Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 233030
تاریخ انتشار : 21 بهمن 1396 16:7
تعداد بازدید : 151

تولید علم ایرانی چهار دهه پس از انقلاب کجا ایستاد

چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران می گذرد و جمهوری اسلامی ایران موفق شده است در سال ۱۳۹۶ به رتبه شانزدهم تولید علم دنیا برسد و سهم ۰.۶۷ درصدی از دنیا کسب کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نقل از خبرنگار مهر، ایران در ۸ دهه قبل از انقلاب اسلامی ۰.۰۳ درصد (سه صدم درصد) از علم دنیا را تولید می کرد، اما در ۴ دهه بعد از انقلاب اسلامی، سهم جمهوری اسلامی ایران از علم دنیا به ۰.۶۷ درصد (۶۷ دهم درصد) رسیده است، یعنی در این ۴ دهه سهم ایران از علم دنیا ۲۲ برابر ۸ دهه قبل از انقلاب اسلامی بوده است.

نتایجی که با بررسی پایگاه استنادی ISI بدست آمده است نشان می دهد در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۶ دنیا را در اختیار داریم در حالیکه در سال ۱۹۷۰ یا ۱۳۴۹ رتبه تولید علم کشور ۶۵ بود.

از سال ۱۲۷۹ تا ۱۳۴۴ شمسی هجری تعداد ۴.۰۵۶.۶۹۷ مدرک در دنیا تولید شده بود که تعداد ۸ مدرک آن متعلق به ایران بود.

در ۸ دهه قبل از انقلاب در سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) تعداد ۱۱.۰۱۶.۵۴۴ در دنیا تولید شده بود که از این تعداد ۳.۱۹۹ مدرک آن مربوط به کشور ایران بود. بنابراین ۰.۰۳ درصد از کل تولید علم دنیا متعلق به ایران بود.

در ۴ دهه بعد از انقلاب اسلامی در سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۸ در دنیا میزان تولید علم دنیا به ۵۷.۱۰۲.۳۵۴ مورد رسیده است که از این میان تعداد ۳۷۹.۸۵۸ مورد آن مربوط به ایران است، بنابراین سهم ایران از کل علم دنیا در این دوران به ۰.۶۷ درصد رسیده است.

جدول ۱۲ دهه کمیت تولید علم

سال تولید علممیزان تولید علم دنیامیزن تولید علم ایرانسهم ایران از تولید علم دنیا
۱۹۰۰    ۱۵۹۹۲    ۰    صفر درصد
۱۹۰۱    ۱۷۵۰۶    ۰صفر درصد
۱۹۰۲    ۱۸۰۷۵    ۰صفر درصد
۱۹۰۳    ۱۶۵۵۵    ۰صفر درصد
۱۹۰۴    ۱۹۳۱۸    ۰صفر درصد
۱۹۰۵    ۱۸۴۸۶    ۰صفر درصد
۱۹۰۶    ۱۷۶۸۷    ۰صفر درصد
۱۹۰۷    ۱۹۴۹۶    ۰صفر درصد
۱۹۰۸    ۲۰۸۴۷    ۰صفر درصد
۱۹۰۹    ۲۱۷۰۱    ۰صفر درصد
۱۹۱۰    ۲۰۷۸۰    ۰صفر درصد
۱۹۱۱    ۲۰۵۰۴    ۰صفر درصد
۱۹۱۲    ۲۲۶۸۸    ۰صفر درصد
۱۹۱۳    ۲۲۸۶۴    ۰صفر درصد
۱۹۱۴    ۲۱۱۹۰۰صفر درصد
۱۹۱۵    ۱۸۸۷۸    ۰صفر درصد
۱۹۱۶    ۱۹۵۷۲    ۰صفر درصد
۱۹۱۷    ۱۸۲۶۳    ۰صفر درصد
۱۹۱۸    ۱۶۴۹۹    ۰صفر درصد
۱۹۱۹    ۱۸۵۴۲    ۰صفر درصد
۱۹۲۰    ۲۲۹۵۰    ۰صفر درصد
۱۹۲۱    ۲۵۳۸۱    ۰صفر درصد
۱۹۲۲    ۲۵۸۲۰    ۰صفر درصد
۱۹۲۳    ۲۹۵۹۷    ۰صفر درصد
۱۹۲۴    ۳۱۷۵۳    ۰صفر درصد
۱۹۲۵    ۳۲۷۲۸    ۰صفر درصد
۱۹۲۶    ۳۲۶۲۳    ۰صفر درصد
۱۹۲۷    ۳۵۶۶۹    ۰صفر درصد
۱۹۲۸    ۳۹۰۰۰    ۰صفر درصد
۱۹۲۹    ۳۹۱۹۱    ۰صفر درصد
۱۹۳۰    ۴۲۹۹۸    ۰صفر درصد
۱۹۳۱    ۴۲۰۷۰    ۱۰.۰۰۲ درصد
۱۹۳۲    ۴۳۴۴۱    ۰صفر درصد
۱۹۳۳    ۴۳۷۰۳    ۰۰.۰۰۲ درصد
۱۹۳۴    ۴۴۴۰۰    ۰صفر درصد
۱۹۳۵    ۴۴۶۰۳    ۱۰.۰۰۲ درصد
۱۹۳۶    ۴۶۹۱۵    ۱۰.۰۰۲ درصد
۱۹۳۷    ۴۶۰۸۷    ۰صفر درصد
۱۹۳۸    ۴۶۸۷۰    ۰صفر درصد
۱۹۳۹    ۴۵۴۷۵    ۱۰.۰۰۲ درصد
۱۹۴۰    ۴۱۰۷۶    ۱۰.۰۰۲ درصد
۱۹۴۱    ۴۱۰۰۸    ۱۰.۰۰۲ درصد
۱۹۴۲    ۳۷۷۷۴    ۰صفر درصد
۱۹۴۳    ۳۴۸۳۴    ۰صفر درصد
۱۹۴۴    ۳۲۱۱۳    ۰صفر درصد
۱۹۴۵    ۵۱۵۲۶    ۰صفر درصد
۱۹۴۶    ۶۱۶۶۴    ۰صفر درصد
۱۹۴۷    ۷۲۷۵۱    ۰صفر درصد
۱۹۴۸    ۸۱۸۰۹    ۰صفر درصد
۱۹۴۹    ۹۰۷۴۸    ۰صفر درصد
۱۹۵۰    ۹۷۵۲۹    ۰صفر درصد
۱۹۵۱    ۱۰۲۴۷۶    ۰صفر درصد
۱۹۵۲    ۱۰۶۶۷۴    ۱۰.۰۰۱ درصد
۱۹۵۳    ۱۰۸۵۱۵    ۰صفر درصد
۱۹۵۴    ۱۱۳۹۵۰    ۰صفر درصد
۱۹۵۵    ۱۰۰۳۴۶    ۰صفر درصد
۱۹۵۶    ۱۱۵۶۷۰    ۰صفر درصد
۱۹۵۷    ۱۲۲۸۸۰    ۰صفر درصد
۱۹۵۸    ۱۳۳۸۴۹    ۰صفر درصد
۱۹۵۹    ۱۳۷۴۲۴    ۰صفر درصد

