Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 172643
تاریخ انتشار : 6 اسفند 1392 0:0
تعداد بازدید : 160

نقش روحانيت متعهد و انقلابی در دوران جنگ و دفاع مقدس

يكي از موضوعات مهمي كه بايد در دفاع مقدس هشت ساله ملت مسلمان ايران به بررسي و تحليل گذاشته شود، نقش روحانيت در پيشبرد تفكر ضرورت حضور در ميادين رزم و جلوگيري از تهاجم و تعدي دشمنان است. اگر روحانيت متعهد و انقلابي در جنگ حضور نداشت و جبهه هاي نبرد حق عليه باطل را گرمي و حرارت نمي بخشيد و نقش ايثار و شهامت و وجوب جهاد و مقاومت را تشريح و ترويج نمي كرد، مبارزات و ايستادگي هاي رزمندگان در برابر رژيم بعث عراق كه در واقع همه قدرت هاي استكباري با تمام توان سياسي و تسليحاتي و اقتصادي از آن حمايت مي كردند، امكان پذير نبود. اگر ديديم كه روح جهاد و نبرد در پيكرها دميده شد و شور جهاد و عشق به شهادت در سر و جان ها تحول و تحرك به وجود آورد، جز در پرتو نقش ارزنده علماي انقلابي و مبارز اين شور و اشتياق به وجود نمي آمد. و نيز اگر ديديم كه دشمنان كينه توز شرق و غرب نتوانستند با تمام حمايت هايشان رژيم بعثي را به انهدام نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران برسانند، علت آن پايداري و جانفشاني روحانيت متعهد در حفظ استقلال كشور و دفع اشغال و تجاوز دشمنان بود. حضور و مجاهدت علماي دين در دفاع مقدس و نقش آفريني هاي مختلف آنها در مجموع با همان راهبردها و روش هايي بود كه پايگاه روحانيت انقلابي در هر عصر از اعصار و به صورت وظايف و مشخصه هاي چهارگانه به تجلي و عينيت درمي آورد. 1 - اولين و محوري ترين مشخصه در روحانيت اين است كه علماي متعهد و آگاه، حاملان وشارحان اسلام هستند و بار سنگين تعليم و تربيت و پرورش مردم را به دوش مي كشند و با جلوگيري از تحرك فريبكاران و تحريف و نيرنگ هاي آنان، به شرح و تبيين معارف و قوانين و ارزش هاي ديني و راهنمايي هاي اخلاقي و نماياندن راه هاي رشد و كمال مي پردازند. 2 - دومين مشخصه روحانيت راستين و آگاه تقابل با ستم و مبارزه با قدرت هاي سلطه جوي استعماري و استبدادي مي باشد كه راه را بر پيشرفت اسلام و هدايت مردم و سعادت جامعه مسدود كرده اند و قصد تعدي و اشغال سرزمين هاي مسلمين و قتل و كشتار و غارت ثروت هاي آنان را در سر مي پرورانند و اوراق تاريخ را با عملكردهاي تباه و جنايت بارشان سياه كرده اند. در چنين هنگامه اي حركت و نهضت رهايي بخش اسلامي صورت مي گيرد و در اين جاست كه جلوه اجتماعي و سياسي وظايف روحانيت راستين تجلي مي يابد و علماي اسلام پيشتاز مبارزه با جور و استبداد مي شوند. 3 - سومين مشخصه روحانيت راستين اين است كه عامل وحدت مي باشد و با تفرقه مي ستيزد و در حالي كه فراتر از دسته بندي ها و جناح گرايي هاي سياسي مي انديشد و رفتار وروشي مستقل دارد، افراد و گروه ها و جناح هاي وفادار به دين و ملت را به همبستگي فرا مي خواند. 4 - چهارمين مشخصه روحانيت متعهد و انقلابي اين است كه همچنان كه لباس شرح وترويج دين به تن دارد، لباس رزم مي پوشد، و آن زماني است كه تماميت دين و استقلال سرزمين با تهاجم نظامي دشمنان به خطر اضمحلال و نابودي مي افتد. حضرت امام خميني در پيام تاريخي خويش به مراجع و فقها و علماي متعهد و آگاه و مسئول، به ذكر اين مشخصه هاي چهارگانه مي پردازد. امام خميني مشخصه اول روحانيت را "حاملان امانت وحي"(1) مي نامد، و نيز از جلوه هاي مهم و محوري اين مشخصه با تعابيري چون: بر منبر هدايت و وعظ و خطابه ناس، از شمع حياتشان گوهر شبچراغ ساختن(2) و براي قوم و ملت خود "منذران صادق" شدن(3) ياد مي كند. امام خميني مشخصه دوم روحانيت را تقابل با ستم و استبداد مي داند و اين گونه از آن ياد مي كند: "... آنان در هر عصري از اعصار براي دفاع از مقدسات ديني و ميهني خود مرارتها و تلخيهايي متحمل شده اند و همراه با تحمل اسارتها و تبعيدها، زندانها و اذيت و آزارها و زخم زبانها، شهداي گرانقدري را به پيشگاه مقدس حق تقديم نموده اند. شهداي روحانيت منحصر به شهداي مبارزه و جنگ در ايران نيستند، يقينا رقم شهداي گمنام حوزه ها و روحانيت كه در مسير نشر معارف و احكام الهي به دست مزدوران و نامردمان، غريبانه جان باخته اند زياد است. در هر نهضت و انقلاب الهي و مردمي، علماي اسلام اولين كساني بوده اند كه بر تارك جبين شان خون و شهادت نقش بسته است. كدام انقلاب مردمي - اسلامي را سراغ كنيم كه در آن حوزه و روحانيت پيش كسوت شهادت نبوده اند و بر بالاي دار نرفته اند و اجساد مطهرشان بر سنگفرشهاي حوادث خونين به شهادت نايستاده است؟ در 15 خرداد و در حوادث قبل و بعد از پيروزي، شهداي اولين، از كدام قشر بوده ا ند؟"(4) امام خميني درباره مشخصه سوم روحانيت، در جملات و با تعابير مختلف، علماي متعهد و انقلابي را مناديان اتحاد و اقتدار وعامل همبستگي اجتماعي و سياسي در پيشبرد مبارزه با رژيم منحوس پهلوي مي دانند. اين گروه از علما و روحانيون نستوه و مقاوم و زجر كشيده كه در معرض تخريب و بي حرمتي ها و هجوم و تهمت هاي نارواي وابستگي به بيگانگان و وهابيون بوده اند، با مقاومت در برابر مذمت ها، بار مسئوليت تفرقه ستيزي و وحدت آفريني را بر دوش مي كشيدند.(5) اكنون به اينجا مي رسيم كه چهارمين مشخصه روحانيت متعهد و نستوه كه حضور در ميادين رزم است، با سه مشخصه ديگر روحانيت پيوندي مستحكم و رابطه اي تنگاتنگ دارند. يعني روحانيتي توانست در دفاع مقدس داراي نقش محوري و تعيين كننده باشد كه قبل از آن مشخصه شرح و تبيين فرهنگ و تعاليم و معارف و ارزش هاي ديني، و مشخصه تقابل يا ظلم و جور و استبداد و استعمار، ومشخصه منادي وحدت امت شدن و از تفرقه و پراكندگي منع كردن در تفكر و رفتار و عملكرد هاي آنان به تجلي و عينيت كامل درآمده باشد. اينك از چهارمين مشخصه كه نقش روحانيت در دفاع مقدس است سخن مي گوئيم. امام خميني در پيام به روحانيت، درباره مجاهدت هاي علما و روحانيون و شمار شهداي آنان در اين نبردگاه حق و باطل چنين مي فرمايد: "خدا را سپاس مي گزاريم كه از ديوارهاي فيضيه گرفته تا سلول هاي مخوف و انفرادي رژيم شاه و از كوچه و خيابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و جماعات و از دفاتر كار ومحل خدمت تا خطوط مقدم جبهه ها و ميادين مين، خون پاك شهداي حوزه و روحانيت افق فقاهت را گلگون كرده است و در پايان افتخارآميز جنگ تحميلي نيز رقم شهدا و جانبازان و مفقودين حوزه ها نسبت به قشرهاي ديگر زيادتر است. بيش از دو هزار و پانصد نفر از طلاب علوم دينيه در سراسر ايران در جنگ تحميلي شهيد شده اند و اين رقم نشان مي دهد كه روحانيت براي دفاع از اسلام و كشور اسلامي ايران تا چه حد مهيا بوده است."(6) امام خميني در بخشي از پيام به روحانيت، به طور خاص از شهداي حوزه و روحانيت، جانبازان روحانيت، مفقودين اسيران، و خانواده هاي شهداي حوزه و روحانيت ياد مي كند و به درگاه خداوند متعال اين گونه زمزمه مناجات، طنين مي اندازد: "خداوندا، توان علما و روحانيت را در خدمت به دين خودافزون نما. خداوندا، حوزه هاي علميه، اين سنگرهاي پاسداري از فقاهت و اسلام ناب را تا ابد پا بر جا بدار. خداوندا، شهداي روحانيت و حوزه ها را از نعم بيكران و رزق حضور خويش بهره مند فرما. خداوندا، به جانبازانشان شفا مرحمت كن و به خانواده هاي شهداشان صبر و اجر مرحمت فرما. مفقودين و اسراشان را هر چه زودتر به اوطانشان برگردان. خداوندا، ارزش خدمت و خدمتگزاري به دين خود و به مردم را در دل و ديدگان ما افزون و جاودانه نما" 7) اگر بخواهيم عالي ترين مصداق از مجاهدت ها و حضور علماي مبارز و انقلابي در برنامه ريزي ها و مديريت كلان و فرماندهي كامل عمليات ها را معرفي كنيم، اين روحاني و عالم انقلابي و مدير و نستوه و سخت كوش كسي جز آيت الله هاشمي رفسنجاني نيست. رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي در مسئوليت رياست جمهوري، طي نامه اي به محضر حضرت امام خميني پيشنهاد مي دهند كه در شرايط حساس و دوره سخت جنگ و دفاع از دين و كشور، تنها كسي كه مي تواند با تفويض فرماندهي كل قوا به برنامه ريزي و مديريت كامل بپردازد، آيت الله هاشمي رفسنجاني مي باشد. حضرت آيت الله خامنه اي در نامه خويش به محضر حضرت امام خميني اعلام داشت: "...پيشنهاد مشخص اينجانب كه قبلاً نيز كتباً و شفاهاً معروض گرديد، اين است كه: 1- كليه امور مربوط به نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه، ژاندارمري اعم از عمليات، پشتيباني، امور سازماني و اداري و غيره به شخص واحدي مفوض و محول گردد. 2- شخص مزبور از سوي حضرتعالي موظف گردد كه امور را از نزديك و با قاطعيت تمشيت كند. 3- دادگاه نيروهاي مسلح موظف گردد كه در تعقيب متهمين و اجراي محكوميتها به طور كامل از نظر و دستور وي تبعيت كند. با توجه به همة جوانب، به نظر اينجانب، تنها فرد مناسب براي تصدي اين مسئوليت مهم، جناب آقاي هاشمي رفسنجاني است". حضرت امام خميني در پاسخ به اين پيشنهاد، آيت الله هاشمي رفسنجاني را به جانشين فرماندهي كل قوا منصوب مي كند: بسم الله الرحمن الرحيم جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني - دامت افاضاته با توجه به درگيري روياروي آمريكاي جهانخوار عليه اسلام و ايران و هماهنگي غرب و شرق و ارتجاع منطقه و مبارزه باانقلاب اسلامي وجلوگيري از پيروزي اسلام، به پيشنهاد رئيس جمهور محترم، جناب حجت الاسلام آقاي خامنه اي - دامت افاضاته - جنابعالي را با تمام اختيارات به جانشيني فرماندهي كل قوا منصوب مي نمايم. و جنابعالي موظف به اجراي دستورات ذيل مي باشيد: 1- ايجاد ستاد فرماندهي كل تا تهية زمينة وحدت كامل. 2- هماهنگي كامل ارتش، سپاه، بسيج و نيروهاي انتظامي در تمامي زمينه هاي دفاع مقدس اسلام.بديهي است انسجام و ادغام مورد قبول و صحيح ادارات و سازمانهاي مربوط و پشتيباني كننده در هماهنگي نيروهاي مسلح نقش اساسي را دارا خواهند بود. 3- تمركز صنايع نظامي و تهية مايحتاج دفاع مقدسمان و انسجام امكانات تعميراتي، پشتيباني، فني، مهندسي، رزمي، آموزشي و تحقيقاتي و نيز بسيج همة امكانات و ابزار در جهت اهداف مشخص از سوي فرماندهي كل. 4- سعي در استفادة هر چه بهتر از امكانات و نيروها، و جلوگيري از به كار گرفتن امكانات مادي و معنوي در غير موارد ضروري. و در همين راستا، حذف يا ادغام سازمانها و تشكيلات تكراري و غيرضروري 5- تمركز امور تبليغي و فرهنگي نيروهاي مسلح در تمام زمينه ها. 6- استفادة درست و قاطع از قوانين دادگاه نظامي در زمان جنگ و تنبيه متخلف در هر رده. 7- بهره برداري صحيح از كمكهاي مردمي در تمام زمينه ها. قواي مقننه و اجراييه و قضاييه موظفند تمامي امكانات و سياستهاي خود را در جهت نيازهاي جنگ به كار گيرند. از مردم عزيز ايران و نيروهاي نظامي و انتظامي مي خواهم تا با صبر و شكيبايي انقلابي و با قدرت و استقامت در مقابل توطئه هاي استكبار جهاني ايستادگي نمايند، و مطمئن باشند كه پيروزي از آن صابران است. جهان امروز غرق در نامردميها و حيله هاست، و شما ياران اسلام در اوج قداست و شرافت مي باشيد. من به همة شما دعا مي كنم، خداوند يار و پشتيبان مبارزان راه خدا باد. توفيق جنابعالي را از خداي متعال مسئلت دارم. والسلام عليكم و رحمه الله. روح الله الموسوي الخميني(8) آيت الله هاشمي رفسنجاني در نقش جانشيني فرماندهي كل قوا، با پشتوانه اي مستحكم از حضور در ميادين رزم و با شناخت كامل از نيازها و احاطه به روش هاي كاربردي، به تدبير و برنامه ريزي پرداخت و كارنامه اي درخشان از مديريت ها و عملكردهاي محوري و مؤثر و تعيين كننده بر جا نهاد. *پاورقي ها: 1- پيام تاريخي امام خميني به روحانيت، 3/12/67، صحيفه امام، ج21، ص 273 2- صحيفه امام، ج21، ص273 3- همان مدرك 4- همان مدرك، ص275 5- همان مدرك، ص 277 و 278، 279 تا 282 6- همان مدرك ص 215 و 276 7- همان مدرك، ص293 8- همان مدرك، ص56 و 57 * اگر ديديم كه روح جهاد و نبرد در پيكرها دميده شد و شور جهاد و عشق به شهادت در سر و جان ها تحول و تحرك به وجود آورد، جز در پرتو نقش ارزنده علماي انقلابي و مبارز و جز با حضور آنان در ميادين رزم، اين شور و اشتياق به وجود نمي آمد * رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي در مسئوليت رياست جمهوري، در نامه اي به محضر حضرت امام خميني پيشنهاد داد تنها كسي كه مي تواند در مسئوليت جانشيني فرماندهي كل قوا به مديريت و برنامه ريزي بپردازد و در شرايط حساس و دوره سخت جنگ و دفاع از دين و كشور نقش راهبردي ايفا كند، آيت الله هاشمي رفسنجاني است * آيت الله هاشمي رفسنجاني با پشتوانه اي مستحكم از حضور در ميادين رزم و با شناخت كا مل از نيازها و احاطه به روش هاي كاربردي به تدبير و فرماندهي پرداخت و كارنامه اي درخشان از مديريت ها و عملكردهاي محوري و تعيين كننده برجا نهاد. * منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، سه شنبه 6 اسفند 1392