Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 121926
تاریخ انتشار : 25 بهمن 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 281

توانمندي هاي نظامي ايران

روزنامۀ جام جم *توان بازدارنده مولفه دفاعي به عنوان پشتيباني كننده سياست هاي كلي، در صدر سلسله مراتب قدرت ملي قرار دارد. به دنبال بروز انقلاب در حوزه دفاعي، بيشتر كشورهاي توسعه يافته در صدد ايجاد تحول و تجديد ساختار در صنايع دفاعي خود بر آمدند؛ به صورتي كه راهبرد دفاعي به سمت نيروهاي كم حجم با كيفيت حركت كرد و سيستم سلاح به سمت سلاح هاي هوشمند كشيده شد. *قبل از انقلاب ساختار دفاعي ايران در قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي متناسب با نقش ژئوپلتيكي و ژئواكونوميكي كشور براي مقابله با تهديدهاي بالقوه و بالفعلي كه در اين حوزهها وجود داشت، در راسـتـاي راهـبـرد جـهـانـي ابـرقدرت غرب و در چــارچــوب جـنــگ ســرد شـكــل گــرفـتــه بـود و سياست هاي تسليحاتي به گونه اي طراحي شده بود كه كشور بيشتر مصرف كننده تسليحات و ابزار و آلات دفاعي در جهت مقابله با تهديدات امنيتي بـلـوك شـرق بـود. بـه عـبـارت ديـگـر به دليل قـطـب بـنـدي هـاي سياسي موجود و نيز نقش منحصر به فردي كه كشور به عنوان متحد در قـالـب پيمان سنتو در منطقه ايفا مي كرد، اختلاف هاي مرزي كشورهاي همجوار و حتي اختلافات منطقه اي را بده- بستان هاي سياسي يا فعاليت هاي ديپلماتيك حل و فصل مي كرد و كمتر نياز به عامل دفاعي نظامي جهت حراست از مرزهاي كشور احساس مي شد. در رژيم شاهنشاهي طرحريزي هاي اصلي دفاعي شامل تهديدات، راهبردهاي مقابله با تهديدات، الگوهاي تسليحاتي و طرح تركيب و گسترش نيروها، جملگي توسط طراحان و مـسـتـشـاران آمريكايي تهيه مي شد. طـبـيـعـتاً در چنين سيستمي آنـچـه در وهله اول براي طراحان اهميت داشت، حفظ منافع فرامنطقه اي آمريكا بود و نه منافع كشور ايران. *پس از انقلاب روند وابستگي كامل صنايع نظامي به غرب با پيروزي انقلاب اسلامي دچار تحول اساسي شد و در سياست هاي روابط خارجي كشور، تغيير و دگرگوني به عمل آمد. در نـتـيـجـه اداره سـازمـان هـايـي هـمانند صنايع دفاعي در دوره هاي مختلف با راهبردهاي متفاوتي روبرو و مديريت شد. براي روشن نمودن فضاي حاكم بر صنايع دفاعي در اين زمان، مي توان آن را به چهار دوره تقسيم كرد: الف- دوران كوتاه 1359-1357: ساختار اداري صنايع دفاعي همچون ساير واحدهاي وابسته به ارتش، ايستا بود و صنايع دفاعي از جمله ماشين ها و تجهيزات و كارخانه هاي متعدد با خروج كارشناسان خارجي از ايران عملاً تا سال هاي پس از انقلاب اسلامي بدون استفاده ماند. در اين دوره نيازهاي نيروهاي مسلح به علت از هم پاشيدگي ارتش، بسيار كاهش يافت. اين دوره كوتاه با توجه به شرايط انقلاب، بسيار آشفته و متغير بود، بطوري كه مي توان آن را دوره نابساماني صنايع دفاعي نام برد. عليرغم اينكه راهبرد مشخص براي آن تدوين نشده بود ولي مديران عملاً از راهبرد حفظ وضع موجود بهره مي گرفتند؛ ضمن اينكه عمر خدمتي مديران عامل سازمان صنايع دفاعي بسيار كوتاه و نامعلوم سپري مي شد. ب- دوان دفاع مقدس 1367-1359: با شروع جنگ تحميلي، در زمان كوتاهي انبارهاي مهمات و تسليحات ارتش خالي از اين گونه وسايل مورد نياز شد. بنابراين به انگيزه تامين نيازهاي نيروهاي مسلح براي جنگ، خطوط توليد مربوطه آغاز به كار نمود. در اين راستا، پروژه هاي زيادي تعريف و منابع مالي مورد نياز به موقع از سوي نظام براي صنايع دفاعي، تامين شد و دغدغه اي از اين لحاظ متوجه صنايع دفاعي نبود؛ بطوري كه اين پشتيباني مالي در سال 1364 به اوج خود رسيد و ساليانه 600 ميليون دلار ارز به همراه ريال معادل آن به اين صنايع اختصاص داده ميشد. ساختار توليدي صنايع دفاعي در سال 1364 به شرح ذيل بوده است: - مواد ناريه و مهمات - جنگ افزار، تسليحات و راكت - صنايع هواپيمايي و بالگرد - صنعت باطريسازي - وسائل موتوري - صنايع فلزات آهني - وسائل ارتباطي و الكترونيكي مطالعه ساختار صنايع دفاعي در اين دوره نشان مي دهد كه سهم بالايي از ارزش افزوده، مربوط به صنايعي است كه كالاهاي مصرفي نيروهاي مسلح مانند مهمات، راكت، موشك و وسايل انفرادي را توليد ميكردند و صنايع توليد كالاهايي مانند تانك، توپ، نفربر، تعميرات پرنده هاي هوايي به مراتب ارزش افزوده كمتري را در ساختار صنايع دفاعي به خود اختصاص مي دادند. در شرايط بحراني جنگ، با توجه به مسائل و مشكلات پـيـشـرو، فـرصـتي براي پرداختن به مسائل راهبردي و برنامه هايي با اهداف ميان مدت و بلندمدت در زمينه صنايع نـظامي وجود نداشت و بالطبع رويكردهاي اجرائي و پرداختن به مسائل و مشكلات روز در جهت اداره و پشتيباني از جبهه ها از اهميت بيشتري برخوردار بود و در اولويت قرار مي گرفت. ج- دوران پس از جنگ 1380-1367: با ادغام دو وزارتخانه دفاع و سپاه و به تبع آن ادغام صنايع دفاعي و صنايع خودكفايي سپاه در سال 1368، زمينه هاي همكاري جديد روي تعداد بيشتري از زمينه هاي تحقق و توسعه گشوده شد بطوري كه صنايع دفاعي نمي توانست بيش از اين به اتكاء بودجه هاي دفاعي، خود را حفظ و تقويت كند. بنابراين، با بررسي فعاليت ها، شناسايي نيازهاي بازار و با استفاده از ظرفيت هايي خالي خطوط، بخشي از ظرفيت هاي خالي براي توليد كالاهاي غيرنظامي بكار گـرفـتـه شـد. در ايـن زمـان در واقـع راهبرد استفاده از ظرفيت هاي خالي براي توليد كالا و خدمات غيرنظامي مورد نياز از مهمترين رويكردي بود كه در وزارت دفاع اتخاذ گرديد. د- پس از حادثه 11 سپتامبر: دوره چهارم وضعيت صنايع دفاعي از زماني شروع شد كه خطرات آمريكا پس از اشغال عراق و افغانستان و بهانه هاي تهديد از سوي امريكا نظير انرژي هسته اي، فقدان دموكراسي و حمايت از تروريسم، متوجه ايران اسلامي گرديد. در اين دوره، صنايع دفاعي مي بايست نيازمندي هاي نيروهاي مسلح به تجهيزات نظامي را براي مقابله هاي احتمالي دشمن، تهيه و در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي داد. در اين دوره هم بخشي از منابع مورد نياز صنايع دفاعي براي اداره سازمان ها از طريق فروش كالا و خدمات غيرنظامي تامين گرديد. در اين دوره با رويكرد بكارگيري ظرفيت هاي موجود و تلاش به منظور تقويت هرچه بيشتر بنيه دفاعي از طريق توسعه كمي و كيفي صنايع دفاعي، وزارت دفاع علا وه بر تامين نيازمندي هاي نيروهاي مسلح كه البته نسبت به دوران جنگ تحميلي كاهش يافته بود، در خدمت پيشرفت و سازندگي كشور قرار گرفت. *حوزه هاي اقدام سازمان هاي صنعتي و تحقيقاتي وابسته به وزارت دفاع وزارت دفاع در حال حاضر داراي 12 مجموعه بزرگ تحقيقاتي، صنعتي، توليدي و خدماتي است كه شامل سازمان هاي صنايع دفاع، صنايع هوافضا، صنايع هوايي، صنايع دريايي، مهندسي، جغرافيايي، اتكا، تامين اجتماعي، شركت هاي صنايع الكترونيك ايران، باتري سازي نيرو، موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي و دانشگاه صنعتي مالك اشتر است. در زير به توانمندي و حوزه اقدامات تعدادي از اين سازمانها اشاره ميكنيم. 1ــ سازمان صنايع دفاع طراحي و ساخت انواع تانك و تجهيزات زرهي پيشرفته، سيستم هاي مدرن كنترل آتش تانك، توپ هاي خودكششي با برد بلند، كوتاه و متوسط، انواع مهمات كاليبر سنگين، كـالـيـبـر سبك و نيمه سنگين، گلوله هاي توپ و انواع راكت انداز، كلاه و جليقه ضدگلوله، انواع مسلسل و سلاح انفرادي، قطعات برقي و الكترونيك سازه هاي زرهي، خـودروهـاي فـرمـانـدهـي و دو ديفرانسيل، خودروهاي تاكتيكي يك چهارم و سه چهارم تن و بمب هدايت شونده. 2ــ سازمان صنايع هوافضا تحقيقات، طراحي، ساخت و توليد انواع موشك هاي زمـيـن بـه زمين، ضدزره، پدافند هوايي، ضدموشك و موشك هاي دوش پرتاب، سامانه هاي كنترل آتش و كشف رادار، موشك هاي ارتفاع متوسط، هدايت شونده ليزري و مـجـمـوعـه هاي زميني مربوط به آن، تعميرات اساسي، بازسازي و نوسازي انواع موشك ها و مجموعه هاي زميني مربوط به آن، تعميرات اساسي، بازسازي و نوسازي انواع موشك ها و مجموعه هاي زميني مربوط به آنها، همكاري فني براي طراحي و توسعه فعاليت هاي مربوط به ساخت و پرتاب ماهواره. 3ــ سازمان صنايع هوايي طـراحـي و سـاخـت انواع بالگردهاي ترابري سبك، نيمه سنگين و هجومي، طراحي و ساخت بالگرد ملي ساخت هواپيماهاي جت آموزشي، ساخت هواپيماهاي ترابري و پشتيباني نزديك توربوپراب، ساخت موتورهاي ميني جت ، اورهال انواع موتورهاي هواپيماهاي شكاري، ترابري و مسافربري غربي و شرقي، توليد و ساخت انواع ملخ كامپوزيتي ، چترهاي نجات و چترهاي فرود خودكار و غيرخودكار، سيستم هاي الكترونيك پرواز، تصويربرداري هوايي، هدف يابي، ره گيري و رهيابي اپتيكي ـ اويونيكي، طراحي و ساخت هواناو، هواپيماهاي آموزشي مافوق صوت و قطعات موتورهاي توربيني. 4 ــ سازمان صنايع دريايي طراحي و ساخت انوع شناورهاي تندرو گشت پليسي و راكت انداز، ناوچه هاي جنگي و موشك انداز و اژدرافكن ذوالفقار، ناوشكن، سامانه كروز دريايي، حوضچه هاي شناور، زيردريايي، بارج 10 هزار تني، انواع لندينگ كرافت و سازه هاي دريايي. 5 ــ موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي موسسه آموزشي و تحقيقاتي پشتوانه عالي علمي و تكنولوژيك وزارت دفاع را در فرآيند ساماندهي آموزش و تحقيقاتي كه به منظور توسعه تكنولوژيك و نوسازي صنايع دفاعي صورت مي گيرد، تشكيل مي دهد. 6ــ دانشگاه صنعتي مالك اشتر اين دانشگاه صنعتي، علاوه بر تامين نيروهاي فني صنايع دفاعي (تا مقطع كارشناسي ارشد) و برگزاري دوره هاي بازآموزي براي نيروهاي شاغل در صنايع مذكور، انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه طرح هاي دريايي، هوايي، موشكي، زميني، الكترونيك و طراحي انواع هواپيماهاي جـت آمـوزشـي، طـراحـي، سـاخـت و پـرتـاب مـاهـواره، فناوري هاي نو در حوزه مواد و كاربرد آنها در سيستم دفـاعـي، ارتـبـاطـات و الـكـتـرونـيك، مشاركت در انواع پروژه هاي هوايي را برعهده دارد. 7ــ شركت صنايع الكترونيك ايران طراحي و ساخت انواع تجهيزات مخابراتي، الكترونيكي و ارتـبــاطــي پـيـشـرفـتـه، رادارهـا، لامـپ هـاي پـرقـدرت، سيستم هاي اندازه گيري ادوات دقيق، رمزكننده ها، قطعات و ابزارآلات الكترونيك، مدارهاي چاپي و هدايت ناوبري شـنــاورهــاي دريــايــي و پــرتـاب شـونـده هـا، تـجـهـيـزات ضـدالـكـتـرونـيـك، انـحـراف و خـنـثي سازي سيستم هاي هدايت شونده متخاصم و هدايت و راهبري سيستم ها و رمز و جنگ هاي الكترونيكي و ضدالكترونيكي در ابعاد مختلف و همچنين هوشمند نمودن سيستم تسليحاتي و تجهيزاتي نيروهاي مسلح. 8 ــ معاونت مهندسي و پدافند غيرعامل طراحي و اجراي ساختمان ها و مجتمع هاي اضطراري، نـظـامـي، سـنگرهاي پيش ساخته، آشيانه هاي هواپيما و هـلـي كوپتر، شيلترهاي ضدبمب هواپيما، باند فرودگاه اسكله، موج شكن، سايت هاي ماهواره اي و راداري *توانمندي هاي صنايع دفاعي وزارت دفاع نـتـيـجـه آن رويـكـرد و ايـن سـازمـاندهي، پيشرفتهاي چشمگيري بود كه نصيب جمهوري اسلامي در حوزه دفاعي شد كه نقش بازدارنگي زيادي را بازي ميكند و دشمنان را از درگيري با ايران باز ميدارد. در زير فهرستي از اين تواناييها ارائه مي شود. الف) صنايع موشكي 1ــ الف) موشك شهاب ــ 3 موشك شهاب 3 موشكي ميان برد بالستيك (MRBM) ، با سوخت مايع است. سيستم اختصاصي ناوبري موشك هاي شهاب علاوه بر آن كه قدرت شناسايي و اصابت به اهداف را به گونه اي بسيار دقيق در اختيار ايران قرار داده است، در صورت خروج از مسير تعيين شده نيز مي تواند آن را تصحيح كند و درصد اطمينان از برخورد را به نحو چشمگيري افزايش دهـد. نـكـتـه ديـگـر درخـصـوص بهينه سازي استفاده از موشك هاي شهاب، تغيير زاويه شارژ موشك شهاب است كه با زاويه صفر با سطح افق مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تغيير موجب مي شود فواصل آماده سازي شليك موشك ها كمتر شود و قدرت متحرك سازي شليك ها افزايش يابد تا شليك هايي نامحدود را در زمان هاي كوتاه شاهد باشيم. 2ــ الف) موشك فاتح ــ 110 ايـن موشك زمين به زمين هدايت شونده از جمله موشك هاي كوتاه برد است و از سوخت جامد بهره مي برد و دقت بالايي در هدف گيري و انهدام اهداف تعيين شده دارد. 3ــ الف) موشك شهاب ثاقب اين موشك كوتاه برد جهت دفاع ضدهوايي در ارتفاع پايين به كار مي رود و داراي ردياب براي حمله به هدف است. اين موشك از سيستم هدايت فرماندهي و كنترل بي سيم برخوردار است. 4ــ الف) موشك صياد 1 صياد 1 موشكي پدافني است كه در برد متوسط و بلند براي دفاع هوايي به كار مي رود. 5ــ الف) موشك ضدزره طوفان2 اين موشك براي هدف قرار دادن تانك هاي مجهز به زره هاي واكنش گر، طراحي و توليد شده و قادر است كليه اهداف خود را در روز و شب، رهگيري و منهدم سازد. اين مـوشـك عـلاوه بـر خـصـوصـيـات ذكـر شـده بـه سيستم ضدجمينگ نيز مجهز است. 6ــ الف) موشك نور موشك نور نخستين موشك كروز ساحل به دريا است كه قادر است اهداف سطحي را با دقت مورد اصابت قرار داده و منهدم نمايد. 7ــ الف) موشك دومرحله اي دراگون اين موشك با انهدام زره واكنشي در هدف زرهي مورد نظر نفوذ و آن را منهدم ميكند. 8 ــ الف) موشك توسن 1 اين موشك براي انهدام هدف هاي زرهي، تانك هاي با زره واكنشي، انهدام مواضع بتوني و هدف هاي دريايي طراحي شده و داراي عمق نفوذي در حدود 800 ميلي متر و سرعت متوسط 600 متر در ثانيه است. 9 ــ الف) سلاح ميثاق ــ 1 ميثاق ــ 1، نوعي سيستم دفاع ضدهوايي نسل دوم و كوتاه برد به شمار مي آيد. با اين سلاح قابل حمل مي توان از روي شانه به تمامي جهات شليك نمود. اين موشك زمين به هوا است و قابليت ردگيري جنگنده ها و بالگردهاي دشمن را دارد و سبك و قابل حمل توسط نفر مي باشد و از روي تمامي شناورهاي تندرو قابل پرتاب است. 10 ــ الف) موشك كوثر موشك «كوثر» نوعي موشك كروز است و سلاحي هوشمند به شمار مي آيد كه مي تواند در سه وضعيت: ساحل به دريا، دريا به دريا و هوا به دريا اهداف خود را مورد اصـابـت قرار دهد. اين موشك در دو نوع راديويي و تلويزيوني طراحي شده است كه نوع تلويزيوني آن قابل رديـابي نيست. همچنين اين موشك از سيستم)FCS) )Fire Control Sysrem برخوردار است و در جنگ هاي الكترونيكي از سيستم جستجوگر بالا استفاده مي كند به گـونـه اي كـه مـي تـوانـد از سـيـسـتـم هـاي مـنـحرف كننده موشك هاي موجود در جهان گريز كند. موشك كوثر مي تواند از روي يك شناور و يا يك خودرو هم پرتاب شود. اين موشك علاوه بر توانايي دفاع از خطوط ساحلي و جزاير مي تواند با هر گونه تهاجم خارج از منطقه مقابله كند. 11 ــ الف) توپ پدافند هوايي 35 ميلي متري توپ پدافند هوايي 35 ميلي متري سلاحي مدرن با سامانه كنترل آتش و سيستم هاي راداري پيشرفته و برد كوتاه است كه با حجم آتش بسيار بالاي خود قادر است اهداف مختلف هوايي اعم از هواپيما، بالگرد و انواع موشك ها را هدف قرار دهد. ب) صنايع دريايي 1 ــ لندينگ كرافت اين شناور هزارتني توانايي حمل سوخت، آب شيرين و ماشين آلات را دارد و از سرعت بالايي برخوردار است. اين شناور داراي سيستم رانش و نيز سيستم هاي فرعي و جنبي ديگر ازجمله ديزل ژنراتورها، پمپ هاي آب شيرين و شور و همچنين مخازن حمل آب وسوخت، انبارهاي خشك جهت حمل محموله در زير عرشه است. شناور هزارتني، علاوه بر مخازن آب و سوخت مصرفي و امكان زيست براي خدمه مي تواند برروي عرشه، بار حمل كند. بدنه شناور و سازه آن از نوع مناسب براي دريا ساخته شده و تجهيزات داخلي آن همه از نوع دريايي است. 2 ــ ب) حوضچه تعمير شناور ــ 150 اين حوضچه شناور جهت تعميرات دوره اي و غيرمترقبه ناوچه ها و كشتي هاي آموزشي و منطبق با شرايط جوي درياي خزر طراحي شده است. 3 ــ ب) ناوچه موشك انداز ذوالفقار اين شناور كه به پيشرفته ترين تجهيزات الكترونيكي، مخابراتي و اپتيكي مجهز است، داراي سرعت و قدرت مانور قابل ملاحظه است و طراحي آن براساس شرايط آب و هوايي و ويژگي هاي منطقه خليج فارس انجام شده است. 4 ــ ب) زيردريايي السابحات 15 اين زيردريايي از نوع مرطوب است و مي تواند براحتي تا نقاط نزديك دشمن، عمليات مختلف از جمله گشت شناسايي، پياده كردن تكاور، حمل و نصب مين و هدايت توپخانه را انجام دهد. شناورهاي زير دريايي السابحات از نوع زير دريايي هاي كلاس سبك و چابك هستند كه به دست متخصصان توانمند داخلي كاملا بومي شده و قابليت توليد انبوه دارد. 5 ــ ب) هواناو يونس اين هواناو ظرفيت حمل سرنشين و بار را دارد. اين هواناو از سرعت و قدرت بالا يي برخوردار است و برد عملياتي كه دارد مي تواند خليج فارس و درياي عمان را بدون نياز به سوختگيري مجدد طي نمايد. 6 ــ ب) قايق پرنده قايق پرنده، شناوري است كه اغلب كاركردهاي عمليات هواپيماهاي آب نشين را به طور ايمن و با كمترين هزينه انجام مي دهد. قايق پرنده قادر است با سرعت زياد و با ارتفاع كم از سطح آب دريا پرواز نمايد. قدرت مانور بي مانند، امكان استفاده بهينه در تمام منطقه خليج فارس و درياي عمان، پوشيده بودن از ديد رادارهاي سطحي و هوايي و غيرقابل رهگيري بودن، از جمله قابليت هاي ويژه اين قايق است. از اين قايق پرنده مي توان انواع پرتاب ها و شليك ها را با قدرت رهگيري بسيار دقيق و در حال حركت انجام داد. در حال حاضر تنها تعداد معدودي از كشورها اين نوع شناور را در اختيار دارند. 7 ــ ب) حوضچه شناور 4 هزار تني اين حوضچه ماموريت بالابري و تعمير شناورها تا وزن 4 هزار تن را انجام مي دهد. 8 ــ ب ) اتاق هاي فشار اتـاق هـاي فـشـار در انـجـام عـمـلـيـات فشارگذاري و فشاربرداري بر روي غواص و همچنين امور پزشكي به كار مي رود. 9 ــ ب) زيردريايي قائم شناور زيرسطحي در كلاس نيمه سنگين با قابليت حمل و پرتاب انواع اژدر، موشك هاي زيرسطحي و جابجايي نيروهاي عمليات ويژه را دارا است. 10 ــ ب) زيردريايي ميدجت زيردريايي ميدجت، يك شناور زيرسطحي سبك است كه در حمله به كشتي هاي ساكن يا متحرك، قطع دژهاي حمل و نقل دشمن و شناسايي اهداف نظامي به كار مي رود، قابليت حمل تكاوران را دارد و مي تواند چنان در زير آب مخفي شود كه حتي با تجهيزات روزآمد شناسايي، قابل شناسايي نباشد. 11 ــ ب) زيردريايي غدير زيـــردريـــايـــي كـــلاس غـــديـــر يــكــي از مــدرن تــريــن زيردريايي هاي هم نسل خود در جهان محسوب مي شود. اين زيردريايي سبك به جديدترين تجهيزات نظامي و امكانات الكترونيكي مجهز است و طراحي و ساخت آن با همكاري دانشگاه هاي كشور انجام شده است. بررسي هاي كارشناسان نظامي دريايي ايران، از برابري توان اين زيردريايي با نمونه هاي خارجي حكايت دارد و به دليل سبكي آن، قابليت انجام ماموريت هاي با سرعت زياد را دارا است. ج) صنايع الكترونيكي و اپتيكي 1ــ ج) پريسكوپ بصير اين پريسكوپ در نفربر و تانك مورد استفاده قرار مي گيرد و مانع از خيره و يا نابينا شدن چشم خدمه خودروهاي زرهي در برابر ليزرهاي نظامي مي گردد. 2ــ ج) بي سيم جهش فركانس0002ART- اين سيستم يك بي سيم جهش فركانس در باند نظامي است كه جهت برقراري ارتباط در شرايط جنگ الكترونيك، طراحي و ساخته شده است. اين سيستم مجهز به رمزكننده دروني است. 3ــ ج) بي سيم استقراري / خودرويي 222 ــVRC اين سيستم به منظور كاهش حجم و فراهم شدن شرايط نصب بي سيم در نفربرها و تانك ها ساخته شده است. بي سيم مذكور علاوه بر كاربرد زرهي، كاربرد استقراري دارد كه در ساير خودروها نيز قابل نصب است. 4 ــ ج) دوربين جويا ــ 7 اين دوربين بر روي سلاح هاي7RPG- و تسليحات مشابه نصب مي شود و قابليت تطبيق با انواع مسلسل هاي سـبــك و مـتــوسـط و سـلاح هـاي بـدون عـقـب نـشـيـنـي، موشك اندازها و سلاح هاي انفرادي را دارد. تنظيم دوربين فوق با دماي محيط امكان پذير است. 5 ــ ج) صنايع اپتيك صنايع اپتيك طراحي و ساخت قطعات اپتيكي دقيق و پوشش چندلايه قطعات اپتيكي را بر عهده دارد و به پيشرفته ترين وسايل آموزشي و بازرسي شيشه مجهز است. انواع قطعات اپتيكي از جمله: پنجره هاي اپتيكي، سطوح مرجع اپتيكي و رتيكل، عدسي ها از جمله كوژ، كاو، هلالي و منشور از جمله راستگوشه و پنجوجهي و آينه ها از جمله تخت و كروي در اين صنايع توليد مي شود. 6 ــ ج) رادار بصير رادار تاكتيكي بصير كه سيستمي قابل حمل براي مراقبت زمـيـنـي اسـت، بـه مـنظور تشخيص پستي ها و بلنديها، هدف يابي، محل يابي، نوع يابي و رديابي اهداف متحرك سطحي به كار مي رود. 7 ــ ج) دوربين حرارتي اين دوربين، امكان ديد در تمام شرايط جوي و نيز از پشت موانع استتاري براي نيروها را فراهم مي كند و تاثير بسزايي در افزايش توان رزمي آنها دارد. 8 ــ ج) فاصله ياب ليزري فاصله ياب ليزري توانايي اندازه گيري فواصل از 150 تا 19995 متر با دقت 5 متر را دارا است. اين محصول اپتيكي علاوه بر اندازه گيري سريع و دقيق فاصله اهداف قابل استفاده به صورت دوربين يك چشم ديده باني است و همراه با ساير وسايل مانند دوربين هاي ديد در شب نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. 9ــ ج) بي سيم هدهد ــ 1 هدهد ــ 1 نوعي بي سيم زيرسطحي كه براي ارتباط غواص با غواص ديگر، سطح و زيردريايي و همچنين ارتباط زيردريايي با سطح به كار مي رود. 10 ــ ج) مدارهاي مجتمع الكترونيكي اين مدارها براي كوچك و روزآمدسازي مدارهاي الكترونيكي در سيستم هاي هوشمند مورد استفاده قرار مي گيرد. 11 ــ ج) دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي اين دستگاه امكان ارتباط بين مانيتورهاي كنارتختي و سيستم مركزي را به صورت بي سيم فراهم مي سازد. داراي قـابـلـيت نشست و برخاست در انواع شرايط جوي و فرودگاه هاي كوچك است. اين دستگاه از وسايل پزشكي مورد نياز در مراكز بيمارستاني، سي سي يو، آي سي يو، اتاق عمل و مراكز جراحي به شمار مي آيد. دستگاه توليد شده امكان ارتباط بين مانيتورهاي كنار تخت بيمار و سيستم مركزي را به صورت بي سيم فراهم مي كند. همچنين امكان دسـترسي به علايم حياتي را از داخل آمبولانس مهيا مي سازد و تلفات احتمالي در مسير بيمارستان را كاهش مي دهد. 12 ــ ج) برج مراقبت سيار سامانه اي پيشرفته كه داراي قابليت گيرندگي تعيين موقعيت ماهواره اي )GPS( ، علايم حريق، برق اضطراري، كنترل ارتباطات صوتي، هواشناسي و پردازش حمل و نقل آسان را داراست. د) صنايع هوايي 1 ــ د) هواپيماي مسافربري ايران ــ 140 اين هواپيماي 52 نفره توربوپراب كه سرعت آن 570 كيلومتر در ساعت مي باشد، از نوع بال بالا بوده و داراي قـابـلـيت نشست و برخاست در انواع شرايط جوي و فرودگاه هاي كوچك است. 2 ــ د) هواپيماي86S - 86S - دومين هواپيماي جت آموزشي دنيا است كه بدنه آن از كامپوزيت ساخته شده و قادر است تا سقف 38 هزار پا و با سرعت 657 كيلومتر پرواز كند. 3 ــ د) هواپيماي جنگنده صاعقه صاعقه و آذرخش 2، نسلي از جنگنده هاي ساخت داخل هستند كه با توان نيروهاي داخلي به بهره برداري رسيده اند. يكي از ويژگي هاي مهم جنگنده صاعقه، پشتيباني نزديك هوايي است. اين جنگنده مي تواند انواع راكت، بمب و موشك را با موفقيت حمل و شليك كند. صاعقه مجهز به سيستم رادار پيشرفته است و در طول سال هاي گذشته با ده ها سورتي پرواز آزمايشي، مراحل مختلف پرواز را با موفقت پشت سر گذاشته است. صاعقه هواپيمايي از تيپ 2 و با مشخصات فني جنگنده هاي بالاي 10 تن است. 4 ــ د) مجتمع صنعتي بشير اين مجتمع نخستين كارخانه سازنده شيشه انواع هواپيما در ايـران اسـت كـه آزمـون هـاي مـحـصـولاتـش بـرابر با استانداردهاي غربي انجام مي گيرد و پس از سپري نمودن آزمون آزمايشگاهي، براي انجام آزمون هاي ميدان پروازي روي هواپيما نصب مي شود. مجتمع بشير به فناوري ساخت شيشه مركزي انواع هواپيماها دست يافته است. 5 ــ د) هواپيماي فجر ــ 3 فجر ــ 3 يك هواپيماي چهار نفره و تمام كامپوزيت است كه داراي گواهينامه استاندارد اروپا (نوع جار 23) مي باشد. فجر 3 يك هواپيماي ملخي با موتور پيستوني است كه تمامي مراحل طراحي و ساخت آن توسط متخصصان صنعت هوايي كشور انجام شده است. اين هواپيما براي آموزش خلباني، امور پستي، شناسايي، گشتزني و كنترل ترافيك و امداد و نجات دريايي كاربرد دارد. 6 ــ د) بالگرد 205 بالگرد 205 يك بالگرد ترابري نيمه سنگين است كه در ترابري، حمل نيرو و امكانات، پشتيباني از عمليات نظامي، امدادرساني به مناطق آسيب ديده از سيل و زلزله، عمليات هلي بورن، اورژانس و بيمارستان هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. 