Index
90189رکورد در مدت زمان 6.864ثانیه
عبارت مورد جستجو :
دانشمندان هسته ای ایرانی در یک جهش بزرگ علمی در راستای رسیدن به قله های رفیع خودکفایی , به چرخه تولید سوخت هسته ای دست یافتند...
با تلاش چشمگیر محققان و دانشمندان جوان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی , جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی جوش هسته ای دست یافت..
  • تعداد رکوردها : 90189