ارتقای 29 پله ای ایران در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون»

ارتقای 29 پله ای ایران در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون»

بانک جهانی در آخرین گزارش سهولت انجام کسب وکار (DB2019) از بهبود ۲۹ پله ای رتبه کشورمان در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» خبر داد.

 جهش ۴۵ پله ای شاخص سهولت تجارت فرامرزی ایران

جهش ۴۵ پله ای شاخص سهولت تجارت فرامرزی ایران

بانک جهانی در تازه ترین گزارش doing business ۲۰۱۹ از جهش ۴۵ پله ای شاخص سهولت تجارت فرامرزی ایران خبر داد.

قدرت نرم آمریکا در ضعیف ترین موقعیت ممکن قرار دارد

قدرت نرم آمریکا در ضعیف ترین موقعیت ممکن قرار دارد

رهبر انقلاب: قدرت نرم آمریکا به معنای «اقناع و قبولاندن نظر خود به کشورهای دیگر» اکنون در ضعیف ترین موقعیت ممکن قرار دارد

ناوشکن جماران

گالری عکس