ادامه جدول ۱۲ دهه کمیت تولید علم

سال تولید علممیزان تولید علم دنیامیزن تولید علم ایرانسهم ایران از تولید علم دنیا
۱۹۶۰    ۱۵۱۸۶۲    ۰صفر درصد
۱۹۶۱    ۱۷۹۲۶۷    ۰صفر درصد
۱۹۶۲    ۱۸۸۰۹۶    ۰صفر درصد
۱۹۶۳    ۱۹۶۰۷۵    ۰صفر درصد
۱۹۶۴    ۲۲۱۳۰۳    ۰صفر درصد
۱۹۶۵    ۲۸۸۷۶۱    ۰صفر درصد
۱۹۶۶    ۳۲۷۱۹۸    ۴۰.۰۰۱ درصد
۱۹۶۷    ۳۴۹۳۶۴    ۱۰۰.۰۰۳ درصد
۱۹۶۸    ۳۶۴۸۹۱    ۵۰.۰۰۱ درصد
۱۹۶۹    ۳۹۹۴۱۱    ۷۰.۰۰۲ درصد
۱۹۷۰    ۴۰۵۸۰۰    ۹۰.۰۰۲
رتبه ۶۵ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۷۰
۱۹۷۱    ۴۲۰۲۲۶    ۱۳۰.۰۰۳ درصد
۱۹۷۲    ۴۴۸۷۵۱    ۳۹    ۰.۰۰۹ درصد
۱۹۷۳    ۴۵۹۰۸۲    ۲۴۱    ۰.۰۵۲ درصد
۱۹۷۴    ۴۹۵۴۴۲    ۲۸۴    ۰.۰۵۷ درصد
۱۹۷۵    ۵۶۶۳۷۸    ۳۷۰    ۰.۰۶۵ درصد
۱۹۷۶    ۶۰۶۶۸۰    ۴۵۹    ۰.۰۷۶ درصد
۱۹۷۷    ۶۸۳۷۷۰    ۵۸۳    ۰.۰۸۵ درصد
۱۹۷۸    ۷۰۳۹۵۹    ۶۶۹    ۰.۰۹۵ درصد
۱۹۷۹    ۷۲۸۸۹۵    ۴۹۸    ۰.۰۶۸ درصد
رتبه ۴۴ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۷۹
سهم ۰.۰۳ درصدی ایران از تولید علم دنیا در سال های ۱۹۰۰-۱۹۷۹
۱۹۸۰    ۷۴۹۴۹۴    ۳۴۱    ۰.۰۴۵ درصد
۱۹۸۱    ۷۷۵۶۳۰    ۲۶۶    ۰.۰۳۴ درصد
۱۹۸۲    ۸۱۰۹۷۹    ۱۶۳    ۰.۰۲۰ درصد
۱۹۸۳    ۸۷۵۲۰۳    ۱۵۱    ۰.۰۱۷ درصد
۱۹۸۴    ۸۹۳۷۶۳    ۱۴۳    ۰.۰۱۶ درصد
۱۹۸۵    ۸۹۳۶۴۶    ۱۳۸    ۰.۰۱۵ درصد
۱۹۸۶    ۹۰۹۵۱۴    ۱۸۳    ۰.۰۲۰ درصد
۱۹۸۷    ۹۲۲۸۵۴    ۱۶۵    ۰.۰۱۸ درصد
۱۹۸۸    ۹۱۷۳۳۶    ۱۶۴    ۰.۰۱۸ درصد
رتبه ۷۱ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۸۸
۱۹۸۹    ۹۲۷۹۸۳    ۱۵۳    ۰.۰۱۶ درصد
۱۹۹۰    ۱۰۰۷۱۰۶    ۱۹۱    ۰.۰۱۹ درصد
۱۹۹۱    ۱۰۴۶۴۶۴    ۲۳۵    ۰.۰۲۲ درصد
۱۹۹۲    ۱۰۶۰۸۰۸    ۲۶۱    ۰.۰۲۵ درصد
