Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 172399
تاریخ انتشار : 20 بهمن 1392 0:0
تعداد بازدید : 40

نيروی هوايی، از حركت انقلابي 19 بهمن تا طی مراحل رشد و پيشرفت

انقلاب اسلامي در ايران پديده اي بود كه وجدانهاي آگاه را بيدار ساخت وبه بركت آن افتخارات ارزشمندي دردنيا نصيب كشور ايران گشت.از همه مهمتر نيروي هوايي به دليل بصيرت ديني كاركنانش درپيروي از مكتب اسلام ودفاع از آرمانهاي آزاديخواهانه حضرت امام خميني(ره)نيروي الهي ناميده شدواين نيروي خوشنام با اقدام ارزشمند خوددر12 بهمن ماه به عنوان محافظ جان حضرت امام(ره) وحركت انقلابي در 19بهمن ماه 57 در مدرسه علوي وبيعت با آن يار سفر كرده در سرعت بخشيدن به روند پيروزي انقلاب اسلامي در ايران نقش آفريني كرد. كارنامه پرافتخار نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در چهارمين دهه انقلاب اسلامي كارنامه اي درخشان وروشن است وبا هدايت ودرايت فرماندهي معظم كل قوا وعملكردكاركنان متعهد وشجاع آن افقهاي بلندي درپيش روي آن قرار دارد. اگرچه همه تلاش رژيم شاهنشاهي درقبل از پيروزي انقلاب اسلامي برآن بودكه اين نيروي تخصص محور را با تجهيز جديدترين سلاحها وابزارهاي نظامي به عنوان پوشالين ژاندارم منطقه معرفي كند اما اين يك برنامه ريزي دقيقي از سوي كشورهاي متخاصم وبه ظاهر دوست بود كه مي خواستند نيروي هوايي را وابسته به خودنگه دارند وپرسنل متخصص اين نيرو تنها به عنوان كاربراني باشند كه اجازه مستقيم دخالت در بخشهاي فني، مهندسي وبازسازي جنگ افزارهاي خودرا نداشته باشند. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران واخراج مستشاران نظامي خارجي كه تامين كننده تجهيزات وتسليحات مورد نياز نيروهاي مسلح كشور بودند،ضرورت اقدامات پشتيباني در زمينه هاي تامين، تعمير،بازسازي وبهينه سازي سخت افزارهاي نظامي موجود كاملا مورد نياز وآشكار بوداماامروز نكته مهم واساسي در پيشبرد اهداف اين نيروي الهي حضور فرماندهان،مسئولين وكاركنان متعهد،دلسوز، بادرايت وشجاع مي باشد كه توانسته اند با به كار بستن تجهيزات ونوآوري وخودكفايي در اين زمينه اقدامات ارزشمندي رابه نمايش گذارند. ابرقدرتهاي دنيا كه به خيال خام خود با اعمال تحريم وفشارعليه ايران به خصوص تحريم در زمينه تجهيزات نظامي وتسليحاتي نيروهاي مسلح خواهند توانست آن را زمينگير كرده وبه خود وابسته نگه دارند امروزبه اشتباه عظيم خود پي برده اند چرا كه باشروع جنگ تحميلي موضوع توجه به توان داخلي ابتدا به صورت خودجوش وسپس به صورت سيستماتيك دنبال شد. متخصصان،جوانان ودانشمندان نيروي هوايي گامهاي مهمي را در زمينه ساخت،بهينه سازي وبه روزنگه داشتن قطعات، تجهيزات، ونيازمنديهاي فني خود برداشته كه پس از گذشت سه دهه تلاش وانجام طرح هاي مختلف صدها پروژه را به بهره برداري رسانده اند. جلوگيري از پيشروي دشمن در ماههاي اول جنگ توسط نيروي هوايي ارتش با انجام عملياتهاي بزرگي چون كمان 99، مرواريد،اچ 3 و.... وهمچنين شركت در عملياتهاي غرور آفرين سالهاي شور وحماسه همچون بيت المقدس،فتح المبين،ثامن الائمه و..... به عنوان سندي ازافتخار در تاريخ ايران اسلامي به ثبت رسيده ونام وآوازه مردان دلاوري چون ستاري،بابايي،اردستاني،دوران،ياسيني و......براي هميشه به نيكويي جاودانه خواهد ماند. توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور براساس رهنمودهاي فرماندهي معظم كل قوا باعث خلاقيت،نوآوري وانجام برنامه ريزيهاي دقيقي از سوي كارشناسان ومتخصصان داخلي درنيروي هوايي شده است.شعار اقتدار واستقلال مملكت كه از اهداف مهم اين سند چشم انداز مي باشد باعث اتحاد وهمدلي بيشتر بين متخصصان نيروي هوايي ارتش ومتخصصان صنايع،مراكز علمي ودانشگاهي وشركت هاي توليدي خصوصي گشته كه ارتقاء،بهينه سازي، راه اندازي،ساخت قطعات گلوگاهي وتندمصرف وبه روز رساني تجهيزات وقطعات درجهت نيل به آموزش ومتناسب بودن تجهيزات با وضع موجود وآينده در پيش رواز اهم اين فعاليت ها مي باشد. ازسويي ديگر اورهال وراه اندازي انواع هواپيماهاي شكاري بمب افكن،هواپيماهاي بوئينگ 707 و747،سي 130 وهواپيماهاي ديگر كه برخي از آنها به دليل نداشتن قطعات فني وآسيب در طول دوران جنگ تحميلي سالها زمين گير بوده اندبه دست توانمند كاركنان متخصص بومي وداخلي وبا استفاده از امكانات وقطعات ساخت داخل به چرخه عملياتي نيرو پيوسته اند. ارتقاء،دستيابي وبومي سازي لايه هاي پيچيده وبخشهاي مهم دانش ارزشمند سوختگيري هوايي از جنگنده به جنگنده وازتانكر سوخت رسان به هواپيماهاي جنگنده توسط متخصصين اين امر درنيرو گام موثر ديگري درصنعت خودكفايي به شمار مي آيد. امروزه تخصص ساخت هواپيماهاي جنگنده بمب افكن، پهبادها، هواپيماهاي بدون سرنشين رادار گريز، موشكهاي دوربرد ونقطه زن ودهها پروژه عظيم دفاعي ديگر،در اختيار معدود كشورهايي است كه ايران اسلامي به بركت نظام آزاديخواه والهي خود در اين زمينه به قله هاي پيشرفت دست يافته واين در واقع برمبناي اهداف استراتژيك جمهوري اسلامي ايران مي باشد. تجربه 8سال دفاع مقدس در برابر ابرقدرتهاي شرق وغرب به عنوان كاملترين دروس دانشگاهي وعلمي براي ادامه راه جوانان وكاركنان نيروي هوايي شده است. تجربه اي ارزشمند كه در سخت ترين شرايط به دست آمده است. اگر چه بهاي به دست آوردن اين تجربه ارزشمند با از دست دادن فرماندهان،مبتكران ودانشمندان نظامي بوده اما باتوجه به تعاليم ارزشمنداسلام تاثير خون پاك آن شهيدان والامقام كه براي حفظ آرمانهاي اسلام جنگيده اند خودباعث رونق اين چرخه سازندگي دركشور وبه خصوص نيروي هوايي شده است. اجراي پيروزمندانه راهبردهاي كشور به خصوص دردوران جنگ تحميلي وسربلندي سربازان غيور نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در اين خصم نامتقاران روندآموزش وتربيت نيروهاي ارتش را به مسير ديگري هدايت كرد.تاسيس مراكز علمي وآموزشي درنيروي هوايي با قدرت وقوت بيشتري دنبال شد وامروز دانشگاه افسري علوم وفنون هوايي شهيد ستاري وفرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرايي به تربيت وآموزش جوانان كارآمد،مبتكر وخلاق به خصوص در رشته هاي خلباني وهوافضا مي پردازد وهمچنين آمادگي دارد تا آموزش خود رانيزدراختيار كشورهاي دوست وهمسايه قرار دهد. علاوه برتوليد علم درزمينه هوا وفضاآموزشهاي تخصصي خلبانان وتكميل دانش خلباني به طور كامل در داخل كشور بانظام آموزش داخلي وباتوجه به ايدئولوژيهاي دفاعي ونه جنگ طلبانه كشور جمهوري اسلامي ايران ودرراه تعالي اهداف صلح طلبانه والبته براساس جديدترين يافته هاي نظامي انجام مي شود. در اين مسير انجام رزمايشهاي موفق با هدف آزمايش سيستم ها وتجهيزات داخلي وبه روز نگه داشتن آمادگي دفاعي خلبانان وكاركنان متخصص،جوان وفني اقدام موثر ديگري است كه درروند آموزش نقش موثري را ايفا مي كند.پرواز جنگنده بمب افكن هاي نيروي هوايي با افزايش برد پروازي وطي مسافت طولاني يعني از شمال غربي ترين نقطه ايران تا جنوب شرقي ترين نقطه با انجام سوختگيري هوايي در اين رزمايشها تجربه ارزشمندي است كه از پيشكسوتان براي جوانان به يادگار گذاشته شده وجوانان باهوش وشجاع نيرو اين اقدام مهم رابه خوبي درمعرض نمايش قرار داده اند. يكي ديگراز اهداف مهم برگزاري اين رزمايش ها آن است كه دشمنان اين مرز وبوم به توانمندي واقتدار نيروهاي مسلح ايران پي برده وكشورهاي دوست وهمسايه نيز درسايه اين اقتدار و امنيت به خصوص درمنطقه خاورميانه با همدلي واتحاد فضاي صلح ودوستي خود را رونق ببخشند كه اين همراهي وهمدلي در جهان باعث برقراري صلح وآرامش در بين ملتها ودولتها مي گردد. اگرچه دستگيري شرور كشور عبدالمالك ريگي درسال 89 در يك عمليات چندساعته توسط خلبانان شجاع وجوان نيروي هوايي كه توسط ايادي زورگوي شرق وغرب حمايت مي شد وموج ناامني گسترده اي را در منطقه ايجاد كرده بود در برابر اقتدار وتوانمندي اين نيروي عظيم كاري ناچيز به حساب مي آيد اما اين خود نشان ازهوشياري،بيداري وسرعت عمل اين نيرودرحراست ازمرزهاي آسمان ايران اسلامي دارد. نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي * نيروي هوايي با اقدام ارزشمند خود در 12 بهمن به عنوان محافظ جان حضرت امام و حركت انقلابي در 19 بهمن، در سرعت بخشيدن به پيروزي انقلاب اسلامي نقش آفريني كرد * با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و اخراج مستشاران نظامي خارجي، بازسازي و بهينه سازي سخت افزارهاي نظامي و به كار بستن تجهيزات و نوآوري و خودكفايي توسط نيروي هوايي انجام گرديد. * منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، یکشنبه 20 بهمن 1392