Index
ورود کاربر
   
  راه خمینی (1) انحطاط اخلاقی

  تاریخ ثبت آلبوم : 29 آبان 1396 10:32

  تعداد مشاهدات : 357

  کلیدواژه :

  توضیحات : امام خمینی (ره): آن چیزی که دنیا را تهدید می‌کند، سلاح ها و سر نیزه‌ها و موشک ها و امثال این نیست. آن چیزی که دارد این سیاره ما را در سراشیبی انحطاط قرار می‌دهد، انحراف اخلاقی است. اگر انحراف اخلاقی نباشد، هیچ یک از این سلاح های جنگی به حال بشر ضرر ندارد. آن چیزی که دارد این انسان ها را و این کشورها را رو به هلاکت و رو به انحطاط می‌کشاند، این انحطاط هایی است که در سران کشورها و در دست به کارهای این حکومت ها، از انحطاط اخلاقی، دارد تحقق پیدا می‌کند و همه بشر را دارد سوق می‌دهد به سراشیب انحطاط و نمی‌دانیم که عاقبت امر این بشر چه خواهد شد. (صحیفه امام، ج 16، ص 161 ـ 14/1/1361)

  فایلهای مرتبط