Index
89436رکورد در مدت زمان 2.870ثانیه
عبارت مورد جستجو :
بانک جهانی در تازه ترین گزارش های خود از وضعیت مبارزه بافقر در جهان، ایران را یکی از موفق ترین کشورهای منطقه خاورمیانه در زمینه مبارزه با فقر اعلام کرد...
مخترع آبیکی با ارائه اختراعاتی در زمینه خودرو , مدال نقره , جایزه فدرال مالکیت فکری و دیپلم افتخار جشنواره مخترعان در کشور روسیه را به خود اختصاص داد...
پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در تحقیقات خود برای تشخیص بافت های سرطانی از آنزیم های دارای خاصیت نورافشانی جداسازی شده از گونه ای کرم « شب تاب » استفاده می کنند...
  • تعداد رکوردها : 89436