Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 126449
تاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1388 0:0
تعداد بازدید : 305

نقش سپاه در مبارزه با ضد انقلاب

قدرت الله بهرامی
قدرت الله بهرامی سپاه پاسداران از ابتدای تشکیل تاکنون مهم ترین نقش را در پاسداری از انقلاب اسلامی و دسـتـاوردهای آن ایفا نموده است . نقش غیرقابل جایگزین این نهاد انقلابی در صحنه های مـتـعـدد و مـتـنـوع بـر هـیچ کس پوشیده نیست . یکی از این صحنه های مهم ، دفاع از انقلاب اسلامی در مقابل ضد انقلاب اعم از داخلی و خارجی است که در صدد بودند انقلاب و کشور را بـا انـواع تـوطـئه هـا بـه نـابـودی بـکـشـانـنـد. ایـن مـقـاله بـه نـقـش سـپـاه در مقابل بعضی از گروه های ضد انقلاب داخلی آن هم به اختصار اشاره می نماید. کلید واژه ها: سپاه ، ضد انقلاب ، غائله ، کودتا، فتنه ، اشرار، ترور و شورش *مقدمه از ابـتـدای پـیـروزی انـقـلاب اسـلامی ، هسته ها و گروه های امنیتی ـ نظامی حافظ انقلاب تـشـکـیـل و زمـیـنـه مـنـاسـب بـرای مـوجـودیـت سـپـاه فـراهـم گـردیـد. سـپـاه هـنـگـامـی شـکل گرفت که انقلاب اسلامی با انواع توطئه ها و شرارت های داخلی گروهک هایی رو به رو بود که از طرف ابرقدرت های شرق و غرب هدایت می شدند. از همین رو مقابله با این خطرات بر عهده سپاه گذاشته شد. بـا نـصـرت خـداونـد، حـمایت ها و رهبری امام خمینی (ره )، روحیه انقلابی و شهادت طلبی پـاسداران و برخوردار شدن سپاه از حمایت ملت و جذب عناصر انقلابی و با ایمان ، به سرعت سپاه آماده مقابله با حوادث و بحران هایی شد که در مسیر انقلاب به وجود آمد. سپاه در حـوادثـی مـثـل بـحـران کـردسـتـان ، ترورهای کور خیابانی منافقین ، درگیری ترکمن صـحـرا، کـشـف کـودتـای نـوژه و... که با تحریک دشمنان داخلی و خارجی دامن زده می شد فـعـالانه حضور یافت و با تقدیم شهدا و جانبازان بسیاری از اسلام و انقلاب پاسداری نمود. در زمـانـی کـه کشور نیاز مبرم به امور امنیتی داشت و نظام فاقد سازمان امنیتی بود سپاه با کمترین بودجه و امکانات و با بیشترین انگیزه و اعتقاد، مرزبانی صادق و لایق برای انـقـلاب و کشور شد. سپاه در کشف خانه های تیمی منافقین ، چریک های فدایی خلق ، حزب توده ، گروه فرقان و دیگر گروه های محارب نقش اصلی داشت و آنها را متلاشی کرد به گـونـه ای کـه وجـود کـشـور و وجود انقلاب متکی بر وجود سپاه گردید تا جایی که امام راحل فرمودند: اگر سپاه نبود کشور هم نبود. خدمات ارزنده به انقلاب و کشور و بازگشت امنیت و آرامش به بهای رشادت ها و فداکاری هـای بـسـیـار و کـشـف و خـنـثـی سـازی دهـهـا تـوطـئه بـزرگ و کـوچـک تـوسـط سـپـاه در اوایـل انـقـلاب بـاعث گردید که حضرت امام در پیامی ضمن یادآوری رشادت و ایثارگری پاسداران ، آنها را موجب سرافرازی امت اسلامی بدانند در قسمتی از پیام امام آمده است . تـوجـه بـه کـارآمـدی امـنـیـتـی و اطـلاعـاتی این جوانان گمنام پاسدار و بسیج و کمیته و دادسـتـانـی و دیگر دلباختگان در راه خدا در به دام انداختن سران خیانتکار حزب توده که چـون مـار پـر خـط و خـال در بـراندازی اسلام فعالیت منافقانه داشتند... جوانان ارجمند و عـزیـز مـا در جـبـهـه هـای داخـلی از عـمـق جنگلهای وسیع تا بیغوله ها و پناهگاه های بزرگ منحرفان غافل از خدا از دمکرات و کومله تا منافقین و فدایی خلق و حزب خلق به اصطلاح مسلمان و سایر گروهک های کوچک و بزرگ را با فداکاری ها و خداطلبی ها آن چنان قلع و قمع کردند که دنیا را با همه دشمنی ها که دارند به اعجاب و تحیّر درآوردند. اقدامات سپاه پاسداران در برخورد با ضد انقلاب داخلی و خارجی دارای پرونده ای زرین و قـطـور اسـت که در این مقاله به گوشه ای از آنها، آن هم فقط ضد انقلاب داخلی اشاره می گردد. اما در ابتدا وظایف سپاه در قانون اساسی و اساسنامه سپاه بیان می شود. *سپاه در قانون اساسی قـانـون اسـاسـی فـلسـفه وجودی و رسالت سپاه را به صورت عام و کلی ، نگهبانی از انـقـلاب و دسـتـآوردهـای آن بـیـان و چـگـونـگـی انـجـام ایـن مـاءموریت را به وضع قوانین موکول می نماید: سـپـاه پـاسـداران انـقـلاب اسـلامـی کـه در نـخـسـتـیـن روزهـای پـیـروزی ایـن انـقـلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستآوردهای آن پا برجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیـگـر بـا تـاءکـیـد بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود. *سپاه در اساسنامه سـپـاه پـاسـداران انـقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نـگـهـبـانی از انقلاب اسلامی ایران و دستآوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهـی و گـسـتـرش حـاکـمـیـت قـانـون خـدا طـبـق قـوانـیـن جـمـهـوری اسـلامی ایران و تقویت کـامـل بـنـیـه دفـاعـی جـمـهوری اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می باشد. سپاه به مجموعه فرماندهی کل ، ستاد مشترک سپاه ، نیروی زمینی ، نیروی هوایی ، نیروی دریـایـی ، نـیـروی مـقـاومـت بـسـیج و نیروی قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می گردد. *مأموریت های سپاه در اساسنامه مـجـلس شـورای اسلامی ، اساسنامه سپاه را در تاریخ 15/6/61 در 49 ماده و 16 تبصره بـه تـصـویـب رسـانـد و وظـایـف و مـاءمـوریـت هـای فـراوانـی را بـه ایـن نـهـاد انـقلابی محول نمود. از جمله این ماءموریت ها عبارتند از: الف . مبارزه قانونی با عوامل و جریان هایی که در صدد خرابکاری ، براندازی جمهوری اسلامی و یا اقدام علیه انقلاب می باشند. ب . مـبـارزه قـانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه در صدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشند. ج . اقدام همانند دیگر نیروهای انتظامی در جهت خلع سلاح کسانی که بدون مجوز قانونی اسلحه و مهمات حمل و نگهداری می نمایند. د. هـمـکـاری بـا ارگـان اطـلاعـاتـی کـل کـشـور طـبـق قانونی که به تصویب مجلس خواهد رسید. بر اساس بندهای اول و دوم از ماءموریت های مصرح در اساسنامه ، سپاه موظف به مقابله با تـمـامـی احـزاب ، گروهها و جریان هایی می باشد که در صدد خرابکاری ، براندازی و نـفی حاکمیت دینی هستند. در این بخش از ذکر وظایف و ماءموریت ها، هیچ تصریحی نشده که اقـدام سـپـاه بـایـد نـظـامـی بـاشد چرا که روش هایی که امروزه برای براندازی و نفی حـاکـمـیـت دیـنی در دستور کار برخی از احزاب ، گروهها و جریان های سیاسی قرار دارد صـرفـا مـاهـیـت نـظـامـی نـدارد. وظـیـفـه سـپـاه مـقـابـله بـا تـهـدیـد عـلیـه انـقـلاب اسـت . حـال فرقی نمی کند که این تهدید چه ماهیتی دارد بنابراین سپاه باید از تمامی ساز و کـارهـای لازم بـرای مـقـابـله بـا هـر نـوع تهدیدی چه نظامی و چه غیر نظامی برخوردار بـاشـد. بـنـابـرایـن مـقـابـله بـا کـسـانـی کـه زمـیـنه های آشوب ، بحران سازی و ایجاد نارضایتی در جامعه را ایجاد می کنند، جزو وظایف سپاه است و سپاه باید همواره علاوه بر تـقـویـت بـعـد نـظـامـی در ابـعـاد مـخـتـلف امـنـیـتـی ، اطـلاعـاتـی و فـرهـنـگـی آمـادگـی کامل مقابله با تهدید را داشته باشد. بـه هـمین جهت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماءموریت های متنوع و متعددی از جمله سرکوب ضـد انـقـلاب اعـم از وابـستگان رژیم شاه و گروهک های ضد انقلاب ، خنثی کردن کودتا، سـرکـوب گـروهـهـا و افراد تجزیه طلب قومی و منطقه ای و مقابله با رژیم متجاوز بعث بـه عهده سپاه گذاشته شد. سپاه نیز موفق گردیده تاکنون تمام گروهها و گروهک های ضـد انـقـلاب را سـرکوب کرده ، نظم و امنیت را به کشور بازگرداند؛ به گونه ای که همه مردم ایران از مرکز تا نقاط دوردست کشور امنیت و آرامش خاطر داشته باشند. 1. سرکوب اشرار در خوزستان بـلافـاصـله پـس از پـیـروزی انقلاب اسلامی ، عناصر مختلف قومی ـ عربی و برخی از شـیـوخ مـنـطقه و عناصر ضد انقلاب و گروه های چپ زیر لوای شیخ شبیر خاقانی که از روحـانـیـون بـومـی و دارای اجـتـهـاد بـود جـمـع شده و سازمان سیاسی خلق عرب را پایه گـذاری نـمـودند. هدف نهایی این گروه مورد حمایت مالی ـ تسلیحاتی عراق ، خودمختاری خوزستان بود. به فاصله اندکی پس از طرح شعارهای ناسیونالیستی مبنی بر تدریس زبان عربی ، انتشار روزنامه به زبان عربی ، پخش برنامه های رادیو تلویزیون به زبان عربی و اخـتـصـاص قسمتی از درآمد نفت برای صرف در خوزستان وارد فاز نظامی شدند و بـا تـظـاهـرات مـسـلحـانـه ، حـمـله مـسلحانه به مقرهای سپاه و کمیته و حمله به بعضی از مـنـازل افـراد سرشناس باعث رعب و وحشت در منطقه گردیدند. شدت بحران به حدی بود کـه امـام خـمـینی (ره ) در پیامی از ارتش و سپاه خواستند که هماهنگ باشند و در سرکوبی اشرار و پاکسازی مناطق به خصوص کردستان و خوزستان همکاری کنند. حـمـایـت عـراق از ضـد انـقـلاب به حدّی گسترده بود که به گفته یکی از مسئولین سپاه خـرمـشـهـر، طـی دو سـه روز درگـیـری ، عـراق بـیـن بـیـست تا سی هزار اسلحه بین ضد انقلابیون پخش کرد. سـرانـجام در خرداد 58 با ورود تعدادی از پاسداران سپاه تهران برای کمک به سپاهیان خـرمـشـهـر و آبـادان و با فرماندهی شهید جهان آرا ضد انقلاب مسلح تسلیم و پایگاههای آنـهـا سـقـوط کـرد و شـیـخ شـبـیـر بـه دسـتـور امـام بـه قـم مـنـتـقـل گردید. با از بین رفتن محوریت شیخ شبیر پایان قطعی حضور و فعالیت آشکار ضد انقلاب وابسته به عراق در خوزستان فرا رسید به گونه ای که هیچ اثر اجتماعی از آنها بر جای نماند. 2. غائله کردستان حـزب دمـکـرات کـردسـتـان کـه در سـال 1323 در زمـان اشغال ایران توسط متفقین و با پشتیبانی شوروی اعلام موجودیت کرده بود، پس از خروج اشـغـالگـران از هـم پـاشـید. این حزب پس از سه دهه سکوت در فردای پیروزی انقلاب اسـلامـی بـا شـعـار خـودمـختاری ولی به واقع برای جدایی کردستان از ایران آن هم با حمایت بیگانگان به خصوص آمریکا فعالیت خود را آغاز کرد. حمله به پادگان های نظامی ، کمین و کاشت مین در سر راه نیروهای نظامی ، ترور و ارعاب افراد بومی و غیر بومی ، مصادره و به آتش کشیدن امکانات دولتی و گرفتن مالیات از مردم و... از جمله اقدامات حزب دمکرات بود. جنایات حزب دمکرات و اشرار در کردستان به حدی وحشتناک و غم انگیز بود که قلب امام را به درد آورد، به گونه ای که آن حضرت از تاریخ 27/5/58 لغایت 16/6/58 یعنی طی 20 روز 24 حکم ، پیام و سخنرانی مربوط به کردستان داشتند. چنین اتفاقی حتی در طـول جـنـگ واقـع نـشـد. حـضـرت امـام در ایـن پـیـام هـا وارد جزئیات می شوند: ((اینها سر پـاسـدارهـا را بـریدند، زن های مردم را به گروگان بردند، دست رنج مردم را به آتش کـشیدند.)) سپس از آنها به عنوان اشرار، خرابکار، مفسد، خیانتکار نام برده و در پیام های مختلف از قوای انتظامی می خواهند که هر چه سریع تر به این غائله پایان دهند و آنها را قلع و قمع نمایند. بـه قـوای انتظامیه و سپاه پاسداران دستور اکید داده ام که غائله کردستان را ختم نموده و مـردم شـریـف آن مـنطقه را از دست ضد انقلابیون نجات دهند، پاسداران انقلاب در هر محلی هـسـتـنـد بـه مـقـدار کـافـی بـه طـرف سـنـنـدج و کـردسـتـان بـا پل هوایی بسیج شوند و با شدت تمام اشرار را سرکوب نمایند. 1 ـ 2. عملیات ضد شورش گری هـر چـنـد نـقـش دیـگـر ارگـان هـا و نـهـادهـا در حـل بـحـران کـردسـتـان قابل ستایش است ، ولی همگان اعتراف دارند که اقدامات نظامی ، فرهنگی ، اجتماعی سپاه در قالب قرارگاه رمضان و تقدیم هزاران شهید و جانباز طی یک دهه و فداکاری سرداران شـهـیـدی همانند بروجردی ، کاظمی ، کاوه ، همّت و امثالهم باعث گردید کردستان در دامان جمهوری اسلامی باقی بماند. بـسـیـاری از محققان ، شورش کردستان ایران را از جمله شورش های طولانی و منحصر به فـرد قـرن بـیـسـتـم مـی دانـنـد زیـرا ایـن شـورش یـک دهـه طـول کـشید و از شهرها شروع و به مناطق روستایی کشیده شد. و در آن نیروهای سپاه بر خـلاف رویه مرسوم مقابله با شورش های شهری و روستایی تمام تلاش خود را به کار بستند که آسیبی به مردم و اماکن مسکونی نرسد. سپاه پاسداران طی یک دهه عملیات روانی ضد شورشگری دریافته بود که در صورت سلب حمایت افراد اغفال شده از شورش گران آنها قادر به مقاومت طولانی در برابر نظام نـخـواهـند بود لذا برای رسیدن به این هدف دست به روشنگری علیه احزابی زد که در کـردسـتـان فعال بودند و داعیه خودمختاری داشتند و اهداف شوم آنها را بر ملا نمود. سپاه در فـرآیـنـد روشـنـگـری خـود از طـریق اعلامیه ، رادیو، بالگرد، شعارنویسی بر در و دیـوار، پـوسـتر، روزنامه ، تریبون های نماز جمعه و مدرسه و نوار کوشید تا به مردم کـرد تـفهیم نماید که دمکرات و کومله و سایر نیروهای بیگانه مزدورانی هستند که برای رضایت استکبار حاضرند دست به هر جنایتی بزنند. هـم زمـان سـپـاه از طـریـق دعوت به تسلیم شورشگران ، دست به افشاگری سران ضد انـقـلاب زد و بـا افـشـاگـری مـاهـیـت آنـهـا از طـریـق بـرگـزاری مـیتینگ های مردمی که با افـشـاگری تصویری و راهپیمایی تسلیمی ها همراه بود، موفق گردید نگرش مردم کرد بـه نـظـام را تغییر داده ، روحیه ضد انقلابیون را تضعیف نماید و روحیه نیروهای بومی مـنـطـقه را نسبت به نظام تقویت و بازسازی کند و سران گروههای ضد انقلاب را ترغیب به تسلیم نماید. بـررسـی فـرمـانـدهان ، اندیشمندان و صاحب نظران کرد حاکی از آن است که سپاه با یک بـرنـامـه کامل و جامع که با روش های مختلف و با مخاطبان گوناگون و زیاد طی یک دهه در کردستان اجرا نمود، موفق گردید شورشگران را وادار به تسلیم نموده ، هزاران نفر را جذب سپاه نماید و در نتیجه انشعابات پی در پی در گروههای ضد انقلاب بوجود آمد بـه گـونـه ای کـه نـتـوانـستند بحرانی دیگر ایجاد کنند ضمن اینکه عملیات روشنگری سـپـاه بـازگشت مردم ، نخبگان و اعضای گروههای شورش گر را به دامان نظام جمهوری اسلامی به همراه داشت . 3. شورش نیروهای چپ در ترکمن صحرا یک روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، چریک های فدایی خلق با تبلیغ این شایعه که ((شیعه ها تفنگ ها را گرفته اند و قصد تلافی حمله چماق به دست های ترکمن در دوران پـهـلوی را دارنـد)) سـتـاد مـرکـزی خـلق تـرکـمـن صـحـرا را تـشـکـیـل دادنـد و بـا خـلع سـلاح شـهـربـانـی و ژانـدارمـری در عـمـل کـنـترل شهر گنبد را به دست گرفتند. آنها به هر اقدامی دست می زدند و هر کس را مـی خـواسـتـنـد دسـتـگـیـر و امـوالش را غـارت مـی کـردنـد و دولت در دولت تشکیل داده بودند. بـه دنـبـال ایـن اقدامات هیاءت اعزامی از وزارت کشور دستور سرکوبی توطئه گران را صادر کرد در پی صدور این فرمان نیروهای ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد عـمـل شـدنـد و در نـتـیـجـه 70 تن از چریک های فدایی خلق در حین درگیری با پاسداران دستگیر شدند. فاجعه گنبد به حدی بی سابقه و تکان دهنده بود که به هنگام دیدار پاسداران انقلاب اسـلامی گنبد و عده ای از مردم این شهر با امام خمینی (ره ) مادری از میان جمعیت بلند شد و گـوشـه ای از جـنـایـت های وحشتناک گروهک ها را بیان نمود و در پایان این گونه گفت : ((ای رهـبـر مـن شـرم دارم که مادری با گریه می گفت در جلوی روی من این گروه جنایتکار به دخترم تجاوز کرده و سر از بدن او جدا کردند!)) در همین دیدار امام ضمن مفسد خواندن عناصر خلق ترکمن مقابله با آنها را واجب دانسته و در پایان فرمودند: امـیـدوارم کـه ان شـاء الله امـنـیـت آنـجـا ]گنبد کاووس [ برقرار بشود و شما با برادران سـربـازتـان و بـا بـرادران پـاسـدارتـان با هم دست به هم بدهید و این اشرار را از آن ناحیه عقب بزنید. بـا رهـنـمـودهـای امام راحل ، نیروهای سپاه به تدریج در مراکز حسّاس شهر مستقر شدند و هـواداران انـقلاب ساکن گنبد نیز با بستن سنگر در محله های خود، آماده کمک به پاسداران شـدنـد. درگیری های شدید آغاز شد. در این درگیری ها، فرمانده سپاه گنبد و تعدادی از بـرادران سـپـاه به شهادت رسیدند، ولی شهر از تصرف ضد انقلاب خارج شد و آخرین سنگرهای آنها سقوط کرد و به این ترتیب غائله گنبد پایان یافت . یکی از اقدامات سپاه در سرکوب ضد انقلاب ، کشف و خنثی سازی کودتای نافرجام نوژه با همکاری نهادها و انجمن های دیگر بود. ایده کودتا به عنوان روشی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در بهار 58 توسط بـرخـی از افـسـران سـلطـنـت طـلب بـا حـمـایـت آمـریـکـا شکل گرفت . بعد از اشغال سفارت آمریکا در پاییز 58 توسط دانشجویان پیرو خط امام و سـپـس حـمـله نـافـرجـام آمریکا برای آزادی گروگان ها و شکست در صحرای طبس ، طرح کـودتـا بـا جـدّیـت بـیـشـتـری دنـبـال شـد. سـازمـانـدهـی کـودتـا بـه شـکـل بـسـیار ماهرانه ای صورت پذیرفته بود. کودتاگران علاوه بر جذب تعدادی از نـظـامـیـان و گـروه هـای سـیـاسـی داخلی از حمایت آمریکا، انگلیس و عراق و از سازمان های جاسوسی معروف دنیا برخوردار بودند. از نظر کودتاگران فتح تهران مساوی با پیروزی در سراسر ایران تلقی می شد و با تـوجـه به ارتباط کودتاگران با پایگاه نوژه و نزدیکی به تهران ، کودتا از همدان کـلیـد مـی خـورد. بـرای شروع عملیات 53 فروند هواپیمای جنگی در نظر گرفته شده بـود. جـالب اسـت کـه با هماهنگی های انجام شده با عراق با اینکه هنوز جنگ تحمیلی به طـور رسـمـی آغـاز نـشـده بـود مـقـرر گردیده بود که عراق حملات هوایی و زمینی خود را افـزایـش دهـد و کـودتـاگـران به بهانه مقابله با دشمن هواپیماهای زیادی را مجهز کرده بـودنـد کـه امـری طـبیعی جلوه می کرد؛ به خصوص که پایگاه نوژه نزدیک ترین نقطه بـه دشـمـن نـیـز بـود. اهـداف تـعـیـیـن شـده بـرای بمباران ، بیت حضرت امام ، فرودگاه مهرآباد، نخست وزیری ، ستاد مرکزی سپاه ، پادگان امام حسین (ع ) و... بود اشـغـال رادیـو تلویزیون و ایجاد رعب و وحشت و خواندن پیام های سید کاظم شریعتمداری مبنی بر تاءیید کودتا و دعوت مردم به آرامش مرحله بعدی بود. پس از آن شورای نظامی تشکیل و شرایط برای بازگشت بختیار به عنوان نخست وزیر کودتا فراهم می شد. قـریـب بـه دو مـاه پـیـش از کـودتـا، واحـد اطـلاعـات سـپـاه پـاسـداران انـقـلاب اسـلامی از کـانـال هـای گـونـاگـون از وجـود یـک کـودتـای در حـال تـحـقـق آگـاهـی یـافـتـه بـود. فـعـالیـت هـای شـهـیـد مـحـمـد اسـمـاعـیـل قـربـانی اصل ، تنها شهید عملیات خنثی سازی کودتا و برخی گزارش ها از انـجـمـن اسـلامـی نیروی هوایی باعث این آگاهی شده بود. لذا از همان زمان ستادی مرکب از واحـد اطـلاعـات سـپـاه ، گـروه مـهـنـدسـی ، انـجـمـن اسـلامـی نـیـروی هـوایـی و تعدادی از پـرسـنـل مـومـن ارتـش بـه نـام سـتـاد خـنـثـی سـازی کـودتـا شـکل گرفت . البته افشای کودتا توسط یکی از خلبانان و یکی از درجه داران کودتا نیز فوق العاده موثر بود. به هر حال در شب وقوع کودتا یعنی 18/4/59 تعداد زیادی از کودتاگران توسط سپاه پاسداران و بقیه دست اندرکاران دستگیر و تعدادی نیز به خارج از کشور فرار نمودند و کودتا نافرجام ماند. 5. کودتای قطب زاده یـکـی از شـبـکه های براندازی در جمهوری اسلامی مربوط به صادق قطب زاده از مبارزین قـبـل از انـقـلاب ، هـمـراه امـام در هـواپـیما، عضو شورای انقلاب ، سرپرست صدا و سیمای جـمـهوری اسلامی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دولت موقت بود. پس از سقوط دولت مـوقـت ، خـط مـشـی سـیـاسـی وی تـغـیـیر کرد تا جایی که در برابر امام و نظام جمهوری اسلامی به توطئه گری پرداخت . او کوشید با انجام یک کودتای نظامی ، امام امت را به شـهـادت برساند و نظام اسلامی را براندازد. او مقدمات کودتا را از طریق همکاری با چند گروه نظامی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف شوم خود، فرستادگانی به کشورهای مـخـتـلف بـرای تـهـیه اسلحه و پول ، هماهنگی با ضد انقلاب داخلی ، اعزام نمایندگانی نزد آقای شریعتمداری و قشقایی ها و طرح و نقشه انهدام بیت امام ، مراکز سپاه و کمیته ها و رادیو و تلویزیون فراهم کرده بود. بـا تـوجـه بـه اینکه در آن تاریخ کشور دارای وزارت اطلاعات نبود، واحد اطلاعات سپاه پـاسـداران پـیگیر جریان قطب زاده گردید که با همکاری نظامیان متعهد موفق گردید با تعقیب و مراقبت از آقای قطب زاده و در حدود یکسال و نیم فعالیت اطلاعاتی ، این توطئه را خـنـثـی و بـرگ زریـن دیـگـری به پرونده سپاه بیفزاید. کشف این توطئه شوم رسوایی شـریعتمداری را نیز به دنبال داشت به گونه ای که مردم با راهپیمایی ، مراکز مربوط بـه شـریـعـتمداری را به تصرف درآوردند و در نهایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از او سلب صلاحیت مرجعیّت نمود. 6. سازمان مجاهدین خلق (منافقین) مـجـاهـدیـن خـلق از زمـان بـازگـشـت امـام خـمینی (ره ) در بهمن 57 به طور مداوم زیر لوای اسلامی مبهم و نامعلوم ، با مکتوم نگهداشتن گرایش های مارکسیستی شان ، سعی کردند تا جـوانـانی را که بیشتر در خانه های مذهبی بزرگ شده و غیر سیاسی بودند و در فردای انـقـلاب خـود را سـرگـشـتـه احـسـاس مـی کردند جذب نمایند. آنها پس از جذب نیرو وارد سازماندهی گسترده و سراسری در سطح کشور شدند و شروع به سهم خواهی در ارکان قدرت نظام به انحاء گوناگون نمودند. اعـضـای سـازمـان به دلیل ضعف شدید اخلاقی و دوری از مبانی اسلامی و حتی عدم رعایت اصـول مـتعارف در برخوردهای انسانی و اجتماعی و نیز محور کردن سازمان و معیار و ملاک قـرار دادن آن بـرای انـطـباق حق و باطل از افرادی مسلمان و مبارز، افرادی بی اعتقاد، بی اعـتـنا به اصول انسانی ، اجتماعی و اخلاقی تربیت کردند که دست به جنایت هایی زدند که در تاریخ سازمان های سیاسی و مبارز کم نظیر یا بی نظیر بود. مجاهدین خلق در ابتدای انقلاب چنین تصور می کردند که به زودی قدرت را در دست خواهند گـرفـت بـه هـمـیـن جـهـت مـسـعـود رجوی کاندیدای ریاست جمهوری شد و تعدادی از اعضای سـازمـان نـیـز کـانـدیـدای نـمـایـنـدگـی مجلس شدند که کاندیدایی رجوی برای ریاست جـمـهـوری تـوسـط امـام رد شد و هیچ کدام از کاندیداهای سازمان نیز نتوانستند وارد مجلس گردند. دسـتـگـیـری محمدرضا سعادتی عضو سرشناس و با سابقه سازمان به هنگام جاسوسی بـرای شـوروی توسط سپاه پاسداران در اردی بهشت 