Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 154200
تاریخ انتشار : 23 اسفند 1389 0:0
تعداد مشاهدات : 230

دستاوردهای علمی انقلا ب اسلا می و هراس غرب

فاطمه عطارد فاطمه عطارد در این مقاله پرسش از دستاوردهای علمی انقلا ب ایران یک سؤال مهم و بنیادی است. در این مقاله سعی می شود رابطه میان دستاوردهای علمی انقلا ب ایران و هراس غرب ایجاد شود. مفروض ما در این نوشتار این است که ظهور اسلا م گرایی در دهه های اخیر هراسی بنیادین برای غرب ایجاد کرده و موجب تخریب اروپامداری گردیده است. "بابی سعید " در کتاب "هراس بنیادین "، ظهور اسلا م گرایی را موجب ترس و اضطراب غرب می داند نگارنده در پی اثبات این مطلب است که دستاوردهای علمی انقلا ب اسلا می ایران و توسعه فنآوری در این کشور به گسترده تر کردن ابعاد هراس غرب منجر شده است. (منظور نگارنده از غرب، آمریکا و اروپا می باشد.) در دهه های اخیر پژوهش های بسیاری از سوی غربیان در مورد اسلا م گرایی و انقلا ب اسلا می ایران و ظهور سایر جنبش های اسلا می صورت گرفته است و حجم گسترده تألیفات متفکران غرب، نمایان گر اهمیت مسأله ظهور اسلا م گرایی در اواخر قرن ۲۰ به عنوان بحران و چالش در برابر غرب می باشد. نگارنده معتقد است نظام جمهوری اسلا می ایران به عنوان یک کشور مستقل اسلا می در منطقه خاورمیانه، غرب را با بحران و چالش روبه رو کرده است. غربی که اروپا را مرکز و محور عالم می دانست، غربی که ایدئولوژی لیبرال دموکراسی را ایدئولوژی پیروز دنیا و آخرین ایدئولوژی تلقی می کرد. غرب، نظام سرمایه دار را به عنوان تنها راه نجات و پیشرفت برای بشریت می دانست. اما انقلا ب اسلا می، سؤالا ت گوناگونی را پیش روی متفکران غرب مطرح کرد. به عنوان نمونه "ارنست گلنر " در تحقیقات خود نظریه آینده اسلا م را مورد پرسش قرار می دهد: آیا اسلا م می تواند به عنوان یک ایدئولوژی جهانی در فضای سیاسی بعد از فروپاشی کمونیسم، بدیلی اصلی در برابر لیبرال دموکراسی غربی باشد. هم چنین بابی سعید، استاد جامعه شناسی دانشگاه منچستر انگلستان، این سؤال را مطرح می کند که اسلا م چگونه توانسته است در طول سی سال اخیر، به طور روزافزون جایگاه مهمی در بینش مسلمانان اشغال کند؟ چگونه اسلا م گرایی توانسته است در قالب جنبش های احیاگری اسلا می، نظم موجود در جهان را برهم زند؟ چرا اسلا م گرایی، و صدها سؤال دیگر که اندیشمندان به دنبال پاسخ آن هستند. بابی سعید در کتاب هراس بنیادین، ظهور اسلا م گرایی را نشانه تخریب اروپامداری می داند. وی معتقد است که تفکر سیاسی امام خمینی، منسجم ترین منطق اصول گرایی است و در واقع به واسطه ایشان است که اسلا م گرایی از یک مخالفت ساده و طرح سیاسی به کنار افتاده و به یک جنبش ضدنظم حاکم تبدیل می شود. وی خمینیسم را الگوی موفقی در اسلا م گرایی معرفی می کند. بابی سعید در مقدمه کتابش، ظهور اسلا م گرایی و تجدید حیات اسلا می را با عبارت "بازگشت سرکوب شدگان " توصیف می کند. وی معتقد است: "ظهور اسلا م گرایی بر تخریب و فرسایش اروپامداری و غرب مرکزی استوار است. از این رو گسترش اسلا م گرایی، هراسی بنیادی و مانعی اساسی در برابر افزون خواهی غرب در عالم است. در عصر پست مدرن اسلا م گرایی یک هسته، در دنیای چند هسته ای است و این تصور که اروپامدار حرکت عالم است به تزلزل می گراید. " وی معتقد است مسلمانان با استفاده از "واژگان نهایی "، هویت های شخصی و سرنوشت اجتماعات خویش را با رجوع به میراث اسلا می می خواهند روایت کنند. "سازمان های سیاسی خواستار آن بودند که جوامع شان را کاملا ً حول مفاهیم اسلا می موجود سازماندهی کنند. گروهی دیگر از تأسیس یک نظام اسلا می حمایت کردند. در کنار فعالیت های این گروه های سیاسی، در بیست سال اخیر ما شاهد رشد سریع نوشته ها و آثاری هستیم که هدف شان تقویت پدیده اسلا م است. نوشته های افرادی مانند امام خمینی، مودودی، سید قطب، ملکم ایکس، علی شریعتی و سایرین از تیراژهای بالا یی برخوردار بوده اند. هم چنین شواهدی وجود دارد که حکایت از حضور روزافزون مردم در مساجد و تأکید بیش تر زنان و مردان بر آن چه که آن را پوشش اسلا می می خوانند، می کند. اسلا م، به رغم این که امتی متفرق به نظر می آید، اما به طور فزاینده، روز به روز مرئی تر و تجلی تر می شود. این تجلی ذهنیت اسلا می در سطح جهانی در میان بسیاری از مردم مایه اضطراب و نگرانی شدید شده است. " تجدید حیات اسلا می در سطحی گسترده تر، اضطراب فرهنگی در غرب را نشان می دهد. غرب، تصور گذشته تحریف شده خود را در اسلا م می بیند. تجدید حیات اسلا می نمایان گر تولد مجدد خدایی است که غربیان آن را کشته بودند تا بشر بتواند زندگی کند. احیاء اسلا م به معنای انتقام خداوند است و به بازگشت ایمان اشاره دارد. بازگشت به تمام چیزهایی که ایده آزادی روزافزون بشریت را زیر سؤال می برد. ایده ها، همگی بر این پندار تأکید می کنند که انسان ها تنها در غرب واقعاً آزاد و انسان هستند. طبیعی است که طرح بندی یک ذهنیت اسلا می در سطح جهانی با کوشش برای پرده ساختن جهان در برابر خداوند، آزادی بشری را تهدید می کند. بنیادگرایی به چنین اضطرابی دامن می زند؛ زیرا این نهضت، مفروضاتی را که به ما اجازه می دهند غرب را مدل توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فکری ببینیم زیر سؤال می برد... ارجاعات بنیادگران اسلا م نه به حقوق بشر یا مارکسیسم در اشکال مختلفش، بلکه به قرآن و تاریخ سازنده اولین امپراتوری اسلا می (۶۳۰ ۶۶۱) است... پیدایش و ظهور آن (اسلا م گرایی) عاملیت غرب را به مبارزه می طلبد و بر کاسته هایش انگشت می گذارد. وی در پایان می نویسد: "بدون تردید اسلا م گرایان، ناامیدی هایی را متحمل خواهند شد؛ پیشرفت و عقب نشینی خواهند داشت. اما مادامی که مسلمانان وجود دارند وعده اسلا م گرایی و ترس از آن هم چنان باقی خواهد ماند ". بنابراین بابی سعید معتقد است ظهور اسلا می گرایی عبور کرده و اکنون در موج دوم هراس دچار اضطراب شده است. اگر ظهور اسلا م گرایی را موج اول هراس غرب تلقی کنیم باید به این نکته اذعان کنیم که اکنون غرب از موج اول هراس عبور کرده گرفتار موج دوم هراس شده است. به عقیده نگارنده، موج دوم هراس را باید ناشی از دستاوردهای علمی انقلا ب اسلا می ایران بدانیم. انقلا ب اسلا می ایران، برای غرب، بسیار تکان دهنده می باشد. میشل فوکو که در روزهای انقلا ب از تهران دیدن کرده می گوید: شاید این نخستین قیام بزرگ بر ضد نظام های جهانی باشد، مدرن ترین و دیوانهترین صورت شورش ". نگارنده با این چارچوب معتقد است آن چه که خواب آرام را از چشمان دولتمردان نظام سرمایه داری می رباید و هراس در دل آن ها می افکند را باید در دستاوردهای علمی انقلا ب اسلا می و توسعه فن آوری و تولید علم توسط جوانان ایران جست وجو کنیم. لذا در این نوشتار برآنیم که بر دستاوردهای مهم علمی انقلا ب اسلا می ایران متمرکز شویم. ۱) دستاوردهای علمی انقلا ب ایران در بررسی دستاوردهای علمی انقلا ب ایران به پنج حوزه مهم و کلیدی که زمینه ساز توسعه و فنآوری می باشند اشاره می کنیم: فنآوری هسته ای، صنایع نظامی، صنایع موشکی مخابراتی، فنآوری نانو تکنولوژی و فنآوری سلول های بنیادی. ۱ ۱) فن آوری هسته ای شاه، سازمان انرژی اتمی ایران را در سال ۱۹۷۴ تأسیس کرده و به سرعت مذاکرات برای ساخت نیروگاه های هسته ای را آغاز کرد. به عقیده برخی منابع غربی، وی، طرحی جاه طلبانه را برای ساخت شبکه ای متشکل از ۲۳ راکتور هسته ای در سراسر ایران ایجاد کرد که قرار بود تا اواسط دهه ۹۰ عملیاتی شود و در عین حال سعی داشت تا نیروگا ه های انرژی هسته ای دیگری را از آلمان و فرانسه نیز خریداری کند. فعالیت های هسته ای ایران پس از سرنگونی رژیم شاه متوقف ماند. اما در سال ۱۹۸۴ دولت ایران برنامه هسته ای را دوباره احیا کرد. جورج بوش رئیس جمهوری امریکا در سخنرانی (۲۹ ژانویه ۲۰۰۲)، جمهوری اسلا می ایران را متهم به دست یابی به تسلیحات هسته ای نمود. به دنبال این مسأله بحث اتمی ایران شدیدتر شد. ایران متهم به دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی شد. علت مخالفت آمریکا با هسته ای شدن ایران را می توان در تبلیغات نهادهای رسمی ایالا ت متحده، در یک گزینه خلا صه کرد: "احتمال هدف قرارگرفتن خاک ایالا ت متحده توسط موشک های دوربرد ایران که مجهز به کلا هک اتمی شده اند یا احتمال دستیابی گروه ها و هسته های تروریستی به جنگ افزارهای اتمی ساخت ایران و بهره بری از آنان جهت به مخاطره افکندن منابع آمریکا در داخل یا خارج خاک این کشور مقامات ایالا ت برای اثبات این فرضیه، فرضیه دیگری هم مطرح کردند: "حضور ایران بر روی دریایی از نفت و گاز برای نسل های آتی ایرانیان نیز سوخت فراهم نموده، به همین دلیل نیاز به دست یابی به تکنولوژی اتمی برای تأمین انرژی نخواهد بود ". زبیگنیو برژنسکی، مشاور ملی کارتر، در مورد ایران معتقد است که، ایران با توانایی بومی خود به تسلیحات هسته ای دست پیدا خواهد کرد. ایران، سلا ح های هسته ای را به دو دلیل مورد توجه قرار می دهد: ۱. اهرم فشار ۲.کسب پرستیژ؛ اما مقامات ایرانی بارها اعلا م کردند که هدف شان دست یابی به انرژی هسته ای است نه تسلیحات هسته ای. کاربردهای انرژی هسته ای به کاربردهای صلح آمیز و غیرصلحآمیز تقسیم می شود، کاربردهای صلح آمیز عبارتند از: کاربرد انرژی هسته ای در پزشکی و امور بهداشتی؛ کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق؛ کاربرد انرژی اتمی در بخش دامپزشکی و دامپروری؛ کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب؛ کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و کشاورزی؛ کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنعت ها؛ کاربرد انرژی هسته ای در شناسایی مین های ضدنفر. یکی دیگر از کاربردهای انرژی هسته ای، کاربرد غیرصلحآمیز یعنی کاربرد نظامی است. در حال حاضر رایج ترین نوع استفاده از فنآوری هسته ای، تولید بمب های اتمی توسط آمریکا و اسرائیل است. هر روز بر دامنه استفاده از انرژی هسته ای افزوده می گردد. کاربرد انرژی در بخش های مختلف به گونه ای است که اگر کشوری فنآوری هسته ای را بومی و نهادینه نماید، در بسیاری از حوزه های علمی و صنعتی ارتقای جایگاه پیدا می کند و مسیر توسعه را با سرعت طی می کند. ● فن آوری هسته ای اکنون ایران در حوزه تولید انرژی هسته ای، به عنوان هشتمین کشور دارای چرخه کامل سوخت هسته ای در جهان مطرح می باشد و از این دانش در راستای اهداف صلح آمیز، طبق قوانین و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی بهره می برد. متخصصان ایرانی در سال ۱۳۸۳ موفق به تولید گاز هگزا فلوراید اورانیوم گردیدند و ایران به عنوان هشتمین کشور تولیدکننده این محصول استراتژیک دست یافت. هم چنین متخصصان ایران توانستند در ۲ فروردین ۱۳۸۵ به اورانیوم غنی شده ۶/۳ درصدی به صورت آزمایشگاهی دست پیدا کنند. به همین مناسبت روز ۲۰ فروردین هر سال "روز ملی فن آوری هسته ای " نام گرفت. این موفقیت، ایران را به باشگاه هسته ای جهان وارد نمود. ناگفته نماند که پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در کشور شکل گرفته که به تربیت نیروهای متخصص دانشگاهی در زمینه علوم و فنون مربوط به گداخت، لیزر، اپتیک، کشاورزی و دامپزشکی، چرخه سوخت و... می پردازد. تونی بلر در مصاحبه خود با شبکه بی بی سی در سال ۱۳۸۲، مکنونات قلبی آمریکا و اسرائیل را در ماجرای فعالیت های مربوط به انرژی هسته ای ایران بیان کرد، وی با صراحت گفت: "ایران چون مخالف سیاست های اسرائیل در منطقه است، ما نمی خواهیم به فنآوری هسته ای مجهز شود. ما روند برنامه ریزی شده ای را برای تحت فشارقراردادن ایران در نظر گرفته ایم و آن را تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهیم داد ". انرژی هسته ای یکی از مهم ترین و جنجالی ترین موضوعات بین ایران و دنیای غرب می باشد. در چند سال اخیر شاهد تقابل ها و برخوردها در زمینه فنآوری هسته ای ایران بوده ایم. فنآوری هسته ای ایران، هراس غرب را مضاعف کرده و به آن دامن می زند. مقام معظم رهبری در مورد دست یابی به فنآوری هسته ای می فرمایند: ملت ایران نیز مانند کشورهای مختلف، درصدد است انرژی مورد نیاز خود را از نیروگاه هسته ای تأمین نماید؛ چرا که در غیر این صورت، از قافله علم باز هم عقب خواهد ماند. بنابراین تلا ش برای دست یابی به فناوری هسته ای و دیگر فناوری هایی که ایران را به اوج قله علم نزدیک کند، امری واجب و وظیفه ملی است و ملت و دولت ایران برخلا ف خواست خائنینی که اهداف آمریکا را دنبال می کنند، با پایداری در برابر فشارهای مراکز سلطه جهانی، این هدف اساسی را دنبال خواهد کرد ". "آمریکایی ها می دانند که اگر ایران اسلا می و ملت ایران بر قله رفیع این فنآوری بایستد، سخن حق او که دعوت به استقلا ل و عزت و سرافرازی است، در افکار عمومی جهان به ویژه مسلمانان نفوذ بیش تری خواهد یافت. " ۲ ۱) صنایع نظامی ایران که قبل از انقلا ب تقریباً تمام تسلیحات نظامی خود را از خارج وارد می کرده، امروزه در زمره یکی از کشورهای تولیدکننده تسلیحات پیشرفته نظامی در جهان قرار گرفته و در کنار کشورهایی مانند هند، برزیل و یوگسلا وی مطرح شده است و تولیدات خود از جمله تولید محصولا ت الکترونیک و راداری را به بیش از ۳۰ کشور جهان صادر می کند. اکنون ایران در زمینه صنایع زرهی و ساخت انواع نفربر در بین ده کشور برتر دنیا قرار گرفته است. تلا ش های ایران برای ساخت موشک های بالستیک با برد زیاد و توپ خانه هایی با برد بالا را می توان به سه دوره زمانی تقسیم کرد. دوره اول بین سال های ۱۹۷۹ ۱۹۷۷. دوره دوم در خلا ل جنگ با عراق حوالی سال های ۸۸ ۱۹۸۰ و دوره سوم بعد از جنگ در سال ۱۹۸۸ به بعد؛ از مرحله دوم به بعد ساخت موشک وارد فاز جدید شد و ساخت و طراحی موشک ها به تعداد بالا و هم زمان با شرایط خاص انجام گرفت. بعد از پایان جنگ، ایران کوشید که با کمک گرفتن از مهندسان بزرگ خارجی که از کشور خود رانده شده و یا بیکار بودند، به توسعه فنآوری موشکی خویش بپردازند. برنامه موشکی ایران به سرعت پیش رفت و باعث حیرت جهانیان گشت. به برخی از اقدامات انجام شده در صنایع نظامی اشاره می کنیم: "ساخت هواپیمای جنگنده آذرخش، طراحی و ساخت لا نچر چهار موشکی با قابلیت شلیک همزمان و تک تک، ساخت چرخ بال آموزشی و چرخ بال دو موتوره، طراحی و ساخت تانک پیشرفته ذوالفقار و راه اندازی خط تولید انبوه آن. ساخت تانک مدرن ۷۲T، طراحی و ساخت خودرو تانک بر، ساخت انواع شناورها و یدک کش ها، ساخت زیردریایی و اسکله شناور ساخت موشک فاتح ۱۱۰ (از موفق ترین موشک های زمین به زمین در جهان) و موشک های دوربرد شهاب (با سرعت سه برابر موشک اسرائیلی)، راه اندازی خطوط تعمیرات اساسی و بازسازی هواپیمای نظامی و خودکفایی در زمینه های ساخت و یا تعمیر بسیاری از تجهیزات و قطعات نظامی که در جنگ الکترونیکی کاربرد دارد. ● صنایع نظامی توسعه نظامی ایران نشان دهنده آن است که به رغم گستردگی تحریم های آمریکا این کشور نتوانسته به اهداف خود مبنی بر ضعیف نمودن و منزوی کردن تهران دست یابد و اقدامات دولت مردان غربی نتیجه عکس داده است. آن ها نه تنها نتوانستند بر هراس بنیادین خود فائق آیند، بلکه اقدامات آن ها از سویی و دست آوردهای علمی ایران از سویی دیگر بر هراس و وحشت آن ها افزوده است. تحمیل جنگ هشت ساله و حمایت گسترده غرب از عراق نه تنها به شکست جمهوری اسلامی نینجامید، بلکه وقوع جنگ به توسعه فن آوری نظامی ایران منجر شد. به گزارش عصر ایران(در شهریور ۸۶)، اگر ایران مورد حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل قرار گیرد اولین پاسخ فوری تهران شلیک ۶۰۰ موشک به سمت اهدافی دراسرائیل از جمله نیروگاه اتمی دیمونا است. ایرانی ها بارها اعلام کرده اند برخلاف حکومت صدام، در برابر هرگونه حمله ای به کشورشان واکنش سریع و قاطعانه خواهند داشت و منتظر راه های بیهوده ای مانند مداخله سازمان های بین المللی نخواهند بود. ● صنایع موشکی و مخابراتی امروز ایران به توان ساخت ماهواره دست یافته و وارد باشگاه چند کشور معدود پرتاب کننده ماهواره گردیده است. این موفقیت در حالی به دست آمده که جمهوری اسلامی در زمینه محصولاتی که قابلیت استفاده در صنایع موشکی و الکترونیک نظامی دارند در تحریم به سر می برد تا جایی که گاه از فروختن یک ic یا چیپ ساده الکترونیکی به کشورمان جلوگیری می شود. ماهواره امید نخستین ماهواره ساخت کشور ایران است که تمام تجهیزاتش در سازمان فضایی ایران طراحی و تولید شده است. این ماهواره بامداد ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ و در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب در مدار فضا قرار گرفت. ماهواره امید که کارکرد مخابراتی دارد ، به همراه ایستگاه های زیر زمینی و پرتاب فضایی، نخستین سامانه فضای بومی ایران را تشکیل می دهند. ناسا تأکید کرد این پرتاب موفقیت آمیز بوده است. این ماهواره در اولین اقدام پیام صلح و دوستی رئیس جمهور را با صدای وی به زمین مخابره کرد. رهبر معظم انقلاب این موفقیت را نشانه درستی امیدهایی خواندند که انقلاب شکوهمند اسلامی در دل ها پدید آورده است. نیویورک تایمز به نقل از جفری فوردن از مؤسسه فن آوری ماساچوست نوشت: ایران با وجود رویارویی مخالف تجهانی و تحریم های متعدد ، به این مجمع منحصر به فرد(کشورهای دارای فن آوری ماهواره) پیوست. وی حرکت ایران را یک شاهکار تکنولوژیکی توصیف کرد. دولت های غربی اعلام داشتند؛ ایران گام هراسانگیزی برداشته است. همچنین سخن گوی کاخ سفید رابرت گیتس اظهار داشت: عمل پرتاب ماهواره ما را متقاعد نمی کند که ایران به طور مسؤولیت پذیرانه ای در حال پیشبرد ثبات و امنیت منطقه است. وزیر امور خارجه بریتانیا در پی این پرتاب ، نگرانی های جدی خود را اعلام کرد. پرتاب آزمایشی موفقیت آمیز ماهواره بر سفیر امید ایران که راه را برای نشاندن ماهواره ایرانی در مدار کره زمین هموار کرد ، بازتاب های گسترده ای را در پی داشت. کاخ سفید در واکنش به پرتاب راکت ماهواره بر سفیر امید ایران ، آن را دردسرساز خواند و افزود که این فن آوری می تواند برای پرتاب موشک های بالستیک به کار گرفته شود، به گزارش ایسنا، رسانه های خبری غربی در انتشار این خبر تلاش کردند این دستآورد بزرگ علمی را تحت الشعاع مسایل سیاسی قرار داده، آن را مرتبط با برنامه های نظامی جلوه دهند؛ اما نشریه معتبر علمی نیوسانیتیست اعلام کرد: توانایی های ایران در زمینه علوم فضایی بسیار بیش تر از سطح توقع جهانی است. به رغم جنگ تحمیلی و تحریم های ۳۰ ساله ایران راه توسعه و پیشرفت در صنایع موشکی و مخابراتی را در پیش گرفته است. به گزارش خبر گزاری فارس، رئیس سازمان فضایی ایران در ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ از طراحی و ساخت ماهواره های جدید سنجش از دور در مراکز علمی و صنعتی کشور خبر داد. ماهواره های سنجش از دور برای کاربردهای مدیریت منابع طبیعی ، هواشناسی و زمین شناسی است. وی اظهار داشت: حضور در فضا در برنامه جامع ۱۰ ساله فضایی کشور دیده شده و مطالعات لازم برای اعزام فضانوردان ایران به فضا آغاز شده است. او با اشاره به دست آوردهای ۳۰ ساله کشور در حوزه فضایی تصریح کرد: طراحی و ساخت ماهواره های دانشجویی، تحقیقاتی همچنین ماهواره با مأموریت های ارتباطی و سنجش از راه دور ، از جمله دست آوردهای به دست آمده به واسطه تلاش جوانان کشور است. ● فناوری نانو تکنولوژی فناوری نانو تکنولوژی یکی از آخرین دستاوردهای علمی بشر است. فناوری در حال توسعه نانو در سال ۲۰۰۷ جهش چشم گیری داشته است. به طوری که شکوفایی بسیاری