Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 161970
تاریخ انتشار : 2 تیر 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 118

روزنامه امت پاكستان: ایران فعالیت ھای صلح آمیز ھسته ای خود را به دنیا ثابت كردہ است

اسلام آباد – روزنامه امت پاكستان نوشت: آمریكا و كشورھای غربی همواره در قبال برنامه ھای ھسته ای ایران با توطئه، تبلیغات روانی منفی براه انداخته اند در حالی كه جمھوری اسلامی به تمام دنیا ثابت كردہ كه فعالیت ھای ھسته ای كشورش مسالمت آمیز و با اھداف غیرنظامی انجام می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نقل از ایرنا، این روزنامه امروز سه شنبه در مقاله ای آورد: آمریكا و ھمپیمانانش از سال 2008 تاكنون نسبت به فعالیت ھای صلح آمیز ھسته ای ایران با اتخاذ سیاست های دوگانه نقش منافقانه ای را از خود بروز كردہ اند با این حال ایران تمام اقدامات را برای آشكار شدن فعالیت ھای صلح آمیز ھسته ای كشورش انجام دادہ است. این روزنامه افزود: اما آمریكا، رژیم اسرائیل و اتحادیه اروپا حاضر به قبول این مساله نبودہ و بدون ھیچ دلیل منطقی باعث وجود اختلاف تھران با كشورھای غربی شدہ اند. در مقاله این روزنامه آمدہ است: جمھوری اسلامی ایران با امضای معاھدہ ان.پی.تی تعھد كامل خود را برای اجتناب از ساخت سلاح ھای ھسته ای عیان كردہ است، تا آنجایی كه مسوولان ایرانی حتی قوانین این معاھدہ را به طور كامل در زمینه فعالیت ھای ھسته ای خود اجرا كردہ اند. امت نوشت: كارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی موسوم به (IAEA) تاكنون بیش از سیصد بار از نیروگاھھای ھسته ای ایران بازدید كردہ اند، حتی دوربین ھا و وسایل پیشرفته خود را برای زیرنظر گرفتن فعالیت ھای ھسته ای نصب كردہ اند، با این اقدام ھیچ گونه انحرافی نسبت به اقدامات و توسعه برنامه ھای ھسته ای ایران یافت نكرده اند. درادامه این گزارش آمده است: جمھوری اسلامی ایران توانسته با امضای معاھدہ ان.پی.تی این حق را برای خود مشروط كند كه بتواند مانند دیگر كشورھای جھان فعالیتھای غیرنظامی و صلح آمیز ھسته ای خود را برای استفادہ از مقاصد انرژی و دیگر بخش ھای ضروری توسعه و افزایش دھد، تحت این معاهدہ بخش تامین تداركات سازمان انرژی ھسته ای ایران نیز می تواند ملزومات موردنیاز در زمینه توسعه فناوری صلح آمیز ھسته ای را نیز برای كشورش فراھم كند. روزنامه امت نوشت: با تمام این شواھد، متاسفانه بی عدالتی جھانیان بویژه كشورهای غربی به سرپرستی آمریكا به ایران ثابت شد تا جایی كه سازمان بین المللی تامین كنندہ مواد ھسته ای موسوم به (NSG) با تحت فشار قرار گرفتن از سوی آمریكا حاضر به در اختیار گذاشتن ملزوماتی در بخش های فناوری لازم ھسته ای برای ایران نشد. با این حال این اقدام سازمان بین المللی تامین كنندہ ھسته ای در قبال ایران كاملا برخلاف قوانین بین المللی است، از سوی دیگر آمریكا، كشورھای غربی و رژیم اسرائیل نه تنھا با برنامه ھای صلح آمیز ھسته ای ایران مخالفت می كنند بلكه تحریم ھای بی موردی را بر جمھوری اسلامی ایران تحمیل كردند. امت تصریح كرد: با تمام این وجود جمھوری اسلامی ایران توانسته در مقابله با تحریم ھای غرب موفق عمل كند، از سوی دیگر مخالفت كشورھایی مانند چین و روسیه با تحریم ھای اعمال شدہ از سوی غرب علیه ایران را می توان به عنوان پیروزی دیگر دولت ایران در مبارزہ با رویه ناعادلانه غرب دانست. این گزارش می افزاید: جمھوری اسلامی ایران سالهاست نسبت به اقدامات غیرقانونی كشورهای غربی و مشاھدہ زوایای دو رویی و منافقانه آمریكا نسبت به خود، ھوشیار بودہ و در برخورد خود با دولت ھای غربی به ویژہ واشنگتن مستحكم و شدیدتر عمل كردہ است. براساس این گزارش، رویكرد منافقانه آمریكا و رژیم اسرائیل باعث شد تا جمھوری اسلامی ایران در مسیر توسعه برنامه ھای صلح آمیز ھسته ای كشورش عزم و ارادہ خود را قوی تر كند، كشورھای غربی با كمك دولت واشنگتن و رژیم نامشروع تل آویو سعی در نظامی نشان دادن ماھیت برنامه ھای صلح آمیز ھسته ای ایران دارند، ولی تاكنون نتوانسته اند دراین زمینه موفقیتی حاصل كنند. به نوشته روزنامه امت پاكستان: در همین حال یكی از سازمان ھای برجسته اطلاعاتی آمریكا با نام سازمان ملی برآورد اطلاعات موسوم به NIE به طور واضح اعلام كردہ كه ایران به ھیچ عنوان مشغول ساخت سلاح ھای ھسته ای نیست. این روزنامه افزود: با وجود توطئه ھای آمریكا و ھمپیمانانش برای منزوی كردن ایران و ایجاد موانع برای این كشور برای كناره گیری از فعالیت ھای صلح آمیز ھسته ای، ایران نه تنھا فشارھای آمریكا و كشورھای غربی را قاطعانه رد كردہ، بلكه به صراحت اعلام نموده كه ھیچ تاملی نسبت به فعالیت ھای صلح آمیز ھسته ای ایران صورت نمی گیرد و جمھوری اسلامی به فعالیت ھای خود در زمینه توسعه و غنی سازی اورانیوم در حد قوانین ان.پی.تی ادامه می دھد. در مقاله این روزنامه اردو زبان پاكستان اضافه شده كه آمریكا بدنبال ساختن و استفاده سلاح اتمی توسط رژیم اسرائیل است، این كشور می خواھد رژیم نامشروع تل آویو در خاورمیانه از سلاح ھای اتمی برخوردار باشد، به ھمین دلیل واشنگتن در سال 2008 پیشنھاد جمھوری اسلامی ایران را مبنی بر پاكسازی خاورمیانه از سلاح ھای اتمی رد كرد. روزنامه امت تصریح كرد: رژیم اسرائیل حتی از دستیابی ایران به فناوری صلح آمیز ھسته ای به شدت دچار وحشت شده است، زیرا تاكنون موضع پایدار جمھوری اسلامی ایران را برای رفع فشارھای غرب و آمریكا مشاھدہ كردہ و با خود فكر می كند ایرانی كه بدون در اختیار داشتن سلاح ھسته ای به این میزان باعث ترس و وحشت غرب، آمریكا و رژیم نامشروع تل آویو شدہ، با تكمیل و فناوری های بیشتر هسته ای، تمام امیدھای دولت ھای استكباری را نابود خواھد كرد.