Index
ورود کاربر
3668رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
ظرفیت تولید زنجیره فولاد کشور تا قبل از سال 92 حدود 120 میلیون تن و بسیار نامتوازن ظرفیت تولید زنجیره فولاد به 200 میلیون تن رسید تر شده است، بیان کرد: چندین طرح با ظرفیت 110 میلیون تن در این زمینه تعریف و آغاز شده که تا کنون 40 درصد پیشرفت کار
شهرستان جنوبی استان 10 هزار و 350 تن گندم به ارزش  13 میلیاردو 455 میلیون تومان خریداری کرده اند
گفت: در این روش، ترکیبی از ازون، پروکائین و ویتامین ب 12 و مواد دیگر به بافت آسیب دیده زانو تزریق می شود و باعث
محصول خرمای خوزستان به 11 کشور صادر می شود. خرمای خوزستان راهی 11 کشور از بین رفته است.در سال های اخیر، آبادان با 15 درصد، خرمشهر با 15 درصد و شادگان با 20 درصد کاهش سطح زیرکشت خرما
  • تعداد مطالب : 3668