Index
   
  تعويض دريچه آئورت قلب بدون جراحي باز در شيراز

  تاریخ ثبت آلبوم : 25 دی 1396 18:1

  تعداد بازدید : 211

  کلید واژه :

  توضیحات : تعویض دریچه آئورت قلب جراحی ای با تکنیک تاوی است که به روش بسته و از راه شریان پوستی در شیراز انجام شده است.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط