Index
ورود کاربر
   
  اختراع دستگاه تنظيم کننده امواج مغزي

  تاریخ ثبت آلبوم : 18 دی 1396 18:15

  تعداد مشاهدات : 150

  کلیدواژه :

  توضیحات : زوج البرزی موفق به اختراع دستگاه تنظیم کننده امواج مغزی برای نخستین بار در جهان شدند.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط