Index
89963رکورد در مدت زمان 2.511ثانیه
عبارت مورد جستجو :
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به دانش فنی جدید زوج شدن اکسیدانی متان و تبدیل به اتیلن دست یافت.
دستاوردهای انقلاب اسلامی و آسیب شناسی درونی آن
دستاوردهای بین المللی انقلاب اسلامی ایران در یکی از سال های اوج جنگ سرد تحقق یافت. قدرت های غرب و شرق با رهبری آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق، حتی در حفظ محدودترین مناطق نفوذ خود حساس بودند و اصولاً از کشورهای کوچک و متوسط برای تأمین منافع خود در راستای جنگ سرد استفاده می کردند.
گذری بر دستاوردهای انقلاب اسلامی و آسیب شناسی درونی آن
گذری بر دستاوردهای انقلاب اسلامی و آسیب شناسی درونی آن
حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا النعمانی: برای یک ملت هیچ هویتی واقعی تر از هویتی که در عرصه های جهاد، فداکاری و ایثار تجلّی می یابد، وجود ندارد. ملت مسلمان ایران هویت اسلامی خویش را در تمام چالش های شرافتمندانه اش، روشن تر از همه ی ملت های دیگر در ابراز آزادگی مبارزاتی خود به نمایش گذاشته است.
پیشرفت علوم اسلامی و اشتیاق جامعه مسلمانان، خصوصا مردم ایران، به آشنایی با معارف دینی در آن زمان، بزرگانی از حوزه را به این فکر انداخت که در آموزش‏های حوزه علمیه، ابعاد جدیدی بگشایند و حوزه را در ابعاد مختلف علوم انسانی و اجتماعی، وارد سازند. نخست یک نظام آموزشی جدید، در مدرسه منتظریه آن زمان (حقانی) با مدیریت آیت ‏اللّه‏ شهید قدّوسی و جمعی همچون شهید آیت ‏اللّه‏ بهشتی و آیت ‏اللّه‏ جنتی و آیت ‏اللّه‏ مصباح، راه ‏اندازی شد.
انقلاب اسلامی ایران به دلیل داشتن ماهیت اسلامی، انقلابی و مردمی، یکی از مهمترین رخدادهای قرن بیستم محسوب می شود. یکی از مهمترین ویژگیهای انقلاب اسلامی، برخورداری از پایگاه و جایگاه اسلامی و فقدان تقید فکری نسبت به مکاتب مطرح زمان خویش یعنی کاپیتالیسم و سوسیالیسم بود.
پیآمدها و دست آوردهای انقلاب اسلامی چه بود؟ در بهمن ماه 1357 خورشیدی، تحولی بزرگ و شگرف و از دیدگاه امام امت، «معجزه ی الهی» در تاریخ ایران و جهان اسلام و حتی جهان بشریت رخ داد که همه ی اندیشمندان و تحلیل گران علوم سیاسی، تاریخ نگاران و سیاست مداران دنیا را به شگفتی واداشت; زیرا هیچ یک از آنان، حتی سازمان هایی که به انبوه اطلاعات حسّاس و سرّی دسترسی داشتند، نتوانستند رخ دادن انقلاب اسلامی ایران را در چنین زمان و موقعیّت منطقه ای و در این شکل و ماهیّت، پیش بینی کنند.
در مجموع انقلاب اسلامی ایران موجب تحولاتی در فرهنگ و ساختار فکری جامعه و به طور اخص زنان گردید که جهشی باور نکردنی را در وضعیت ایشان پدید آورد. افزایش تعداد تحصیل کرده‏ ها، دانش ‏آموزان و دانشجویان، اساتید، هنرمندان، شاغلان و فعالان اقتصادی و اجتماعی، توجه خاص به وضعیت ‏حقوقی زنان و تصویب قوانین متناسب با وضعیت روز ایشان همانند قانون «تعیین مهریه به نرخ روز»، توجه به وضعیت اشتغال زنان و تصویب قوانین کار متناسب با شان مادری و همسرداری زنان، همچون استفاده از تعطیلات دوران زایمان، کار نیمه وقت، بازنشستگی پیش از موعد و ... از دستاوردهای انقلاب برای زنان بوده است،
  • تعداد رکوردها : 89963