Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 121832
تاریخ انتشار : 23 بهمن 1387 0:0
تعداد بازدید : 82

انقلاب اسلامي و تحوّل در نظام تربيتي مدارس

خبرگزاري فارس: قبل از انقلاب اسلامي ايران، به علت حاكميت رژيمي سلطنتي واستبدادي ووابسته به استكبارغرب، جهت گيريها وسياستهاي كلان تربيتي وپرورشي ميليونها دانش آموزنيزدرهمين راستابود. قبل از انقلاب اسلامي ايران، به علت حاكميت رژيمي سلطنتي واستبدادي ووابسته به استكبارغرب، جهت گيريها وسياستهاي كلان تربيتي وپرورشي ميليونها دانش آموزنيزدرهمين راستابود. عمده ترين سياستهاي تربيتي وپرورشي رژيم فاسد پهلوي درموارد ذيل خلاصه مي شد: - ترويج جدايي دين ازسياست وناكارآمدي دين وكهنه شدن مقررات آن - لااباليگري ديني وبي تفاوتي نسبت به تعاليم وآموزه هاي ديني - توسعه بي حجابي وبي عفتي - اختلاط دختران وپسران درمدارس خصوصي - برگزاري اردوهاي مختلط بابرنامه هاي فاسد وشرم آور - به كارگيري معلمان ومديران نالايق وفاسد وغرب زده - برگزاري جشنهاي مستهجن وفاسد به مناسبتهاي شاهنشاهي - ترغيب وتبليغ فرهنگ غربي وغرب زدگي - ترويج تفكّرغيرعلمي بودن دين وجدايي اين دو از هم - تبليغ شاه دوستي وشاه پرستي - الهي وموجّه جلوه دادن رژيم سلطنتي وشاهنشاهي به بركت پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها سياستها وجهت گيريهاي غلط گذشته، كناررفت، بلكه مسؤولين ودست اندركاران آموزش وپرورش توانستند با اتخاذ سياستها وجهت گيريهاي درست درجهت پرورش مذهبي وديني دانش آموزان، آگاه نمودن آنان به نادرستي شاه پرستي وحكومتهاي سلطنتي ونيز مغايرت وناهماهنگي بين علم ودانش ودين ومذهب ونيزآميختگي دين با سياست،گامهاي مفيد ومؤثري درجهت تربيت وپرورش صحيح ميليونها دانش آموز سراسر كشور وآينده سازان ايران اسلامي بردارند. بخشي ازاين اصول وسياستها وجهت گيريهاي تربيتي كه توسط مسؤولين نظام جمهوري اسلامي ايران اتخاذشده عبارتنداز: - آشنا نمودن دانش آموزان با واقعيت دين ومذهب ومفاهيم عاليه اسلامي. - به كارگيري معلمين ومديران شايسته ولايق. - توسعه وگسترش فعّاليتهاي مذهبي وفرهنگي درمدارس. - ايجاد نمازخانه درمدارس وترويج فرهنگ نمازخواني ونماز جماعت دربين دانش آموزان. - توسعه وترويج فرهنگ حجاب وعفاف دربين دانش آموزان دختر. - مقابله ومبارزه با مظاهرفساد اخلاقي وبي عفتي وبي حجابي . - تبديل اردوها ي فاسد وضد اخلاقي رژيم گذشته به اردوها ي سازنده، با نشاط، آموزنده و در عين حال اسلامي. - تاكيد براهمّيت علم و دانش از نظر اسلام و تشويق استعداد هاي برتر و درخشان. - آشنا كردن دانش آموزان با سياستهاي استكباري شرق و غرب و واقعيتهاي جهاني. - آگاه كردن دانش آموزان به مفاسد و ستمگريهاي رژيم منحط پهلوي. - ترويج فرهنگ آشنايي و انس با قرآن و مفاهيم عاليه آن در بين دانش آموزان. - توسعه و ترويج تشكلهاي سالم و سازندة دانش آموزان از قبيل امور تربيتي، انجمن اسلامي، بسيج. - ايجاد فضاي سالم ديني در محيط هاي ورزشي دختران دانش آموز و زدودن مفاسد اخلاقي در اين زمينه. روحيه معنوي و شهادت طلبي با توجه به سياستهاي نادرست فرهنگي و تربيتي رژيم گذشته، روحيات معنوي و توجه به خدا دربين دانش آموزان بسيار كمرنگ و ناچيز بوده و ذهن و قلب و توجه و همّت دانش آموزان براي بيشتر متوجه امورمادي و مظاهر و تعلقات دنيا و امور كودكانه و افسانه ها و رؤياهاي جواني و نوجواني مي كردند. به بركت پيروزي انقلاب اسلامي و در سايه ي تعليمات عاليه اسلام، روحيه ي معنوي وتوجه به خدا و كم توجهي به بازيچه هاي مادّي، در قشر عظيمي از دانش آموزان، رشد و گسترش يافت. نمونه و تجلّي بارز اين تحوّل را در دوران دفاع مقدس كه مقارن با سالهاي اوّليه پيروزي انقلاب بود مي توان مشاهده كرد كه چگونه جوانان و نوجوانان كم سن و سال دبيرستاني و بعضاً راهنمايي با گريه و التماس و حتي دستكاري در شناسنامه خود، اشتياق به حضور در جبهه هاي جنگ عليه دشمنان اسلام را نشان مي دادند. شهيد حسين فهميده دانش آموز 13 ساله يكي از هزاران نمونه اين گونه دانش آموزان است. گريه ها و نمازهاي خالصانه و عبادتها و مناجاتهاي بي ريا و بدون تعلقات مادّي آنها در سنگرهاي خط مقدم دفاع مقدس و عشق به شهادت و رسيدن به قرب الهي و جوار مقدس حضرت حقّ، برگهاي زريني در تاريخ معنويت دانش آموزان ايران اسلامي مي باشد كه به بركت انقلاب اسلامي ايران نگاشته شده است. حضور بيش از 395000 دانش آموز و دانشجوي تربيت معلم (كه 60درصد نيروهاي مردمي اعزامي به جبهه ها را تشكيل مي داد) و شهادت 36000 دانش آموز(1) و جانباز و آزاده شدن عده كثري از آنان، نشانگر اين تحوّل و ايجاد معنويت دربين دانش آموزان است. از سوي ديگراين تحوّل نشان دهنده ي آگاهي و شناخت دانش آموزان و احساس مسؤوليت درجهت دفاع ازكيان جامعه مي باشد، پديده اي كه قبل از انقلاب دربين دانش آموزان اصلاً مفهومي نداشت و آن قدر مشغول امور سطحي ديگر شده بودند كه نه به اين نوع مسائل آگاهي و شناخت داشتند و نه در تصور آنها چنين رويكردهايي مي گنجيد. پي نوشت: 1-مروري بر دو دهه تلاش براي اعتلاي تعليم و تربيت كشور57 تا 77، ص 6 * منبع : www.farsnews.com، چهارشنبه ٢٣بهمن ١٣٨٧