58 موضع واقعی سازمان با نظام جـمهوری اسلامی را مشخص کرد و مسئولان سیاسی ـ امنیتی نظامی را هشیار کرد که سازمان را نامحرم تلقی کنند. بـا روی کـار آمـدن بـنـی صـدر به عنوان رئیس جمهور آنها به این نتیجه رسیدند که با تـوجـه به هماهنگی های به عمل آمده سازمان با بنی صدر و امکان دست یابی به کانون هـای قـدرت ، دسـت یـازیـدن بـه راه حـل نظامی برای رسیدن به قدرت حرکتی زودرس و اقدامی شتاب زده قلمداد می گردد. با کنار گذاشتن بنی صدر از فرماندهی کل قوا توسط امام و اعلام عدم کفایت سیاسی او بـرای ریـاسـت جـمـهـوری در مـجـلس ، بـه یـکـبـاره تـمـام آمـال و آرزوهـای منافقین بر باد رفت . آنها در یک اقدام شتاب زده در اواخر خرداد 60 علیه نـظـام اعـلام جـنـگ مـسـلحانه نمودند. با شروع جنگ صدها نفر از سپاهیان ، بسیجیان ، مردم حزب اللهی کوچه و بازار به وسیله ترورهای کور و انفجار توسط منافقین به شهادت رسـیـدنـد. مـنـافـقین همچنین با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و نخست وزیری ، رئیس دیـوان عـالی کـشـور، رئیس جمهور، نخست وزیر، تعدادی از وزرا، نمایندگان مجلس و دهها نفر از مسئولین نظام و ائمه جمعه استان ها را به شهادت رساندند.) طـبـق مـدارک مـنـتـشـر شـده ، مـنـافـقـیـن در طـول سال 1360 در مجموع 719 عملیات داشتند که 338 نفر از مردم عزیز کشور توسط آنها بـه شـهـادت رسـیـدنـد. بـیـش از 34 عملیات انجام شده تروریستی در مورد مردم کوچه و بازار و 14 بقیه متوجه نیروهای رسمی سپاه ، کمیته و روحانیان بوده است . مـقابله با ترورها و شناسایی عوامل تروریست به عهده سپاه و بسیج بود، اطلاعات سپاه مـوفـق شـد بـا سـازماندهی نیروها علیه ضد انقلاب مسلح در کلیه شهرستان ها در قالب واحـدهـای رزمی بر حوادث و رویدادها و اخبار درونی گروه ها تسلط پیدا کرده و با بهره گیری از سرعت عمل و انعطاف کافی با همکاری نهادها به خصوص کمیته و دادستانی نقش ویژه ای در مبارزه با تروریسم ایفا نماید. 1 ـ 6. کشف خانه های تیمی توسط سپاه در تـاریخ 19/11/60 بر اساس طرح هماهنگ اطلاعات سپاه پاسداران و دادستانی انقلاب بـا شـنـاسایی رده های اطلاعاتی و عملیات منظم تعقیب و مراقبت ، پایگاه مرکزیت سازمان در شـمـال تـهـران نـابـود شـد در ایـن عـمـلیـات مـوسـی خیابانی مرد شماره 2 سازمان و مسئول اصلی ترورها در کشور و اشرف ربیعی همسر رجوی به همراه 18 نفر دیگر از رده هـای بـالای سـازمـان کشته شدند. این ضربه بسیار مهم باعث پاره شدن اتصالات بخش های نظامی ، اجتماعی و روابط سازمان شد. تمرکز دو سیستم هماهنگ الکترونیک و انسانی توسط اطلاعات سپاه و نهادهای امنیتی دیگر باعث شد در مدت کوتاهی خانه های تیمی که ستون فقرات تشکیلات ترور بودند کشف و تـمـام افـراد مستقر در آنها کشته ، زخمی و دستگیر گردند به گونه ای که سبحانی از مـسـئولان امـنـیـتـی سـازمـان مـی گـویـد بـه دنـبـال ضربه 19 بهمن 60 با ضربه های سـراسـری و هـمـزمـان رژیـم در اردیـبـهشت 61 بیش از 80 درصد کادر و مسئولین سازمان دسـتـگـیـر یا در درگیری ها کشته شدند و کلیه ارتباطات تشکیلاتی اعضای سازمان با یکدیگر از هم پاشیده شد. در ایـن شـرایـط کـه حـتـی کـمـتـریـن تـحـرک نـیـز بـرای نیروهای سازمان طاقت فرسا و خـطـرآفـریـن شـده بـود مـشـی خروج از کشور برگزیده شد و دستور عقب نشینی کادرها، اعضای واحدهای عملیاتی و سمپات های باقی مانده در ایران صادر گردید که تعدادی از آنها نیز به هنگام خروج از کشور توسط سپاه و دادستانی دستگیر شدند. پـس از نـاکـامـی مـنـافـقین در داخل کشور آنها با توجه به ارتباطاتی که قبلا با دولت بـعـثـی عـراق داشـتـنـد، بـه عـراق ، دشـمـن در