Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 98983
تاریخ انتشار : 20 دی 1381 12:12
تعداد بازدید : 766

نگاهي گذرا به دستاوردهاي انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي ايران به دليل داشتن ماهيت اسلامي، انقلابي و مردمي، يكي از مهمترين رخدادهاي قرن بيستم محسوب مي شود. يكي از مهمترين ويژگيهاي انقلاب اسلامي، برخورداري از پايگاه و جايگاه اسلامي و فقدان تقيد فكري نسبت به مكاتب مطرح زمان خويش يعني كاپيتاليسم و سوسياليسم بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان؛
انقلاب اسلامي ايران به دليل داشتن ماهيت اسلامي، انقلابي و مردمي، يكي از مهمترين رخدادهاي قرن بيستم محسوب مي شود. يكي از مهمترين ويژگيهاي انقلاب اسلامي، برخورداري از پايگاه و جايگاه اسلامي و فقدان تقيد فكري نسبت به مكاتب مطرح زمان خويش يعني كاپيتاليسم و سوسياليسم بود.

انقلاب اسلامي ايران با اتكا به خدا و مكتب حياتبخش اسلام و بهره گيري از رهبري داهيانه و سيره سياسي امام امت(ره) به پيروزي رسيد و با هويتي مستقل و ضمن اعلام عدم وابستگي به قدرتهاي غربي و شرقي پا به عرصه ملي، منطقه اي و بين المللي گذارد. انقلاب اسلامي ايران توانست دستاوردهاي عظيمي در داخل كشور و در عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و نيز در عرصه منطقه اي و بين المللي به دست آورده، جاي خود را در ميان قلبهاي ملل محروم و مسلمان جهان باز كند و ام القراي جهان اسلامي را در ايران تثيبت نمايد.

*سياسي
1 ـ فروپاشي رژيم طاغوت و استقرار نظام جمهوري اسلامي:
اولين دستاورد انقلاب اسلامي ايران، فروپاشي رژيم ستمشاهي پهلوي و استقرار نظام جمهوري اسلامي به جاي آن بود.
انقلاب اسلامي توانست با رهبري امام راحل(ره) و حمايتهاي مردمي، رژيم مستبد پهلوي را كه با زور و از طريق كودتا به روي كارآمده بود ساقط كرده و نظام جمهوري اسلامي را كه هم ويژگي اسلامي داشت و هم دموكراتيك بود، در كشور مستقر نمايد.
اين نظام در 12 فروردين 1358 به دستور رهبر كبير انقلاب اسلامي به رفراندوم گذاشته شد و با رأي قاطع 2/98 درصدي مردم به تصويب رسيد.
 2ـ فروپاشي تز جدايي از سياست:
تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، حاكمان و سياستمداران ـ همگام با نظامهاي غربي ـ تز جدايي دين از سياست را تبليغ مي كردند. تز جدايي دين از سياست از آن رو از سوي نظام سمتشاهي تبليغ مي شد كه مردم را از دخالت در سرنوشت خود باز داشته و حكام مستبد و حاميان خارجي آنها با آسودگي خاطر به غارت و چپاول منابع و ثروتهاي مردم اين مرز بوم بپردازند. انقلاب اسلامي ايران با كشيدن خط بطلان بر تز جدايي دين از سياست، بر اساس تعاليم اسلامي، دخالت مردم در سرنوشتشان و امور سياسي را لازم دانسته و ديانت و سياست را بر اساس جمله معروف شهيد مدرس ـ كه سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ما ـ لازم و ملزم يكديدگر دانست.
3ـ استقلال:
يكي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي، استقلال در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و… بود. تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، حاكميت كشور چه در داخل و چه خارج از آن به معناي واقعي كلمه به رسميت شناخته نمي شد؛ چرا كه برنامه ها توسط اربابان خارجي رژيم ستمشاهي طراحي و تدوين شده و براي اجرا دراختيار رژيم قرار مي گرفت، بدون آنكه رژيم پهلوي خود دخالتي در تشخيص و تبيين آنها بر اساس مصالح و منافع ملي داشته باشد. به عبارت ديگر اين حاكميت بيگانگان بود كه در ايران رسميت داشت، نه حاكميت ايراني بر ايران. انقلاب اسلامي با پايان بخشيدن به حاكميت بيگانگان در امور داخلي كشور، استقلال در تصميم گيري و اجرا را در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و… به ارمغان آورده و دست اجانب و بيگانگان را براي هميشه از دخالت درامور داخلي ايران كوتاه كرد.
4ـ آزادي:
در طول حكومتهاي گذشته در ايران تا سال 1357 به خصوص در رژيم ستمشاهي پهلوي، آزادي مردم به عنوان يك نعمت خدادادي به رسميت شناخته نمي شد و ملت از آزادي عقيده، بيان، اظهار عقيده و نظر و… محروم بودند. جو خفقان در داخل كشور به هيچ كس اجازه اظهار نظر نمي داد و هرگونه عقيده و نظر مخالف به شدت سركوب مي شد. انقلاب اسلامي ايران با از ميان بردن جو خفقان و سركوب در كشور، نعمت آزادي را براي كشور به ارمغان آورده و مردم را از اين نعمت خدادادي برخوردار نمود.
5ـ مشاركت سياسي:
همان گونه كه قبلاً بيان شد، در رژيم ستمشاهي مردم محلي از اعراب نداشتند و نمي توانستند در سرنوشت خود دخالت كنند. رژيم سلطنتي با كودتا به روي كار آمده بود و مجالس مقننه شكلي فرمايشي داشت و اثري از مشاركت سياسي مردم به چشم نمي خورد. انقلاب اسلامي ايران با تغيير اين وضعيت، مردم را به نسبت به سرنوشتشان حساس كرده و آنها را به مشاركت سياسي فراخواند. كمتر از دو ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اصل نظام به همه پرسي گذارده شد و به فاصله كمي از آن انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديد. همه پرسي هايي كه همه نشان از مشاركت سياسي گسترده مردم داشت.

