دنیای اسلام در برابر قضیه ی فلسطین مسئول است

دنیای اسلام در برابر قضیه ی فلسطین مسئول است

رهبر معظم انقلاب اسلامی: دنیای اسلام یکسره در برابر قضیه ی فلسطین، مسئول و دارای تکلیف دینی است. عقل سیاسی و تجربه های حکمرانی هم این حکم شرعی را تأیید و بر آن تأکید می کند.

امروز نخبگان متدین و انقلابی دارای تجربه های فراوان هستند

امروز نخبگان متدین و انقلابی دارای تجربه های فراوان هستند

امروز نخبگان متدین و انقلابی کشور دارای تجربه های فراوان هستند و می توانند با تولید فکر و ابتکار، زمینه ساز تحول و همچنین مواجهه صحیح با مسائل جدید همچون فضای مجازی باشند.

ایران غنی سازی ۶۰ درصدی را آغاز می کند

ایران غنی سازی ۶۰ درصدی را آغاز می کند

معاون سیاسی وزارت امور خارجه از آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی خبر داد.

گزارش تصویری / 1

گالری عکس