Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 130604
تاریخ انتشار : 22 تیر 1388 0:0
تعداد بازدید : 131

محمدرضا فتاحي‌مقدم استاديار پرديس كشاورزي دانشگاه تهران

ايران مقام سوم سطح زير كشت و توليد گردوي دنيا را دارد

از نشانگرهاي مورفولوژي و مولكولي براي تعيين سطح تنوع و خويشاوندي 35 ژنوتيپ گردو استفاده شد و به منظور بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي برخي از ژنوتيپ هاي بذري برتر اين آزمايش را انجام داديم...
خبرگزاري فارس: استاديار پرديس كشاورزي دانشگاه تهران گفت: ايران مقام سوم سطح زير كشت و توليد گردوي دنيا را دارد. به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، محمدرضا فتاحي مقدم پيش از ظهر امروز در ششمين كنگره باغباني ايران در دانشگاه گيلان با اشاره به شناسايي نشانگرهاي آگاهي بخش با استفاده از صفات مورفولوژي و نشانگرهاي مولوكولي در جمعيت گردوهاي ايراني افزود: از نشانگرهاي مورفولوژي و مولكولي براي تعيين سطح تنوع و خويشاوندي 35 ژنوتيپ گردو استفاده شد و به منظور بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي برخي از ژنوتيپ هاي بذري برتر اين آزمايش را انجام داديم. وي ادامه داد: 14 آغازگر در مجموع 180 نوار را در كل ژنوتيپ ها تكثير كردند كه از بين آنها 174 نوار چند شكل به دست آمد و محدوده تشابه ژنتيكي ژنوتيپ ها بين 37/0 تا 89/0 بود كه از 9 مكان ريزماهواره انتخاب شده بخش هاي مختلف ژنوم گردو استفاده شد. فتاحي مقدم شباهت ژنتيكي محاسبه شده براساس اطلاعات نشانگرهاي ريزماهواره را از 33 تا 87 درصد متفاوت دانست و اظهار داشت: نتايج حاصله تا حدودي ارتباط نسبي بين تنوع ژنتيكي و منطقه جغرافيايي را نشان مي دهد، به طوري كه ژرم پلاسم هاي مربوط به فراس و شهر كرد در گروه هاي متفاوت جاي گرفتند. وي خاطرنشان كرد: از 174 باند به دست آمده از ماركر RAPO و 39 باند در ماركر SSRS با 22 صفت موروفولوژي مورد ارزيابي قرار گرفت و نشانگرهاي آگاهي بخش از لحاظ رگرسيون خطي و رگرسيون چند گانه ارتباط معني داري داشتند كه اين نشانگرهاي آگاهي بخش در اصلاح گياهان مفيد است. عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور گناباد نيز در اين همايش يكي از روش هاي توليد مهم كشاورزي در ايران را تكنيك ريز ازديادي يا كشت بافت دانست و اظهار داشت: در اين روش تكثير گياه در فاصله زماني كم و با كميت زياد امكان پذير است. ابراهيم مصطفوي افزود: در اين پژوهش كالوس زدايي، تمايز و ريز ازديادي گردوي ايراني را مورد بررسي قرار داديم و از جنين گردو ريز نمونه تهيه شد و نمونه ها براي كالوس زدايي بر روي محيط كشت WPM و بدون استفاده از هورمون مورد بررسي قرار گرفت. وي تصريح كرد: به منظور جلوگيري از آلودگي هاي قارچي جنين هاي مورد استفاده سترون شدند و عوامل مختلف آزمايش در دماي 250 درجه و تناوب نوري 16 ساعت نور و هشت ساعت تاريكي و شدت نور 3 هزار لوكس انجام شد كه تمايز در توده هاي كالوس ايجاد شده را مشاهده كرديم. عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور گناباد خاطرنشان كرد: نتايج نشان داد كه در محيط كشت WPM همراه با كاربرد هورمون IBA باززايي ريشه 70 و باززايي يا تمايز ساقه 60 درصد و بدون استفاده از هورمون اين داده ها كمتر از 50 درصد براي ريشه ساقه بود. مصطفوي گفت: اگرچه در اين مطالعه تعدادي از محيط هاي كشت حاوي ريز نمونه تا پايان آزمايش به گياهچه تبديل نشدند، ولي با اين حال حدود 60 درصد تكرارها پس از كالوس زايي و تمايز منجر به گياهچه شدند كه درصد بالاتر مربوط به تيمار محيط كشت همراه با IBA بود و مقايسه نتايج حاصل از تيمارهاي محيط كشت مشخص كرد كه استفاده از هورمون IBA براي بهبود ريز ازديادي جنين گردو مناسب است.