Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 149838
تاریخ انتشار : 21 مرداد 1389 0:0
تعداد بازدید : 190

دستاوردهای موسسه تحقیقات شیلات ایران

موسسه تحقيقات شيلات ايران در زمينه بهداشت و بيماريهاي آبزيان براي بهبود کيفيت و بهداشت مراکز تکثير و پرورش آبزيان تلاش مي کند. همکاري با سازمان هاي ذيصلاح در زمينه تدوين ضوابط و معيارهاي بهداشتي، قرنطينه اي به جهت جابه جايي و انتقال آبزيان و فرآورده هاي آبزي، همکاري با سازمان هاي ذيصلاح در زمينه ارائه گواهينامه هاي لازم براي داروها و مواد شيميايي مورد مصرف در مراکز آبزي پروري، زمينه سازي تحقيق و بررسي در خصوص محرک هاي سيستم ايمني ، واکسن ها و در مجموع همکاري در زمينه مديريت پيشگيري و بهداشت در مراکز آبزي پروري و در نهايت توجه به نقش تغذيه در سلامت و بهداشت آبزيان هم از فعاليت هاي اين موسسه تحقيقاتي است. موسسه تحقيقات شيلات ايران ، به منظور تحقق سياست هاي ذکر شده ضمن تدوين برنامه هاي ملي ، طرح هاي تحقيقاتي متناسب با منابع انساني و مالي سازماني به اجرا گذاشته شده است. بخشي از دستاوردهاي اين موسسه شامل امکان شناسايي عوامل بيماريزاي ويروسي در داخل کشور با تجهيز امکانات آزمايشگاهي و تامين نيروي انساني مورد نياز در بخش تحقيقات، تحقيقات پيرامون پيشگيري و مبارزه با بيماري مهلک، لکه سفيد ميگو، توليد کيت تشخيص ويروس بيماري لکه سفيد در داخل کشور جهت تشخيص فوري بيماري است. اين کيت در حاضر مراحل آزمايشي خود را جهت تاييد کارشناسي مي گذارند و تاکنون جواب خوبي داده است. همکاري با سازمان انرژي اتمي، موسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزي و دانشگاه تهران به منظور امکان سنجي توليد واکسن بيماري لکه سفيد ميگو، ورود گونه هاي جديد ميگو مقاوم به بيماري هاي مهلک ويروسي جهت پرورش در مزارع و مکان هاي آلوده به ويروس، تهيه دستورالعمل فني لازم براي پيشگيري از بروز بيماري، ارائه کلاسهاي ترويجي پرورش دهندگان ميگو با حضور محققان موسسه تحقيقات شيلات، برگزاري روز مزرعه و ارائه دستاوردهاي تحقيقاتي در حضور آبزي پروران، استفاده از استادان مجرب خارجي به منظور ارتقاء سطح علمي محققان، استفاده از مشاوره و همکاريهاي محققان و استادان دانشگاهي و مراکز تحقيقات داخلي، مشارکت مستمر در تدوين و گنجاندن دوره علمي کاربردي بهداشت و بيماري هاي ميگو در برنامه هاي علمي کاربردي وزارت جهاد کشاورزي به منظور ارتقاء سطح علمي پرورش دهندگان هم از عملکردهاي موسسه تحقيقات شيلات ايران است. همکاري مستمر با سازمان هاي شيلات و دامپزشکي درتدوين و اجرا برنامه هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي آبزيان - تحقيقات پيرامون پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي مهلک ماهيان و آبزيان دريائي - بدست آوردن کميت فلزات سنگين در برخي ابزيان اقتصادي درياي خزر ، خليج فارس و درياي عمان و تعيين تاثيرات احتمالي بر روي آبزيان - تعيين برخي عوامل بيماريزاي انگلي و باکتريائي شانه دار خوار درياي سياه ( بردواووانا) به منظور تلقيح آن به درياي خزر و مبارزه و کنترل جمعيت شانه دار مهاجم درياي خزر- همکاري با موسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزي و سازمان ملل متحد در طرح هاي کنترل احتمالي جمعيت شانه دار مهاجم درياي خزر هم از دستاوردهاي هم انجام شده است. *موسسه تحقيقات شيلات ايران برخي عوامل بيماريزا و مديريتي در تکثير ماهيانه خاوياري در مراکز تکثير و بازسازي ذخائر را تعيين کرده است که مي تواند باعث کاهش توليد بچه ماهي خاوياري تکثير شود. تعيين برخي عوامل بيماريزاي احتمالي در پرورش ماهي در سيستم قفس در آبهاي ساحلي هرمزگان و خوزستان و عوامل مستعد کننده اين عوامل - شناسائي عامل ويروس مهلک نکروز عصبي آبزيان ( vnn) در 4 سال تحقيق مستمر در نمونه هاي ماهي سواحل جنوبي درياي خزر- تحقيقات پيرامون پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي مهلک ماهيات آب شيرين -تشخيص باکتري عامل بيماري استرپتوکوکوزيس در ماهيان برخي مزارع پرورشي قرل آلا - همکاري با دانشگاه تهران در تشخيص ملکولي عامل بيماري استربتوکوکوزيس با تدوين طرح تحقيقاتي دانشجوئي دکتري - اغاز تحقيق دستيابي به فرآيند ساخت واکسن نوترکيب براي بيماري استرپتوکوکوزيس- همکاري با پرورش دهندگان در دادن مشاوره علمي - ترويجي جهت پيگيري از بروز بيماري استرپتوکوکوزيس هم از دستاوردهاي اين موسسه محسوب مي شود. در زمينه شناسائي برخي نقاط کشور در مديريت بهداشتي مزارع پرورش ماهيان سردآبي و گرمايي- شناسائي برخي بيماري هاي نوظهور در طي فرآيند تحقيق پيرامون ساير پروژه هاي مصوب - شناسائي و تعيين کاربرد برخي داروهاي گياهي در بيهوشي ، ضد عفوني و مبارزه با برخي بيماري ها در جايگزيني با برخي داروهاي متعارف خارجي - تعيين اثر سم افلاتوکسين بر رشد آبزيان پرورشي و بررسي ميزان باقيماندگي بافتي در اثر نگهداري و انبارداري نامناسب غذاي ابزيان - و واردات تعدادي گونه ماهي پرورشي مقاوم به برخي بيماري هاي متعارف به " ايرلت" که از ضرائب رشد بالائي برخوردارند ؛ نيز اقدام شدذه9 است. بنابر اين گزارش از طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده در برنامه چهارم ، چندين طرح پايان يافته که برخي انها شامل مطالعه واکنشهاي ايمني اختصاصي و غير اختصاصي ماهي امور آنروموناس هيدروفيلا در مجاورت برخي سموم ارگانوفسفره - مطالعه واکسنهاي ايمني اختصاصي فيل ماهي عليه آئروموناس هيدروفيلا در مجاورت برخي سموم ارگانوفسفره - بررسي آثار هيستوپاتولوژيک ناشي از عوامل زيست محيطي درياي خزر روي ماهيان استخواني شکارچي (ماهي آزاد و سوف) - بررسي اثر بيهوشي عصاره و اسانس گل ميخک در برخي گونه هاي آبزيان پرورشي- بررسي آثار هيستوپاتولوژيک ناشي از عوامل زيست محيطي درياي خزر بر روي ماهيان خاوياري - بررسي بيولوژي آپوس ولپستريا و روشهاي مبارزه با آنها در استخرهاي خاکي مرکز تکثير و پرورش ماهيان خاوياري گرگان - بررسي جامع اکولوژيک امکان کنترل جمعيت شانه دار مهاجم درياي خزر - بررسي و شناسائي انگلها و فلور ميکروبي شانه داران - و بررسي و تعيين منبع بيماري لکه سفيد در ميگوهاي پرورشي سفيد هندي در منطقه آبادان است. طرح ها و پروژه هاي در دست اجرا هم شامل طرح ملي " بررسي وضعيت بهداشتي مراکز تکثير و پرورش ماهيان گرمايي" - طرح ملي " بررسي وضعيت بهداشتي مراکز تکثير و پرورش ماهيان سردآبي " - طرح ملي "بررسي وضعيت بهداشتي مراکز تکثير و پرورش ماهيان خاوياري " - طرح ملي " بررسي وضعيت بهداشتي مراکز تکثير و پرورش ميگوي کشور " - طرح ملي " مطالعه بيماري نکروز عصبي ويروسي ( جداسازي ، شناسائي و بيماريزائي ) در کفال ماهيان درياي خزر و بررسي بيماريزائي و احتمال انتقال آن به ساير ماهيان در کشور - طرح ملي ( بررسي کاربرد اسانس آويشن شيرازي در کنترل آلودگيهاي قارچي چند گونه از آبزيان )- پروژه " بررسي وضعيت بهداشتي ماهيان دريائي در ايستگاه بندر امام - خوزستان "- و طرح ملي " بررسي اثرات اقتصادي و بهداشتي دوزهاي مختلف افلاتوکسين در برخي آبزيان بومي پرورشي کشور" است. * منبع : www.iribnews.ir، سه شنبه ١٦ مهر ١٣٨٧