Index
ورود کاربر
534رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
شده، نشان از حضور 6 دانشگاه ایران در بین دانشگاه های برتر دنیا دارد. حضور 6 دانشگاه ایران در بین برترین های دنیا های مورد بررسی خود را از 200 دانشگاه در سال 2017 به 250 دانشگاه در سال 2018 افزایش داده و سهم ایران از دانشگاه
با صنعت را دارد و فقط در کشور دو دانشگاه شریف و تهران هستند که فارغ التحصیلان آنان بلافاصله وارد بازار کار شده اند. دانشگاه شریف رتبه ۳۸ ارتباط با صنعت در رتبه بندی تایمز را دارد با صنعت را دارد و فقط در کشور دو دانشگاه شریف و تهران هستند که فارغ التحصیلان آنان بلافاصله وارد بازار کار شده اند.
کاربردی شدن دستگاه آزمایشگاهی ساخت داخل در 7 دانشگاه کشور .تاکنون این دستگاه برای دانشگاه های ارومیه، بیرجند، تبریز، تهران (پردیس کرج)، ساری، فردوسی مشهد، محقق اردبیلی و مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی در این پایگاه به 111 جهان ارتقاء پیدا کرده است. صعود 13 پله ای دانشگاه آزاد در ESI استنادی ESI، رتبه دانشگاه آزاد اسلامی در این پایگاه از دوازدهم ماه می 2018 به 111 جهان ارتقاء پیدا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در تازه ترین نظام رتبه بندی لایدن 2018 با ۲۶ پله صعود دوازدهمین دانشگاه ایرانی در جمع۹۳۸ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت را داشته است.»دهقانی ادامه داد: «سال ۲۰۱۸ دانشگاه های تهران، امیرکبیر، پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی
دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد این دانشگاه بنا بر آخرین رده بندی «نظام ارزیابی لایدن» در سال 2018 دانشگاه فردوسی در زمره 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت 2017 به رتبه 478 در سال جاری میلادی و در سطح داخلی نیز رتبه آن از چهارمین دانشگاه جامع ایران به رتبه
سرپرست ISC گفت: نظام رتبه بندی لایدن، نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا در سال ۲۰۱۸ میلادی حضور ۲۳ دانشگاه از ایران در فهرست "لایدن" داد: در سال ۲۰۱۸ دانشگاه های تهران، امیرکبیر، پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت
محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برای نخستین بار در کشور توانست با استفاده از دو فناوری نانوپزشکی و نانوایمنی دانشگاه تهران در آذر ۹۶ به صورت مقاله پژوهشی ارائه و در قالب مقاله آی اس
فناوری شرکت توانیر و دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران طراحی و ساخته شد. ای این دفتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران طراحی و ساخته شد.هدف اصلی از اجرای این طرح تحقیقاتی شبیه
برای سال ۲۰۱۶ دانشگاه شاخص اچ تعداد مقاله آزاد اسلامی ۲۰ ۲۰۲۹ تهران ۱۴ ۶۰۳ امیرکبیر ۹ ۴۵۶ صنعتی امیرکبیر ۱۲
  • تعداد مطالب : 534