Index
90166رکورد در مدت زمان 3.597ثانیه
عبارت مورد جستجو :
سیداصلان مرتضایی
دکتر محمد رضا مرندی
ما شعارمان را از تولید بر مبنای توان، به تولید بر مبنای نیاز تبدیل کردیم. یعنی هر آن چه را که توان داریم نباید تولید کنیم، بلکه هر چه را که نیاز داریم، باید تولید کنیم...
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به دانش فنی جدید زوج شدن اکسیدانی متان و تبدیل به اتیلن دست یافت.
دستاوردهای انقلاب اسلامی و آسیب شناسی درونی آن
دستاوردهای بین المللی انقلاب اسلامی ایران در یکی از سال های اوج جنگ سرد تحقق یافت. قدرت های غرب و شرق با رهبری آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق، حتی در حفظ محدودترین مناطق نفوذ خود حساس بودند و اصولاً از کشورهای کوچک و متوسط برای تأمین منافع خود در راستای جنگ سرد استفاده می کردند.
گذری بر دستاوردهای انقلاب اسلامی و آسیب شناسی درونی آن
گذری بر دستاوردهای انقلاب اسلامی و آسیب شناسی درونی آن
حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا النعمانی: برای یک ملت هیچ هویتی واقعی تر از هویتی که در عرصه های جهاد، فداکاری و ایثار تجلّی می یابد، وجود ندارد. ملت مسلمان ایران هویت اسلامی خویش را در تمام چالش های شرافتمندانه اش، روشن تر از همه ی ملت های دیگر در ابراز آزادگی مبارزاتی خود به نمایش گذاشته است.
پیشرفت علوم اسلامی و اشتیاق جامعه مسلمانان، خصوصا مردم ایران، به آشنایی با معارف دینی در آن زمان، بزرگانی از حوزه را به این فکر انداخت که در آموزش‏های حوزه علمیه، ابعاد جدیدی بگشایند و حوزه را در ابعاد مختلف علوم انسانی و اجتماعی، وارد سازند. نخست یک نظام آموزشی جدید، در مدرسه منتظریه آن زمان (حقانی) با مدیریت آیت ‏اللّه‏ شهید قدّوسی و جمعی همچون شهید آیت ‏اللّه‏ بهشتی و آیت ‏اللّه‏ جنتی و آیت ‏اللّه‏ مصباح، راه ‏اندازی شد.
  • تعداد رکوردها : 90166