Index
   
  امید به زندگی در ایران از نگاه سازمان ملل

  تاریخ ثبت آلبوم : 15 فروردین 1397 10:46

  تعداد بازدید : 107

  کلید واژه :

  توضیحات : بر اساس معيارهاي سازمان ملل، اميد به زندگي در ايران رشد چشمگيري داشته و چين و ترکيه در رتبه هاي بعدي رشد قرار گرفته اند. اميد به زندگي در ایران از 170 کشور دنيا بيشتر بوده و در چهار دهه اخير از 82 کشور جهان پيش افتاده است.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط