Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 113196
تاریخ انتشار : 21 شهریور 1387 0:0
تعداد بازدید : 112

عملكرد اقتصادی دولت در سه سال گذشته - ١

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اشاره: در طول سه سال گذشته دولت با سرلوحه قرار دادن مطالبات به حق مقام معظم رهبري از دولت ها در سال هاي قبل از تصدي دولت نهم و همچنين توجه به منويات و تأكيدهاي معظم له در دوره دولت جديد، اقدام به تنظيم جهت گيري هاي اساسي خود كرده است. عدالتطلبي شاخصه اصلي دولت نهم و موتور محرك برنامه ريزي ها و اقدام هاي آن است. دولت نهم براي تحقق عدالت از نظريه پردازي و شعارها عبور كرده و وارد مرحله اجرايي شده است. در اوج اين اقدام ها طرح تحول اقتصادي قرار دارد كه از آغاز به كار دولت و پس از شناسايي ريشه اي معضلا ت اقتصادي كشور، تدوين اين طرح با جوهره اصلي تحقق عدالت نسبي بين آحاد جامعه آغاز  و اكنون در سومين سال مسؤوليت دولت، با جديت وارد مراحل اجرايي شده است. شايد بتوان گفت نظام باز توزيع ثروت در كشور ما بهخصوص توزيع و تخصيص يارانه ها يكي از مصاديق اصلي و پايه اي ناديده گرفتن عدالت در حوزه اقتصاد و معيشت است كه به حول و قوه الهي با اجراي طرح تحول اقتصادي گام بلندي براي رفع تبعيض و بي عدالتي در اجراي طرح سهام عدالت كه تاكنون منجر به شناسايي بيش از 5/23 ميليون نفر و پرداخت سود به حدود 5/4 ميليون نفر شده، افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها تا مرز 3 ميليون نفر، افزايش پوشش 13 درصدي خانوار با سرپرست زن در پايان سال 1386 نسبت به 1385، شكسته شدن حلقه بسته مديران كشور و در دسترس قرار گرفتن دولتمردان براي همه مردم در اقصي نقاط كشور از ديگر مصاديق حركت عدالت طلبانه دولت در حوزه هاي اقتصادي، آموزشي و اجتماعي است. ابلا غ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در سال 1385، عرصه جديدي در كاركرد دولت نهم گشود كه در گذشته سابقه نداشت. پس از ابلا غ سياست هاي كلي اصل 44، دولت بلا فاصله مراحل تدوين و تصويب لا يحه اجراي اصل 44 قانون اساسي را آغاز كرد و لا يحه به نسبت جامعي را تصويب و سال گذشته تقديم مجلس كرد. آنچه در اين گزارش به مناسبت هفته دولت توسط دبيرخانه شوراي اطلا ع رساني دولت در مردادماه سال 1387 جمع آوري شده، تنها ذكر مهم ترين دستاوردها و عملكرد بخش هاي مختلف دولت است كه بسيار خلا صه و طي دو شماره در «هفته نامه برنامه» به چاپ مي رسد. در بخش نخست به اهم عملكرد وزارتخانه هاي فعال در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي پرداخته ايم.   وزارت تعاون – در دوره سه ساله دولت نهم 291 هزار و 534 نفر فرصت شغلي به واسطه طرح هاي مصوب بانك ها در بخش تعاون ايجاد شده كه در مقايسه با دوره قبل 200 درصد رشد داشته است. اين رشد در تعداد طرح هاي مصوب بانك ها 144 درصد بوده است. – در مدت بررسي، سرمايه گذاري بانك ها در طرح هاي مصوب بانك ها 400 درصد رشد داشته و جذب عضو در تعاوني هاي ثبت شده 500 درصد افزايش يافته است. – تعداد تعاوني هاي ثبت شده جديد 190 درصد رشد داشته است و در تشكيل اتحاديه هاي تعاوني هم رشد 205 درصدي مشاهده مي شود. – در بخش سهام عدالت در سه سال گذشته 337 تعاوني به ثبت رسيده است.رشد تعاوني هاي فرااستاني صددرصد بوده و انعقاد تفاهمنامه وزارت تعاون با ساير دستگاه ها و سازمان هاي دولتي رشد 1100 درصدي را نشان مي دهد. – در طرح تعاوني مسكن مهر از تاريخ 15/9/1386 تعداد 3350000 نفر براي بهره مندي از تسهيلا ت ثبت نام كرده اند كه تاكنون 1050000 نفر در قالب 4789 تعاوني به منظور عقد تفاهمنامه واگذاري زمين به سازمان هاي استاني مسكن و شهرسازي معرفي شدند و زمين دريافت كردند و تاكنون قرارداد 59464 واحد مسكوني امضا شده است. _صندوق بازنشستگي كشوري – احداث فضاي مناسب در پارك ها براي بازنشستگان. – پرداخت وديعه مسكن. – افزايش 71 درصدي حقوق بازنشستگان. – پرداخت مطالبات بازنشستگان قبل از 1379. – حذف سقف سني 70 سال از بيمه عمر و حوادث. صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير – تعداد خانوارهاي بيمه شده از 173166 در سال 1384 به 422000 در سال 1386 افزايش يافته است. سازمان بهزيستي كشور – افزايش اعتبارات دولتي سازمان در سال 1383 مبلغ 2050000 ميليون ريال بوده كه به 6725000 ريال رسيده است. – افزايش اعتبارات دولتي كميته امداد از0 467000 ريال در سال 1383 به 14910000 ريال در سال 1387. – مددجويان تحت پوشش كميته امداد؛ 4 ميليون و 330 هزار نفر. – مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي؛ يك ميليون و 140 نفر. - 8/7 درصد جمعيت كشور (5/5 ميليون نفر) از خدمات حمايتي مستمر بهره مند هستند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – بسط طرح پزشك خانواده به 25 ميليون نفر جمعيت روستايي و شهري زير 20 هزار نفر. – دسترسي 89 درصد جمعيت روستايي، 87 درصد دانش آموزان و 85 درصد خانوارهاي روستايي به آب آشاميدني سالم. – پرداخت يارانه به 18354 نفر بيمار سوختگي، 59519 نفر بيمار رواني، 131951 نفر مصدومان غيرترافيكي و 5698 نفر بيمار خاص. – در حوزه مديريت منابع وزارت بهداشت از سال 1384 تاكنون 40 بيمارستان شامل 3842 تخت بيمارستاني احداث و تحويل شده كه اكثر آنها در حال تجهيز و بهره برداري است. وزارت امور خارجه – برگزاري اجلا س سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران با حضور هر 5 رييس جمهوري كشورهاي عضو به رغم كارشكني هاي  آمريكا. – پذيرش عضويت ايران در 21 سازمان منطقه اي و بين المللي و زمينه سازي براي عضويت در 9 سازمان ديگر. – تصويب عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني. – عضويت ايران در سازمان همكاري هاي شانگهاي. – پي گيري مستمر تشكيل سازمان كشورهاي صادركننده گاز. – تدارك شركت رييس جمهوري در اجلا س سران كشورهاي سازمان همكاري خليج فارس. – برگزاري موفق دومين اجلا س رييسان مجمع مجالس آسيايي .)APA( – انجام 39 سفر توسط رييس جمهوري در سه سال اخير و بيش از يكصد سفر توسط وزير امور خارجه به منظور تقويت و تنظيم روابط جمهوري اسلا مي ايران با كشورها و حوزه هاي مختلف و پي گيري ديپلماسي فعال دولت نهم. – كسب حمايت سازمان كنفرانس اسلا مي و گروه 77 از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران. – اجراي 23 ميليون دلا ر پروژه براي كاهش تقاضا و بازپروري معتادان و مقابله با عرضه مواد مخدر. – برگزاري نشست چهار جانبه ايران_ افغانستان_ پاكستان با دفتر UNODC در خصوص مقابله با قاچاق مواد مخدر. – وزارت امور خارجه براي حل و فصل مسالمت آميز اختلا ف ها با كشورهاي غيرمتخاصم و جلوگيري از تبديل آنها به تنش و بحران در روابط دوجانبه در چارچوب اصول و منافع كشورمان تلا شي ثمربخش داشته و بيش از 44 مورد از اختلا ف ها در سال هاي 1384 و 1385 به طور مسالمت آميز حل و فصل شده است. – تأثيرگذاري و تقويت همكاري با سازمان كنفرانس اسلا مي، جنبش عدم تعهد و گروه 77. وزارت دادگستري – تدوين لا يحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري. – تدوين طرح تجديد ساختار و احياي وظايف وزارت دادگستري. –تمركز براي ريشه يابي عوامل قاچاق و مبارزه كليدي با قاچاق هاي كلا ن به ويژه در مورد سوخت. – كمك رساني دولت به محكومان پرداخت ديه (صندوق تأمين خسارت هاي بدني) در سال 1386 بابت 999 پرونده در مجموع با بيش از 284 ميليارد ريال (معادل 679/708 ديه كل.) در سال 1387 نيز تاكنون حدود 118 ميليارد ريال بابت پرونده هاي يادشده، پرداخت شده است. – احياي صندوق ماده 10 قانون بيمه شخص ثالث و همكاري دولت و  بيمه از طريق صندوق جبران خسارت بيمه در سال 1386 و كمك به آسيب ديدگان – امضاي توافقنامه معاضدت در امور كيفري، استرداد مجرمان، انتقال محكومان به حبس با بيش از 20 كشور جهان در طول  خدمت دولت نهم. سازمان تعزيرات حكومتي – طي سال هاي 1384 تا چهار ماهه اول سال 1387 در كل 270350 پرونده در شعب عادي كالا و خدمات، ويژه بهداشت، دارو، درمان و قاچاق كالا و ارز تشكيل شده كه در طول اين دوره، 252264 پرونده مختومه شده (93 درصد پرونده هاي متشكله) و 1052 ميليارد تومان جريمه نقدي براي محكومان صادر شده كه تاكنون 650 ميليارد تومان آن وصول شده است. – در راستاي مبارزه با عرضه خارج از شبكه سوخت تاكنون 26133 پرونده تشكيل شده كه با رسيدگي به 24483 پرونده، 147 ميليارد ريال وصول شده است. همچنين با رسيدگي به 5122 فقره پرونده تخلفات سيمان 16 ميليارد ريال محكوميت صادر شده است. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز – انضباط بخشي به مرزها، معابر شبه قانوني، بازارچه ها، سواحل و شناورها. – بستن پرونده اسكله هاي غيرمجاز. – تلا ش براي منطقي شدن سهميه سوخت واگذاري به مصرف كنندگان عمده و پيشگيري از عرضه خارج از شبكه سوخت. – تشكيل 1500 پرونده بالا ي يك ميليارد ريال با ارزش بيش از پنجاه هزار ميليارد ريال كه تاكنون 50 درصد آنها به نتيجه رسيده است. وزارت كار و امور اجتماعي با اجراي برنامه هاي مختلف دولت در امر اشتغال زايي، نرخ بيكاري فصل بهار سال جاري  براي نخستين بار تك رقمي شد و طي سه ماهه ابتداي سال 1387 به رقم 6/9 درصد رسيد. نرخ بيكاري فصل بهار در سه ماهه ابتداي سال جاري با 1/1 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته براي نخستين بار در اين فصل تك رقمي شد و براساس آمارگيري هاي انجام شده به رقم 6/9 درصد براي افراد 10 ساله و بيشتر رسيد. ميزان بيكاري مردان و زنان در اين رده سني به ترتيب 2/8 و 4/15 درصد است و اين رقم در مناطق شهري 3/11 درصد و در مناطق روستايي 2/6 درصد برآورد شده است. نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله در بهار سال جاري با 5/1 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3/20 درصد رسيد و اين نرخ بين مردان، 4/17 درصد و بين زنان، 7/30 درصد است. سهم اشتغال در بخش كشاورزي، 7/23؛ در بخش صنعت، 5/30 و در بخش خدمات 8/45 درصد بوده و استان يزد با 5 درصد كمترين ميزان بيكاري و استان لرستان با 18 درصد بيشترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده اند. مهم ترين عامل كاهش نرخ بيكاري، اشتغال زايي از طريق گسترش بنگاه هاي زودبازده است. از زمان شكل گيري بنگاه هاي اقتصادي زودبازده در نيمه دوم سال 1384 تاكنون يك ميليون و 104 هزار طرح ارايه شده كه 900 هزار طرح توسط كارگروه اشتغال به بانك ها معرفي و 760 هزار طرح نيز توسط بانك ها تأييد شده است. وزارت كشور حوزه اجتماعي و شوراها – برگزاري دوره هاي آموزشي براي اعضاي شوراهاي اسلا مي شهرها. – تدوين اطلس اجتماعي كشور. – ايجاد بانك اطلا عاتي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه بانوان استان ها. – راه اندازي و عملياتي شدن سامانه اينترنتي صدور پروانه تأسيس و فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد. – تدوين لا يحه اصلا ح و بازنگري قانون شوراها. حوزه امنيتي_ انتظامي – تهيه تقويم امنيتي كشور و ابلا غ به استان ها. –اجرايي شدن عهدنامه استرداد مجرمان بين ايران و پاكستان. – تهيه طرح ويژه جمع آوري سلا ح و مهمات غيرمجاز. – ساماندهي بازارچه هاي مرزي. – تغيير ساختار سازماني كلا نتري ها و پاسگاه ها در نمودار تشكيلا تي شهرها، شهرستان ها و مراكز استان ها با كاهش 20 درصدي نيروهاي ستادي و افزايش 80 درصدي نيروهاي صف. – طرد 279247 نفر اتباع افغاني ثبت نام نشده و غيرمجاز. حوزه هاي برنامه ريزي و امور اقتصادي – تهيه طرح تجميع سازمان هاي اداري در شهرستان هاي جديدالتأسيس و ايجاد پايگاه اداري. – هماهنگي بازديد سفراي كشورهاي خارجي در ايران براي بازديدها و ملا قات هاي استاني به منظور گسترش همكاري هاي استاني و شناسايي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل مناطق. – تهيه و ارايه الگوهاي جديد كميسيون هاي مشترك اقتصادي ايران با ساير كشورهاي عضو به وزارت امور خارجه. – تأسيس مركز منطقه اي مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان يافته. حوزه سياسي – برگزاري انتخابات خبرگان رهبري و شوراهاي اسلا مي شهر و روستا به صورت رايانه اي. – تهيه اطلس تقسيمات كشوري استان هاي مرزي – همكاري با سازمان عفو بين الملل در خصوص مسايل سياسي و حقوق بشر. حوزه هماهنگي و امور عمراني – ارايه لا يحه مديريت مصرف سوخت و توسعه حمل ونقل عمومي. – تهيه برنامه مربوط به تخصيص وام يارانه اي و تخفيف عوارض شهرداري براي اصلا ح بافت هاي فرسوده شهري. – اختصاص 1950 ميليارد ريال اعتبار براي جبران خسارت بخش كشاورزي، سرمازدگي و خشكسالي. سازمان ثبت  احوال كشور – ايجاد سامانه جمع آوري اطلا عات و ارايه خدمات سجلي و سامانه استعلا م. – صدور كارت شناسايي ملي براي بيش از 90 درصد افراد مشمول طرح و ايجاد سامانه كارت شناسايي ملي. – تعيين شاخص هاي آماري و دسترسي به آنها برابر با اهداف برنامه چهارم توسعه. – همكاري براي تأييد هويت و اختصاص شماره ملي براي طرح توزيع سهام عدالت. بنياد شهيد و امور ايثارگران – علا وه بر پرداخت كمك هزينه و شهريه تحصيلي طي سه سال گذشته، تعداد 141096 نفر از كلا س هاي جبراني و تقويتي و 33612 نفر از تسهيلا ت مدارس خاص و 1025 نفر از تسهيلا ت آموزش استثنايي استفاده كرده اند. – جذب وام هاي بانك مسكن براي 131509 نفر. – اشتغال 29142 نفر از اعضاي خانواده شاهد. – استفاده 60515 نفر از وام اشتغال. – واگذاري 11000 خودرو به جانبازان بالا ي 50 درصد در سه ساله اخير. – ساماندهي بيش از 17000 مزار شهيد. - قرار گرفتن تعداد بيش از يك ميليون نفر تحت پوشش بيمه پايه و 875 هزار و629 نفر تحت پوشش بيمه مكمل. - دعوت از متخصصان خارجي براي معاينه جانبازان. وزارت آموزش و پرورش – پرداخت وام مسكن و خودرو به فرهنگيان. – فعاليت كارگروه شناسايي آسيب هاي اجتماعي در آموزش و پرورش. – آمادگي براي اجراي قانون حذف كنكور. – واريز شدن 50 درصد پاداش پايان خدمت بازنشستگي فرهنگيان. – رشد 5/1 درصدي سطح باسوادي كشور در دولت نهم. – تضمين عدالت آموزشي از حيث دسترسي به مدارس و فرصت هاي آموزشي در دولت نهم. – افزايش تعداد پروژه هاي عمراني از سه هزار و 286 به سه هزار و 697 باب و سه برابر شدن مجموع بودجه عمراني آموزش و پرورش به نرخ جاري و با احتساب كمك خيران مدرسه ساز در طول خدمت دولت نهم. – آغاز تدوين برنامه درسي ملي از سال 1386. در دستور كار قرار داشتن بيمه نيروهاي حق التدريس، خدماتي، شركتي و نهضتي ها. – توسعه مدارس خارج از كشور با مشاركت وزارت امور خارجه. – تعداد آموزشگاه هاي ويژه نوآموزان پيش دبستاني در سال 1387- 1386 در مقايسه با سال 1384- 1383، 1659 واحد (6/9 درصد) افزايش يافته است. – روند كاهش دانش آموزان كه از سال 1377 به دليل كاهش مواليد آغاز شده بود، در سه سال گذشته ادامه يافت به طوري كه تعداد دانش آموزان دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه نزديك به 3/1 ميليون نفر (8/5 درصد) كاهش يافتند. – تعداد دانشجويان مراكز تربيت معلم از 8803 نفر به 18858 نفر رسيده كه رشد 114 درصدي را نشان مي دهد. – تلا ش براي مدرسه سازي رشد 100 درصدي را نشان مي دهد. – به منظور دستيابي به اهداف سند چشم انداز اقدام هاي زير نيز در دستور كار قرار گرفته است: – اصلا ح ساختار نظام آموزشي و كارآمد كردن آن براي توسعه و تأمين منابع انساني مورد نياز سند چشم انداز. براي توسعه و تأمين منابع انساني مورد نياز سند چشم انداز. – ارتقاي سطح شاخص هاي كمي و كيفي عوامل مختلف آموزش مانند نيروي انساني، فضاها و تجهيزات آموزشي و... – مبتني شدن فعاليت هاي وزارتخانه بر پژوهش و تحقيقات. – آموزش مهارت هاي زندگي و بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي به دانش آموزان. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – افزايش ميزان پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد از 20 هزار نفر در سال 1384 به 40 هزار نفر در سال جاري (100 درصد رشد) و افزايش 100 درصدي تعداد دانشجويان دوره دكترا از 2 هزار نفر در سال 1384 به 4 هزار نفر در سال جاري. - براساس برنامه توسعه قرار بود تعداد دانشجو درهر صد هزار نفر به 5 هزار نفر برسد که در سال 1386 رقم 4800 نفر محقق شده است. – كل سهميه استخدامي هيأت علمي وزارت علوم در برنامه چهارم 2250 نفر بوده كه با تلا ش هاي انجام شده اين رقم به 5750 نفر رسيده است(رشد 155 درصدي.) – افزايش انجمن هاي علمي دانشجويي از 800 انجمن به بيش از 2 هزار انجمن در سال 1386. – برنامه ريزي براي بورسيه دانشجويان در داخل و خارج كشور و بورسيه بيش از هزار و 700 دانشجوي دكترا در داخل در دو سال گذشته و كاهش اعزام بورسيه به خارج. – پرداخت هفتاد درصد شهريه دانشجويان تحصيلا ت تكميلي در دوره هاي شبانه. – افزايش رشد علمي دانشگاه ها از سال 1384 تا 1387 به ميزان 34 درصد. – ارتقاي رتبه دانشگاه هاي ايران در رتبه بندي هاي معتبر بين المللي. – افزايش قطب هاي علمي كشور از 84 قطب در سال 1384 به 112 قطب در سال 1386. افزايش 25 درصدي سقف همه تسهيلا ت پرداختي به دانشجويان. – افزايش 25 درصدي پوشش خوابگاهي دانشجويان. - اجراي ثبت نام اينترنتي در آزمون سراسري براي تحقق ايده دولت الكترونيك و بسط اين شيوه در اعلا م نتايج و صدور كارت از مهم ترين اقدام ها است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي – توسعه شبكه فرهنگي و ارتباطي مساجد و تقويت ويژه و توسعه كمي و كيفي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد با افزايش بيش از صددرصدي و نيز كشف و پرورش استعدادهادر  اين عرصه. – بهره گيري از عناصر حرفه اي هنر كشور براي ترويج ارزش هاي ديني و مفاهيم والا ي انساني به ويژه در حوزه موسيقي، سينما و تئاتر. – بازخواني پرونده آثار مكتوب و غيرمكتوب فرهنگي و هنري 30 ساله انقلا ب اسلا مي و تلا ش براي باز توليد و نشر مجدد آثار فاخر و سفارش توليد براي جبران كاستي ها در اين عرصه. – حذف يارانه كاغذ و انتقال جهت گيري يارانه ها به سمت مخاطب بهويژه اقشار فرهنگي و مخاطبان نسل جوان و نوجوان و از بين بردن شبكه فساد و دلا لي در اين عرصه. – باز پس گيري بيت المال و اموال عمومي از برخي سودجويان و استفاده كنندگان. – شناسايي، پرورش و معرفي استعدادهاي نويسندگي و نوقلمان و تعيين جوايزي ويژه براي تشويق و چهره سازي ايشان. – آغاز ساماندهي در حوزه IT و نظام مندسازي عرصه رسانه هاي ديجيتال و بازي هاي رايانه اي پس از سال ها غفلت از اين فضاي رسانه اي تأثيرگذار. سازمان تربيت بدني دستاوردهاي عمراني – بررسي، مطالعه و اجراي 9 دهكده المپيك در سطح كشور. – افتتاح 6 ورزشگاه 15 هزار نفري در مراكز استان ها. – در دست اجرا بودن استاديوم 40 هزار نفري ويژه بانوان. – از سال 1357 تا 1384، 1755 مكان ورزشي به اتمام رسيده بود اما در سه سال گذشته 2634 پروژه به بهره برداري رسيده كه رشد آن به خوبي قابل مشاهده است. اعتبارات عمراني سازمان از 420 ميليارد ريال در سال 1383 به 3211 ميليارد ريال در سال 1387 رسيده كه از رشد بسيار مطلوبي برخوردار بوده است. دستاوردهاي قهرماني – كسب مقام ششم آسيا در مسابقات آسيايي دوحه. – كسب عنوان قهرماني نوجوانان جهان و مقام اول آسيا و عنوان سومي جوانان جهان در واليبال. – كسب مقام سوم بازي هاي آسيايي و كسب مقام اول جام ملت هاي آسيا براي نخستين بار توسط تيم ملي بسكتبال و  كسب مدال هاي  