Index
   
  جشن تولدی که شگفتی ساز شد

  تاریخ ثبت آلبوم : 22 بهمن 1398 23:7

  تعداد بازدید : 22

  کلید واژه :

  توضیحات : روایت خبرنگاران از خبرسازان امروز شنیدنی است. حماسه حضور در جشن تولد تاریخ ساز امروز را خالقان آن شیواتر توصیف کردند.

  فایلهای مرتبط