Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 121185
تاریخ انتشار : 19 بهمن 1387 0:0
تعداد بازدید : 11

شرايطي كه انقلاب پيروز شد

علي ساجدي علي ساجدي انقلاب اسلامي ايران بي شك پديده اي نوظهور در قرن حاضرمي باشد. انقلابي غايت گرا،آرمانگرا،اسلامگراوعالمگير و جهان شمول وبي نظيردر جهان اسلام كه به رهبري امام خميني(ره) هدايت گرديد و تحولي شگرف در عرصه روابط بين الملل و در معادلات سياسي دولتهاي جهان پديد آورد.ظهور انقلاب اسلامي ايران، ناتواني بسياري از نظريه هاي انقلاب را در تحليل و تبيين انقلاب هاي سياسي و اجتماعي نمايان كرد. شايد وقوع انقلاب اسلامي را بتوان نقطه عطفي در نظريه پردازي هاي انديشمندان علوم سياسي و اجتماعي دانست كه بسياري از آنان را به بازانديشي در نظريه هاي خويش وادار نمود . پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن ماه سال 1357 ش / 1979 م در حالي اتفاق افتاد كه شرايط تاريخي براي تحقق آن - نه به لحاظ اقتصادي، نه به لحاظ سياسي و نه به لحاظ فرهنگي - حداقل از چشم انداز متداول نظريه پردازي ها، هيچ آماده نبود. در اين شرايط، به لحاظ اقتصادي با دنيايي دوقطبي مواجه هستيم كه در نيمي از آن برنامه هاي اقتصاد كاپيتاليستي و در نيم ديگر آن برنامه هاي اقتصاد سوسياليستي اجرا مي شود و هيچ جريان اقتصادي اعم از فردي، گروهي و سازماني، بدون قرار گرفتن در زير چتر حمايتي يكي از اين دو قطب اقتصادي قادر به ادامه حياتش نيست. به لحاظ سياسي نيز با دنيايي دوقطبي مواجه هستيم كه در نيمه غربي آن تفكر ليبراليسم و در نيمه شرقي آن تفكر ماركسيسم حاكم مي باشد و هر يك از دو قطب مذكور، در حوزه سياست، مفاهيم خاص خود را توليد كرده اند به گونه اي كه جريانات منتسب به آن ها تنها با همان مفاهيم مي توانند هويت و ماهيت سياسي شان را ابراز كنند. به لحاظ فرهنگي نيز با دنيايي مواجه هستيم كه در بهترين شرايط آن، دين و مولفه هاي آن، اگرنه حذف و محو، لااقل به حاشيه رانده شده اند. در دنياي غرب، از بيش از يك قرن قبل، تئوري هاي مختلفي در انكار، تقليل و تنزيل دين مطرح شده است، به گونه اي كه در شرايط مورد بحث، از دين، جز پوسته اي باقي نمانده بود. در دنياي شرق، وضعيت از اين هم بدتر بود، چه، اساسا در اين دنيا، نگرش غالب، بر ماترياليستي بودن جهان استوار بود. در چنين شرايطي سخن از دين و دينداري و مهم تر، سخن از حكومت ديني - چيزي كه در انقلاب اسلامي ايران اتفاق افتاد - بسيار بعيد، غيرمعقول و ناممكن مي نمود.با وقوع انقلاب اسلامي ايران براي اولين بار يك كشور مسلمان به طور موفقيت آميزي قدرت هاي بزرگ غربي را به مبارزه طلبيد ، آنان را تحقير كردو به منافع ماديشان خسارت واردكرد. و چون صاعقه هاي عظيم آسمان جهل و غفلت و عناد را شكافيد و خواب خوش تحليل گران و نظريه پردازاني كه افول اديان الهي را امري محتوم،پيش بيني مي كردند آشفته كرد وانبوه نظريات آنها را از اعتبار ساقط نمود. از نظر سمبوليك ، انقلاب ايران نخستين پيروزي مسلمين بر غرب ، از قرن 16 به اين طرف محسوب مي شود،نكته اين جاست كه اسلام عامل هدايت كننده اين انقلاب بوده و هيچ يك از اسم هاي غربي ، ناسيوناليسم ، كاپيتاليسم ، كمونيسم و سوسياليسم در آن نقشي نداشتند. قدرت هاي بزرگ غربي در مواجهه با عظمت هاي بي بديلي كه امام خميني (ره)و انقلاب اسلامي آفريده بود با پتانسيل نهفته و قدرت اسلام آشنا گرديد. انقلاب اسلامي ايران از آنجا كه بر اساس افكار بلند وانديشه متعالي حضرت امام خميني (ره)تكوين يافته است ، همواره درعوامل پيدايش وطرح شعار هاي محوري و تعيين اهداف و آرمان هاي بلند و راهكار هاي وصول به آن ، با باورها و اعتقادها وآرمان هاي اين شخصيت ملكوتي ، پيوندي ناگسستني داشته است. * منبع : www.resalat-news.com، شنبه ١٩بهمن ١٣٨٧