Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 123714
تاریخ انتشار : 25 اسفند 1387 0:0
تعداد بازدید : 40

در دانشگاه تربيت مدرس

پژوهشگران ايراني موفق به شناسايي يك ژن موثر در سرطان مثانه شدند

OCT-4 يك تنظيم كننده كليدي خودبازسازي در بن ياخته هاي جنيني است. با توجه به فرضيه جديد بن ياخته هاي سرطاني، بيان چنين ژن هايي به طور بالقوه با تومورزايي همبستگي داشته و مي تواند برخي از جنبه هاي رفتار تومور من جمله عود توور و مقاومت به درمان را تحت تاثير قرار دهد...
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: يافته هاي دانشيار دانشگاه تربيت مدرس براي نخستين بار نشان داد ژن OCT-4 كه يك ماركر بن ياخته هاي جنيني است در سطح بالايي در سرطان مثانه بيان مي شود. به گزارش خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)، دكتر سيد جواد مولي، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس و همكارانش در تحقيقاتشان براي اولين بار بيان OCT-4 را در سرطان مثانه نشان داده اند كه تاييدي بر نظريه دخالت ژن هاي جنيني در سرطانزايي است. OCT-4 يك تنظيم كننده كليدي خودبازسازي در بن ياخته هاي جنيني است. با توجه به فرضيه جديد بن ياخته هاي سرطاني، بيان چنين ژن هايي به طور بالقوه با تومورزايي همبستگي داشته و مي تواند برخي از جنبه هاي رفتار تومور من جمله عود توور و مقاومت به درمان را تحت تاثير قرار دهد. به گفته محققان، هر چند OCT-4 به عنوان يك ماركر مولكولي براي تومورهاي ژرم سل معرفي شده، اطلاعات اندكي درباره بيان آن در سرطان هاي سوماتيك موجود است. در اين تحقيق، بيان بالقوه OCT-4 در سرطان مثانه مورد بررسي قرار گرفته كه بدين منظور از تكنيك RT-PCR نيمه كمي براي بررسي بيان OCT-4 در 32 نمونه توموري، 13 نمونه ظاهرا غير توموري به دست آمده از حاشيه تومورها و 9 بافت اروتليال نرمال استفاده شده است. بيان OCT-4 در سطح پروتئين نيز به كمك تكنيك هاي وسترن لاتينگ و ايميونوهيستوشيمي تعيين شده است كه تقريبا در تمامي تومورهاي مورد بررسي و در سطح خيلي پايين تري در برخي از نمونه هاي غير توموري تشخيص داده شد. همچنين همبستگي قوي و معني دار بين بيان OCT-4 و حضور تومور به دست آمد. به گفته محققان، آناليزوسترن بلات نيز بيان OCT-4 در بيوپسي هاي توموري را تاييد كرد. برپايه نتايج ايمونوهيتوشيمي، OCT-4 ترجيحا در هسته سلول هاي توموري مستقر بوده در حالي كه هيچگونه يا سيگنال ضعيفي در سلول هاي غير توموري وجود داشت. يافته هاي اين تحقيق كه رتبه سوم گروه علوم پايه چهاردهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي را كسب كرده تاييد ديگري مبني بر درگيري ژن هاي جنيني در سرطانزايي است.