 *فرهنگي
1ـ استقرار ارزشهاي ديني و معنوي:
رژيم ستمشاهي در راستاي اهداف اربابان غربي خود به مبارزه با فرهنگ اسلامي و ارزشهاي ديني و معنوي مردم اين مرز و بوم پرداخته و سعي داشت فرهنگ منحط غربي را جايگزين فرهنگ اسلامي و ايراني نمايد. رژيم براي تحقق اين اهداف ابزارهاي مختلفي چون مطبوعات، سينما، تئاتر، موسيقي و... را به خدمت گرفته و آنها را به ابتذال سوق داده بود. انقلاب اسلامي با پيروزي خود به اين روند خطرناك پايان داده و فرهنگ اصيل اسلامي ـ ايراني و ارزشهاي والاي ديني و معنوي را در جامعه بسط و گسترش داد.
2ـ مبارزه با بي سوادي و افزايش ميزان سواد:
رژيم پهلوي علي رغم شعارهاي فريبنده خود، از رشد ميزان سواد و آگاهي عمومي مردم بيمناك بود و آن را در تقابل با منافع خود و اربابان غربي اش مي ديد، به همين دليل ميزان سواد و با سوادان و نيز آگاهي عمومي مردم در طول دوران حكومت پهلوي در سطح پاييني قرار داشت. پيروزي انقلاب اسلامي موجب شد كه دولتمردان مبارزه بابي سوادي و نيز افزايش ميزان سواد و آگاهي عمومي را در دستور كار خود قرار دهند. تأسيس نهضت سوادآموزي در سالهاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي ايران نيز در همين راستا صورت گرفت.
3ـ حاكميت قانون:
در دوران رژيم ستمشاهي پهلوي اگرچه مملكت داراي قانون اساسي و قوانين عادي بود، ولي رژيم مستبد پهلوي اجازه حاكميت قانون و قانونمندي را در كشور نمي داد و قانون در شخص اول مملكت و اطرافيان وي خلاصه مي شد. پيروزي انقلاب اسلامي با تكيه بر تعاليم اسلام، نويد برقراري حكومتي را در ايران داد كه حاكميت قانون در آن به رسميت شناخته شده بود. تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي و تصويب قانون اساسي در ماههاي اوليه پيروزي انقلاب نيز نشان از همين امر داشت.
4ـ توجه به منزلت واقعي زنان:
در دوران گذشته زنان از جايگاه واقعي خود برخوردار نبودند و به زن با ديدي ابزاري نگريسته مي شد. نگاهي كه برگرفته از فرهنگ منحط غربي بود. پيروزي انقلاب اسلامي با تغيير نگرش به زن مسلمان، زنان جامعه را متوجه جايگاه واقعي شان نموده و با تكيه بر مكتب والاي اسلامي، مقام و منزلت واقعي زنان را به آنان نماياند.

*اقتصادي
1ـ كاهش وابستگي به نفت و فروش ضابطه مند آن:
در دوران گذشته اقتصاد كشور وابستگي شديدي به نفت داشت و درآمد حاصله از فروش بدون ضابطه و ارزان نفت در راستاي سياست كشورهاي غربي و در رأس آنها آمريكا، صرف خريد روز افزون تسليحات نظامي مي شد تا ايران نقش خود را به عنوان ژاندارم منطقه به خوبي ايفا كند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سياست كشور به سوي كاهش وابستگي به نفت و فروش ضابطه مند آن درچارچوب اوپك متمايل گرديد.
2ـ اقتصاد بدون نفت:
وابستگي شديد به نفت و درآمدهاي نفتي در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، اجازه توجه و شكوفايي را به بخشهاي كشاورزي، صنعتي و توليدي نمي داد. پيروزي انقلاب اسلامي با تغيير اين سياست، در صدد كاهش وابستگي به نفت برآمده و در اين راستا، طرح اقتصاد بدون نفت در دستور كار دولت قرار گرفت.
3ـ كاهش وابستگي به خارج:
بر خلاف وابستگي شديد صنايع كشور به كشورهاي بيگانه و مستشاران و متخصصان خارجي در دوران رژيم ستمشاهي، پيروزي انقلاب اسلامي اين نويد را داد كه صنايع داخلي مي تواند بدون اتكا به كشورهاي بيگانه نيز به حيات و پيشرفت خود ادامه دهد.
4ـ خودكفايي:
وابستگي اقتصاد و صنايع كشور به دنياي خارج به خصوص كشورهاي غربي در رژيم پهلوي به حدي بود كه بسياري از مواد اوليه و محصولات ابتدايي صنعتي نيز از خارج وارد مي شد و در برخي از واحدهاي توليدي صنعتي داخل تنها به مونتاژ قطعات وارداتي بسنده مي گرديد. انقلاب اسلامي با دگرگون كردن اين سياست غلط، خودكفايي را به عنوان يك اصل مهم اقتصادي و صنعتي در دستور كار دولت قرار داد.
5ـ عدالت اجتماعي:
فاصله شديد طبقاتي در دوران گذشته به حدي بود كه در حالي كه تعداد معدودي كه بيشتر وابستگان به رژيم و درباريان بودند در ناز و تنعم بوده و به غارت و چپاول بيت المال مي پرداختند، تعداد زيادي از مردم در فقر و فلاكت به سر مي بردند.
پيروزي انقلاب اسلامي بر اساس تعاليم عاليه اسلام، عدالت اجتماعي را به عنوان يكي از مهمترين برنامه هاي خود براي كاهش فاصله طبقاتي ميان مردم اعلام كرد و اين نويد را داد كه مردم مي توانند در سايه عدالت اجتماعي، زندگي متوسط و شرافتمندانه اي را تجربه كنند. تأسيس بنياد مستضعفان و كميته امداد امام خميني(ره) در همين راستا صورت گرفت.

*نظامي
1ـ كاهش خريد تسليحات نظامي:
رژيم شاه در راستاي اهداف اربابان غربي خود و در رأس آنها آمريكا براي ايفاي نقش ژاندارمي درمنطقه خليج فارس به خريد روز افزون تسليحات نظامي از طريق درآمد حاصله از فروش نفت پرداخت.
خريد اين تسليحات در سالهاي دهه50 به بالاترين ميزان خود در طي سالهاي حكومت ستمشاهي رسيده بود. با پيروزي انقلاب اسلامي اين روند متوقف شده و خريد تسليحات نظامي فقط در چارچوب معين و در قالب دفاع مشروع صورت پذيرفت.
2ـ خودكفايي و كاهش وابستگي به غرب:
وابستگي ايران به كشورهاي غربي و آمريكا در زمينه تسليحات نظامي در رژيم پهلوي به حدي بود كه نه تنها ابتدايي ترين وسايل نظامي از غرب وارد مي شد، بلكه مستشاران نظامي فراواني نيز در ارتش مشغول كار بودند. با پيروزي انقلاب اسلامي روند كاهش وابستگي نظامي به غرب آغاز شده و با اخراج مستشاران نظامي بيگانه، خودكفايي نظامي در دستور كار ارتش و سپاه پاسداران قرار گرفت.
3ـ تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته انقلاب اسلامي:
با پيروزي انقلاب اسلامي، شرارتهاي عناصر ضدانقلاب و خودفروخته داخلي و توطئه هاي خارجي باعث شد كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته انقلاب اسلامي براي حفاظت و پاسداري از مرزهاي كشور و ارزشهاي اسلامي و انقلابي تأسيس گردد.

