Index
   
  رونمایی از اولین درخت خورشیدی در اهواز

  تاریخ ثبت آلبوم : 20 اسفند 1396 23:43

  تعداد بازدید : 146

  کلید واژه :

  توضیحات : به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و مرکز خوزستان ، این درخت خورشیدی از آلمانهای شهری هستند که می تواند منبع تولید انرژی برای شارژ الکترونیکی در پارکها ، دانشگاهها ، فروشگاههای بزرگ ، شهرداریها و تمام مکانهای باز استفاده می شود .

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط