينه سازي قيام او هستند اما سنيها انتظاري منفعلانه مي كشند و نشسته اند تا امام بيايد و همه چيز را براي آنها سروسامان دهد! ما خودمان را به قيل و قالهاي پست مشغول كرده ايم و مي گوييم امام مهدي (ع) مي آيد و دنيا را براي ما پاك و تميز مي كند. خط فكري سنيها همين است. اما امام خميني (ره) به پيروانش مي گويد ظهور امام زمان (عج) مشروط به آماده شدن شرايط براي قيام است و ما بايد اين شرايط را فراهم كنيم. ما سنيها منتظر هستيم امام مهدي (عج) بيايند و ما را از مخمصه بيرون آورند، در حالي كه شيعه ها دنيا را براي ظهور ايشان آماده مي سازند. در سفرم به ايران هم سفراني از ساير كشورها نيز حضور داشتند كه متأسفانه در جمع آنها بيماران فكري بسياري مشاهده كردم. با عالمي از پاكستان به نام مونا صاحب برخورد كردم كه معتقد بود برادران شيعه ما مشكل دارند! در ايران مردم با شنيدن نام امام خميني سه مرتبه صلوات مي فرستند اما وقتي نام پيامبر مي آيد يك مرتبه. اين عالم پاكستاني مي گفت: «اينها ديگر چه مسلماناني هستند؟! وقتي نام پيامبر (ص) مي آيد يك بار صلوات مي فرستند اما با شنيدن نام خميني سه بار بر خميني صلوات مي فرستند!» به او گفتم: «آنها در اين صلوات چه مي گويند؟» گفت: «اللهم صل علي محمد و آل محمد» گفتم: «محمد كيست؟ خميني كيست؟ كسي كه نام خميني را محمد نگذاشته. آنها بر پيامبر درود و صلوات مي فرستند و تو مي گويي بر خميني صلوات مي فرستند؟!» اين بيماران را ببينيد. عالماني كه ذهنشان آلوده به تعصب است و فقط دنبال عيب و ايرادها مي گردند. مثال ديگر مربوط به سجده برادران شيعه ما بر گل خشك هنگام نماز خواندن است. او مي گويد: «نگاه كنيد اينها چه كار مي كنند! عمل آنها شرك است. آنها يك تكه گل خشك را مي پرستند!» من گفتم چرا از آنها نمي پرسيد براي چه پيشاني بر خاك مي گذارند تا منطق آنها را بدانيد؟ اولين باري كه سجدة شيعيان بر م‍ُهر را ديدم در واشنگتن بود. دانشجويان ايراني از من براي سخنراني دعوت كرده بودند. وقت نماز عشاء كه رسيد بين همه م‍ُهر پخش كردند. پيش خودم گفتم چه كار مضحكي! بنابراين مهر را كنار گذاشتم و همراهشان نماز خواندم. بعد از نماز، علت سجده بر گل خشك را پرسيدم و آنها گفتند: «ما بايد هنگام نماز پيشاني را بر خاك بگذاريم و سه مرتبه بگوييم سبحان ربي الاعلي و بحمده.» پس شيعيان پيشاني را برخاك مي گذارند و نه بر فرشهاي ساخت دست بشر. آنها با سجده بر خاك نهايت عبوديت را هنگام نماز به نمايش مي گذارند. پس آنها بر خلاف تصور ما گل خشك را نمي پرستند. ما سنيها هميشه شيعه ها را به خاطر اين كار مسخره مي كنيم. در هواپيما ديدم دو نفر از برادران شيعه همان جا نماز خواندند. يكي از آنها م‍ُهر داشت و پس از اتمام نماز، آن را به ديگري داد. شايد به نظر شما اين يك شوخي باشد. چند نفر سن‍ّي در هواپيما بودند و تنها يك جوان از ميان آنها نماز خواند كه بي