Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 101859
تاریخ انتشار : 30 بهمن 1386 0:0
تعداد مشاهدات : 57

آرمان ها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي

نهضت اسلامي ايران در دهه پنجاه با هدايت امام خميني(ره) به عنوان يك رهبر ديني مطلع از ظرفيت ها و قابليت هاي تشكل هاي سياسي و مذهبي آن دوره كه مردم گردانندگان اصلي آن بودند، سرانجام در 22 بهمن ماه سال 57 پيروز شد. انقلاب اسلامي ايران پديده اي بي نظير در ميان حركت ها و انقلاب هاي بزرگ دنيا به شمار مي آيد، عظمت اين حركت انقلابي و شكوه حضور يكپارچه مردم براي پي ريزي يك نظام الهي، پيش بيني تمام سردمداران و قدرت هاي جهاني و منطقه اي را بر هم زد و آنان را مجبور به كرنش در مقابل انقلاب اسلامي ايران كرد. اين حركت بزرگ انقلابي و سياسي همانند ساير انقلاب هايي كه در طول تاريخ به وقوع پيوسته با نيت و هدف برهم زدن وضع موجود و نيل به وضع مطلوب به وقوع پيوست. انقلابيون مسلمان ايران با ترسيم فردايي بهتر تمام شرايط سخت و ناملايمات اين نهضت را تحمل كردند و ره آوردهايي كه اين انقلاب براي ساير حركت هاي اسلامي معاصر و مردم ايران به دنبال داشت، ثمره و ميوه به بارنشسته آن بود. آرمان هاي انقلاب اسلامي ايران منظور از آرمان ها و اهداف انقلاب شكوهمند اسلامي كه در روند حركت اين نهضت اسلامي به صورت كلي و غيرشفاف كه البته پس از پيروزي انقلاب در كشاكش حوادث و رويدادها و نيز در متن قانون اساسي مصوب سال 1358 به طور شفاف بيان شدند مطرح مي شد، همان اهداف سلبي و ايجابي انقلابند كه مردم به منظور دستيابي به آنها عليه رژيم پهلوي شوريدند و تا سرنگوني آن از پاي ننشستند. دستاوردهاي انقلاب نيز آرمان هايي هستند كه به دنبال پيروزي اين نهضت تحقق يافتند. مهم ترين آرمان هاي اين حركت اسلامي را مي توان از خلال شعارهاي مردم در دوران پيروزي انقلاب و پيام هاي رهبر سياسي و فكري ايران، امام خميني(ره) بازشناخت. آرمان هايي كه در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي قابل لمس و مشاهده است. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران كه شالوده حركت خود را بر مكتب اسلام و مبناي خويش را حركت تحول آفرين حسين بن علي(ع) قرار داده بود، با وجود رهبري آگاه ، فقيه ، مجاهد و حضور پرشور مردمي با اراده عزمي راسخ، در شرايطي رخ داد كه نظريه پردازان انقلاب، نقش دين و مكتب را در وقوع انقلاب ها - در آن دوره - منكر شده و يا به حداقل رسانده بودند بنابراين- پيروزي انقلاب – را مي توان شگرف ترين دستاورد انقلاب اسلامي ايران برشمرد. چون انقلاب اسلامي ايران در برهه اي از تاريخ روي داد كه تمامي صاحب نظران سياسي و نظريه پردازان دنيا، نه تنها وقوع آن را پيش بيني نمي كردند بلكه احتمال آن را هم امري كاملا ناممكن مي دانستند لذا پيروزي انقلاب اسلامي تمامي قالب هاي فكري نظريه پردازان را در مورد انقلاب ها، فرو شكست و اين دستاوردي بود كه تنها انقلاب اسلامي ايران آن را به خود اختصاص داد. دستاوردهاي سياسي بزرگ ترين دستاورد و آرمان سياسي انقلاب اسلامي ايران تجديد حيات اسلام در جهان بود كه با براندازي نظام سلطنتي و ايجاد حكومتي ديني و مستقل در ايران، مقدمات شكل گيري اين هدف مهم سياسي فراهم آمد انقلاب اسلامي ايران اعتماد به نفس را كه روزگاري نه چندان دور پشتوانه تمدن بزرگ اسلامي بود و در دوره پهلوي در ميان مردم مسلمان ايران مخصوصا قشر تحصيلكرده به فراموشي سپرده شده بود را احياء و بارور كرد.