۱۹۹۳    ۱۱۰۳۲۸۳    ۴۱۶    ۰.۰۳۸ درصد
۱۹۹۴    ۱۱۶۱۲۱۴    ۴۸۵    ۰.۰۴۲ درصد
۱۹۹۵    ۱۲۱۲۱۸۴    ۶۰۳    ۰.۰۵۰ درصد
۱۹۹۶    ۱۲۷۲۱۹۵    ۷۱۹    ۰.۰۵۷ درصد
۱۹۹۷    ۱۳۰۳۵۹۰    ۹۸۰    ۰.۰۷۵ درصد
۱۹۹۸    ۱۳۱۵۲۳۷    ۱۲۲۶    ۰.۰۹۳ درصد
رتبه ۵۴ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۱۹۹۸
۱۹۹۹    ۱۳۰۳۸۰۴    ۱۳۰۴    ۰.۱۰۰ درصد
۲۰۰۰    ۱۳۴۸۰۳۳    ۱۷۴۶    ۰.۱۳۰ درصد
۲۰۰۱    ۱۳۲۶۹۰۴    ۲۰۹۶    ۰.۱۵۸ درصد
۲۰۰۲    ۱۳۷۲۶۹۳    ۲۸۴۸    ۰.۲۰۷ درصد
۲۰۰۳    ۱۴۳۸۹۸۷    ۳۹۳۵    ۰.۲۷۳ درصد
۲۰۰۴    ۱۵۳۳۲۷۷    ۵۱۶۳    ۰.۳۳۷ درصد
۲۰۰۵    ۱۶۵۴۷۲۹    ۶۹۲۴    ۰.۴۱۸ درصد
۲۰۰۶    ۱۷۴۲۲۹۱    ۹۲۸۷    ۰.۵۳۳ درصد
۲۰۰۷    ۱۸۹۱۲۷۴    ۱۳۵۲۴    ۰.۷۱۵ درصد
۲۰۰۸    ۲۰۰۸۷۰۵    ۱۷۵۶۹    ۰.۸۷۵ درصد
رتبه ۲۳ دنیا در کمیت تولید علم در سال ۲۰۰۸
۲۰۰۹    ۲۱۳۴۶۱۵    ۲۰۵۷۹    ۰.۹۶۴ درصد
۲۰۱۰    ۲۱۵۹۷۴۳    ۲۳۱۳۸    ۱.۰۷۱ درصد
۲۰۱۱    ۲۲۶۶۴۲۵    ۲۹۷۵۳    ۱.۳۱۳ درصد
۲۰۱۲    ۲۳۶۸۱۰۶    ۳۰۹۳۱    ۱.۳۰۶ درصد
۲۰۱۳    ۲۴۵۴۴۳۰    ۳۱۳۹۵    ۱.۲۷۹ درصد
۲۰۱۴    ۲۵۴۶۸۸۹    ۳۳۹۱۹    ۱.۳۳۲ درصد
۲۰۱۵    ۲۸۲۷۹۲۸    ۴۰۵۵۲    ۱.۴۳۴ درصد
۲۰۱۶    ۲۹۲۱۵۳۶    ۴۷۷۵۳    ۱.۶۳۵ درصد
۲۰۱۷    ۲۵۰۸۴۵۷    ۴۷۲۰۲    ۱.۸۸۲
۲۰۱۸    ۱۳۵۰۴۵۳۲۵۷    ۲.۴۱۲

سهم ایران از تولید علم دنیا در سال های ۱۹۸۰- ۲۰۱۸ به میزان ۰.۶۷ درصد است. همچنین رتبه ایران در کمیت تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۷ شانزدهم و این رتبه در سال ۲۰۱۸ پانزدهم است.

این آمار بر اساس ۱۲ دهه مدارک علمی تولید شده از پایگاه ISI استخراج شده و تنها تعداد مقالات را در نظر گرفته است.نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :