Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 103217
تاریخ انتشار : 24 اسفند 1386 0:0
تعداد بازدید : 52

بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی

توسعه دانشگاه ها و افزایش تعداد دانشجویان

افزایش تعداد دانشجویان در حال تحصیل، افزایش تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه ها، توسعه تعداد دانشگاه ها و دانشکده ها، تأسیس و توسعه دانشگاه ها در مناطق و شهرک های محروم و کوچک، افزایش شاخص نسبت دانشجو به جمعیت کشور و افزایش کادر آموزشی از جمله ی این موارد می باشد که به عنوانی یکی از دستاوردهای قابل توجه انقلاب اسلامی ایران در حوزه ي دانشگاه ها محسوب می گردد...
علی رغم تبلیغات رژیم منحط پهلوی و دشمنان انقلاب مبنی بر این که دین اسلام حکومت اسلامی مخالف پیشرفت و ترقی و تحصیل دختران و پسران مخصوصاً سطوح دانشگاهی و آموزش عالی می باشد و مانع رشد علمی و تخصصی جوانان مملکت می شود، عملکرد نظام اسلامی در حوزه ي آموزش عالی در سال های بعد از انقلاب نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران به امر توسعه آموزش عالی در ابعاد مختلف آن توجه و عنایت خاصی کرده و پیشرفت بسیار خوب و چشم گیری نیز داشته است. افزایش تعداد دانشجویان در حال تحصیل، افزایش تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه ها، توسعه تعداد دانشگاه ها و دانشکده ها، تأسیس و توسعه دانشگاه ها در مناطق و شهرک های محروم و کوچک، افزایش شاخص نسبت دانشجو به جمعیت کشور و افزایش کادر آموزشی از جمله ی این موارد می باشد که به عنوانی یکی از دستاوردهای قابل توجه انقلاب اسلامی ایران در حوزه ي دانشگاه ها محسوب می گردد. نکته مهم این که در این رشد و افزایش اولاً توجه و عنایت خاصی به قشر زنان و دختران شده است به گونه ای که رشد تعداد دانشجویان دختر بیش از پسر بوده است. مخصوصاً در مقاطع تحصیلی بالاتر مانند فوق لیسانس و دکترا، این رشد و تحول چشم گیرتر و محسوس تر است. ثانیاً در رشد و توسعه دانشگاه ها توجه و عنایت به مناطق محروم و شهرهای کوچک، بیش از شهرهای بزرگ و مناطق غیر محروم بوده است. اینک با استناد به آمار و ارقام به اختصار به توضیح تعدادی از موارد رشد و توسعه دانشگاه ها اشاره می نماییم. شاخص دانشجو در عیارسنجی های بین المللی و ارائه مقایسه ای ملل مختلف، از شاخص نسبت شمار دانشجو در هر صدهزار نفر از جمعیت کشورها استفاده می شود. شاخص دانشجویی ایران (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) از 558 نفر در هر صدهزار نفر در سال 1357 به تعداد 1950 نفر در صدهزار نفر در سال 1375 رسیده است. ١ یعنی حدود 3/5 برابر شده است این امر به خوبی حاکی از رشد قابل توجه نسبت شمار دانشجو در هر صد هزار نفر از جمعیت کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. براساس آمار وزارت فرهنگ و آموزش عالی،٢ آمار نسبت تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در یکصدهزار نفر جمعیت صرفاً در بخش دولتی به شرح جدول صفحه بعد می باشد.٣ همچنان که در جدول فوق مشاهده می شود، شاخص نسبت دانشجو به جمعیت کشور در بخش دولتی نیز از رشد خوبی برخوردار بوده است، به گونه ای که عدد نسبت دانشجو در صدهزار نفر در دهه اول انقلاب از 483 در سال 1357 به 529 در سال 1368 و در دهه دوم انقلاب به 987 در سال 1377 افزایش یافته است. به عبارت دیگر این شاخص در دهه اول انقلاب (سل 1368 نست به سال 1357) حدود 10 درصد و در دهه دوم انقلاب (سال 1377 نسبت به سال 1368) حدود 87 درصد افزایش داشته است. اگر بخواهیم عدد این شاخص را در سال 1377 نسبت به آخرین سال قبل از انقلاب یعنی سال 1357 بسنجیمع شاهد رشدی معادل 104 درصد می باشیم. یعنی عدد این شاخص بیش از دو برابر شده است. البته همچنان که در بالا اشاره کردیم این رشد در کل کشور (بخش دولتی و غیردولتی) بیشتر بوده و حدود 5/3 برابر می باشد. توسعه دانشگاه ها و دانشکده ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعدد دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی نیز دارای رشد قابل توجهی بوده است. آمار نشان می دهد که میزان این افزایش در دهه دوم انقلاب از رشد چشم گیرتری برخوردار بوده است. از سوی دیگر این توسعه و افزایش عمدتاً در شهرهای کوجک و محروم کشور صورت گرفته است تا ظلمی که در دوران رژیم پهلوی از این ناحیه متوجه شهرها و مناطق محروم کشور شده است، تا حدودی جبران شود و جوانان مستعد این مناطق نیز بتوانند از آموزش عالی کشور بهره مند گردند. بدیهی است این بهره مندی می تواند در رشد و شکوفایی این مناطق و محرومیت زدایی از مردم شریف و مظلوم آن ها نقش بسیار زیادی داشته باشد. بر اساس جدول فوق تنها طی سال های 1367 تا 1374 یعنی طی 7 سال تعداد دانشگاه ها از 47 واحد به 119 واحد رسیده است. یعنی بیش از 3 برابر شده است. همچنین تعداد آموزشکده ها نیز از 29 واحد به 73 واحد رسیده است که رشدی معادل 5/2 برابر را نشان می دهد. افزایش آمار دانشجویان در حال تحصیل از دیگر مصادیق توسعه اموز آموزش عالی، افزایش تعداد دانشجویان در حال تحصیل در مقاطع مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که در همة مقاطع تحصیلی دانشگاهی، تعداد دانشجویان در حال تحصیل، رشد و افزایش قابل توجهی داشته است. در این میان سهم زنان و دختران دانشجو بیش از پسران و دختران دانشجو بوده است. تعداد دانشجویان در حال تحصیل که در سال 1355 برابر 543/150 نفر بوده است، در سال 1375 به 970/966 نفر افزایش یافته، یعنی حدود 5/6 برابر شده است. جالب این که این میزان افزایش در مورد زنان دانشجو بیش از 8 برابر و در مورد مردان دانشجو حدود 5/5 برابر بوده است. این تفاوت رشد رد مقاطع تحصیلی دانشگاهی، مخصوصاً مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا وجود دارد و میزان رشد تعداد دانشجویان زن بیش از مرد می باشد. توجه به مناطق محروم و شهرهای کوچک در توزیع دانشجویان در راستای توجه و عنایت به مناطق محروم و شهرهای کوچک و دورافتاده که یکی از سیاست های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب بوده است، مسؤولین ذیربط تلاش کرده اند توزیع دانشجویان در مناطق مختلف کشور به صورت عادلانه صورت گرفته و توجه ویژه ای به مناطق محروم و دورافتاده شود. در این جهت تأسیس دانشگاه های جدید عمدتاً در این مناطق انجام گرفته تا با جذب دانشجویان بومی در جهت رشد و شکوفایی آن مناطق گام برداشته شود. بدیهی است وجود دانشگاه در شهرها و مناطق محروم زمینه پذیرش دانشجویان بومی را که از امکانات کمتری نسبت به داوطلبین شهرهای بزرگ و غیرمحروم برای راهیابی به دانشگاه های بزرگ برخوردارند، فراهم می نماید. بدین ترتیب با راهیابی دانشجویان بومی به دانشگاه های مناطق خویش و با توجه به علقه و تعهدی که این دانشجویان نسبت به شهرهای خود دارند، موجب می شود که پس از پایان تحصیلات با باقی ماندن در شهرهای خود، زمینه ی رشد و شکوفایی مناطق محروم خویش را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم نمایند. اولاً میزان افزایش کل دانشجویان در مناطق محروم بسیار بیشتر از میزان افزایش در مناطق غیرمحروم می باشد. ثانیاً هم در مناطق محروم و هم در مناطق غیرمحروم، میزان افزایش دانشجویان زن بیشتر از میزان افزایش دانشجویان مرد است. ثالثاً میزان افزایش دانشجویان زن در مناطق محروم نسبت به همه ی موارد (اعم از مرد در مناطق محروم، زن در مناطق غیرمحروم و مرد در مناطق غیرمحروم) بسیار بیشتر و چشم گیر می باشد. پی نوشت : ١ - سیمای سازندگی ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ٢ - هم اینک وزارت علوم به تحقیقات و فناوری تغییر نام یافته است ٣ - آمار عملکرد ٢٠ ساله آموزش عالی ایران ، ص ٨ * منبع : ٩٢ دستاورد انقلاب اسلامی ایران، ص ٢٥٢