Index
   
  تولید بذر گوجه هیبریدی نخستین بار در کشور

  تاریخ ثبت آلبوم : 25 شهریور 1399 22:43

  تعداد بازدید : 24

  کلید واژه :

  توضیحات : پژوهشگران وزارت جهاد کشاورزی با کمک دانشگاه تهران موفق به تولید بذر گوجه هیبریدی برای نخستین بار در کشور شدند.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط