Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 148551
تاریخ انتشار : 16 تیر 1389 0:0
تعداد بازدید : 11

انقلاب اسلامي در جهان اسلام

اصغر فردي
اصغر فردي تسري شميم جهانگير انقلاب اسلامي ايران به مثابة واپسين پيام الهي رهائي بخش به بشري كه تحت ستم مزمن همة وعده ها و پيام ها را آزموده و به هر راهي كه رفته فتنه اي نو ديده، چندان به سرعت گسترش يافت كه علاوه بر بازيابي و بازشناسي اسلام از سوي مسلمانان، به گرويدن فوج فوجي گروه هاي ديني ديگر به اسلام نيز انجاميد. پس از فروپاشي نظام دين ستيز و الحادي شوروي، روس ها به عنوان قوميت مركزي اين نظام كلية تلاش ها و مساعي سودجويانة اديان آسماني و آئين هاي انسان ساخته را پس زده و بي آنكه ابلاغ منتظم و سازمان يافته و بساماني از سوي مراكز نشر منويات اسلامي ارائه اي شود، خود به پويندگي اسلام پرداختند و امروزه شايد روزانه ده ها مسيحي و يا بي دين روس به دين حقة اسلام مي گروند. قرآن هاي مترجَم در گوشي هاي تلفن همراه پير و جوان روس مي گردد و اين طنين مطنطن الهي آنها را در جهت فراگيري دقائق و ظرائف آئين محمدي (ص) سو به سو و كو به كو به دنبال خود مي كشاند. بارها جوانان روس را گريان و دادخواه ديدم كه با خواندن آيتي از قرآن كريم دل مشتعلش ديگدان اشك و آهش را به جوش و خروش درآورده و او را به فراغوش حس و حال و شوق و شعف و شكران اسلاميت كشيده است. با اينكه مبلغان آئين هائي مانند يهوه ـ كريشنائيسم ـ اگ ـ و صدها آئين فريبنده با بهره جوئي و فرصت طلبي از خلاء باورمندي و دين پويگي پديد آمدة دورة پساشوروي در به در مي گردند و باب سعادت دروغين را به مردم حيران نشان مي دهند، آن حيرانان بَاديه ها و وادي هاي فكر و عقيده به جستجوي يك مسلمان روزها طي مي كنند تا به تعلم اين دين بشكوه دل و جان شيفته بسپارند. باز بارها در شهر مسكو مي ديدم كه جوان روس چگونه با يك ساعت صحبت يك آذري مقيم مسكو اسلام مي آورد و في الفور خود را تسليم احكام الهي مي نمايد و گوش به دستورات الهي مي سپارد و از همان آن ترك روزگار پيشين گفته زندگي نوآئين اسلامي را آغاز مي كند. به حاجي موسي قربانف غبطه مي ورزيدم كه او را چه توفيقي رفيق آمده كه با نفس طيبه اش ظرف زماني كمتر از يك ساعت جواني را به اسلام وارد مي كند و طبيب آسا نوبت به بيمار ديگرش مي رسد تا با نواي الهي تيمارش كند. من با قريب پنجاه سال عمر هدفمند در آرزوي ابلاغ آرمان هاي محمدي شايد نتوانسته ام يك بار كتاب كريم را به زير بازوي لاكتابي دهم اما اين "موسي" با دانش محدود خود چگونه موجبات يدخلون في دين الله افواجا را فراهم آورد؟ آيا اعجازي در نفس و دم همت او گمارده شده؟ يا مخاطب با معجزة خداوندي زمينة مساعدي يافته است كه با نفخه اي به تفرج در سايه سار اسلام نائل مي آيد. آيا اين دخول افواجي در دين الله فقط در روسيه ديده مي شود؟ پس مشاهداتم در سوئد چه؟ در دانمارك و....چه؟ عجيب تر از گسيل فطري غيرمسلمانان به دين اسلام، بازآئي مسلمانان بي تفاوت و بي قيد سابق به اسلام است كه در كشورهاي اسلامي به تلاطم و تموج غيرت ديني برآمده اند. ستيزه هاي يهود و متحدانش با بيضة اسلام در پهنة مملوكات اسلام طي صدة اخير موجب مسافت گيري و فاصله پذيري مسلمانان آن سرزمين ها با منويات و محتويات دين و تطبيق آن با شئون زندگي شده بود كه اغلب به دست روشنفكران ساخته شده در ميان هر يك از جماعات ملت اسلام با معرفي و جايگزين نمائي اباطيلي مانند قوم گرائي ـ باستان ستائي ـ خاك و خون پرستي ـ تجدد (تغرب) و...