Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 232655
تاریخ انتشار : 16 بهمن 1396 11:54
تعداد بازدید : 188

ایران جزو ۴ کشور اول دنیا در مبارزه با گرسنگی در ۳ دهه

ایران چهارمین کشور موفق دنیا در عرصه مبـارزه بـا گرسـنگی بـوده اسـت و طی سه دهه اخیر شاخص گرسنگی در ایران ۶۳درصد کم شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از شاخص های توسعه یافتگی کاهش نرخ مرگ ومیر کودکان است، ایران در زمینه کاهش نرخ مرگ ومیر کودکان در دوران بعد از انقلاب رشد چشمگیر داشته است. طی سالهای اخیر سازمان بهداشت جهانی دو بار از ایران به عنوان موفقترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ ومیر کودکان تقدیر کرده است.

بنابر آمارهای جهانی، نرخ مرگ ومیر کودکان زیر یک سال از 111 مورد در هر هزار تولد زنده در سال 1356 به 13.4 مورد از هر هزار تولد زنده در سال 1395 رسیده که به عبارتی بیش از 88 درصد کاهش یافته است.

از دیگر اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، به نصف رساندن آمار افرادی است که از گرسنگی رنـج می برند و مبنای آن سال 2015 نسبت به سال 1990 می باشد. هرساله فائو یـا سـازمان خواربـار و کشاورزی ملل متحد، داده هایی را درباره میزان کم غذایی منتشر می کند؛ یعنی درصدی از مردم یـک کشور که مقدار کالری بسیار کمی (کمتر از 1800 کالری در روز) مصرف می کنند. این نمـاگر بـرای محاسبه پیشرفت کشورها در رسیدن به یکی از مهمترین هدف های توسعه هزاره استفاده می شـود.

گزارش «شاخص جهانی گرسنگی»، نمـاگر کـم غـذایی فـائو را بـا نماگرهای لاغری، کوتاه قدی و مرگ ومیر در کودکـان زیـر 5 سـال ترکیـب مـی کنـد تـا اثـرات کم غذایی را بر کودکان که بسیار آسیب پذیر هستند و نقشی بسیار مهم برای آینده هر کشور دارنـد، نشان دهد. این شاخص، ماهیت چندبعدی گرسنگی را به نحو بهتری نشان می دهد. شاخص جهانی گرسنگی توسط مؤسسه تحقیقات بین المللی سیاسـت مواد غـذایی کـه در زمینـه پیشرفت در مبارزه با گرسنگی و سوءتغذیه و رژیم هـای غـذایی سـخت فعالیـت مـی کنـد، ابـداع شده است که وضعیت گرسنگی را در نقاط مختلف جهان مورد ارزیابی قرار می دهد، بینش هـایی را درباره عوامل ایجادکننده گرسنگی ارائـه داده و درجـه موفقیـت و ناکـامی کـشورها را در کـاهش گرسنگی برجسته می سازد.

هدف از تولید و انتشار شاخص جهانی گرسنگی این است که با ایجـاد آگاهی و درک تفاوت های کشوری و منطق های گرسنگی، باعث اقداماتی در جهت کاهش گرسـنگی شود؛ چرا که گرسنگی سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازد و خـود یکـی از موانـع توسـعه محسوب می شود. همچنین هزینه های سنگینی همچون تلفـات انـسانی را بـه کـشورهای مختلـف تحمیل می کند.

شاخص گرسنگی کشور ایران در سال 1990 معادل 18.5 بوده است که با تلاش و برنامه ریـزی در حوزه های مختلف، میزان این شاخص در سال 2015 بـه 6.8 رسـیده اسـت کـه موفقیـت بزرگـی محسوب می شود و ادامه این اقدامات، می تواند ایران را به کشور اول منطقه در زمینه این شـاخص و مؤلفه های تشکیل دهنده آن تبدیل نماید.

بر اساس آنچه در جدول زیر نمایان است، درصد جمعیت دچار سوءتغذیه در ایران از 5.1 درصد در سال 1990 به 3.2 درصد در سال 2015 کاهش یافته است. همچنین درصد شیوع لاغری در کودکان زیر 5 سال طی 25 سال گذشته نصف شده و از 8.3 درصد به 4 درصد رسید.

همچنین درصد شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر 5 سال از 26.7 درصد به 6.8 درصد کاهش یافت که بهبود قابل توجه در این شاخص را نشان می دهد. درصد وقوع مرگ ومیر در کودکان زیر 5 سال هم از 5.7 درصد به 1.7 درصد کاهش یافت.

لازم به ذکر است که ایران در زمره موفقترین کشورهایی است که توانسته است با گرسنگی مبـارزه نماید و در این زمینه به پیشرفت های قابل ملاحظـه ای رسـیده اسـت. بـر اسـاس گـزارش جهـانی گرسنگی در سال 2012 ایران چهارمین کشور موفق در عرصه مبـارزه بـا گرسـنگی بـوده اسـت و توانسته است در فاصله سالهای 2012-1990 کاهش 60درصدی را در شاخص گرسـنگی تجربـه نماید. کره شمالی نیز در این بازه زمانی به عنوان بیشترین پـسرفت در شـاخص گرسـنگی معرفـی شده است که میزان شاخص گرسنگی در این کشور 21 درصد افزایش یافته اسـت.

نمودار بالا بهترین و بدترین تجربیات کشورها را در زمینه مبارزه با شاخص گرسنگی طـی سـالهـای 2012-1990 نشان می دهد. بهترین تجربه در ایـن زمینـه متعلـق بـه کـشور ترکیـه (74 درصـد موفقیـت)، کویت (71 درصد موفقیت)، مکزیک (62 درصد موفقیـت) و ایـران (60 درصـد موفقیـت) و بـدترین تجربه ها متعلق به کشور کره شمالی (21 درصد پسرفت)، بروندی (17 درصد پسرفت)، سوازیلند (17 درصد پسرفت) و کومور (16 درصد پسرفت) می باشد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :