Index
89176رکورد در مدت زمان 2.761ثانیه
عبارت مورد جستجو :
این دستگاه تراش سه هزار و 500 کیلوگرم وزن و شش متر طول دارد و 710 میلی متر قطر کارگیر تا روی بستر 450 میلی متر عرض بستر 960 میلی متر قطر کارگیر داخلی شیار و مقطع ابزار برشی 25 در 40 از مشخصات فنی آن به شمـار می رود...
  • تعداد رکوردها : 89176