شاهد موفقيت اغيار به شلنگ و تخته اندازي در آغوش يار شديم. اما نمود فجر خميني در آستانة طلوع شمس مهدي "عج" و صيهة اعجازآميز آن پير كبير چه معجزتي داشت كه تازه پس از بيست و اند سال همچنان در لمعان است. جمهوري اسلامي ايران راه پيمودة خود را به مثابة روش هاي آزموده در مقابله با فتنه هاي شيطاني و هجوم به خيمة زهربفت حريف فراروي رهروان مابعد گذاشته و آن زمره با داشتن الگوي رفتارشناسي جمهوري اسلامي ايران الگوهاي نوآئين خود را به تناسب شرائط اجتماعي خود تطبيق و تنظيم كرده، لواي مفتخر اسلام را در بلاد حسرت زدة دوران دبر و پار ديني خود برمي افرازند. تحولات شتاب ناك جاري در اندام هاي گوناگون پيكرة بشكوه جهان اسلام حتي باورمندان به اراده و عزم الهي و معجزات ربوبي و امدادهاي غيبي را به تحير وامي دارد؛ چندانكه كلية ادوار تاريخ اسلام را نيز. طرفه العيني و لمح البصري به دوران ديرين اسلام از صدر شريف تا ادوار مياني، تحولات معجزآساي مقدر بر طالع مسلمين را معلوم مي كند. از غلبة اسلام بر روم و شام و ايران و مصر و سائربلاد و امصار ـ ظفر اردوي اسلام در غزوات و فتوحات سائره ـ انحطاط و استيحال تمدن هاي كهن در پيش پاي پيام پويندة نبي اكرم ـ شكست فضاحت بار جنگ هاي صليبي تا مقهوريت جباران چارسوي عالم، برتري واقعة قيام خميني كبير را نشان مي دهد كه البته هرچه از حيث سير سَنَوي و مسير تاريخي از تشعشات خيره كنندة جسم مباركش دورتر مي افتيم به تحليل عقلمندتر ذات امجدش نائل مي آئيم. وقتي تاريخ بيش از 1000 سال فقاهت و ولايت ديني بعد از دوران كوتاه حيات نبوي رسول خدا و حكومت خلفا و ائمة اطهار را مرور مي كنيم در كدام مقطع اين پهنة طولاني با چنين مرد سرآمد و فقيه شجيع مواجه مي شويم كه براي نخستين بار حكومت اسلام را بسازد و نظام سترگي را استقرار دهد كه از هر زاويه اي كه بنگري به استحكام و پولادينگي اش بر مي خوري؟ نظامي كه تمام آشوب ها و فتنه هاي جهاني را به سهولت و رواني ببلعد بي آنكه به اندك سوء هضمي مبتلا شود. كدام يك از متفكرين بي شمار عالم اسلام ـ از سره انديش ترين تا ناسره پويش ترين از رؤس و رؤسائي مانند اجلة فقها شهداي اول و ثاني و شيخ الطائفه و.... تا ميانياني مانند الكندي و ابن رشد و اذله اي مانند ابن تيميه ـ توانست تا با گشودن مشارب و طرائق فكري و فقهي و سياسي و اجتماعي، اسلام را به چنين جايگاه مُجراي غيرمخدوش و ذروة مرتبت اعلاي تاريخي ارتفاع و ارتقاء دهند؟ آري رفته رفته كه از ستيغ ظهور و طلوع خميني بزرگ دورتر مي افتيم شكوه آن كوه را به واضح تر و پيداتر مي بينيم. اگر كمي قدر بدانيم و قيمت شناسيم آيا همة تحولات جهاني اسلام را مديون اين حركت بديعه و منيعه نخواهيم يافت؟ آيا بيداري كافة افكار عموم مسلمين در سه دهة اخير مديون چه حادثه اي ست؟ اين مايه جسارت و مقاومت يكپارچة سران كشورهاي اسلامي پي آمد چه حركتي به شمار مي رود؟ تصور پيروزي احزاب و جريانات اسلام گرا در كشورهاي اسلامي چيزي بيش از وهم و گمان بود؟ رؤياي پيروزي حزب رفاه در تركيه به رهبري نجم الدين اربكان بعد از بيست و هفت سال و غلبة نسل دوم برخاستگان از آن نجله تا استيلاي مسند رياست جمهوري لائيك و حوادث متعاقب تعبير به واقع مي شد؟ تعطيلي محاكم امنيت دولتي ـ برچيدن نظام كاپيتولاسيون قضائي جداگانة ارتش و يكساني حقوق عمومي با حقوق نظاميان ـ كشف تشكيلات مخفي دولت سايه و براندازها ـ دستگيري ده ها تن از امراي موظف و بازنشستة ارتش ـ ايجاد ديپلماسي فعال و وزارت خارجة واقعي براي كشوري كه هميشه فاقد دستگاه جدي ديپلماسي بوده ـ (كه اميد اين مي رود تا ادامة اين روند به گسستن تركيه از ناتو بيانجامد) در وهم مي گنجيد؟ تأسيس تشكل هاي مسلماني در دنيا مانند كنفرانس اسلامي و پديدآوردن دگرديسي نهادهاي عام مانند كشورهاي غيرمتعهد ـ كه همگي خواب اصحاب فتنه را برمي آشوبند ـ جز از بركات و مبرات انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي است؟ آيا از ابتداي اشغال كنعان توسط يهود (1327) عليرغم رويدادهاي عديدة نشانه داري مانند جنگ هاي كرامه، كفرقاسم، ديرياسين، سينا و جنگ شش روزة 1347، قتال صور و صيدا، خونريزي صبرا و شتيلا حتي آهي از گوشه اي در دنيا برمي خاست؟ بروز تشكل ها و تحركات سالمند و طولاني جريانات متنوعي مانند "جبهه الشعب للقياده العام" به رهبري جرج حبش، "منظمه التحرير الحركه الوطني الفلسطيني" به رهبري ياسر عرفات و يا تشكل هاي ديگري به رهبري شميل جنبلاط ها و نايف حواتمه ها و... عليرغم حمايت هاي تسليحاتي و مالي و تعليمي ابرقدرت شوروي و كشورهاي ماجراجوئي مانند ليبي و الجرائر نمي توانستند حتي در گوشه هاي اخبار رسانه ها ديده شوند. در طول اين ساليان سنگين بود كه صهيونيسم مانند اژدها بر كف سنگي كوچه ساران سراسر فلسطين خزيد و به قلة حاكميت رسيد كه امروزه در جوانبي مانند كشاورزي و پزشكي و جنگ افزار در عداد كشورهاي پيشرفته است. در حاليكه با تجلي قيام امام و تداوم آن راه توسط رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي "دام ظله العالي علي رؤس المسلمين" امروزه سرنوشت وجب به وجب مستملكات صهيونيست ها از آن دژخيمان پرسيده مي شود و سنگر به سنگر واپس زده مي شوند. همة اين آثار خير بر عليه غاصبان تلمودمدار ـ از تشكيل انتفاضه و حماس و حزب الله گرفته تا غلبه هاي عديده اي مانند جنگ 33 روزه و يا اخيراَ خيزش و تأسيس اجماع جهاني بر عليه اشغال صهيونيستي و تبديل كشورهاي محيط دور در اكناف عالم مانند برزيل و ونزوئلا و ديگر بلاد لاتين به دشمنان صهيونيسم و حتي ترسيم اسلوبي كه كشورهاي استعمارگر ديروزين مانند اسپانيا و دانمارك و حتي انگليس ناگزير از پيوستن به جبهة جهاني اعتراض بر تعديات راهزنان صهيونيست شدند ـ خود نماد غلبة جمهوري اسلامي ايران است. همين ديروز تصور برخاستن صيحة اسلاميت از اسلامبول محال مي نمود در حالي كه فرزندان خميني فرمد و كمربستگان ولايت گاه با تمسك به سلاح بازماندة ايران در سنگر دشمن و اعتصام به زنجير و عَلَم داد جهانشمول ايراني و گاه با برگرفتن آلات حربي شيطان همان ها را بر سر دجال فرود مي آورد. رجب طيب اردوغان نيك مي داند كه صيانت از افق هاي حاكميت اش گرهبند ارتقاء سطح رفاه اقتصادي است و فردا در اثر ستيزة آشكار با ارباب جهاندار و شياطين و طواغيت با سقوط بورس و افت ارزش برابري پول ملي با ارز آمريكائي و اروپائي و ده ها مشكل اقتصادي ديگر رو در رو خواهد شد، اما او زمان را نيك شناخته و با پيروانگي از پير به موقع بر سر صهيونيسم و امريكا نهيب زد. او طي سخنراني هاي عديده در مجمع حزبي و پارلمان تركيه و شهر قونيه و... صهيونيسم را با غلاظ و شداد محكوم كرد و با مهارت خطابت به افشاي چهرة كريه اين فريق طليق پرداخت. دولت اردغان علاوه بر اينهمه، طي صدور بيانية رسمي اسرائيل را در صورت عدم توقف به شهرك سازي ـ رفع حصر از نوار غزه و عذرخواهي رسمي و عهده داري جنايات اخير به نزول سطح روابط في مابين تهديد كرد و با فراخواني سفير كشور از اراضي محتله مناسبات را به تعليق درآورد. گرچه غرب نيز از طرح فتنه هاي خزندة خطرناك باز نايستاده و بي گمان براي تلافي فريبي كه از اين زمره خورده تمهيداتي در سر دارد كه بازنمائي اين شرائر و پيش بيني و تحليل اين مكر و حيل را به بخش آتي اين مقاله موكول مي كنيم. الحاصل اينكه دولت حزب عدالت و توسعه براي مقابلة سازمان يافته و متشكل جهاني با رژيم غاصب به ترتيب و برگزاري كنفرانسي در سطح رؤساي جمهور در كشورش تدبير كرد كه رئيس جمهور عبدالله گل در ديدار مهمانان اين كنفرانس سران صهيونيست را قاتلان كودكان خواند. و: اينـهمـه آوازهـا از شـه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود - 1. در صورتيكه تشكيل ناتو بعد از جنگ جهاني دوم در مقابله با پيمان ورشو بود امروزه مقصد از ادامة حيات ناتو پس از بيست سال از هدم پيمان ورشو و پايان يافتن جنگ سرد حيات مشئومي است كه كشوري مانند تركيه به صرف رقابت با يونان "كه در حال تنش زدائي با آن كشور است" بايد سريعاً خرج خود را از آن نهاد دشمن جدا كرده و تكليف خود را با ترازها و موازنات جهاني روشن كند. * منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، چهارشنبه 16 تیر 1389