حـال جـنـگ بـا ایران پناهنده شدند. آنان در طول دفاع ملت ایران ، چه خیانت ها و جنایت هایی که علیه ایران مرتکب نشدند. رژیم بعث نـیـز از آنـهـا مـی خـواسـت کـه گـاه بـه گاه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی داشته باشند. ولی پس از پذیرش قطعنامه 598 توسط جمهوری اسلامی ، رژیم بعث چون خود نـمـی تـوانـسـت مستقیما تجاوز جدیدی به خاک ایران داشته باشد، درصدد برآمد در فاز جدید جنگ با استفاده از نیروی منافقین اقداماتی شبیه آنچه که قرارگاه رمضان در جنگ در داخل خاک عراق انجام می داد، صورت دهد. 2 ـ 6. شکست سنگین منافقین در عملیات مرصاد مـحـمـود عـطـایـی از اعـضـای مـرکـزیـت سـازمـان و فـرمـانـده مـحـور پـنـجـم و مـسـئول تـسـخیر تهران در یک نشست توجیهی برای شرکت کنندگان در جنگ در رابطه با انـجـام عـملیات گفت : ((مسعود می گوید که صاحب خانه به ما فشار می آورد و این فشار صاحب خانه را نباید غیر دوستانه تلقی کرد.)) در این عملیات که نام آن فروغ جاویدان بود، منافقین با 25 تیپ 200 نفره که از اعضای مـنافقین در کشورهای گوناگون دنیا فراخوان شده بودند، با تجهیزات پیشرفته و با حـمـایـت و پـشـتـیـبـانـی تسلیحاتی ـ لجستکی و هوایی دشمن بعثی ، برای ساقط نمودن جـمـهـوری اسـلامـی (!) وارد ایران شدند. مراکزی که قرار بود در مسیر عملیات در استان های کرمانشاه ، همدان ، قزوین مورد ضربه منافقین قرار گیرد عبارت بود از کلیه مراکز سپاه ، کمیته ، ارتش و مراکزی که به نوعی به نیروهای مسلح مربوط بودند. در تهران نیز مقرر شده بود بیت حضرت امام ، ساختمان های مجلس ، ریاست جمهوری ، نخست وزیری ، رادیـو تـلویـزیـون ، سـتـاد مـرکـزی سپاه ، کمیته مرکزی و سایر مراکز مهم نظام مورد ضـربـه قـرار گـیرد. برنامه زمان بندی شده از زمان حرکت تا تصرف تهران نیز 24 ساعت پیش بینی شده بود. مـجـموع نیروهای سازماندهی شده منافقینی که وارد ایران شدند 4536 نفر بودند که در گـردنـه حـسن آباد (بین اسلام آباد و کرمانشاه) با نیروهای سپاه و بسیج درگیر شدند. در ایـن عـمـلیـات غـرورآفـریـن کـه بـا حـمـایـت نـیـروی هوایی ارتش و هوانیروز صورت پـذیـرفـت رزمـنـدگـان اسـلام مـوفق شدند 2536 نفر از منافقین را در میدان جنگ به هلاکت بـرسـانـنـد و نـزدیک به 1000 نفر از آنها را مجروح سازند. اقدام سپاه در عملیات مـرصاد علیه منافقین باعث اختلاف شدید در میان کادر رهبری ، اختلافات درون سازمانی و در نتیجه باعث فروپاشی کامل آنها در جهان گردید به گونه ای که آنها از آن به بعد تاکنون نتوانسته اند به انسجام قبلی خود بازگردند. عـلاوه بـر مـواردی که در این مقاله به آنها اشاره گردید سپاه غائله ها، فتنه ها و توطئه هـای رنـگارنگ دیگری را نیز در این کشور خنثی نمود که فقط به فهرست آنها اشاره می گردد. 1. به شکست کشاندن غائله سیستان و بلوچستان و جلوگیری از سقوط زاهدان 2. خنثی سازی گروهک خلق مسلمان در تبریز 3. دفع فتنه خوانین قشقایی در فارس 4. دستگیری اعضای آشکار و مخفی حزب توده 5. شرکت فعال در نابودی گروه فرقان 6. خنثی سازی توطئه مشترک منافقین و بنی صدر 7. مقابله با توطئه منافقین در خارج از کشور 8 . خنثی سازی فتنه کمونیست ها در جنگلهای آمل 9. خنثی نمودن توطئه هواپیماربایی 10. تعقیب و به هلاکت رساندن ضد انقلاب در مناطق مرزی کشور 11. پاکسازی مناطق آلوده و باراندازهای اشرار در جنوب و شرق کشور 12. دفـع شـورش هـای کـور کـه در دهـه 70 در شـهـرهـایـی مثل اراک ، مشهد، قزوین و اسلامشهر به وجود آمد.) 13. دفع فتنه شورش ضد انقلاب در تیرماه 78 *منبع : روزنامه كيهان، يكشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۸، شماره ۱۹۳۴۵