Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 111552
تاریخ انتشار : 22 مرداد 1387 0:0
تعداد بازدید : 170

صدور انقلاب و جهاني شدن آن

صدور انقلاب و جهاني شدن آن نيز به عنوان يكي ديگر از دستاوردهاي جهاني انقلاب اسلامي ايران محسوب مي گردد. هرچند صدور انقلاب عنواني است كلّي و داراي مصاديق و تجلّيات زيادي مي باشد كه به برخي از آنها اشاره كرده و به برخي ديگر نيز در بخشهاي آتي اشاره خواهد شد، تعريف كلي صدور انقلاب و جهاني شدن آن جاي بررسي دارد. امروزه بر جهانيان اثبات شده است كه انقلاب اسلامي ايران از قلمرو جغرافيايي ايران خارج شده و كلّ جهان را تحت الشعاع خود قرار داده است. هرچند از ابتداي انقلاب، صدور آن به عنوان يكي از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از سوي رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و ساير مسؤولين بلند پايه نظام عنوان گرديد، ليكن ويژگي انقلاب اسلامي به گونه اي بوده و هست كه خود، ماهيّت صدور را در ذاتش دارد. چه ايران و چه جهان بخواهند و يا نخواهند، ماهيّت انقلاب اسلامي ايران صادر شدني بوده و هست و اين كار عملا انجام شده است. با اين حال اراده و تمايل جمهوري اسلامي ايران در گسترده شدن ابعاد صدور انقلاب اسلامي بي تأثير نبوده است. امام خميني(ره) در اين مورد از ابتداي انقلاب با صراحت كامل فرمودند: «ما انقلاب را به تمام جهان صادر مي كنيم. چرا كه انقلاب ما اسلامي است و تا بانگ لااله الا اللّه و محمّد رسول اللّه بر تمام جهان طنين نيفكنده، مبارزه هست و تا مبارزه در هر كجاي جهان عليه مستكبران هست، ما هستيم.1» همچنين در پيام نوروزي سال 1359 فرمودند: «ما بايد از مستضعفان جهان پشتيباني كنيم. ما بايد در صدور انقلابمان به جهان كوشش كنيم و تفكّر اين كه انقلابمان را صادر نمي كنيم، كنار بگذاريم. زيرا اسلام بين كشورهاي مسلمان فرقي قائل نمي شود و پشتيبان تمام مستضعفان جهان است.2» دشمنان انقلاب اسلامي ايران اعماز استكبار جهاني و حكام و سران كشورهاي مرتجع منطقه، تلاش بسيار كردند تا چهره اي منفي از مفهوم صدور انقلاب نشان داده و آن را نوعي دخالت نظامي ايران و حمايت تسليحاتي از نهضتهاي اسلامي و آزاديبخش جلوه دهند، تا بتوانند با آن مقابله كرده و منافع نامشروع خود را از خطر نجات دهند. اما بنيانگذار تيزبين انقلاب اسلامي ايران، اين توطئه را نيز خنثي كرده و فرمودند: «اين كه مي گوييم بايد انقلاب ما به همه جا صادر بشود، اين معني غلط را از او برداشت نكنند كه ما مي خواهيم كشورگشايي كنيم. ما همه كشورهاي مسلمين را از خودمان مي دانيم ... ما مي خواهيم اين چيزي كه در ايران واقع شد و اين بيداري كه در ايران واقع شد و خودشان از ابرقدرتها فاصله گرفتند ... و دست آنها را از مخازن خودشان كوتاه كردند، اين در همه ملّتها و در همه دولتا بشود، آرزويي ما اين است. معني صدور انقلاب ما اين است كه همه ملّتها بيدار بشوند و همه دولتها بيدار بشوند و خودشان را از اين گرفتاري كه دارند و اين تحت سلطه بودني كه هستند و از اين كه همه مخازن آنها دارد به باد مي رود و خودشان به نحو فقر زندگي مي كنند، نجات بدهد3... ما كه مي گوييم «انقلابمان را مي خواهيم صادر كنيم، مي خواهيم اين مطلب را همين معنايي كه پيدا شده، همين معنويتي كه پيدا شده است در ايران، ... ما مي خواهيم اين را صادر كنيم. ما نمي خواهيم شمشير بكشيم و تفنگ بكشيم و حمله كنيم.4» همچنين رهبر معظّم انقلاب حضرت آيت اللّه خامنه اي در تبيين مفهوم و لزوم صدور انقلاب مي فرمايند: صدور انقلاب يعني صدور فرهنگ انسان ساز اسلام و صدور صفا و خلوص و تكيه و اصرار بر ارزشهاي انساني. ما به اين كار و انجام اين وظيفه افتخار مي كنيم. اين راه انبياست و ما اين راه را بايد ادامه دهيم. دنياي غرب و سردمداران فرهنگ فاسد و منحط غربي از اين كه فساد و فحشا و اعتياد و انواع و اقسام بربختيها و روسياهيها را به سراسر عالم صادر مي كنند، خجالت نمي كشند؟! اين فرهنگ فحشايي كه امروز متأسفانه سراسر دنيا و بيش از همه دنياي فقير جهان سوم را فراگرفته، از كجا آمده است؟ اين يكي از صادرات فرهنگ غربي و تمدن استعماري و استكباري است ... چرا ما بايد از صادر كردن توحيد و اخلاق انبياء و روح فداكاري و اخلاص و تزكيۀ اخلاقي به كشورهاي ديگر خجالت بكشيم؟! چرا بايد شرم كنيم از اين كه غيرت و حميت و ايستادگي در مقابل قدرتهاي باطل را به صورت درس عملي به ملّتهاي ديگرارايه و تعليم بدهيم؟ ملّتها باور نمي كنند كه بشود با عوامل و مزدوران قدرتهاي استكباري درافتاد. ما درافتاديم و پيروز هم شديم. چرا اين عمل و تجربۀ خودمان را در اختيار افكار عمومي ملّتها نگذاريم؟ ما اين انقلاب را صادر مي كنيم ... اگر منظور اين است كه ما مواد منفجره صادر مي كنيم، اين ادعا دروغ است. اين كار را خئد دستگاههاي پليد خبيث استكباري مي كنند. سازمان جاسوسي آمريكاست كه براي ساقط كردن دولتا وارد صحنه مي شود و اسلحه و مواد منفجره و نيرو مي برد و به ضد انقلاب در كشورهاي انقلابي كمك مي كند. ما به هيچ كشوري مواد منفجره نمي بريم. خرابكاري دور از شأن ماست و به هيچ وجه به ما نمي چسبد و هر كس بگويد خلاف و دروغ گفته است. همان گونه كه گفتيم صدور انقلاب و جهاني شدن آن، ريشه در ماهيّت انقلاب اسلامي دارد. اوّلين و مهمترين ويژگي انقلاب كه موجب صدور و جهاني شدن آن گرديده است، اسلامي بودن انقلاب است. از آن جا كه اسلام اختصاص به ايران نداشته و محدود به قلمرو جغرافيايي خاصّي نيست و مخاطبين آن، مسلمانان و مستضعفان سراسر جهان مي باشند، لذا انقلاب متّكي به اسلام نيز به همين ترتيب محدود به كشور خاصّي نشده و كلّ جهان را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. انقلاب اسلامي متّكي به همه مسلمانان است، اگر چه تحقّق آن در يك يا چند كشور خاصي صورت پذيرد. امام خميني(ره) در رابطه با صدور انقلاب و جهاني شدن آن مي فرمايند: «ما كه نهضت كرديم براي اسلام نهضت كرديم. جمهوري، جمهوري اسلامي است. نهضت براي اسلام نمي تواند محصور باشد در يك كشور، و نمي تواند محصور باشد در حتي كشورهاي اسلامي، نهضت براي اسلام، همان دنبالۀ نهضت انبياست. نهضت انبياء براي يك محل نبوده است. پيغمبر اكرم اهل عربستان است، لكن دعوتش مال عربستان نبوده، محصور نبوده به عربستان، دعوتش مال همه عالم بوده است.6» دومين ويژگي انقلاب كه موجب صدور و جهاني شدن آن گرديده، جاذبۀ پيام آن و آمادگي پذيرش داوطلبانۀ آن از سوي مسلمانان و نهضتهاي اسلامي جهان بوده است. اين پذيرش و طلب آنها، موجب