*جهان اسلام
1ـ اعاده هويت و بازگشت به خويشتن:
پيام انقلاب اسلامي به مسلمانان جهان، اعاده هويت و تشويق به بازگشت به ريشه هاي اصيل اسلامي بود. نگاهي به جنبشهاي اسلامي در جهان و برخورد قهرآميز با مسلمانان، حاكي از تأثير انديشه انقلاب اسلامي بر جهان اسلام است.
2ـ دميدن روح تازه در كالبد حركتهاي اسلامي:
انديشه و تفكر انقلاب اسلامي كه نشأت گرفته از مكتب حياتبخش اسلام و سيره سياسي امام (ره) بود، در كالبد حركتهاي اسلامي در جهان اسلام روح تازه اي دميد و موج اسلام گرايي در جهان اسلام، معادلات و نظم نوين جهاني را دستخوش تغيير و تحولات شگرفي نمود.
3ـ تأثير در كشورهاي همسايه، غربي و آفريقايي:
كشورهاي مصر، الجزيره، پاكستان، تركيه، سودان، فلسطين اشغالي، عراق و فليپين، تعدادي از سرزمينهاي اسلامي است كه شديداً تحت تأثير انقلاب اسلامي ايران قرار گرفت. برپايي دولت نظامي در الجزاير، تصفيه اسلام گرايان و اعمال سخت ترين شيوه هاي سركوب عليه مسلمانان مصري و بوسني هجوم سربازان آمريكايي به سومالي، تحريم اقتصادي سودان و... نمونه هايي از هراس غرب از توسعه اسلام گرايي در كشورهاي آفريقايي است.
4ـ تأثير در كشورهاي منطقه خاورميانه:
نگاهي كوتاه به قلب منطقه خاورميانه نشانگر اين واقعيت است كه قيام پر خروش مسلمانان فلسطيني، تنها نيروي تهاجمي علي سياستهاي توسعه طلبانه و ضد اسلامي رژيم صهيونيستي در فلسطين اشغالي محسوب مي شود.
5ـ تأثير در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز:
اسلام در كشورهاي اين حوزه پس از هفتاد سال تضعيف و سركوب دين و مذهب توسط اتحاد جماهير شوروي سابق، تجديد حيات يافته و مردم اين كشورها ضمن روي آوردن به اسلام، توجه خويش را معطوف انقلاب اسلامي نموده اند.

*ملتهاي غير مسلمان
1ـ بازگشت به آرمانهاي والاي ديني:
طي سالهاي اخير بارها از سوي صاحبنظران و مسئولان سياسي و مذهبي جهان غرب به اين نكته تأكيد شده است كه دور ماندن جامعه از احكام ديني باعث رواج فساد و بي نظمي در جوامع غربي شده و تنها راه نجات از اين منجلاب فساد و تباهي ، بازگشت به آرمانهاي والاي ديني است. گسترش اين انديشه را مي توان يكي از مهمترين تأثيرات انقلاب اسلامي در كشورهاي غير مسلمان دانست.
2ـ موج اسلام خواهي:
انقلاب اسلامي ايران موج جديد و فراگيري از تفكر اسلامي در جهان غرب به وجود آورد. اين موج فراگير كه كانون هاي قدرت و ثروت را در جهان غرب تهديد مي كند، كشورهاي غربي را به مقابله و مبارزه با آن وا داشته است.
3ـ به هم زدن نظام دوقطبي و نظم جهاني:
پيروزي انقلاب اسلامي ايران با به هم ريختن نظام دوقطبي و نظم جهاني، معادلات ابرقدرتها و كشورهاي بزرگ غربي را در مناطق مختلف جهان به ويژه منطقه خاورميانه و خليج فارس به هم زد.
4ـ ظهور تمدن نوين اسلامي:
پيروزي انقلاب اسلامي ايران با نويد دادن ظهور تمدن نوين اسلامي در سطح جهان، كشورهاي بزرگ غربي و در رأس آنها آمريكا را به تأمل و تكاپو براي مقابله با اين تمدن واداشت.
5ـ تحت الشعاع قرار دادن جنگ سرد:
پيروزي انقلاب اسلامي ايران توانست جنگ سرد ميان دو ابرقدرت آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سابق را كه از مدتها پيش آغاز شده بود، تحت الشعاع قرار دهد.
6ـ ظهور سياست نه شرقي و نه غربي در جهان:
پيروزي انقلاب اسلامي ايران سياست جديدي را در عرصه بين المللي مطرح كرد كه عبارت از سياست نه شرقي و نه غربي بود.
اين سياست كه براي اولين بار در سطح جهان مطرح مي شد، نويد استراتژي جديدي را مي داد كه كشوري بر پايه تعاليم اسلامي و در كنار حفظ استقلال خود، روابط خود با ساير كشورها را بر اساس يك اصل جديد پايه ريزي و اجرا نمايد.
اصلي كه قرار بود براي اولين بار در سطح جهان توسط يك كشور مستقل تجربه شود.