امام احساس حقارت ملی را به احساس عزت ملی تبدیل کرد.

امام احساس حقارت ملی را به احساس عزت ملی تبدیل کرد.

اصلاً به ذهن مردم خطور نمی کرد که بتوانند غلبه کنند بر اراده ی صاحبان اراده های تلخ و خطرناک. احساس حقارت می کردند، احساس توانایی نمی کردند؛ امام این را تبدیل کرد به احساس عزّت، احساس اعتماد به نفْس

تولید ۲۴ میلیونی محصولات باغبانی در کشور

تولید ۲۴ میلیونی محصولات باغبانی در کشور

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تولید ۲۴ میلیونی محصولات باغبانی در کشور خبر داد.

ورود ایران به کلوپ نخبگان ناوگان زیردریایی  بدون سرنشین

ورود ایران به کلوپ نخبگان ناوگان زیردریایی بدون سرنشین

نشریه آمریکایی فوربس: ایران به باشگاه نخبگان ناوگان زیر دریایی های بدون سرنشین که تا کنون در اختیار آمریکا و انگلیس قرار داشت، پیوست.

گزارش تصویری / 1

گالری عکس