Index
   
  جراحی نادر تومور نخاع گردن در شیراز

  تاریخ ثبت آلبوم : 27 خرداد 1399 23:59

  تعداد بازدید : 97

  کلید واژه :

  توضیحات : جراحی نادر تومور نخاع گردن برای اولین بار در شیراز با موفقیت انجام شد.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط