Index
90166رکورد در مدت زمان 7.959ثانیه
عبارت مورد جستجو :
بهرام امیر احمدیان، مرتضی کلاهدوزان
بهرام امیر احمدیان، مرتضی کلاهدوزان
سد کوثر 11 آبان 1384 0:0
بهرام امیر احمدیان، مرتضی کلاهدوزان
سد کارون 3 20 مرداد 1384 8:57
سد کارون 3 نماد برجسته توانمندی متخصصان داخلی است و دستیابی به این سطح از تخصص و تجربه، به عنوان سرمایه با ارزش انسانی اهمیت دارد. ارزیابی اولیه در مورد احداث این سد این بود که فقط پیمانکاران بزرگ بین المللی توان اجرای چنین طرح عظیمی را دارند و اکنون اجرای موفقیت آمیز این مراحل توسط متخصصان ایرانی موجب افتخار و غرور است.
بهرام امیر احمدیان، مرتضی کلاهدوزان
آرش کریم بیگی
گفت و گو با دکتر ایرج فاضل
گفت و گو با مهندس محمدرضا سعیدی
گفت و گو با دکتر محمدخوانساری
  • تعداد رکوردها : 90166