Index
   
  ساخت تنور سنتی به دست زنان روستایی

  تاریخ ثبت آلبوم : 11 خرداد 1396 14:49

  تعداد بازدید : 110

  کلید واژه : ایران، امام خمینی، انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، تنور ، ساخت ، سنتی ، هنر دست ، روستا ، گلابر ، زنجان ، درآمدزایی ، پخت نان

  توضیحات : زنان روستای گردشگری گلابر زنجان با ساخت تنورهای سنتی به زندگیشان گرمی می بخشند و با آموزش این هنر سنتی به دیگران میتوان زمینه اشتغال جوانان را در روستاها فراهم کرد.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط