Index
88213رکورد در مدت زمان 13.80ثانیه
عبارت مورد جستجو :
علی کریمی زارچی سازنده این طرح گفت: این سیستم هوشمند دارای یک شبیه ساز الکترومکانیکی است و قابلیت آن را دارد که با اندازه گیری شتاب منفی خودرو در هنگام ترمزهای ناگهانی آن را محاسبه کند و با نمایش بر روی نسل جدید از چراغ های خطر سوم , خودروهای پشت سر خود را از شدت ترمز خود آگاه کرده و با عکس العمل سریع , خودرو پشتی را مطلع کند و از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کند...
دکتر فائزه فرزانه , دکترای شیمی معدنی و معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا(س ) گفت: نانو لوله های کربنی برای اولین بار در سال 1991 توسط یک ساخته شد. نانولوله ها شامل دو نوع نانولوله های IJIMA دانشمند ژاپنی به نام تک جداره و چند جداره می باشند...
برای نخستین بار در خاورمیانه وزارت دفاع موفق شد (لباس NBC ضدتشعشعات هسته ای , شیمیایی و میکروبی )را طراحی و تولید کند...
  • تعداد رکوردها : 88213