آسيايي و جهاني توسط ديگر تيم هاي ورزشي فعال در عرصه قهرماني. – در سال 1384 در مجموع 1912224 نفر تحت پوشش ورزش قهرماني بوده اند كه اين رقم در سال 1385 به 2007549 نفر و در پايان سال 1386 به 2268801 نفر رسيده است. – كسب در مجموع 45 سهميه المپيك 2008 پكن و اعزام 55 ورزشكار در رشته هاي مختلف ورزشي به عنوان بزرگ ترين كاروان ورزشي ايران در المپيك هاي برگزار شده. – برگزاري نخستين المپياد ورزشي ايرانيان در سال 1386 با حضور 17 هزار ورزشكار و در 35 رشته و تكرار اين رويداد در سال 1387 با حضور 50 هزار ورزشكار و سه مقطع و 144 رشته ورزشي از ديگر موفقيت هاي منحصر به فرد دولت نهم در اين عرصه است. – در سال 1384 در كل 823 مدال جهاني، آسيايي، المپيك و بين المللي كسب شده كه اين تعداد در سال 1385 به 798 مدال و در سال 1386 به 946 مدال رسيده است. دستاوردهاي دولت نهم در ورزش بانوان – برنامه ريزي براي استخدام 200 كارشناس زن به منظور تقويت بخش كارشناسي ورزش بانوان سراسر كشور. – اختصاص حداقل 30 درصد از بودجه و درآمدها در بخش ورزش كشور به ورزش بانوان، ايجاد ستاد سازماندهي لباس ورزشي بانوان و تشكيل جلسه ها و نشست هاي مختلف با متخصصان امر، بهره برداري از حداقل 30 درصد پروژه ورزشي ويژه بانوان، توسعه ورزش بين زنان روستا، اجراي طرح پياده روي خانوادگي در استان هاي كشور. – اعزام 111 مورد تيم بانوان به مسابقات برونمرزي از 30 فدراسيون در سطوح مختلف بين المللي، حضور 30 هزار زن در 32 رشته ورزشي در المپياد ورزشي ايرانيان در سال هاي 1386 و 1387، كسب سهميه ورودي المپيك براي نخستين بار در تاريخ ورزشي بانوان در رشته هاي قايقراني، تيراندازي با كمان و تكواندو. بنگاه هاي زودبازده بخش ورزش – در سال 1385 از 1892 طرح معرفي شده به بانك ها، 959 طرح تأييد و با بهره برداري از 562 طرح ،2441 شغل ايجاد شده است. در سال 1386 از 541 طرح معرفي شده به بانك ها 263 طرح تأييد و 181 طرح به – در سال 1385 از 1892 طرح معرفي شده به بانك ها، 959 طرح تأييد و با بهره برداري از 562 طرح ،2441 شغل ايجاد شده است. در سال 1386 از 541 طرح معرفي شده به بانك ها 263 طرح تأييد و 181 طرح به بهره برداري رسيده و 1455 فرصت شغلي ايجاد شده است. – در راستاي خصوصي سازي اماكن ورزشي (موضوع ماده 88 سازمان تربيت بدني) در سال 1385، 949 مكان ورزشي واگذار شده و اين رقم در سال 1386، 1171 مكان ورزشي بوده است. سازمان ملي جوانان  اقدام هاي ساختاري، بودجه اي و ستادي – افزايش اعتبارات سازمان از 110 ميليارد ريال در سال 1384 به 280 ميليارد ريال در سال 1387 و تثبيت آن به عنوان سقف بودجه مطلوب. – تثبيت جايگاه ستادي مديريت هاي استاني سازمان و قانوني شدن ساماندهي اداري_ حقوقي استان ها براي نخستين بار پس از تأسيس سازمان با ابلا غ ساختار و يكصد پست استاني از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري.  برنامه هاي ملي ساماندهي امور جوانان – تصويب و ابلا غ اولويت هاي اجرايي برنامه ملي اوقات فراغت و ازدواج در شوراي عالي جوانان، پايان تدوين پنج برنامه و قرار گرفتن آن در نوبت تصويب شوراي عالي جوانان براي ارتقاي سلا مت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي جوانان و ادامه تدوين برنامه ملي اصلا ح ساختار و توانمندسازي سازمان هاي مسؤول دولتي و غيردولتي.  اعتبارات تخصيصي – اختصاص 97 ميليارد ريال از اعتبارات تخصيص– يافته سازمان به ارتقا. – 85 ميليارد ريال براي حمايت از تشكل ها و مشاركت هاي اجتماعي، 16 ميليارد ريال براي خدمات مشاوره اي و 2/1 ميليارد ريال براي برنامه هاي راهبردي، مهم ترين سرفصل هاي تخصيص بودجه سال 1385 بوده است. در سال 1386، 28 ميليارد ريال براي پژوهش هاي كاربردي، 82 ميليارد ريال به ارتقاي توانمندهاي جوانان، 35 ميليارد ريال به حمايت از برنامه هاي اوقات فراغت جوانان، 37 ميليارد ريال به حمايت از تشكل هاي جوانان، 7 ميليارد ريال به ارتقاي فرهنگ و هويت ديني و ملي جوانان و 35 ميليارد ريال به ساماندهي ازدواج جوانان اختصاص يافته است.  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  و گردشگري – افزايش سفر گردشگران به ايران و حضور 2 ميليون و 169 هزار نفر گردشگر در سال 1386. – سه برابر شدن بودجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سال جاري در مقايسه با سال گذشته و اختصاص 100 ميليارد تومان در مصوبات دولت در سفرهاي استاني به اين امر. – اختصاص 5 درصد بودجه استان ها به موضوع گردشگري صنايع دستي و ميراث فرهنگي در دستورالعمل هاي اجرايي بودجه. – اقدام هاي سازمان در حفاظت از آثار تاريخي و ميراث فرهنگي، پيش از انجام هرگونه تخريب. – حل مشكل صدور ويزا براي سفر به ايران. – افزايش مناطق گردشگري از 7 منطقه گردشگري در دولت قبل به 720 منطقه در دولت نهم. مركز امور زنان و خانواده هماهنگي و ارتباطات داخلي –ملا قات با خانواده هاي ايثارگران، انجام ملا قات با متقاضيان و متشاكيان زن به منظور رفع مشكل آنها با دستگاه ها، تشكيل گروه پايش و ارزشيابي به منظور نظارت و ارزيابي پيشرفت توافق هاي به عمل آمده با دستگاه ها، تشكيل ذيحسابي مستقل در مركز امور زنان، راه اندازي وب سايت مشترك ايران_ مالزي و راه اندازي كتابخانه تخصصي اطلا ع رساني براي سرعت بخشيدن به تحولا ت مسايل زنان و خانواده در جامعه. روابط بين الملل  – به منظور برقراري ارتباط مؤثر با زنان ساير كشورها و انجام تبادلا ت فرهنگي و استفاده از تجربه هاي اجتماعي و در راستاي معرفي الگوي زن ايراني مسلمان به زنان دنيا فعاليت هاي متعددي شامل ملا قات، سفرهاي خارجي و امضاي تفاهمنامه هاي مشترك با كشورهاي مسلمان به اجرا درآمده است. قوانين و لوايح – تدوين لا يحه معافيت و تخفيف سهم بيمه كارفرما به شرط استخدام زنان سرپرست خانوار و ارايه آن به دولت. – تدوين لا يحه تسهيلا ت شغلي و تنوع بخشي به مشاغل زنان و ارايه به دولت. – تدوين لا يحه بازنشستگي پيش از موعد زنان سرپرست خانوار و ارايه به دولت. – تدوين لا يحه تسهيلا ت شغلي به زنان روستايي و عشايري و ارسال به دولت. – ارايه پيشنهاد تقليل ساعت كار بانوان، اصلا ح و تكميل سند فرابخشي و توسعه امور زنان، كمك به زنان زنداني، افزايش هزينه پرداختي مهدكودك به زنان شاغل در دستگاه هاي دولتي، ضرورت توجه به تحكيم بنيان خانواده و تخصيص حقوق بازنشستگي زنان كارمند به فرزندان آنها در صورت فوت. * منبع : www.spac.ir ، شنبه 16 شهریور 1387، شماره 281