Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 113197
تاریخ انتشار : 22 شهریور 1387 0:0
تعداد بازدید : 112

عملکرد اقتصادی دولت در سه سال گذشته - پایانی

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولتدبيرخانه شوراي اطلا ع رساني دولت اشاره: دولت نهم براساس ديدگاه محصول گرايانه، اهتمام ويژه اي نسبت به اصلا ح ساختار تصميم گيري و اداري داشته و با حذف بوروكراسي زايد و دست و پاگير كه فرآيند تصميم گيري در كشور را طولا ني و با ترديد مواجه مي كرد، تلا ش جدي خود را براي شتاب بخشيدن به روند تعالي و   آباداني  ايران به منصه ظهور رسانده است. دولت براي تحقق اصل 44 قانون اساسي اقدام به اصلا ح ساختاري در برخي بخش هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي از جمله شركت هاي زيرمجموعه وزارتخانه هاي نيرو، ارتباطات و فناوري اطلا عات، نفت و صنايع و معادن كرد تا با رفع موانع حقوقي آنها و اصلا حات اساسنامه اي و شفاف سازي، مقدمات واگذاري آنها را از طريق بورس فراهم آورد.ضمن آنكه در اين مدت اقدام هاي بي سابقه اي هم براي واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي از طريق بورس انجام شد كه افزايش چشمگيري در ارزش بورس اوراق بهادار تهران به وجود آورد و اين سازمان در سطح جهاني داراي بيشترين درصد رشد ارزش شد. در شماره گذشته «هفته نامه برنامه» به عملكرد وزارتخانه هايي كه در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي فعاليت مي كنند، پرداختيم. اين هفته به بخشي از  گزارش دبيرخانه شوراي اطلا ع رساني دولت (مردادماه 1387) كه چكيده اي از عملكرد دولت نهم در بخش هاي اقتصادي و زيربنايي و معاونت هاي رييس جمهوري است، اشاره مي كنيم. وزارت امور اقتصادي و دارايي رشد اقتصادي ايران در سال 1386 به 9/6 درصد افزايش يافت. بدين ترتيب، اقتصاد ايران در سال 1386 در مقايسه با سال قبل، از رشد مناسبي برخوردار بوده است. نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 1385 معادل 2/6 درصد بود كه در نتيجه در سال 1386 بخش واقعي اقتصاد كشور از 7/0 واحد درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار شد. رشد اقتصادي 9/6 درصدي سال 1386 بالا ترين رشد اقتصادي كشور از سال 1383 تاكنون محسوب مي شود. رشد اقتصادي كشور در سال هاي 1383 تا 1385 به ترتيب 8/4، 7/5 و 2/6 درصد بود. رشد گروه صنايع و معادن در سال 1386 نسبت به سال هاي آخر دولت قبل، بسيار بالا تر بوده است. درحالي كه در سال هاي 1383 و 1384 رشد اين بخش بهترتيب به 4/8 و 7/6 درصد سقوط كرده بود، در دولت نهم در سال 1385 اين رقم به 5/8 درصد و در سال 1386 به 8/10 درصد افزايش يافت. رشد بخش كشاورزي در سال 1386 به طور تقريبي سه برابر رشد آن در سال 1383 بود در حالي كه در سال 1383 رشد اين بخش 2/2 درصد بود، در سال گذشته اين رقم به 2/6 درصد رسيد. رشد بخش كشاورزي در سال هاي 1384 و 1385 به ترتيب 3/9 و 7/4 درصد بود. كاهش رشد بخش نفت در سال گذشته، قابل تأمل است. در حالي كه در سال 1383 رشد اين بخش 6/2 و در سال 1385 معادل 3 درصد بود، در سال گذشته رشد آن به 8/0 درصد كاهش يافت. البته در سال 1384 هم رشد بخش نفت، به 6/0 درصد نزول پيدا كرده بود. رشد توليد ناخالص داخلي كشور بدون نفت، در سال 1386 بالا ترين رشد آن در 4 سال اخير بوده است. رشد اقتصادي كشور بدون نفت از سال 1383 تا 1386 روند صعودي داشته و از 1/5 درصد در سال 1383 به 4/6 درصد در سال 1384، 6/6 درصد  د ر سال 1385 و 6/7 درصد  در سال 1386 افزايش يافت. سهام عدالت طرح توزيع سهام عدالت ميان اقشار كم درآمد و متوسط جامعه همچنان ادامه دارد. در ابتداي اجراي اين طرح، دهك هاي اول و دوم درآمدي شامل 4 ميليون و 600 هزار نفر از اعضاي كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي شناسايي شدند و سهام عدالت به همراه سود به آنان واگذار شد. تاكنون بين 5/22 ميليون نفر برگه سهام عدالت توزيع شده است، يعني در واقع 3 دهك درآمدي جامعه عضو تعاوني هاي سهام عدالت شده اند. قرار است تا پايان سال جاري نيز 6 دهك درآمدي جامعه شامل 42 ميليون نفر تحت پوشش سهام عدالت قرار گيرند. همچنين، سهام ايثارگران