سرايت خودجوش انقلاب اسلامي ايران به ديگر كشورها شده است. در اين رابطه به نظرات چند تن از رهبران نهضتهاي اسلامي و مردمي اشاره مي كنيم: نمايندۀ جبهه ازآديبخش انقلاب اسلامي افغانستان مي گويد: «انقلاب ايران تنها متعلق به ملّت ايران نيست. همچنان كه رهبر انقلاب ايران، تنها رهبر مسلمانان ايران نيست.7» كبير عبدالرحمن دبير كلّ سازمان آزاديبخش فطاني در جنوب تايلند مي گويد: «انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب جهاني است و متعلق به يك ملّت نيست و در چهارچوب يك مرز محصور نخواهد ماند.8» عباس مدني رهبر جبهه نجات اسلامي الجزايد مي گويد: «انقلاب اسلامي ايران در واقع متعلق به همه مسلمانان جهان و از جمله مردم مسلمان الجزاير است.9» و بالاخره رهبر جمعيت جزاير آنتيل مي گويد: «در زماني كه انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني در ايران به ثمر رسيد، مسلمانان جزاير آنتيل آن را انقلاب خود دانستند. و در حقيقت اين انقلاب نه فقط براي ايران، كه الگو و نمونه براي تمام مسلمانان جهان است.10» سومين ويژگي انقلاب اسلامي ايران كه موجب صدور آن گرديده تأثيراتي است كه بر كلّ جهان داشته است. انقلاب اسلامي ايران به واقع روابط و معادلات سياسي جهان را بر هم زده و موجب نظم جديدي در اين مناسبات گرديد. به هم زدن دو قطبي بودن جهان، بر هم زدن تعادل قدرت و روابط كشورهاي منطقۀ خاورميانه و خليج فارس، تأثيرات مهم آن در بر هم زدن سازش حكام وابسته كشورهاي عربي با رژيم صهيونيستي اشغالگر قدس، مطرح نمودن مذهب و دين در عرصه سياست و حكومت از جملۀ اين موارد مي باشد. ايستادگي در برابر زورگوييهاي استكبار شرق و غرب و مخصوصاً استكبار غرب به سركردگي آمريكا و به زانو در آوردن حكومت ايالات متحده آمريكا، نيز موجب گرديد كه بر ابعاد جهاني شدن انقلاب اسلامي ايران افزوده شود. تلويزيون بي بي سي در تحليل خود از اين ابعاد مي گويد: «آنچه در ايران در سال 1979 رخ داد نه تنها براي ايرانيان بلكه براي تمام اديان جهان نقطه عطفي بود. نقطۀ عطفي كه از باگشت ميليونها نفر در سراسر دنيا به اصولگرايي مذهبي خبر مي دهد.11» و شبكه سي بي اس در تاريخ 2/12/1374 طي گزارشي با اشاره به نقش حضرت امام خميني(ره) ميگويد: «ايشان بذر جريان اسلامي را پاشيد كه از 17 سال قبل همچنان در سراسر جهان اعمال نفوذ مي كند.12» پي نوشت ها: 1. در جستجوي راه از كلام امام، دفتر پانزدهم، صفحه 312. 2. همان. 3. صحيفه امام، جلد 13، صفحه 281. 4. همان، صفحه 90. 5. حديث ولايت (مجموعه رهنمود هاي مقام معظّم رهبري)، جلد 1، صفحه 259. 6. صحيفه امام، جلد 10، صفحه 446. 7. معاونت فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي، انقلاب اسلامي ايران در چشم انداز ديگران، صفحه 87. 8. همان، صفحه 76. 9. جميله كديور، رويارويي انقلاب اسلامي ايران و آمريكا، صفحه 124. 10. معاونت فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي، انقلاب اسلامي ايران در چشم انداز ديگران، صفحه 89. 11. روزنامه كيهان، مورخ 29/11/1375. 12ـ دفتر سياسي سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، نشريه داخلي نگرشي بر تحوّلات سياسي، شماره 48، صفحه 43. * منبع : کتاب کرانه های نور، جلد یک، ص ٩٩.