تعارف، من نبودم. كار ما شده است خنديدن به ديگران. او در همان جايي كه نشسته عملي را صد برابر بهتر از اعمال ما انجام مي دهد و ما او را استهزاء مي كنيم و بدون علم و آگاهي از منطق اعمالش درباره او قضاوت مي نماييم. ما مسلمانان آفريقاي جنوبي در نمازمان خيلي اطو كشيده و تميز هستيم. عربها، ايرانيان و سياه پوستان مسلمان آمريكا به هيچ وجه با ما قابل مقايسه نيستند. با عربها كه در صف نماز مي ايستيد در ركوع اگر جا تنگ باشد نمازگزار بغل دستي براي باز شدن جاي خودش به شما تنه مي زند! (خنده حضار) چهار مذهب اصلي اهل تسنن (حنفي، حنبلي، مالكي و شافعي) بيش از دويست مورد اختلاف در اداي نماز دارند. اما اختلافات خود را ناديده مي گيرند. شافعي آمين را بلند مي گويد و ما آهسته. آنها بسم الله را بلند مي گويند و ما آهسته. هيچ ايرادي را هم به خود وارد نمي دانيم. من اين آداب را از پدرم ياد گرفتم و او نيز از پدرش. همه مذاهب به يك اندازه معتبرند و مرجع استدلال آنها قرآن و حديث است. با مالكي، شافعي و حنبلي مدارا مي كنيم اما اسم شيعه كه مي آيد حتي ريزترين تفاوتها را درشت مي بينيم. چون طوري تربيت شده ايم كه فقط چهار مذهب اصلي اهل سنت را قبول و شيعه را خارجي و مشرك قلمداد نماييم. چرا شيعه را به عنوان پنجمين مذهب نمي پذيريم؟ برادران شيعه از وحدت و يكپارچگي با ما سخن مي گويند. آنها حرفي از شيعه به ميان نمي آورند و روي اسلام كه عامل وحدت بخش است تأكيد مي كنند. ما دست رد به سينه آنها مي زنيم چون شيعه هستند. اين القاي شيطان است. شيطان كمر به تفرقة ما بسته. سنيها نود درصد جمعيت مسلمانان جهان را تشكيل مي دهند. اما از ده درصد بقيه كه شيعه هستند و مي خواهند برادر ديني ما باشند مي ترسند! اگر بنا به ترس هم باشد شيعه ها به طريق اولي بايد نگران باشند نه ما. كاش از احساس آنها خبر داشتيد. در نماز جمعه از كنار ايرانيان كه رد مي شويد و آنها مي فهمند خارجي هستيد از ديدن شما چنان شاد مي شوند كه اشك از چشمانشان سرازير مي شود. آنها چنين احساسي به من و شما دارند و ما سنيها دست رد به سينه شان مي زنيم از بيم آنكه مبادا در آنها مستحيل شويم. بحث شيعه و سني را چه كسي راه انداخته؟ سياست بازها. اگر در جايي از سنيها خطايي سر بزند مي گوييم اين آدم ايمانش ضعيف است. اما كافي است خطايي را از يك شيعه ببينيم، آن وقت حكم به محكوميت ميليونها شيعه مي دهيم. به نيوكاسل رفته بودم و به توصيه يكي از برادران به منزل آقاي دكتري رفتم. هنگام صرف ناهار عكس «بورات» را روي ديوار خانه اش مشاهده كردم. مي دانيد بورات چيست؟ حيواني شبيه الاغ با صورت زن كه خرافه پرستان معتقدند زايندة نيروي الكتريسيته است! به او گفتم اين ديگر چه عكسي است؟! خالق الكتريسيته خداي يكتاست و الاغي به شكل زن نمي تواند اين نيرو را توليد كند. او از حرفم به شدت مكد ّر شد. ايشان سني است، برادر من بود و هست. تنشهاي سن‍ّي و شيعه نتيجة القائات شياطين براي تفرقه افكني است. در ايران خيلي چيزها رنگ و بوي اسلام دارد. همه جا كلام قرآن طنين انداز است. در بحثهايم با ايرانيان راجع به قرآن هيچ گاه كسي مرا تخطئه نكرد. اما با هر عربي كه بحث كردم مرا تخطئه كرد. آنها عرب هستند و قرآن را بايد بهتر از ما بفهمند. اما اين ايرانيان هستند كه روي طول موج قرآن سوارند. فكر و عملشان بر قرآن بنا شده. واقعة طبس را به ياد داريد؟ آمريكاييان مي خواستند گروگانهايشان را آزاد كنند. كشوري با پيشرفته ترين تكنولوژيها نتوانست به ايران ضربه بزند. آنها با هلي كوپترهايشان در صحراي طبس فرود آمدند و خودشان به هم برخورد كردند. كشوري كه سفينه و فضانورد به ماه مي فرستد نتوانست در ايران پياده شود! مردم ايران از حمله آمريكا خبر نداشتند و براي آمريكاييان احتمال تحقق هدفشان وجود داشت. سفارت آمريكا در تهران را ديدم. ساختمان بزرگي است. كماندوهاي آمريكايي قادر بودند به سادگي وارد سفارت شده و نهايتا ً با تلفات اندكي گروگانها را آزاد كنند. طراحي حمله بسيار دقيق بود. اما چه اتفاقي افتاد؟ رسوايي! عقب نشيني! امام خميني چگونه شرح ماجرا را بيان كرد؟ گفت سبحان الله يا الحمد الله؟ خير. او آيه سوره فيل را براي توصيف شكست فضاحت بار آمريكا بيان مي كند. اين مرد يك كامپيوتر قرآني است. نام آن هلي كوپترها به خاطر جثه عظيمشان هلي كوپترهاي جامبو است. هواپيماها نيز جامبوجت هستند. «جامبو» از زبان سواحيلي گرفته شده و به معناي فيل است. پس اين هلي كوپترهاي فيل پيكر به ايران حمله كردند و به بيان مبارك امام، مصداق آيه سوره فيل قرار گرفتند. ما هنوز قرآن را باور نداريم بيشتر مردم همين گونه اند. استفاده اكثر مردم از قرآن براي سرگرمي يا كسب حالات معنوي هنگام قرائت، يا عزاداري است. كمتر كسي به فرامين الهي توجه مي كند. اميدوارم خداوند، برادران ايراني ما را پيشتازان هدايت بشريت قرار دهد. در آنها ترس راهي ندارد. خلوصشان را حس مي كنيد. از گفتن مرگ بر آمريكا واهمه اي ندارند. مرگ بر شوروي (خنده حضار) و مرگ بر اسرائيل هم مي گويند. كدام ملت را به شجاعت ايرانيان سراغ داريد؟ آنها نمي گويند اين «انقلاب ايران» است يا «ما ايراني هستيم.» تمام كلامشان در اسلام و انقلاب اسلامي خلاصه مي شود. پس چون انقلاب آنها اسلامي است دنيا تحمل نمي كند چون با اسلام مشكل دارد. عرايضم را با ذكر آيه 59 سوره مائده خاتمه مي دهم: «يا ا‍َ ي‍ُها الذين آمنوا م‍َن ي‍َر ْت‍َد َّ من‍ِك‍ُم ع‍َن ْ دينه ف‍َس‍َو ْف َ ياتي ِ الله ُ بقوم ي‍ُح‍ِب‍ُه‍ُمْ و ي‍ُح‍ِب‍ُّون‍َه ُ ا َذ ِل‍َّة ً ع‍َل‍َي ِ المومنين َ ا َع‍ِز ‍َّ ة ً ع‍َل‍َي َ الكاف‍ِرين ي‍ُجاهدون َ في س‍َبيل الله ِ و َلا ي‍َخافون َ ل‍َوم‍َة لائ‍ِم ٍ ذلِكَ ف‍َض‍ْل ُ الله ِ ي‍ُو ْتيه ِ م‍َن ي‍َشاء ُ و الله ُ واسع ٌ عليم.» مترجم: ع.ف.آشتیانی * منبع : www.iricap.com