Index
ورود کاربر
   
  آندهای حفاظت کاتدی

  تاریخ ثبت آلبوم : 9 تیر 1397 21:38

  تعداد مشاهدات : 46

  کلیدواژه :

  توضیحات : ایران داراي ۳۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر خط لوله گاز است و رده چهارم دنيا را در اختيار دارد.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط