Index
   
  حفظ بانک ژن باقلای خاورمیانه در گرگان

  تاریخ ثبت آلبوم : 24 اردیبهشت 1396 8:47

  تعداد بازدید : 201

  کلید واژه :

  توضیحات : گلستان تنها مرکز نگهداری ژنوتیپ های باقلا در خاورمیانه است که بیش از 500 ژنوتیپ از این محصول را نگهداری می کند.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط