Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 118750
تاریخ انتشار : 11 دی 1387 0:0
تعداد بازدید : 167

به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

سنتز نانو فیبریل های پپتیدی و پروتئینی به منظور کمک به دارو رسانی

دکتر نغمه ستار احمدی گفت: در این پژوهش ابتدا پروتئین آلبومین سرم انسانی در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از قندهای احیا کننده گوناگون در زمانهای مختلف مورد واکنش "گلایکه" شدن قرار گرفت. سپس تغییرات ایجاد شده در این پروتئین با استفاده از روشهای مختلف اسپکتروسکوپی UV-Vis، فلورسانس، تنسیومتر و میکروسکوپ الکترونی بررسی شد...
پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران موفق به سنتز نانوفیبریل های پپتیدی و پروتئینی موجود در پروتئین آلبومین سرم انسانی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نغمه ستار احمدی با اشاره به تحقیقات گسترده و رو به رشد استفاده از نانوساختارها در دارو رسانی گفت: هدف از انجام این پژوهش بررسی چگونگی تشکیل نانو "فیبریل های پپتیدی"، ساز و کار آنها و مطالعه تغییر ساختار آنها است. وی افزود: در این پژوهش ابتدا پروتئین آلبومین سرم انسانی در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از قندهای احیا کننده گوناگون در زمانهای مختلف مورد واکنش "گلایکه" شدن قرار گرفت. سپس تغییرات ایجاد شده در این پروتئین با استفاده از روشهای مختلف اسپکتروسکوپی UV-Vis، فلورسانس، تنسیومتر و میکروسکوپ الکترونی بررسی شد. احمدی به بیان نحوه انجام این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: وجود ساختارهای فیبریلی ابتدا با استفاده از معرفهای ویژه تشخیص ساختار معلوم و سپس ابعاد و مورفولوژی آنها با میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخص شد. در نهایت با استفاده از تغییرات کشش سطحی علت تشکیل این ساختارها مورد بررسی قرار گرفت. ستاراحمدی فرآیند گلایکه شدن را علت اصلی بروز عوارض ثانویه بیماری دیابت بیان کرد و افزود: گلایکه شدن فرآیندی است که در صورت وجود ترکیبات احیا کننده همانند قندهای احیا کننده به صورت خود به خودی و غیر آنزیمی در مورد پروتئینها، اسیدهای نوکلئیک و لیپیدها رخ می دهد. این ساز و کار در علوم مختلف از جمله کشاورزی، تغذیه، داروسازی و به خصوص پزشکی دارای اهمیت بسیاری است. به گفته وی جزئیات این پژوهش که با همکاری دکتر علی اکبر موسوی موحدی، دکتر مهران حبیبی رضایی، دکتر حسین هلی، دکتر علی اکبر صبوری و شهین احمدیان اجرا شده در مجله Carbohydrate Research (جلد343، صفحات2234-2229، سال2008) منتشر شده است.