از ایده های ابتکاری دانشمندان در این عرصه نوین را دانش بشری معرفی می کنند. فناوری نانو رشته ای از دانش کاربردی و فن آوری است که جسارت های گستر ده ای را پوشش می دهد. موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه های در ابعاد کم تر از یک میکرومترم معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانو متر است. یک نانو متر یک میلیارد متر است(این مقدار چهار برابر قطر یک اتم است.) در مورد کاربردهای فناوری نانو می توان به کاربرد این فن آوری در زمینه مواد، پزشکی، بهداشت، داروسازی، الکترونیک و کامپیوتر، مهندسی، محیط زیست، بیوفناوری، دفاع، انرژی، کشاورزی، و بسیاری از صنایع مانند نساجی، فولاد، برق... اشاره کرد. و اما در مورد این فن آوری در کشورمان باید گفت که در اسفند۳۸۷، شرکت های ایرانی در نمایشگاه بین المللی "نانو فن آوری ۲۰۰۹ ژاپن در توکیو حضور یافتند. در میان ۲۱ کشور حاضر در این نمایشگاه، جمهوری اسلامی ایران تنها کشور مسلمان است که توانسته در این نمایشگاه حضور یابد و دست آوردهای خود را در این عرصه که قابل رقابت به مشابه های خارجی است ارائه کند. دکتر عراقچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن در این زمینه می گوید موجب عزت افتخار و غرور ماست که مشاهده می کنیم در بزرگ ترین و مهم ترین نمایشگاه بین المللی مرتبط با فن آوری نانو در جهان که با حضور ۲۱ کشور که ۲۰ کشور از این تعداد از جمله کشورهای درجه یک صنعتی و پیش رفته جهان هستند، جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشور اسلامی شرکت کننده در نمایشگاه و کشوری که توانسته خودش را در سطح کشورهای پیش رفته جهان از نظر علمی قرار دهد. حاضر شده است. دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه نانو فن آوری، در ۵ اسفند ۱۳۸۷ در این مورد می گوید: ما در حوزه سیاست گذاری نانو، دو هدف را مدنظر قرار دادیم که یکی ارتقای کیفیت زندگی مردم و تولید ثروت و دیگری کسب جایگاهی در میان ۱۵ کشور اول دنیا در زمینه نانو است. وی می افزاید: شاخص تولید علم در جهان، انتشار مقالات معتبر بین المللی است. در زمان شروع به کار ستاد نانو فن آوری در ایران، رتبه ایران در مقالات ۵۱ و در بین کشورهای اسلامی رتبه ۶ را داشت. در سال گذشته (۱۳۸۶) بین کشورهای اسلامی با پشت سرگذاشتن ترکیه به رتبه اول دست یافتیم و رتبه جهانی ما هم به ۱۹ ارتقاء یافت و حتی رژیم صهیونیستی را پشت سر گذاشتیم. در دوره پنج ساله اخیر بیش ترین نرخ رشد را در دنیا در حوزه انتشار مقالات نانو داشته ایم که این ناشی از سیاست های درس ما بوده است. ● فن آوری سلول های بنیادی در سال ۱۹۹۸ سلول های بنیادی جنینی انسانی تولید شدند. و ایران بعد از آن در کم تر از چند سال توانست به این فن آوری دست یابد. به گفته کارشناسان فن آوری سلول های بنیادی به عنوان دومین انقلا ب در زیست شناسی و پزشکی بعد از فن آوری زیستی یاد می شود. اگر بتوان سلول را با ویژگی سلول های اولیه جنینی ساخت، آن سلول در بطن خود دستور ساخت آن اندام و سلول هایش را خواهد داشت. آقای دکتر بهاروند عضو هیأت علمی پژوهشکده رویان قبلا ً توانسته آن را در مورد سلول های حیوانی به انجام برساند که خوشبختانه اینک در مورد سلول های بنیادی جنینی انسانی هم با موفقیت به انجام رسانیده است. خبرگزاری فارس در تاریخ ۵/۲/۱۳۸۵ اعلا م کرد برای اولین بار در جهان توسط پژوهشگران ایرانی پژوهشکده رویان، نقشه پروتئینی سلول های بنیادی جنین انسانی تهیه شد. دکتر بهاروند مؤلف کتاب "سلول های بنیادی جنینی " در این مورد می گوید: سلول های بنیادی در توسعه طب پیوند و درمان احتمالی بیماری های لا علا ج مؤثرند. هم چنین این سلول ها در توسعه داروسازی، ناهنجاری شناسی جنین ها و مطالعه عملکرد آن ها بسیار تأثیر گذارند؛ زیرا این سلول ها امکان مطالعه تکوین قلب، سامانه عصبی و ... را در انسان و سایر پستانداران فراهم می کنند. بهتر است در این بخش به دست آوردهای پزشکی انقلا ب ایران نیز اشاره ای کنیم: ساخت نایچه مصنوعی، ساخت نخستین چسب بافتی هوشمند در دنیا، تولید رگ مصنوعی از نانو الیاف، تولید نانو کریستال های جدید برای ترمیم بافت های آسیب دیده داخل بدن، ایجاد نانو فنجان هایی برای داروسازی و درمان سل به کمک نانو کریستال، خودکفایی در تولید پروتئین فاکتور رشد فیبر و بلا ستی ا نسانی، دست یابی ایران به دانش بومی پیوند اتولوگ سلول های ملا نوسیت، تزریق سلول های رشد آن برای ترمیم آسیب های نخاعی پیوند مغز استخوان و تولید رده سلول های بنیادی جنینی در ایران و قرارگرفتن ایران در میان ۱۰ کشور برتر دنیا. بررسی دستاوردهای علمی انقلا ب ایران ما را امیدوار می سازد که جوانان مسلمان ایرانی می توانند قله های علم و دانش را یکی پس از دیگری فتح کنند. به رغم همه آشوب ها و تشتت های داخلی، تحریم های اقتصادی، حمله نظامی، تهاجم فرهنگی و امواج تروریست و رشد سریع جمعیت، ایران توانست در عرصه علمی جهانی خودنمایی کند. دهه اول انقلا ب به جنگ و ترور گذشت و برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۱۳۶۸ به اجرا در آمد. نگارنده معتقد است دست آوردهای علمی انقلا ب را باید ۲۰ ساله بدانیم. توسعه فن آوری های مختلف در ایران در طی بیست سال اخیر، مایه شگفتی می باشد. توسعه در حوزه های مذکور و حوزه های دیگر مانند صنعت پتروشیمی، صنعت نفت و گاز و... هیچ گاه خوش آیند غرب نخواهد بود. دست آوردهای علمی ایران هراس غرب را مضاعف نموده است. ● نتیجه مفروض این مقاله آن بود که ظهور اسلا م گرایی در دهه های اخیر هراس بنیادینی برای غرب ایجاد کرده است. ما در مقدمه مقاله از نظر بابی سعید استفاده نمودیم. وی معتقد است ظهور اسلا م گرایی موجب ترس و اضطراب برای غرب شده است. در این مقاله پرسش از دست آوردهای علمی انقلا ب ایران یک سؤال بنیادی است. نگارنده در این مقاله سعی نمود که نخست بر دست آوردهای علمی انقلا ب ایران معطوف شود و سپس به بیان رابطه این دست آورد با هراس غرب بپردازد. وی به این نتیجه رسید که دست آوردهای علمی انقلا ب ایران و توسعه فن آوری در این کشور به گسترده تر کردن ابعاد هراس منجر شده است. همچنین همه اقدامات غرب برای منزوی کردن و براندازی نظام جمهوری اسلا می نتیجه معکوس داده است. دست آوردهای علمی ایران در حوزه فن آوری هسته ای، صنایع نظامی، صنایع موشکی و مخابراتی، فن آوری نانو تکنولوژی و فن آوری سلول های بنیادی، غرب را با ابعاد گسترده ای از هراس مواجه کرده است. * منبع:نشریه نامه دولت اسلامی شماره۵۴