Index
89805رکورد در مدت زمان 11.77ثانیه
عبارت مورد جستجو :
در پایان هشتمین دوره مسابقات کوراش امیر تیمور ازبکستان، تیم میزبان قهرمان شد و ایران بر سکوی دوم ایستاد...
چو سوآ لک گفت: جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر در زمینه بهداشت و درمان پیشرفت های چشمگیری داشته است که همین امر نیز باعث شده تا این کشور به مرجعی برای پزشکان و پژوهشگران پژشکی کشورهای دیگر تبدیل شود...
علی قنبری گفت: این شرکت 3 برابر نیاز کشور به شمش روی را تامین می کند و کشورمان کاملا از این لحاظ به خودکفایی رسیده است...
  • تعداد رکوردها : 89805