Index
90166رکورد در مدت زمان 4.754ثانیه
عبارت مورد جستجو :
سیمای سازندگی - 6 6 شهریور 1376 0:0
روایتی از هشت سال سازندگی
سیمای سازندگی - 5 5 شهریور 1376 0:0
روایتی از هشت سال سازندگی
سیمای سازندگی - 4 4 شهریور 1376 0:0
روایتی از هشت سال سازندگی
سیمای سازندگی - 3 3 شهریور 1376 0:0
روایتی از هشت سال سازندگی
سیمای سازندگی - 2 2 شهریور 1376 0:0
روایتی از هشت سال سازندگی
سیمای سازندگی - 1 1 شهریور 1376 15:15
موضوع اصلی این نوشته تجزیه و تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران از دیدگاه سازندگی است.
گفت و گو با آیة‏الله مکارم شیرازی
دستاوردهای انقلاب 1 شهریور 1374 9:49
آیا استقلال، کم موهبتی است؟ کدام یک از کشورهای جهان سوم; بیش از جمهوری اسلامی، از استقلال سیاسی برخوردارند؟ اکنون در این کشور، عرصه آزادی قلم و بیان به میزانی است که اساسی ‏ترین ثمره انقلاب و یادگار جاودانه حضرت امام; یعنی تئوری ولایت فقیه، مورد نقد و تعرض شدید مخالفان قرار می‏گیرد، دفاع مقدس، عدالت اجتماعی و دهها شعار محوری انقلاب مورد سؤال واقع می‏شوند و تقریر کنندگان اندیشه‏ های نظریه پردازان امپریالیسم مانند کارل ریموند پویر، در دانشگاه های کشور، آزادانه به تبلیغ جدایی دین از سیاست، اخلاق، اقتصاد و هنر می‏پردازند و گاه پاره‏ای از گروهکهای سیاسی، تندترین بیانیه‏ها را علیه دولت - در حال جنگ اقتصادی - منتشر می‏کنند، کدام یک از کشورها چنین فضایی را گشوده ‏اند؟
این شناور لندینگ کرافت قادر به جابجایی 61 کانتینر استاندارد و یک هزار و 300 تن بار سوخت و یا آب می باشد...
این بانک با هدف پاسخ گویی به نیاز مراکز علمی، تحقیقاتی، آموزشی و درمانی کشور به رده های سلولی انسانی و حیوانی تاسیس شده است...
  • تعداد رکوردها : 90166