بين حدود 3 ميليون نفر در نيمه شعبان توزيع شد، بعلا وه زمينه توزيع اين سهام بين 6 ميليون نفر از روستاييان فراهم شده است. اين سومين سري از روستاييان هستند كه سهام عدالت دريافت مي كنند و با احتساب اين نوبت، در مجموع 15 ميليون روستايي سهام عدالت دريافت مي كنند. در كل، تاكنون 22 ميليون و پانصد هزار نفر سهام عدالت دريافت كرده اند كه براي هر نفر يك ميليون تومان و براي خانوار 5 نفره، تا 5 ميليون تومان سهام واگذار شده است. براساس برنامه اي كه وجود دارد، از مهر و آبان سود سهام 22 ميليون و پانصد هزار نفر در كشور پرداخت مي شود. سود سهام عدالت در نوبت اول سال گذشته براي 4 ميليون و پانصد هزار نفر پرداخت شد و از مهرماه  سالجاريدومين مرحله دريافت سود اجرا مي شود. در مرحله اول واگذاري ها كه حدود يك سال و نيم از آن مي گذرد، ميزان سهام واگذار شده 2 هزار و 300 ميليارد تومان بوده كه ارزش روز فعلي آن در بورس پنج هزار ميليارد تومان است و اين رقم دو برابر سهم مرحله اول است. مرحله اول و دوم توزيع سهام عدالت، بيش از 65 درصد اضافه ارزش دارد كه اين غير از سود حاصل آنهاست. به عبارت ديگر، در مرحله اول، ارزش افزوده سهام، بالا ي 100 درصد بوده و ارزش سهام مرحله دوم و سوم تا به حال حدود 24 تا 25 درصد افزايش داشته زيرا سهام مرحله دوم و سوم به تازگي توزيع شده است. سهام ها علا وه بر سودي كه پرداخت مي شود ارزشافزوده بسيار خوبي هم داشته و علت آن مربوط به رشدي بوده كه اين سهام در بورس اوراق بهادار داشته است. تورم نرخ تورم در پايان سال گذشته به 4/18 درصد رسيد و در آخرين آمار در تيرماه سالجاري به 5/21 درصد افزايش يافت. يكي از مهم ترين علل افزايش قيمت ها در داخل كشور، تورم وارداتي بوده كه بنابر اعلا م بانك مركزي، 20 درصد در تورم داخلي مؤثر است. براي مثال، درحاليكه در 4 ماه نخست سالجاري، واردات كشور از لحاظ وزني 16 درصد كاهش داشته اما ارزش دلا ري آن حدود 24 درصد رشد كرده است. گزارش ها و آمارهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مؤيد مسأله اثرگذاري تورم جهاني بر كشورهايي همچون ايران بوده كه بارها از سوي مسؤولا ن كشورمان به آن اشاره شده است. متوسط نرخ تورم جهاني تحت تأثير افزايش قيمت نفت و مهم تر از آن افزايش قيمت مواد غذايي، از حدود 2 درصد در ابتداي سال 2006 به 4 درصد در اواخر سال 2007 و اوايل سال 2008 افزايش پيدا كرده است. خصوصي سازي برخلا ف انتقادهايي كه از دولت نهم مي شود، آمارها بيان كننده رشد چشمگير خصوصي سازي در 3 سال اخير است. از نيمه اول سال 1384 تا پايان سال 1386 در مجموع 283 شركت به صورت بخشي از سهام يا واگذاري كامل سهام آنها در معرض واگذاري به بخش هاي غيردولتي قرار گرفته اند كه اين ميزان واگذاري بالغ بر مبلغ 937 و 220 ميليارد ريال است. سرمايه گذاري خارجي حجم سرمايه گذاري خارجي مصوب طي سال هاي 1385 و 1386 در قالب 184 طرح به ترتيب 3/10 و 9/11 ميليارد دلا ر بوده است. از اين ميزان 80 طرح، مربوط به سال 1385 و 104 طرح، مربوط به سال 1386 بوده كه در مقايسه با سال 1384 (59 طرح) در سال 1386، 176 درصد و در سال 1385، 135 درصد رشد داشته است. همچنين ميزان تسهيلا ت مالي جذب شده از طريق بانك جهاني در سال 1383، 1/28 ميليون دلا ر و در سال 1384، 2/130 ميليون دلا ر بوده كه اين رقم در سال هاي 1385 و 1386 به ترتيب به رقم 7/252 و 6/196 ميليون دلا ر رسيده است. از اين رو، ميزان تسهيلا ت جذب شده در اين بخش طي دو سال اخير در مقايسه با سال 1383 بهترتيب برابر با حدود 900 درصد و حدود 700 درصد رشد كرده است. عملكرد مالياتي آمارها به خوبي گواه رشد چشمگير درآمدهاي مالياتي در دولت نهم است كه گامي اساسي در كاهش اتكاي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتي محسوب مي شود. درآمدهاي مالياتي در تأمين اعتبارات هزينه اي در سال 1385، 36 درصد و در سال 1386، 6/45 درصد عملكرد نشان مي دهد. همچنين طي سال هاي 1384 و 1385 بهترتيب 2/18 و 2/26 درصد از دريافت هاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين شده كه اين رقم در سال 1386 به 5/30 درصد رسيده است. همچنين ميزان تحقق كل درآمدهاي مالياتي در سال 1384، 100 درصد، در سال 1385، 85 درصد و در سال 1386، 98 درصد بوده كه نسبت به دولت هاي گذشته بي سابقه است. عملكرد بازار بورس عملكرد بازار بورس در دوره اخير نشان مي دهد در سال 1385، تعداد 889/15 ميليون سهم به ارزش 201/56 ميليارد ريال و در سال 1386، 401/23 ميليون سهم به ارزش 202/73 ميليارد ريال در بورس كشور معامله شده است. همچنين عملكرد سال 1386 در مقايسه با سال 1385 به لحاظ تعداد 3/47 درصد و به لحاظ ارزش عملكرد بازار بورس در دوره اخير نشان مي دهد در سال 1385، تعداد 889/15 ميليون سهم به ارزش 201/56 ميليارد ريال و در سال 1386، 401/23 ميليون سهم به ارزش 202/73 ميليارد ريال در بورس كشور معامله شده است. همچنين عملكرد سال 1386 در مقايسه با سال 1385 به لحاظ تعداد 3/47 درصد و به لحاظ ارزش 2/30 درصد رشد نشان مي دهد. وزارت نفت ظرفيت توليد نفت خام ظرفيت توليد نفت خام كشور در سال هاي 1386-1384 به ترتيب برابر با 4260، 4275 و 4335 هزار بشكه در روز بوده است كه نسبت به ارقام سند بخشي برنامه چهارم توسعه در سال هاي يادشده به ترتيب معادل 8/96، 95 و 2/94 درصد تحقق را نشان مي دهد. همچنين عملكرد شاخص متوسط توليد نفت خام نسبت به برنامه شركت ملي نفت ايران در سال هاي يادشده تحققي به ترتيب معادل 4/96، 29/98 و 89/96 درصد را نشان مي دهد. توليد گاز طبيعي غني به منظور پاسخ به تقاضاي روزافزون مصرف اين حامل مهم انرژي، توليد گاز طبيعي غني در دوره سه ساله اول برنامه چهارم توسعه، از روند صعودي برخوردار بوده و در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن حدود 8/41 ميليون مترمكعب در روز افزايش داشته است. عملكرد اين شاخص در سال هاي 1386-1384 به ترتيب معادل 436، 464 و 8/505 ميليون مترمكعب در روز بوده كه در سال 1386، نسبت به سال پايه (1383) از افزايشي معادل 8/97 ميليون مترمكعب در روز برخوردار شده كه نسبت به اهداف برنامه موجود در سند بخشي به ترتيب 2/111، 116 و 4/112 درصد محقق شده است. سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش نفت و گاز مجموع كل سرمايه گذاري انجام شده در بخش نفت و گاز در سه سال اول برنامه چهارم توسعه 46 ميليارد و 678 ميليون دلا ر بوده كه 13 ميليارد و 307 ميليون دلا ر در سال 1384، 16 ميليارد و 996 ميليون دلا ر، در سال 1385 و 16 ميليارد و 374 ميليون دلا ر در سال 1386 صورت گرفته است. وزارت نيرو  آب آب قابل تنظيم در پشت سدهاي به بهره برداري رسيده از 25 ميليارد و 659 ميليون مترمكعب در سال 1384 به 26 ميليارد و 174 ميليون مترمكعب در سال 1385 و 28 ميليارد و 28532 متر مكعب در پايان سال 1386 رسيده است. سدسازي تعداد سدهاي در دست ساخت در سال 1384، هشتاد و پنج سد بوده كه اين عدد در سال 1385 به هشتاد و نه سد رسيده است. اين رقم در پايان سال 1386 به 93 سد رسيده است. برق ظرفيت نصب شده نيروگاه ها از 41 هزار مگاوات در سال 1384 به 50 هزار مگاوات در سال 1387 رسيده است. ميزان توليد انرژي از 178 ميليارد كيلووات ساعت در سال 1384 به 208 ميليارد كيلووات ساعت در سال 1387 رسيده است. تعداد مشتركان برق از 19 ميليون و 652 هزار مشترك در سال 1384 به 21 ميليون و 513 هزار مشترك در سال 1387 رسيده است. تعداد روستاهاي داراي برق از 49 هزار روستا در سال 1384 به 51 هزار روستا در سال 1387 رسيده است. آب شهري جمعيت تحت پوشش آب شهري از 19/46 ميليون نفر در سال 1384 به 49 ميليون نفر در سال 1387 رسيده است. طول شبكه توزيع آب شهري هم از 98 هزار كيلومتر در سال 1384 به 105 هزار كيلومتر در سال 1387 رسيده است. تعداد تصفيه خانه هاي آب شهري از 89 واحد در سال 1384 به 100 واحد در سال 1387 افزايش يافته است. تعداد مشتركان آب شهري از 64/9 ميليون مشترك در سال 1384 به 11 ميليون مشترك در سال 1387 رسيده است. آب روستايي جمعيت تحت پوشش آب سالم از 08/13 ميليون نفر در سال 1384 به 2/14 ميليون نفر در سال 1387 رسيده و تعداد مشتركان آب از 1/3 ميليون مشترك به 4/3 ميليون مشترك افزايش يافته است. طول شبكه توزيع آب روستايي از 108817 كيلومتر در سال 1384 به 119446 كيلومتر در سال 1387 رسيده است. تعداد تصفيه خانه هاي آب روستايي از 187 واحد در سال 1384 به 230 واحد در سال 1387 رسيده است. بانك مركزيجمهوري اسلا مي ايران – ارايه لا يحه تأمين 15 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي دولت به بانك ها براي كندكردن استفاده بانك ها از منابع بانك مركزي. – كنترل تورم و مهار آن و جلوگيري از تزريق نقدينگي تورم زاي بانك مركزي به اقتصاد. – تدوين بسته سياستي بانك مركزي براي مديريت نقدينگي بانك ها. – كنترل روند پرشتاب اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي از شهريور ماه سال گذشته. – اجراي سياست هاي تشويقي در مورد بانك هاي خصوصي براي افزايش سرمايه هاي خود. – ساماندهي مؤسسه هاي مالي و اعتباري غيرمتشكل و ضابطه مندي آنها. – ساماندهي روند چاپ و انتشار چكپول ها. – انعطاف بيشتر سپرده قانوني بانك ها از 17 درصد به 5/15 درصد و تشويق بانك ها به جذب سپرده هاي درازمدت. – تلا ش براي برقراري يك رژيم ارزي منطقي و مناسب با فضاي اقتصادي كشور در راستاي جلوگيري از تزلزل ثبات اقتصادي. – اولويت در پرداخت تسهيلا ت با حفظ اشتغال موجود. سازمان انرژي اتمي – ورود سوخت اوليه نيروگاه به ميزان 180 مجتمع سوخت به همراه ميله هاي كنترلي آنها به كشور. – انجام مناقصه براي مطالعات ساختگاه هاي نيروگاه هاي هسته اي جديد. – استخراج اورانيوم: دسترسي به ماده معدني اورانيوم و استخراج سنگ معدن آن، مهم ترين اقدام در توليد كيكزرد است. طرح تجهيز معادن اورانيوم با هدف اوليه استخراج سالا نه 120 هزار تن سنگ اورانيوم از كانسار (آنومالي) منطقه معدني ساغند برنامه ريزي شده است. عمليات حفاري دو حلقه چاه معدني يكي در عمق 350 متري و ديگري در عمق 250 متري و نيز عمليات حفر تونل هاي استخراجي به طول 600 متر انجام شده است. – احداث كارخانه توليد اكسيد اورانيوم: پس از استخراج سنگ معدن اورانيوم، توليد اكسيد اورانيوم (كيك زرد) سومين مرحله از چرخه سوخت هسته اي است. براي توليد اين محصول، طراحي و ساخت دو كارخانه اردكان يزد با ظرفيت 67 تن و بندرعباس با ظرفيت 21 تن در سال برنامه ريزي شده است. تا پايان سال 1386 پيشرفت فيزيكي پروژه بندرعباس 58/83 درصد بوده و به ميزان 2/2365 كيلوگرم نيز كيك زرد توليد شده است. – تكميل، راه اندازي و بهره برداري از واحد اول نيروگاه اتمي بوشهر كه تا خرداد سال جاري پيشرفت كلي طرح به 95 درصد رسيده است. – طراحي نيروگاه هسته اي بومي 360 مگاواتي. – توسعه ساخت داخل تجهيزات نيروگاه هاي هسته اي. وزارت مسكن و شهرسازي – واگذاري زمين به تعداد بيش از يك ميليون و 245 هزار واحد مسكوني به واجدان شرايط با جهت گيري كم درآمدها در سال 1387. – اجراي پروژه هاي ملي ساختمان هاي عمومي و دولتي شامل 151 بيمارستان، 13 مجتمع اداري، 6 مجتمع ورزشي، 5 مجتمع ويژه، 4 مجتمع دانشگاهي، 2 مجتمع توانبخشي و 62 مجتمع در شهر بم. – رشد چشمگير در احياي بافت هاي فرسوده به طوري كه در طول فعاليت دولت نهم براي 355 شهر و به مساحت 53500 هكتار، محدوده بافت هاي فرسوده تعيين شد. اين در حالي است كه تا سال 1383 تنها در 30 شهر و به مساحت 3500 هكتار محدوده بافت هاي فرسوده تعيين شده بود. – تعداد محدوده بافت هاي فرسوده مصوب نيز مربوط به 251 شهر و به مساحت 54410 هكتار است حال آنكه تا سال 1383 تنها محدوده بافت هاي فرسوده 30 شهر تصويب شده بود. – تهيه طرح توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي شهري (حاشيه اي) نيز در دولت نهم چند برابر پيش از آن شده است. براساس اين، درحالي كه تا سال 1383 تنها در 3 شهر اين طرح اجرا شده بود، در 3 سال اخير در 20 شهر اين طرح تهيه شده است. – در 3 سال اخير همچنين در 1842 هكتار بافت فرسوده طرح بهسازي و نوسازي شهري اجرا و 149843 واحد نوسازي شد در حالي كه تا سال 1383 كمتر از 1387 هزار واحد نوسازي شده بود. – در 3 سال اخير، 57 هزار و 488 نفر در شهرهاي جديد اسكان يافتند و 15 هزار و 993 واحد مسكوني در اين شهرها تكميل شد و 126 هزار و 496 هزار واحد مسكوني نيز در دست اجراست. همچنين براي احداث 250 هزار واحد مسكوني در قالب مسكن اجاره 99 ساله به گروه هاي فاقد مسكن، در شهرهاي جديد، زمين واگذار شده است. – بازسازي واحدهاي مسكوني و تجاري در مناطق آسيب ديده شامل 46268 واحد در بم، 10015 واحد در زرند، 3418 واحد در قشم و 49060 واحد در لرستان بوده است. وزارت صنايع و معادن – سرمايه گذاري: صدور مجوز تأسيس صنعتي (تقاضاي سرمايه گذاري) از شهريور 1384 تا تيرماه 1387 به 132 هزار فقره رسيده است كه پيش بيني مي شود 3 ميليون و 851 هزار نفر اشتغال ايجاد شود. مقايسه اين ارقام با دوره مشابه قبل نشان دهنده افزايش 61 درصدي تعداد جواز تأسيس، 124 درصدي ميزان سرمايه گذاري و 53 درصدي اشتغال است. – حساب ذخيره ارزي: از تاريخ 1/6/1384 تا 1/4/1387 از محل اعتبارات حساب ذخيره ارزي تعداد 444 طرح به مبلغ 6 ميليارد و 156 ميليون دلا ر تأمين اعتبار شده است. – عملكرد اجرايي اصل 44 قانون اساسي: نگاهي به ميزان واگذاري سهام در سي و چهار ماه دولت نهم با دوره مشابه نشان مي دهد كه رقم واگذاري ها 406 درصد افزايش يافته و از 18 هزار و 69 ميليارد ريال به 91 هزار و 540 ميليارد ريال رسيده است. – سرمايه گذاري خارجي: طي سال هاي 1384 تا 1387، 190 طرح با مشاركت سرمايه گذاري خارجي تصويب و تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي قرار گرفته است كه رشد 121 درصدي را نسبت به دوره مشابه نشان مي دهد. حجم سرمايه گذاري خارجي در اين دوره 19 ميليارد دلا ر است كه رشد 900 درصدي را نشان مي دهد. – سرمايه گذاري خارجي: طي سال هاي 1384 تا 1387، 190 طرح با مشاركت سرمايه گذاري خارجي تصويب و تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي قرار گرفته است كه رشد 121 درصدي را نسبت به دوره مشابه نشان مي دهد. حجم سرمايه گذاري خارجي در اين دوره 19 ميليارد دلا ر است كه رشد 900 درصدي را نشان مي دهد. – توليد: در دوره مورد بررسي، توليد فلزات اساسي رشد 5/18 درصدي داشته، توليد سيمان 21 درصد افزايش يافته و صنايع خودروسازي از رشد 36 درصدي برخوردار شده است. – صادرات: در دوره مورد گزارش، ارزش صادرات غيرنفتي حدود 40 ميليارد دلا ر بوده كه 31 ميليارد دلا ر آن مربوط به كالا هاي صنعتي است. وزارت راه و ترابري وضعيت حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي طبق جدول هاي شماره يك تا 4 به ترتيب آمده است. وزارت جهاد كشاورزي – توليد شير در سه سال آخر برنامه سوم نزديك به 19 ميليون تن بوده كه در سه سال اول برنامه چهارم به بيش از 23 ميليون تن افزايش يافته است كه رشد 23 درصدي را نشان مي دهد. – توليد مرغ از 3 ميليون تن در سه سال آخر برنامه سوم به 4 ميليون تن در سه سال اول برنامه چهارم رسيده است و در اين بخش 27 درصد رشد مشاهده مي شود. – مقايسه مجموع توليدات دامي طي سه سال آخر برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم نشان دهنده افزايش 22 درصدي توليد اين بخش است. – اشتغال اين بخش در سال 1381، 145 هزار نفر بوده كه اين رقم در سال 1386 به 170 هزار نفر رسيده است. نگاهي به ميزان توليدات اين بخش نشان مي دهد كه ميزان توليدات از 401 هزار تن در سال 1381 به 562 هزار تن در سال 1386 رسيده و حاكي از رشد سالا نه 7 درصدي است. – وضعيت توليد محصولا ت زراعي طي سه سال دوم برنامه سوم و سه ساله اول برنامه چهارم نشان دهنده رشد 16 درصدي ميانگين توليد است. – متوسط توليد گندم از 5/14 ميليون تن در سال هاي 1383-1381 با رشد 11 درصدي به حدود 15 ميليون تن در سال هاي 1386-1384 رسيده است. محصولا ت علوفه اي با 60 درصد افزايش و دانه هاي روغني با 57 درصد افزايش بيشترين رشد را در اين بخش داشته اند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلا عات – تلفن ثابت: نگاهي به تعداد تلفن هاي ثابت داير شده نشان مي دهد كه اين وسيله ارتباطي از 5/18 ميليون خط در سال 1384 به 24 ميليون خط داير در سال 1387 افزايش يافته و تعداد تلفن ثابت منصوبه در پايان تيرماه 1387 به 29 ميليون شماره رسيده است. درعينحال ثبت نام و نصب خطوط ثابت در همه 30 استان كشور به روز شده در حالي كه در سال 1384 در هيچ استاني به اين صورت نبود. – تلفن همراه: تعداد سيم كارت واگذار شده از 7 ميليون در شهريور سال 1384 به 41 ميليون در تيرماه سال 1387 رسيده و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين دوره از 10 درصد به 58 درصد افزايش يافته است. در حال حاضر تحويل سيم كارت ها، به روز شده و پوشش تلفن همراه از 851 شهر در شروع دوره به تمام شهرها افزايش يافته است. رومينگ تلفن همراه در ديگر كشورها نيز از 44 كشور در شروع دوره به 210 كشور گسترش يافته است. – پست: تعداد مرسوله جابه جا شده در اين بخش از 500 ميليون مرسوله در سال 1384 به يك ميليارد مرسوله در سال 1387 رسيده است. – زيرساخت هاي ارتباطي: تعداد روستاهاي داراي ارتباط در شروع دوره (1/6/1384) 44941 روستا بوده كه اين رقم در پايان سال 1386 به 52784 روستا افزايش يافته است. در زمان شروع به كار دولت نهم 963 روستا از دفترهاي پستي، پست بانك و پست و مخابرات برخوردار بوده اند كه در پايان سال 1386 اين رقم به 5728 روستا رسيده است. وزارت بازرگاني – رشد 100 درصدي صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي. – در نظر گرفتن مشوق هاي صادراتي، ارايه تسهيلا ت صندوق ضمانت، يارانه هاي حمل ونقل دريايي، برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي، ايجاد پايانه هاي صادراتي، تعامل بيشتر با سفرا، رايزنان بازرگاني و برگزاري كميسيون هاي سيستماتيك و مشخص كردن زيرساخت هاي حمل ونقل گمركي و بانك و بيمه. – واردات 80 درصد كالاهاي سرمايه اي، ماشين آلا ت، تجهيزات و مواد اوليه در مقابل تنها 20 درصد واردات كالاي مصرفي. – تشكيل ستاد تنظيم بازار در سراسر كشور. – هدفمند كردن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي با افزايش سهم يارانه كالاها و خدمات در بودجه عمومي دولت از 6/8 درصد در سال 1383 به 98/9 درصد در سال 1387. – پوشش يارانه اي 15 ميليون نفر از اهالي هشت استان محروم كشور با اعلا م كالا برگ جداگانه (علا وه بر كالا برگ سراسري) در سال 1384، 9 ميليون نفر در سال 1385 و 12 ميليون نفر در سال 1386. – افزايش سهميه توزيع شير رايگان از 150 هزار تن در سال 1384 به 175 هزار تن در سال 1386. – اختصاص يارانه براي توزيع نان غني شده به همراه شير رايگان به مبلغ 262 ميليارد ريال. – خريد فوري و نقدي گندم از كشاورزان و خارج كردن چرخه توليد گندم و آرد از انحصار دولتي و فعال كردن بخش خصوصي از ابتداي سال 1386. – خريد فوري و نقدي گندم از كشاورزان و خارج كردن چرخه توليد گندم و آرد از انحصار دولتي و فعال كردن بخش خصوصي از ابتداي سال 1386. – واگذاري احداث سيلو به بخش خصوصي، افزايش ظرفيت ذخيره سازي گندم به ميزان 6/10 ميليون تن در سال 1386. – تدوين طرح مطالعاتي اجراي كارت هوشمند جايگزين كالا برگ. – صدور بيمه نامه و ضمانتنامه هاي اعتباري از 181 ميليون دلا ر در سال 1384 به 275 ميليون دلا ر در سال 1385 و 436 ميليون دلا ر در سال 1386 رسيده است. سازمان حفاظت محيط زيست – اصلا ح ساختار سازمان: تشكيلا ت سازمان با هدف ارتقاي سطح دفترها و معاونت ها پيشنهاد و به تصويب معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري رسيده كه شامل ايجاد معاونت محيط زيست دريايي، تغيير عنوان معاونت آموزش و برنامه ريزي به معاونت آموزش و پژوهش با سه دفتر تخصصي مشاركت و آموزش همگاني محيط زيست، توسعه پايدار بومشناختي و اقتصاد محيط زيست و دفتر پژوهش است. – تهيه برنامه جامع آموزش همگاني سازمان حفاظت  محيط زيست در سال 1385 با رويكرد برنامه چهارم توسعه. دفتر امور مناطق محروم – در فاصله سال هاي 1384 تا 1386 با صرف اعتبار 5310 ميليارد ريال حدود 3301 پروژه به بهره برداري رسيده و بيش از 2080 روستا با جمعيتي بالغ بر 1487450 نفر از مزاياي پروژه هاي اجرايي بهره مند شده اند. – در طول فعاليت دولت نهم 1185 پروژه آب رساني روستايي براي بهره مندي 690 هزار نفر از اهالي 1244 روستا به اجرا درآمده و با اجراي 1197 پروژه راه سازي شامل 2655 كيلومتر راه شوسه جديد و آسفالت 3850 كيلومتر راه، مشكل تردد و راه مواصلا تي 760 هزار نفر از جمعيت روستايي كشور رفع شده است. - 392 پروژه بهسازي و ساماندهي محيط روستا، براي سهولت زندگي ساكنان روستاها. – با پرداخت 100 ميليارد ريال تسهيلا ت در سال 1384 حدود 2045 شغل جديد در زمينه هاي كشاورزي، دام، طيور، آبزيان و صنايع كوچك و صنايع دستي و خدمات در روستاها ايجاد شد. با ادغام صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايي در صندوق مهر رضا در سال 1385 اعتبار آن به هزار و 50 ميليارد ريال (ده برابر) افزايش يافت كه در بين 1832 روستا توزيع شد. – اعتبارات دفتر مناطق محروم در بخش هاي مختلف بين 37 درصد تا 262 درصد رشد داشته است. معاونت برنامه ريزي  و نظارت راهبردي رييس جمهوري ساختار جديد بودجه و تحولا ت آن – حذف تبصره ها (تعداد حدود 298 حكم تبصره اي در قانون بودجه سال 1386 وجود داشت) و ملحوظ داشتن 40 حكم «بند» بودجه اي در بودجه 1387. – كاهش دستگاه هاي اجرايي اصلي به 39 دستگاه از حدود 665 رديف و دستگاه. – شفاف سازي اعتبارات بخش ها و يكپارچه سازي آنها. – كاهش زمان تهيه، تنظيم، بررسي و تصويب بودجه در مراحل و مراجع مختلف قانوني. – وجود ساختار منسجم در لا يحه بودجه سال 1387 و مشخص بودن حوزه ورود و عمل هر يك از نهادها در آن. – واگذار كردن فعاليت هاي ابلا غ، تخصيص و جابه جايي اعتبارات و نظارت عملياتي بر فعاليت ها و طرح هاي مربوط به دستگاه هاي اصلي و دستگاه هاي اجرايي تابع در چارچوب قوانين و مقررات. – تمركززدايي در اعتبارات عمراني و واگذاري اختيارات بيشتر به استان ها. – ارايه بسته هاي سياستي جامع در قالب احكام تبصره هاي لا يحه بودجه سال 1386 در زمينه موضوعهاي مختلفي همچون اشتغال، حمل ونقل، مسكن، پژوهش، يارانه ها، سلا مت و... كه برخي از آنها مثل مسكن و حمل ونقل منجر به ارايه لوايح مستقلي به مجلس شد. بودجه جاري – بهبود عملكرد (تخصيص) شاخص نسبت هزينه جاري به كل بودجه عمومي از 4/71 درصد در سال 1385 به 67 درصد در سال 1387. – اعمال اصل صرفه جويي: افزايش 8/0 درصدي تخصيص اعتبارات سال 1386 به تخصيص سال 1385 و افزايش 8 درصدي اعتبار مصوب سال 1387 به تخصيص سال 1386. – تأمين كسري هاي بودجه از منابع بودجه و بدون استفاده از سازوكار متمم در سال 1386. – كاهش تعداد رديف هاي متفرقه از 210 رديف در سال 1385 به 140 رديف در سال 1386 و كاهش همين تعداد به 6 رديف اصلي در بودجه 1387 و شفاف سازي آن در هر يك از حوزه ها و بخش ها. – كاهش حجم اعتبارات رديف هاي متفرقه هزينه اي از 145 هزار و 532 ميليارد ريال در سال 1385 به 127 هزار و 976 ميليارد ريال در سال 1387. منابع بودجه – اعمال سياست كاهش سهم اوراق مشاركت در تأمين منابع با توجه به هزينه هاي بالا ي آن در تأمين بودجه به طوري كه اوراق مشاركت از 8400 ميليارد ريال در سال 1385 به 4 هزار ميليارد ريال در سال 1387 كاهش يافت. – رشد درآمدها در قانون بودجه سال 1387 نسبت به سال 1386 به ميزان 3/21 درصد. – كاهش واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در سال 1387 نسبت به سال 1386 با 5/1 درصد رشد منفي. – رشد 13 درصدي واگذاري دارايي مالي در سال 1387 نسبت به سال 1386. – افزايش سهم واگذاري سهام شركت هاي دولتي در تأمين منابع. معاونت اجرايي رييس جمهوري (سفرهاي استاني) دور اول سفرهاي استاني – در 30 سفر استاني دور اول با مردم تمام شهرستان هاي كشور (336 شهرستان) كه داراي 285 نماينده مجلس (2/98 درصد نمايندگان به جز نمايندگان اقليت ها)بودند، ديدار صورت گرفته است (معدل فاصله هر سفر 19 روز.( - 33 مورد جلسه دولت (تهران با 4 مورد) در مجموع 12 هزار نفر_ ساعت در 30 استان كشور. – بيشترين مصوبات: تهران با 348 مورد، فارس با 311 مورد و كمترين، قم با 100 مورد و هرمزگان با 130 مورد. – بيشترين مصوبات: وزارتخانه هاي نيرو  با 378، بهداشت با 354، راه و ترابري با 324  مورد و كمترين وزارت امور خارجه با7 مورد. – تركيب موضوعي مصوبات: به ترتيب 9/37 درصد، زيربنايي  و فني؛ 8/16 درصد، فرهنگي و اجتماعي؛ 9/15 درصد، توليدي و اقتصادي؛5 /11 درصد، آموزشي و پژوهشي؛5/8 درصد، بهداشتي و درماني؛ 1/2 درصد، نظامي وانتظامي؛ 1/2 درصد، حقوقي؛ 8/0  درصد، سياسي و امنيتي و 2/3 درصد، ساير موارد. پي گيري مصوبات استاني – مستندسازي مصوبات، اخذ گزارش عملكرد از دستگاه ها، اخذ تأييديه پيشرفت كار از استان، اعزام كارشناسان ستادي براي بررسي و بازديد از ميزان پيشرفت به لحاظ كمي و كيفي، اخذ گزارش هاي نوبه اي از دستگاه هاي نظارتي و اطلا عاتي و  رصد خبرها و انتقادها در نشريه ها و خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلا ع رساني موافق و مخالف. مراتب يادشده با بهكارگيري شبكه رايانه اي منسجم و نرم افزاري قوي بهصورت زنده با دستگاه ها و استان ها انجام مي شود. – در 30 سفر استاني بالغ بر 6100 بند مصوبه و توافق وجود دارد كه از مجموع مصوبات و توافق ها تاكنون، حدود 90 درصد تحقق يافته (انجام شده قطعي يا در دست انجام) و بقيه با توجه به جديد بودن بعضي از سفرها در دست پي گيري است. دور دوم سفر – در 11 سفر دور دوم سفرهاي استاني رييس جمهوري به استان هاي خراسان جنوبي، اردبيل، ايلا م، بوشهر، هرمزگان، خراسان رضوي، قم، همدان، گلستان، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد به مركز استان، وزيران معين در شهرستان و ساير اعضاي كابينه براي بررسي مصوبات دور اول و مسايل و مشكلا ت هر شهرستان و در نهايت اتخاذ تصميم براساس اصل 127 قانون اساسي و اختيارات حوزه كاري اقدام مي كنند. – در دوره دوم سفرها در 11 استان در كل 1812 بند مصوبه (به ترتيب 116 بند در خراسان جنوبي، 142 بند در اردبيل، 126 بند در ايلا م، 157 بند در بوشهر، 200 بند در هرمزگان، 273 بند در خراسان رضوي، 134 بند در قم، 150 بند در همدان، 151 بند در گلستان، 171 بند در چهارمحال و بختياري و 192 بند در كهگيلويه و بويراحمد) تصويب و ابلا غ شده يا در مرحله ابلا غ است. پي گيري مصوبات – پي گيري منسجم، مستمر و فشرده به منظور اجراييشدن مصوبات از طريق دستگاه ها و استان ها با بهره گيري از سيستم هاي نرم افزاري زنده با جديت در دست انجام است به نحوي كه تاكنون نزديك به 90 درصد از مصوبات دور اول از سفرها به مرحله اجرا درآمده و حدود 50 درصد به بهره برداري رسيده است. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري – افزايش حقوق بازنشستگان به ميزان دو ميليون ريال. – پرداخت مابه التفاوت پاداش پايان خدمت پرداخت شده به بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 بر مبناي حقوق سال 1382. – فراهم كردن امكان بازنشستگي پيش از موعد كاركنان با حداقل 25 سال سنوات. – تهيه لا يحه وظايف دولت در امور حاكميتي و تصدي هاي اجتماعي، اقتصادي و امور زيربنايي، موضوع ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه. – تشكيل بانك اطلا عات مديران دستگاه هاي اجرايي. – تلا ش در اجراي آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي و ايجاد كارگاه هاي آموزشي به همين منظور. – لغو آزمون استخدامي ادواري. معاونت علمي و فناوري رييس جمهوري – در حوزه «علم» از لحاظ شاخص تعداد انتشارات علمي در مراجع معتبر بين المللي، در سال 1386 (از دي 1385 تا دي 1386) 9061 مقاله علمي از ايران در مراجع معتبر بين المللي منتشر شده كه در كل 5 سال برنامه سوم توسعه، اين رقم 12402 مقاله بوده است. همچنين در سه ساله برنامه چهارم يعني از سال 1384 تا 1386 در مجموع 21 هزار و 393 مقاله در مراجع علمي كشور به چاپ رسيد كه 7/1 برابر كل 5 سال برنامه سوم است. پيش بيني مي شود تعداد مقاله هاي علمي در نشريه هاي معتبر سالجاري به بيش از سيزده هزار مقاله برسد. – شناسايي سه هزار نخبه در كشور تاكنون براساس آيين نامه حمايت از نخبگان. – تاكنون بيش از 250 تن از نخبگان جوان براي فرصت مطالعاتي در دانشگاه هاي خارج از كشور يا براي شركت در همايش هاي بين المللي يا براي ادامه تحصيل با استفاده از تسهيلا ت بنياد نخبگان به خارج از كشور عزيمت كرده اند. – در بعد جذب فارغ التحصيلا ن نخبه، هم اكنون آمار دقيقي از بازگشت جوانان برجسته اي كه افتخارهاي قابل توجهي كسب كردند، وجود دارد و 70 تن از اين افراد بعد از اخذ مدرك دكتراي خود به ايران بازگشته اند و در كسوت استاديار پژوهشي مشغول فعاليت هستند. – تصويب اساسنامه خانه نخبگان به عنوان مركزي براي هم فكري، هم انديشي و مشاركت نخبگان. – سه برابر شدن پارك هاي فناوري. – افزايش مجموع ارزش قراردادهاي بخش صنعت با دانشگاه از دو ميليارد تومان در سال 1383 به پانصد ميليارد تومان در سال جاري. – تدوين و ارايه نقشه جامع علمي كشور به شوراي عالي انقلا ب فرهنگي تا نيمه سال جاري. * منبع : www.spac.ir ، شنبه 23 شهریور 1387، شماره 287