Index
   
  اولین ها (3) اولین بانک خون بند ناف ایران

  تاریخ ثبت آلبوم : 17 اسفند 1397 22:9

  تعداد بازدید : 569

  کلید واژه : بانک خون بند ناف، اولین ها

  توضیحات : اولین ها اشاره به پیشرفت های ایران دارد که برای اولین بار در تاریخ ایران اتفاق افتاده است که همه آنها در همین 4 دهه گذشته و بعد از انقلاب رخ داده است.

  فایلهای مرتبط