Index
   
  یک روایت تاریخی

  تاریخ ثبت آلبوم : 16 تیر 1397 21:2

  تعداد بازدید : 92

  کلید واژه :

  توضیحات : روایت تاریخی دستیابی به فناوری غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در ایران، روایت واژه‌های توانستن، خودباوری و تکیه بر دانش متخصصان داخلی است.

  فایلهای مرتبط
  آلبومهای مرتبط