Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 166073
تاریخ انتشار : 17 دی 1391 0:0
تعداد مشاهدات : 152

ايران در حياط خلوت آمريكا

دكتر محمودرضا امينی
دكتر محمودرضا اميني بر اساس قانوني نانوشته، كشورهايي مانند ايالات متحده آمريكا، روسيه و... برخي مناطق را به عنوان حياط خلوت خود در عرصه بين الملل در نظر گرفته اند. آمريكاي لاتين هم به عنوان حياط خلوت ايالات متحده نزد ديگر كشورها شناخته مي شود و آمريكا تلاش مي كند با نفوذ در اين حوزه، سياست كشورهاي منطقه را با خود همراه كند. بنابراين حضور فعال كشوري مانند ايران در آمريكاي لاتين و برقراري روابط مناسب با كشورهاي اين منطقه به صورت طبيعي همسو با منافع ايالات متحده نيست. به همين دليل آمريكا همواره به روابط كشورمان با كشورهاي منطقه آمريكاي لاتين حساس بوده و در آخرين اقدام رسمي، كنگره آمريكا قانوني را تصويب كرده است كه با امضاي رئيس جمهوري اين كشور به صورت قانوني با حضور ايران در آمريكاي لاتين مقابله مي شود.سابقه روابط ايران با كشورهاي منطقه آمريكاي لاتين به اواخر قرن بيستم باز مي گردد و از آن زمان تاكنون روابط اين كشورها با فراز و فرودهاي زيادي همراه بوده است، تا اينكه در سال هاي اخير با توجه به تلاش تيم ديپلماسي كشورمان براي حضور در كشورهاي مختلف و برقراري روابط با آنها، گسترش روابط با كشورهاي آمريكاي لاتين در اولويت قرار گرفت. به اين ترتيب روابط گسترده اي ميان كشورمان و كشورهاي آمريكاي لاتين به ويژه آن دسته از كشورها كه سابقه مبارزه عليه سياست هاي امپرياليستي آمريكا را دارند به وجود آمد كه اين موضوع با سياست هاي آمريكا در اين منطقه در تضاد است. براي فهم درست جوانب تلاش ايالات متحده براي مقابله با حضور كشورما در آمريكاي لاتين به برخي موارد بايد توجه داشت. اول اينكه، تصويب قانوني مبني بر مقابله با حضور جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه در ابتدا به معناي پذيرفتن نفوذ كشورمان در آمريكاي لاتين است. دوم، تصويب اين قانون عزم جدي ايالات متحده را براي مبارزه همه جانبه با كشورمان نشان مي دهد. سوم، در اين قانون از گروه هاي مختلف كشورمان كه در اين منطقه فعال هستند با عناويني مانند «تروريست» نام برده شده كه نشان دهنده تلاش ايالات متحده براي استفاده از تبليغات عليه كشورمان است. در مورد موضوع اول بايد گفت، معمولاً كشورها در عرصه بين الملل سعي مي كنند از راه هاي غيرمستقيم در مقابل اقدامات ديپلماتيك ساير كشورها واكنش نشان دهند. اما ايالات متحده تصميم گرفته است به صورت علني و از طريق قانوني به اقدامات سياسي و ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران در آمريكاي لاتين واكنش نشان دهد. اين موضوع نشان مي دهد، تلاش هاي كشورمان براي نفوذ در آمريكاي لاتين موفق بوده است و ترس از گسترش بيش از پيش همكاري هاي ايران با كشورهاي اين منطقه مقامات دولتي ايالات متحده را به واكنش صريح و رسمي وادار كرده است. موضوعي كه در اينجا مهم است اين كه معمولاً در طول تاريخ كشورهايي كه از قدرت بيشتري در عرصه بين الملل برخوردارند كنشگري فعال و اثرگذاري دارند و در خوش بينانه ترين حالت كشورهاي ديگر در مقابل اين كنش ها، واكنش نشان مي دهند، اما ايران در آمريكاي لاتين توانست به ساختار شكني بزرگي دست بزند و در مقابل كنش هاي مديريت شده اش، ايالات متحده را به واكنش وادارد.در مورد موضوع دوم هم بايد توضيح داد كه تصويب قانون مقابله با حضور و نفوذ كشورمان در آمريكاي لاتين در شرايط فعلي معناي خاصي دارد. به اين ترتيب كه در اوضاع كنوني كه تحريم ها عليه كشورمان افزايش يافته است و فشارهاي همه جانبه اي از سوي ايالات متحده و كشورهاي غربي بر دولت و ملتمان وارد مي شود، فعال شدن در عرصه هايي كه ايران در آنها مشاركت جدي دارد به معناي مقابله همه جانبه عليه كشورمان است. گويا پس از هزينه هاي نظامي هنگفتي كه جنگ عراق و افغانستان براي ايالات متحده داشته است و همچنين تفاوت هايي كه ايران با ديگر نظام هاي سياسي جهان دارد، مقامات آمريكايي قانع شده اند كه از طرق نظامي نمي توانند با ايران وارد چالش شوند، به همين دليل راه هاي غيرنظامي در دستور كار اين كشور قرار گرفته است. موضوع سوم اين كه همواره كشورهاي غربي و ايالات متحده تلاش كرده اند از ابزار قدرتمند تبليغات براي مبارزه با كشورهايي مانند ايران استفاده كنند. به همين دليل به صراحت در قانوني كه كنگره ايالات متحده به منظور مقابله با نفوذ كشورمان در آمريكاي لاتين به تصويب رسانده است گروه هاي فعال ايراني در اين كشورها تروريست معرفي شده اند تا بتوان آسان تر با آنها مقابله كرد. در اين ارتباط بايد گفت، افكار عمومي دنيا نمي تواند بدون دليل كافي و درست مقابله با روابط ديپلماتيك و سالم كشورها را بپذيرد، به همين دليل، ادعايي لازم است تا بر اساس آن روابط سياسي ايران با كشورهاي منطقه آمريكاي لاتين به چالش كشيده شود. به طور كلي ايالات متحده با هرگونه تلاش ديپلماتيك، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... ايران در محيط بين الملل براي به دست آوردن اعتبار بين المللي؛ مخالف است، به ويژه اگر اين تلاش براي برقراري ارتباط با كشورهايي انجام شود كه به نظر آمريكايي ها در حياط خلوت آنها قرار دارد و اين بر حساسيت مقامات آمريكايي مي افزايد. به نظر مي رسد اين شرايط نوعي بهت زدگي براي ايالات متحده به وجود آورده است، زيرا اين كشو در حالي كه براي خود در عرصه بين الملل حاشيه اي امن در نظر مي گيرد و حتي تلاش مي كند با حضور در مناطقي مانند خاورميانه، بر سلطه اش بيفزايد و از نفوذ كشورمان بكاهد، ناگاه متوجه حضور پررنگ ايران در نزديكي مرزهايش شده است و اين موضوع براي ايالات متحده پذيرفتني نيست؛ بنابراين در شرايطي كه ايران روابط مساعدي با كشورهايي مانند كوبا، ونزوئلا، كاستاريكا و... برقرار كرده است، عرصه براي ابراز وجود ايالات متحده در اين منطقه هر روز تنگ تر مي شود و اين موضوع واكنش ايالات متحده را به دنبال داشته است. در اين ارتباط مي توان به سخنان مقامات سياسي ايالات متحده اشاره كرد كه از گسترش حوزه حضور ايران در گوشه و كنار جهان ابراز نگراني كرده اند. * منبع: روزنامه اطلاعات، یکشنبه 17 دی 1391