7ــ د) تيربار ضدهوايي تيربار ضدهوايي 7/12 ميليمتري سلاحي خودكار و برخوردار از سيستم پس زني با گاز باروت است. كاربرد اين سلاح در شليك هوايي و زميني است كه جهت تيراندازي به هواپيماهاي در حال پرواز با ارتفاع كم و يا در حال شيرجه، يگان سربازان چترباز دشمن، هدف هاي رزمي سبك و اهداف زميني طرح ريزي شده است. 8 ــ د) بالگرد 212 اين بالگرد كه مجهز به دو سيستم هيدروليك مجزا، سيستم كشف حريق و اطفاء آن، سيستم تامين گرماي داخل كابين، سيستم تقويت پايداري و كنترل و سيستم كنترل پرواز خودكار است، مي تواند در مواقع اضطراري بر روي آب فرود آيد. 212 يك بالگرد دو موتوره پشتيباني است كه قابليت تبديل شدن به بالگرد تهاجمي را نيز دارد. هـ ) صنايع زرهي و خودرويي 1ــ هـ ) نفربر زرهي براق اين نفربر پشتيباني زرهي يكي از انواع نفربرهاي شني، آبي و خاكي با حفاظ زرهي مناسب و تحرك بسيار خوب است كه با برخورداري از سيستم طراحي شده براي آن مي تواند از موانع و ناهمواري ها با سرعت بالا عبور كند. اين خودرو كه حاصل تلاش متخصصان صنايع دفاعي ايران است، يكي از پيشرفته ترين خودروهاي زره اي است كه با داشتن زره پوش در برابر حملات ميكروبي و شيميايي جزو يكي ديگر از افتخارات متخصصان ايراني است. نفربرهاي آبي و خاكي براق، محصولي كاملا داخلي و متناسب با شرايط عملياتي امروزه مدرنيزه شده و قادر به عمليات در تمامي شرايط نبرد است. روي اين نفربرها خمپاره هاي123 ميلي متري پدافند هوايي بدون هيچ تغييري طراحي شده است، به گونه اي كه در شرايط مختلف مي توان آن را نصب و يا جدا كرد. نفربر براق از بهترين نفربرهاي جهان است كه داراي زره پيشرفته و محافظ شيميايي و ميكروبي است كه از ويژگي هاي اين نفربر مي توان به قابليت بالاي شليك آن در شرايط ثابت و متحرك اشاره كرد. 2ــ هـ ) توپ خودكششي 155 ميليمتري هويتزر (رعد 2) اين توپ داراي قدرت آتش مناسب و كاليبر استاندارد مي باشد. 3ــ هـ ) تانك ذوالفقار اين تانك با تجهيز به سيستم مدرن كنترل آتش، ضمن افزايش قدرت و قابليت آفندي و پدافندي تانك فوق، توان مانور عملياتي آن افزايش يافته است. در عين حال، مهمات 125 ميلي متري تانك فوق در داخل كشور توليد مي شود. آخرين نمونه تانك ذوالفقار از جنبه هاي فني كاملا بهينه شـده و داراي سامانه كنترل آتش پيشرفته رايانه اي و مسافت سنج ليزري مدرن است. راننده تانك مي تواند با باز كردن دريچه ديد بالاي سر خود، به سمت راست به هدايت چشمي تانك بپردازد يا اين كه از پريسكوپ استفاده كند. تانك ذوالفقار مجهز به سامانه ديد در شب و سامانه تهويه هوا براي خارج كردن گاز ناشي از شليك توپ است. همچنين تانك ذوالفقار مجهز به مسافت ياب ليزري و برجك آن نيز داراي سامانه برقي است. در تانك ذوالفقار همچنين از سامانه هشداردهنده و پدافند ليزري استفاده شده است كه اين سامانه مي تواند كاربران خود را با تابش پـــرتــوهــاي لـيــزر هــدايــت كـنـنــده، از جـنــگ افــزارهــاي هدايت شونده ضدتانك آگاه كند. اين سامانه قدرت واكنش خدمه تانك را در برابر تهديدها افزايش داده و حتي امكان فعال شدن خودكار و به موقع واحدهاي پدافندي را در سمت زاويه تهديد فراهم مي كند. 4ــ هـ ) مين كوب تفتان ايـن مـيـن كـوب قـابـلـيـت پاكسازي مين هايي تا وزن 10كيلوگرم و تا عمق 30 سانتي متر را دارد و در هر ساعت مي تواند بين 3 تا 6 هزار متر مربع را پاكسازي كند. 5ــ هـ ) خودروهاي تاكتيكي سه چهارم تن و يك چهارم تن اين خودروها دو ديفرانسيل با ظرفيت حمل تجهيزات نظامي تا سقف يك و نيم تن، قابليت تبديل به خودروي آتش نشاني و حمل آب و خودروي حمل نفر با 13 نفر و قابليت جدا شدن سقف و قاب شيشه جلو جهت نصب جـنگ افزار را دارد. اين خودروها قادرند تا از مناطق كوهستاني ناهموار، دشت، بيابان و رودخانه هاي كم عمق عبور نمايند. 6ــ هـ ) اتوبوس آمبولانسي اتوبوس هاي آمبولانسي از لحاظ تجهيزات پزشكي داراي ساكشن مركزي، سيستم اكسيژن مركزي، تجهيزات نصب سوم، محل نگهداري دارو و لوازم پزشكي، يخچال مخصوص و جايگاه ملحفه و پتو، درب حمل برانكارد و ساير لوازم پزشكي مورد نياز است و داراي ظرفيتي معادل 18 بيمار خوابيده و 6 بيمار سرپايي است. 7ــ هـ ) آمبولانس آمـبــولانـس هـاي تـولـيـدي در سـاصـد، خـودروي دو ديفرانسيل با قابليت نصب تجهيزات پزشكي و قدرت عبور از موانع خارج از رده در مناطق محروم و صعب العبور دارند. 8ــ هـ ) خودروي ميدل باس ميدل باس خودروي جمعي كه خط توليد آن با ظرفيت هـزار دسـتـگـاه در سال، در خرمشهر راه اندازي شده از خودروي روز اروپا است و براي نخستين مرتبه در كشور، وزارت دفاع به فناوري توليد خودروي فوق دست يافته است. 9ــ هـ ) كاميون هاي سبك و سنگين وزارت دفاع با راه اندازي خط توليد كاميون هاي سبك و سنگين با ظرفيت 5 هزار دستگاه در سال كه به 8 هزار دستگاه نيز خواهد رسيد، براي كسب 30 درصد سهام بازار كاميون در كشور گام برداشته است. اين كاميون ها مجهز به سـيـسـتـم كـاهـنـده آلايندگي سطح يورو 3 است كه از استانداردهاي روزآمد زيست محيطي در جهان به شمار مي آيد. و) صنايع تسليحاتي 1ــ و) سلاح ملي خيبر اين سلاح كه نخستين سلاح انفرادي ملي به شمار مي آيد، سلاحي اتوماتيك تهاجمي سبك با كاليبر 5/56 است كه با فشار غيرمستقيم گاز باروت مسلح مي شود. اين سلاح داراي برگه ناظم آتش چهار وضعيتي است شامل: ضامن، تك تير، سه تير و رگبار. اين سلاح داراي دو نوع دستگاه نشانه روي است كه روي دستگيره حمل قرار دارد. از دسته حمل اين اسلحه مي توان براي نصب دوربين و دوربين ديد در شب به منظور بالا بردن دقت آتش استفاده نمود. هنگامي كه از سلاح با دوربين استفاده مي شود مي توان از دو پايه آن استفاده كرده و به عنوان اسلحه تك تير انداز استفاده نمود. اين سلاح عقب نشيني كم، دقت بالا، وزن كم و درجه اطمينان بالا دارد. ساختار اسلحه به شكلي است كه باز و بسته كردن آن به راحتي انجام مي شود و تعمير و نگهداري را راحت مي كند. سرنيزه و دوپايه نيز روي اسلحه قابل نصب است. 2ــ و) سلاح تك تيرانداز اين سلاح انفرادي با وزن كم و دقت زياد براي عمليات كمين از راه دور مورد استفاده قرار مي گيرد. 3 ــ و) تندر 9 ميليمتري سبك تندر 9 ميليمتري سبك نوعي مسلسل دستي است كه مي تواند 900عدد تير در هر دقيقه با حداقل برد 100 و حداكثر برد 1250 متر شليك نمايد. سرعت اوليه شليك توسط اين مسلسل 375 متر بر ثانيه است. 4 ــ و) خمپاره انداز فاتح اين خمپاره انداز 60 ميليمتري قابل حمل، با حداقل برد 100 و حداكثر برد 1050 متر مورد استفاده نيروهاي تكاور قرار مي گيرد. اين اسلحه با وزن 6 كيلوگرم و نواخت تير 20 گلوله در دقيقه مي تواند به راحتي جابه جا شود. 5 ــ و) خمپاره انداز 81 ميليمتري خمپاره انداز 81 ميليمتري مي تواند به فاصله حداكثر 5200 متري شليك نمايد. اين وسيله تا 20 گلوله در دقيقه نواخت تير دارد و وزن آن نيز فقط 50 كيلوگرم است. اين خمپاره انداز در دو نوع يك تكه و دوتكه به منظور سهولت حمل و نقل و استفاده ساخته شده است. 6 ــ و) تيربار دوشكا تيربار دوشكا با كاليبر 7/12 ميليمتري مي تواند تعداد 600 تير در هر دقيقه به فاصله 1600 متري براي اهداف هوايي و 3300 متر (براي اهداف زميني) شليك نمايد. سرعت اوليه شليك با اين تيربار 800 متر بر ثانيه است. 7 ــ و) تيربار ام ــ ژ3 تيربار ام ــ ژ3 با كاليبر 61/7 ميليمتري مي تواند 1100 تير در هر دقيقه به فاصله حداكثر 4000 متري شليك نمايد. سرعت اوليه شليك توسط اين تيربار 820 متر بر ثانيه است. 8 ــ و) انواع اژدر اژدر، سلاحي است كه قابليت نصب در انواع شناورهاي سطحي و زيرسطحي و بالگرد را دارا است. اين سلاح كارآمد، در آب هاي كم عمق مورد استفاده است و از مشخصات آن غيرقابل ردگيري بودن و سرعت عمل فوق العاده است. يكي از معروف ترين انواع اژدر ساخت ايران موشك حوت است. اين موشك، يكي از سريع ترين مـوشـك هـاي رادارگـريـز زيـرآبـي جـهان متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران است. از ديگر ويژگي هاي اين موشك (حوت) اين است كه هيچ ناوي هرچند مجهز به سيستم هاي ضدموشك هاي دريايي باشد، نمي تواند از تيررس آن فرار كند. 9 ــ و) نارنجك انداز 40 ميليمتري سلاح نارنجك انداز 40 ميليمتري سلاحي سبك با قدرت مانور بالا است كه با اجراي آتش بالا، قابليت تنظيم سلاح در وضعيت تك تير و رگبار و هدف گيري دقيق توسط دوربين و شليك 300 گلوله در دقيقه از محاسن آن است. اين سلاح قابليت نصب روي انواع خودرو، بالگرد و شناور را دارد، همچنين در جنگ هاي نامتقارن نيز مورد اسـتـفـاده قـرار مي گيرد. اين سلاح همه نيازمندي هاي نيروهاي مسلح در حوزه هاي دريايي، زميني و هوانيروز را در اين زمينه برطرف مي كند. 10 ــ و) راكت انداز 106 و 107 ميليمتري سلاح هايي مدرن با سيستم كنترل آتش قوي، قابليت استفاده در شناورهاي تندرو و خودروهاي تاكتيكي براي انهدام انواع استحكامات و موانع دشمن در آب و خشكي را دارد. كاليبر 107 ميلي متري، با داشتن 11 لوله شليك، حداكثر برد 5/8 كيلومتر، نواخت 11 موشك در مدت زمان 7 تا 9 ثانيه و مـيدان حركت در برد 5 ــ تا 45 درجه از مهمترين قابليت هاي اين راكت انداز به شمار مي رود. اين راكت انداز همچنين قابليت آن را دارد تا روي قايق هاي تندرو سوار شود و در حين حركت با سرعت بالا با تنظيم الكترونيكي اهداف خود را به طور دقيق منهدم نمايد. راكت انداز 107 ميليمتري در راستاي بالا بردن توان نيروي دريايي در حفاظت از و ساخته شده و هم اكنون در اختيار اين نيرو قرار گرفته است. موشك انداز 107 ميليمتري با دارا بودن 12 لوله شليك مي باشد. 11 ــ و) تفنگ ضدزره تفنگ تك تيرانداز ضد زره، يك سلاح سنگين است كه قابليت نفوذ در انواع زره ها، سنگرهاي بتني، خودروهاي فرماندهي و افراد مسلح با لباس هاي ضدگلوله را دارد. اين سلاح با كاليبر 12/7 ميليمتر داراي