انتخاب راهكردي تحت عنوان «اسلام» به عنوان مهمترين وكامل ترين شيوه مبارزه در بين ساير جنبش هاي اسلامي، از جمله رهاوردهاي انقلاب اسلامي ايران و آثار تجديد حيات اسلام بود. روي آوردن به مبارزه اسلامي تنها نتيجه تجديد حيات اسلام نبود، بلكه انقلاب اسلامي ايران برداشتي نوين و تازه از اسلام را پيش روي انسان هاي آزاده جهان قرار داده بود و اسلام انقلابي را به قالبي جديدتر مطرح نمود. براساس معناي جديد، مبارزه و ستيزه جويي انقلابي تنها روي آوردن به اسلحه و سلاح هاي جنگي خانمان برانداز نبود، بلكه انقلاب اسلامي مسلمانان جهان را بر آن داشت كه با جنبش هاي اسلامي و يكپارچه، حكومت ا... را در كره زمين به حركت درآوردند. اين هدف بنيادي و اساسي انقلاب اسلامي ايران بيشتر سردمداران ساير كشورهاي مسلمان را برآن داشت تا با تلاش در جهت بهبود بخشيدن به وضع اقتصادي مردم كشور خود و همچنين تظاهر به اسلام از قيام هاي مردمي در مملكت خود كه متاثر از انقلاب اسلامي ايران است، جلوگيري به عمل آورند. اداره امور كشور با توجه به راي و نظر عمومي مردم و در بياني ديگر، اداره كشور با توجه به نظر شورا، مبارزه با هرگونه سلطه گري و سلطه پذيري، ايجاد امنيت داخلي، محو هرگونه استبداد و خودكامگي و طرد كامل استعمار، تقويت همه جانبه بنيه دفاعي كشور براي حفظ استقلال و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي، ايجاد روابط با ساير دولت ها تنها از جنبه مصالحه آميز، حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هر گوشه از جهان با اجتناب كامل از هرگونه نفوذ و دخالت در امور داخلي كشورها و... از ديگر دستاوردهاي سياسي انقلاب اسلامي است. دستاوردهاي اجتماعي ايجاد روحيه خود باروري و خوداتكايي به صورتي بارز و شكوهمند در بين آحاد جامعه، مهم ترين دستاورد اجتماعي انقلاب اسلامي ايران در سطح داخلي جامعه است. اوج اين خودباوري و شكوفايي شخصيتي را در سال هاي جنگ تحميلي شاهد بوديم. مردم، با ايمان و اعتقاد در رويارويي با رژيم تا دندان مسلح صدام پيروز شدند و با رژيمي كه توسط آمريكا و همه حكومت هاي مخالف با انقلاب اسلامي حمايت مي شد. ايثار، فداكاري، صداقت، اخلاص مردم و نهادهاي مردمي در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره زبانزد جهانيان بوده و هست. تشكل هاي مردمي و نهادهاي غيردولتي روز به روز جان و قدرت تازه اي به خود گرفته و نقش تصميم سازي براي جريان هاي حاكميتي پيدا كردند اين نوع پويايي كه در جوهره اجتماعي پديد آمده، صرفا مي توانست آرمان هايي باشد كه در اذهان جامعه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشت. تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي عموم و تساوي همه در برابر قانون، توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين مردم، تدوين قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و سياسي براساس موازين اسلامي از ديگر ره آوردهاي اجتماعي انقلاب اسلامي ايران است. دستاوردهاي اقتصادي به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دولت انقلابي در منطقه اي ظهور يافت كه زيرسلطه كامل غرب و آمريكا بود ، اين نهضت اسلامي علاوه بر ترويج افكار ضد امپرياليستي در منطقه، جرقه هايي را در ذهن مخالفان سرسخت قدرت هاي سلطه گر ايجاد كرد كه بازتابي شگرف و طولاني از خود برجاي گذاشته است. در اين بين اگرچه دستاوردهاي سياسي و فرهنگي انقلاب اسلامي بارزتر جلوه گري مي كند اما از نظر اقتصادي، بيشترين لطمه و آسيب را بر پيكره قدرت هاي استعماري غرب و آمريكا وارد كرد. مهم ترين دستاورد انقلاب اسلامي ايران در زمينه اقتصادي، در مضيقه قرار دادن كشورهاي صنعتي در زمينه انرژي و صادرات نفت بود. تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، كشورهاي صنعتي كه وابستگي جدايي ناپذيري به انرژي در جهت رشد اقتصادي خود داشتند، در كشورهاي خاورميانه كه منبع سرشاري از نفت و منابع زيرزميني بودند، رخنه كرده و با زير سلطه قرار دادن آنها از اين منابع غني انرژي به نفع اقتصاد خود استفاده مي كردند. بزرگ ترين خيانت رژيم پهلوي به كشور كه تحت عنوان سياست درآمدزا مطرح شده بود، ميزان توليد نفت بود. روزانه شش ميليون بشكه نفت از سرمايه ملي ايران استخراج و به بازارهاي كشورهاي سلطه گر روانه مي شد اما شكل گيري حركت انقلابي مردم ايران در اوج مبارزه خود توانست، تاثيري بزرگ بر بازارهاي نفتي بگذارد. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دولت انقلابي، سياست هاي گذشته درباره نفت را بازنگري كرد. در سياست هاي جديد بر كاهش توليد نفت از يك سو و افزايش قيمت آن از سوي ديگر تاكيد مي شد. لغو قراردادها كه عمدتا با قانون ملي شدن نفت در تعارض بود سياست ديگر دولت انقلابي بود. در پي اين سياست و با توجه به افزايش تقاضاهاي بين المللي براي نفت، ايران با خريداران نفت به صورت گزينشي برخورد مي كرد و در مواردي نيز صادرات خود را قطع و در عمل قانون ملي شدن صنعت نفت را احياء كرد. اقدامات و عملكرد دولت اسلامي ايران در زمينه توليد و صادرات نفت شوكي بر كشورهاي صنعتي مخصوصا آمريكا وارد آورد. در مقابل ،اين كشورها هم به مقابله با انقلاب اسلامي و سياست هاي اتخاذ شده از سوي آن برآمدند. ايجاد نيروهاي واكنش سريع، تاسيس شوراي همكاري خليج فارس و... از جمله عكس العمل هاي غرب در مقابل ايران بود و در نهايت نيز با فراهم ساختن مقدمات جنگ عراق ضد ايران، برنامه هاي خود را كامل كردند كه البته نتيجه جنگ تحميلي و رشادت هاي جوانان و مردم ايرن در هشت سال دفاع مقدس، سياست هاي استعمارگران را با ناكامي مواجه و دست آنان را براي هميشه از ثروت هاي ملي ايران كوتاه كرد. از ديگر دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي ايران مي توان به حفظ ذخاير زيرزميني، تلاش در راه پيشرفت صنعتي و تكنولوژي كشور از طريق برنامه ريزي اقتصادي، استفاده از علوم و فنون، تربيت افراد ماهر، استقلال اقتصادي و خودكفايي در زمينه علوم و فنون، صنعت و كشاورزي، منع اسراف و تبذير، تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي، جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانگان بر اقتصاد كشور، ايجاد عدالت اقتصادي ، كم كردن فاصله طبقاتي و...اشاره كرد. دستاوردهاي فرهنگي و ديني فرهنگ كه از آن به معناي «بينش و منش هويت دهنده انسان در حوزه زندگي اجتماعي» تعبير شده است دامنه اي وسيع و گسترده دارد. فرهنگ ملت ايران عليرغم غنا و ريشه دار بودن آن در نيم قرن پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در نتيجه وابستگي دولت به بيگانگان و غرب زدگي و خودباختگي دولتمردان آسيب هايي جدي ديد. وضعيتي كه اگر خيزش انقلابي و نهضت اسلامي به آن پايان نمي داد، فرهنگ ايراني را با خطر اضمحلال و بي هويتي مواجه مي كرد. ملت ايران در آغاز قيام خود در سال 57، طبيعي ترين بستر تحولات انقلابي را براي خود برگزيد و آن تبعيت از نهضت عاشورايي امام حسين(ع) بود. پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري يك زعيم ديني و در مقابل سرنوشتي كه حكومت اسلام ستيز پهلوي به آن دچار شد نشان از تاثير مذهب و مولفه هاي ديني در فرآيند پيروزي نهضت اسلامي ايران در دهه 50 دارد. انقلاب اسلامي ايران كه با اتكا بر آموزه هاي شيعي و اعتقاد به ظهور منجي موعود(عج) توانست به پيروزي برسد، به الطبع برپايي حكومتي بر محور عدل و عدالت را كه موجب پويايي تفكر شيعي است ، در سرلوحه برنامه هاي خود در اداره كشور قرار داده بود. مهم ترين دستاوردهاي فرهنگي انقلاب اسلامي را مي توان در موارد زير بيان كرد: مبارزه با مظاهر فساد و تباهي، توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين مردم، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي عموم در زمينه هاي مادي و معنوي و... اما در اين ميان به وجود آمدن محيطي مناسب جهت رشد و تعالي كمالات اخلاقي و انساني را مي توان مهم ترين دستاورد فرهنگي انقلاب اسلامي برشمرد كه از طريق تغيير ارزش ها در ابعاد مختلف زندگي افراد به وجود آمد. از جمله تبديل برخي از ارزش هاي قبل از انقلاب به ضدارزش و تعديل برخي از آنها و افزوده شدن ارزش هاي جديد در نظر مردم؛ البته زيباترين ره آورد انقلاب اسلامي هم همين موج فرهنگي بوده كه ريشه در اعماق باورها و ارزش هاي اين مردم داشته و شعار و آرمان اصلي آن هم بازگشت به خويشتن است كه جنبه عيني اين خودباروري را مي توان در: حضور مردمي پرشور با عزمي راسخ در جريان پيروزي انقلاب اسلامي هشت سال دفاع مقدس و تحمل سخت ترين شرايط تحريم اقتصادي ايران بازسازي كشور بعد از دوران دفاع مقدس، پيشرفت هاي علمي و كسب مدارج عالي در زمينه هاي مختلف علمي، آموزشي، فرهنگي و... مشاهده نمود. * منبع : www.hamvatansalam.com