Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 121559
تاریخ انتشار : 21 بهمن 1387 0:0
تعداد بازدید : 37

دستاوردهاي انقلاب اسلامي

محمد ناظمي
محمد ناظمي دهه فجر هر سال فرصتي است تا عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران و دستاوردهاي انقلاب اسلامي مورد ارزيابي قرار گيرد. اين دستاوردها در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و اقتصادي قابل ارزيابي است. هرچند فراز و نشيب هاي زيادي فراروي حركت پرشتاب انقلاب اسلامي بوده است وليكن دستاوردهاي بزرگي در هريك از عرصه هاي مختلف حاصل شده است كه پرداختن به آنها در مجال اين نوشتار نمي باشد. صرفا به صورتي كوتاه و اشاره وار پرداخته مي شود. ۱) در عرصه هاي سياسي داخلي، دوران سياه خفقان و ديكتاتوري پشت سرگذاشته شد، دوراني كه جريان هاي سياسي كه حتي شائبه نقد و يا مخالفت با رژيم سلطنتي شاه را داشتند به شدت سركوب و در زير سخت ترين شكنجه هاي قرون وسطي قرار مي گرفتند. آراي مردم و انتخابات آزاد در هيچ شرايطي وجود نداشت و اساسا واژه هاي آرماني و غيرقابل دستيابي به شمار مي رفت اما امروز به بركت انقلاب اسلامي، مردم در عرصه هاي سياسي حضوري همه جانبه پيدا كرده و پديده هاي شگرف در هريك از انتخاباتي كه در سطح ملي و محلي برگزار مي شود از خود مي آفرينند و بدون هرگونه نظريات تحميلي، خود تصميم مي گيرند و مخالفت خود را با سياست ها و مشي جريان هاي مختلف بدون هيچ گونه نگراني و ترس بلكه با غرور و حميت ملي ابراز مي دارند. ۲) در عرصه سياست خارجي، امروز شاهد دوران عزتمندي ايران عزيز در عرصه هاي جهاني هستيم. رژيم شاه به همان ميزان كه سرسپرده قدرت هاي سلطه و بيگانه بود و كوچكترين تصميمي را بدون هماهنگي با آمريكا و ساير سلطه گران نمي توانست بگيرد. و ليكن امروز در عرصه معادلات بين المللي، نقشي تعيين كننده دارد و قدرت هاي زورگو و استعمارگر عاجز و درمانده شده اند. چرا كه حركت هاي آزاديببخش در دنيا با الهام از اهداف بلند انقلاب اسلامي، منافع آنها را در منطقه و ساير نقاط جهان به خطر انداخته اند و هركجا كه قدم مي گذارند مواجه با ارزش هاي توفنده انقلاب اسلامي هستند. ۳) در عرصه هاي اجتماعي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شاهد خودباوري و خوداتكايي به صورتي بارز و شكوهمند در آحاد جامعه بوده ايم. اوج اين خودباوري ها و خودشكوفايي ها را در سال هاي جنگ تحميلي شاهد بوديم. مردم، با ايمان و اعتقاد در رويارويي با رژيم تا دندان مسلح صدام پيروز شدند، با رژيمي كه توسط آمريكا و همه حكومت هاي مخالف با انقلاب اسلامي حمايت مي شد. ايثار، فداكاري، از خودگذشتگي، صداقت، اخلاص مردم و نهادهاي مردمي در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره زبانزد جهانيان بوده و هست. تشكل هاي مردمي و نهادهاي غيردولتي روز به روز جان و قدرت تازه اي به خود گرفته و نقش تصميم سازي براي جريان هاي حاكميتي پيدا مي كنند. اين نوع پويايي ها كه در جوهره اجتماعي پديد آمده است. صرفا مي توانست آرمان هايي باشد كه در اذهان جامعه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشت. ۴) در عرصه هاي فرهنگي، شايد بتوان گفت كه شاهد بيشترين دستاوردها بوده ايم. به بركت پايداري انقلاب اسلامي امروز نه تنها بر فرهنگ ذلت بار و مفسده بار غرب در حال رهايي هستيم بلكه موضوع مهندسي فرهنگ نظام جمهوري اسلامي ايران و راهبردهاي فرهنگي در صدر سياستگذاري هاي نظام جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است. فرهنگي كه تضمين كننده استقلال و آزادي، پيشرفت و عدالت، همبستگي و اتحاد، ايستادگي و مقاومت، از خودگذشتگي و ايثار و خوداتكايي و سازندگي ايران عزيز را در بردارد و حيات طيبه براي ايران فردا نويد مي دهد. ۵) در عرصه هاي علمي،هر روز شاهد پيشرفت هاي شگرفي هستيم. دانشمندان و جوانان تحصيلكرده و فرهيخته در عرصه هاي مختلف علمي اعم از نظري و تجربي آفرينش هاي تحسين برانگيزي را دارند. حضور نخبگان جوان در المپيادهاي بين المللي و كسب مقام هاي برتر از يك طرف و دستاوردهاي فناوري در داخل كشور از طرف ديگر بيانگر اين پيشرفت هاي علمي است. كشف سلول هاي بنيادين در عرصه دانش بيوتكنولوژي و دستيابي به فناوري چرخه سوخت هسته اي و ساخت سانتريفيوژها و فرآيندهاي توليد اين سوخت، به جايي رسيده است كه دنياي سلطه را به رويارويي با جمهوري اسلامي ايران كشانده است. در دوران سياه و خفقان رژيم هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به شدت دستاوردهاي علمي ايران سركوب مي شد و دانشمندان ايراني يا سر به نيست مي شدند و يا توسط مراكز تحقيقاتي و علمي قدرت هاي جهاني خريداري مي شدند. اما امروز نه تنها چنين تهديدات و تطميع هايي كارساز نيست بلكه درمانده از مقابله با چنين دستاوردهايي هستند. ۶) در عرصه هاي اقتصادي؛ ايران اسلامي با اتكا به عزم ملي و دستاوردهاي علمي و فرهنگي توانسته است همه نيازهاي يك زندگي نسبتا مدرن و راحت را براي جامعه فراهم سازد و علي رغم همه تحريم ها و محدوديت ها و ويراني هاي جنگ تحميلي، دستاوردهاي بزرگي در عرصه توليدات كشاورزي، صنعت، خدمات و تجارت داشته باشد،وابستگي اقتصادي را به نظام هاي اقتصادي سلطه گر قطع و استقلال اقتصادي خود را به نمايش بگذارد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به جهت وابستگي اقتصادي و اينكه براي تامين حداقل هاي معيشتي و محصولات صنعتي محتاج به خارجي ها بوديم، جامعه ايراني احساس خفت و ذلت را داشت اما امروز نه تنها به استقلال اقتصادي دست يافته ايم بلكه در برخي از صنايع دفاعي و تكنولوژي هاي پيشرفته جهاني در عرصه هاي رقابتي حرف براي زدن داريم. در دوران پس از پيروزي جنگ تحميلي چهار برنامه ميان مدت توسعه اي اجرا و يا در دست اجرا مي باشد. هريك از اين برنامه ها مي توانست يك نظام و حاكميتي را متلاطم سازد وليكن نه تنها شاهد پيشرفت هاي حاصله بوده ايم، بلكه امروز شاهد ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد توسط مقام معظم رهبري مبتني بر واگذاري همه فعاليت هاي اقتصادي كه توسط مردم قابل انجام هست، مي باشيم. سياست هايي كه اجراي آنها يك انقلاب اقتصادي را پيش روي دارد و مي رود تا چشم انداز بيست ساله كشور كه تدوين و ترسيم شده است تحقق بخشد و اهداف متعالي آن را به منصه عمل رساند. چشم اندازي كه ترسيم آن بيانگر هدفمندي نظام جمهوري اسلامي ايران و وجود عزم ملي و يكپارچه ملت بزرگواري است كه ذره اي نگران تحريم ها و محدوديت ها و مقابله قدرت هاي فاسد جهاني نيست قدرت هايي كه هر روز براي مهار انقلاب اسلامي در منطقه و جهان توطئه مي كنند. *منبع : www.navideshahed.com ، ٢١ بهمن ١٣٨٧