قدرت تخريب قابل ملاحظه مي باشد. 12 ــ و) بمب هوشمند قاصد بمب 2 هزار پوندي قاصد، بمبي است هوا به زمين، هدايت شونده و دوربرد كه با بهره گيري از پيشرفته ترين فناوري هاي روز جهان طراحي شده است و نياز نيروي هوايي كشورمان را به يك سلاح توانمند، هدايت گستر و دورايستا تامين مي كند. 13 ــ و) پدافند هوايي 8 لول اين سلاح از هشت قبضه سلاح دوشكا تشكيل شده است كه در شرايط شليك با يك پدال مي تواند نواخت 4000 تا 4800 تير در دقيقه را تامين كند. اين سلاح در مقابله با خـودروهـاي فـرماندهي، بالگردها و هواپيماهاي بدون سرنشين كاربرد دارد. 14 ــ و) سلاح صياد پليسي اين سلاح در مدل هاي مختلف با وزن 40/2 تا 100/3 كيلوگرمي در انواع مختلف با قنداق ثابت، قنداق تاشو و بدون قنداق توليد مي شود و به دليل كوتاه بودن لوله و برد كم از قدرت تخريب بالايي برخوردار است. سلاح مذكور در نيروي انتظامي و عمليات چريكي كاربرد دارد. 15 ــ و) سلاح زاويه زن سـلاح زاويـه زن مـجـموعه اي شامل سلاحي كوچك (تپانچه) دوربين و صفحه نمايش است كه با مكانيزم گرداني كه دارد، تيرانداز را قادر مي سازد از طريق صفحه نمايش هدف ها را در هر زاويه اي بدون خطر، شناسايي كرده و آن را مورد هدف قرار دهد. در واقع اين سلاح به كاربر اين امكان را مي دهد تا بدون رويت شدن و مورد اصابت قرار گرفتن از طرف دشمن، به اهداف خود تيراندازي كند. ز) تجهيزات جغرافيايي 1ــ ز) ايستگاه گيرنده ماهواره اي سپهر اين ايستگاه ماهواره اي قابليت دريافت تصاوير به هنگام به شعاع 2500 كيلومتر از مركز آنتن را دارد و مي تواند اطلاعات دقيق را عرضه كند. تصاويري كه ايستگاه سپهر از ماهواره دريافت مي كند، در امور نظامي، كشاورزي، بررسي سوانح، زمين شناسي، اكتشاف، ذخاير، معادن و... كاربرد دارد. 2ــ ز) نقشه برداري دريايي (هيدروگرافي) بـا بـهـره گـيري از شناورهاي نوين آبنگاري مجهز به اكوساندرهاي تك بيم و مولتي بيم، سونار و سيستم هاي مـــاهـــواره ايGPS وDGPS و امــكــانــات نــرم افــزاري و سخت افزاري مناسب، انواع نقشه هاي دريايي از جمله نقشه هاي دريايي خطي و رقومي، نقشه هاي در مقياس كوچك بين 25000/1 و 100000/1 جهت ناوبري، نقشه هاي در مقياس بزرگ به منظور لوله گذاري انتقال نفت، آب، كابل برق و مخابرات، نقشه هاي مورد نياز جهت انجام طرح هاي عمراني و ايجاد اسكله ها و تعيين خط ترانزيت شناورها و... تهيه مي شود. 3ــ ز) نقشه برداري هوايي (فتوگرافي) با بهره گيري از بخش هاي پرواز، عكسبرداري هوايي، تهيه و مثلث بندي، محاسبات و تبديل و استفاده از امكانات و تجهيزات متعدد دستگاه هاي تحليلي و ديجيتال، عكس هاي هوايي به نقشه در مقياس هاي مختلف تبديل مي شود و كليه دستگاه هاي فتوگرامتري از سيستم كلاسيك (آنالوگ) به سيستم تحليلي و ديجيتالي طراحي و تبديل مي شود. از جمله خـدمـات سـازمـان جـغـرافيايي مي توان به تهيه و انتشار نـقـشـه هـاي رقـومـي هوشمند، يك ده هزارم، اعلام دقيق تشخيص قبله و انتشار نقشه هاي ماهواره اي اشاره كرد. ح) انواع باتري ها 1ــ ح) باتري هاي استارتر بـاتـري هـاي اسـتـارتـر در انـواع خـودروهـاي نظامي و غيرنظامي به كار مي روند كه هزينه نگهداري آن به دليل استفاده از آلياژ سرب با درصد پايين آنتي موان كمتر از ديگر باتري ها است. اين نوع از باتري ها سبك وزن و مقاوم در برابر ضربه است. 2ــ ح) باتري زيردريايي باتري هاي زيردريايي عمليات امن در زير آب انجام مي دهند و تحت حداكثر كنترل كيفيت از مرحله طراحي تا توليد هستند. 3ــ ح) آجرهاي نسوز بخش آجرهاي نسوز با توليد سالانه 12 هزار تن يكي از توليدكنندگان كليدي فرآورده هاي نسوز در ايران است كه تـولـيـدات آن شـامـل گـل نـسـوز، آجرهاي بالاي آلومينا، خمپاره انداز و بتون هاي آلومينا مي شود. 4ــ ح) باتري زيردريايي باتري هاي 14 هزار آمپر ساعت ويژه زيردريايي بهينه سازي شده و در اختيار نيروهاي دريايي كشورمان قرار گرفته است. *نتيجه گيري اگر چه جنگ پديده اي منفور و ناپسند بشمار مي رود اما مواجهه با آن به سبب نبود يك نظام قانونمند و قابل قبول در جامعه بشري اجتنابناپذير است بويژه اينكه اين امر به شكل دفاع به عنوان يك فرضيه و تكليف در مكتب و دكترين دفاعي- امنيتي جمهوري اسلامي توصيه شده است. با تلقي دفاعي از پديده جنگ، جمهوري اسلامي ايران با استفاده از تجارب هشت سال دفاع مقدس و تحريم هاي تسليحاتي از جانب غرب، توانسته در شرايط طلايي ناشي از محدوديت ها و محروميت هاي بوجود آمـده از سـوي كـشـورهـاي بـيگانه با نوآوري به نحو چشمگيري به توانمندي هايي در بخش هايي كه اشاره شد، دسـت يـابد و مصداقي باشد براي اين ضربالمثل كه Necssity is The Mother Of Invention احتياج، مادر ابداع و اختراع است. *منبع : ضمیمه رایگان روزنامه جام جم (ویژۀ نامۀ سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی) بهمن ١٣٨٧