ایران اسلامی رکورددار رشد نوآوری در جهان

ایران اسلامی رکورددار رشد نوآوری در جهان

معاون علمی و فناوری رییس جمهور: ایران سریع ترین رشد نوآوری جهان را به خود اختصاص داده است.

آمریکا در بعد سیاسی شکست خورده است

آمریکا در بعد سیاسی شکست خورده است

از لحاظ سیاسی در این چند ماه، آمریکا در برابر ما شکست خورده است چراکه هیچکس در دنیا به جز چند کشور محدود در برابر تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، اقدام او را تائید نکرد.

ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد

ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد

ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد و دشمنان می دانند بدون حضور ایران حل مشکلات سیاسی و امنیتی منطقه امکان پذیر نیست.

ناوشکن جماران

گالری عکس